Koning Willem Alexander brengt eresaluut aan KNIL Ambonezen eindelijk na 68 jaar, nu nog de oudste en smerigste toeslagenaffaire financieel compenseren
Maluku4Maluku waarvan José Imlabla ambassadrice van is, wil geen excuses. Maar oplossingen in materiële en immateriële compensatie(vergoeding). Dit is meerdere malen bekend gemaakt tijdens onderhandelingen. Hierboven ziet u een gedeelte van een nieuwsbericht die op 10 maart 2020 te vinden is op deze website

 

Als Nederlandse militairen kregen ze allen dienstbevel om voor maximaal zes maanden tijdelijk naar Nederland te komen 70 jaar geleden.

 

 

  • Toespraak in de Ridderzaal tijdens Veteranendag 2018 in bijzijn van voltallige Nederlandse regering en alle politieke parijten, en koning Willem-Alexander. Op de achtergrond veteranen Bakarbessy(R.I.P.) en Reawaruw

Toen de avondklok in verband met de corona-crisis werd geïntroduceerd dat was op zaterdagavond 23 januari is de volgende tekst naar de top van defensie gegaan vanuit Maluku4Maluku. De tekst is geschreven door frontman Leo Reawaruw in overleg met ambassadrice José Imlabla:

Ik wilde het volgende onder uw aandacht brengen, Nederland heeft sinds vandaag een “avondklok”. Wij zijn met ons allen in een “stille oorlog beland met een onzichtbare vijand”! Iedereen moet zich houden aan de “avondklok” dat is een beslissing waar niet aan te tornen valt, daar ben ik het mee eens. Maar er worden uitzonderingen gemaakt voor bepaalde groepen, dat is helder. Maar, vergeten we niet een speciale groep die daar ook op een of andere manier dient te vallen. Ik doel hier op de veteranen die aan welke vorm van PTSS lijden. Velen hebben het extra zwaar omdat Nederland met een onzichtbare vijand oorlog voert, maar veteranen zijn getraind om de vijand uit te schakelen voor het volk en vaderland. Dus knaagt het waarin wij allen zijn beland bij veteranen. Een van de uitlaatkleppen die zij hebben is in een sport, maar dat kan sinds maanden ook niet meer. Veel van deze groep wandelen veelvuldig, en wanneer zij nu noodgedwongen in de avonduren worden  opgesloten voorzie ik problemen. Daarom vraag ik u als intermediair dit aan te kaarten bij de ministeries. Het opvangsysteem voor hulpverleners in welke vorm(buddy) richting veteranen komt ook door de “avondklok” in gevaar.

 Mijn ambassadrice van Maluku4Maluku José Imlabla afgestudeerd Gestalttherapeut met specialisatie eerste en tweede naoorlogse generatie Molukkers oftewel veteranen, heeft terecht gewezen op het opvangsysteem die nu in gevaar komt.

Mogelijk kan er een plan bedacht worden, dat veteranen op vertoon van hun veteranenpas mogelijk met begeleider buiten mogen zijn/wandelen wanneer de “avondklok” ingaat.  De hulpverleners(buddy’s)kunnen via een werkgeversverklaring ontzien worden. Daarmee kan men alles simpel oplossen, het is maar een gedachte die José Imlabla en mijn persoon hebben bedacht.

José Imlabla

Gestalttherapeut  (Transgenerationeel trauma 1e en 2e generatie naoorlogse generatie Molukkers – Veteranen)
Ambassadrice Maluku4Maluku (Verantwoordelijk voor uitwerking plan Veteran Family Care Programma)

Leo Reawaruw

Frontman / Voorzitter Stichting Maluku4Maluku
Ambassadeur Nationaal Comité Veteranendag “Witte Anjerperkje”

Het resultaat?

De brief van Maluku4Maluku heeft wel geholpen voor veteranen in Nederland !

Deze zal startpagina zal richting en tijdens de Tweede Kamer verkiezingen ingezet :

 

 

Wij danken iedereen die onze website hebben bezocht in de maand februari 2021

 

Wij danken iedereen die onze website hebben bezocht in de maand februari 2021