Graven van Molukse KNIL-militairen krijgen in Wierden speciale status

De gemeente Wierden gaat een lijst opstellen met bijzondere graven die behouden moeten worden. Het gaat onder andere om graven van Molukse veteranen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). De gemeente gaat de lijst samenstellen met stichting Maluku4Maluku en de Historische Kring Wierden.

Over deze graven hoeven geen grafrechten meer betaald te worden. Ook kunnen ze niet worden geruimd. Ook de graven van andere oorlogsveteranen komen in Wierden in aanmerking voor de speciale status.

Criteria

De bovenstaande regeling geldt voor de 1e generatie KNIL-Ambonezen en hun vrouwen die in 1951 op dienstbevel naar Nederland kwamen en begraven zijn op een van de drie begravenplaatsen in de Gemeente Wierden. Deze zullen binnen de regeling voor bijzondere graven van Veteranen (na 1940) en Verzetshelden vallen.

Ook geldt deze regeling van bijzondere graven voor de 2e generatie kinderen van deze Molukse KNIL-gezinnen die in Kamp Vossenbosch zijn overleden (tot 1972) en destijds eveneens in Wierden zijn begraven.

Let op: Rustplaatsen die voldoen aan de genoemde criteria worden niet automatisch als bijzonder graf aangemerkt. Hiervoor dienen de graven aangemeld te worden door de nabestaanden! Hoe u als nabestaande de aanmelding kan doen staat hieronder beschreven.

De totstandkoming van deze regeling en het opstellen van de lijst van deze specifieke groep Molukse graven is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Wierden, Historische Kring Wierden, Maluku4Maluku en de Molukse wijkraad in Wierden.

Aanmelden van rustplaats KNIL-Veteraan, vrouw en kind(eren)

Aanmelden kan middels het invullen van het aanmeldingsformulier en deze z.s.m. per post op te sturen naar stichting Kandjoli:

Stichting Kandjoli
Chris Soumokilstraat 69a
7642XX Wierden
0546-573703

secretariaat: secretariaat.kandjoli@gmail.com

Het aanmeldingsformulier kunt u via onderstaande link downloaden of verkrijgen door contact op te nemen met stichting Kandjoli:

Klik HIER om het aanmeldformulier te downloaden!

Wij roepen een ieder die dit leest op om nabestaanden van deze specifieke groep, waarvan de rustplaatsen in Wierden en voldoen aan de genoemde criteria, te attenderen op deze regeling en aanmeldprocedure. Het gaat in totaal om rond de 140 rustplaatsen, exclusief de graven van de kinderen in kwestie!

Ere wie ere toekomt. Opdat zij allen voor eeuwig en in ere mogen Rusten in Vrede!

Maluku4Maluku