WELKOM / SELAMAT DATANG

 

Maluku4Maluku is een term, en werknaam van Leo Reawaruw ontstaan in de vorige eeuw. Reawaruw komt uit een familie( vanuit de plaats Waai op Ambon, onder de berg Salahutu) die een traditie heeft van vader op zoon dienend in het Nederlandse leger, vooral binnen het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger(KNIL). Zoals velen binnen de Molukse samenleving, waar dan ook ter wereld. Hij is zelf veteraan, maar stoorde zich steeds aan het feit dat de mannen van de zogeheten “eerste generatie”(aanduiding voor de vaders en moeders die hier als eerste Molukkers kwamen in Nederland) niet erkend werden als Nederlandse veteranen. Terwijl die nu nog in levend zijn, er zijn mannen die vanaf 1940 tot en met het jaar 1950 in oorlog waren onder de Nederlandse vlag. Het was wrang voor alle Molukkers om te zien dat deze mannen werden weggestopt in de oude concentratiekampen zoals Kamp Westerbork, en of Kamp Vught. Wegkwijnend, verraden, neergeslagen door de Nederlandse overheid. Door iedereen de laatste twintig jaar vergeten, ook door Molukse organisaties dit moet ook gezegd worden. De eerste generatie hield toch nog stilletjes hoop, dat eens hun ware verhaal neergezet ging worden.

Door de actiegroep Maluku4Maluku is het KNIL Ambonezen dossier die ver weg was gestopt in een diepe doofpot weer tevoorschijn gehaald in het jaar 2017. De terminologie “Ambonezen” stamt uit de KNIL periode, waarin alle Molukkers als Ambonese KNIL militairen werden aangeduid. Dat het goede frontmilitairen waren, en Nederland veelvuldig de overwinning gaven in Nederlands-Indië moet duidelijk zijn. Wanneer men de zin “Ambonezen door de Eeuwen Trouw” uitspreekt, zegt dit genoeg.

Reawaruw volgde een eenzame weg, maar kreeg vanaf het jaar 2016 steun vanuit de Molukse samenleving. Maluku4Maluku(werd van een eenmansactie een werkgroep)zocht daarna achter de schermen steun voor de nog nooit erkende veteranen van de KNIL Ambonezen binnen de kanalen van defensie, en bij verenigingen van veteranen. Maluku4Maluku zocht in diverse Molukse woonwijken de eerste generatie KNIL Ambonezen op, en kondigde hun strijd aan om hun ware verhaal weer naar boven te krijgen. Want hun geschiedenis moest herschreven worden, en uit de doofpot gehaald worden. Maluku4Maluku heeft zeker van ongeveer tweehonderd personen vanuit de eerste generatie toestemming, en zelfs handtekeningen om hun allen te vertegenwoordigen. Ook nabestaanden van eerste generatie geven een machtiging om voor hun overleden ouders door te gaan.

De veteranenstatus werd voor velen aangevraagd, en zij kregen deze ook inclusief hun lang verwachte veteranenspeld. Daarna zette Maluku4Maluku zich in om de zogenaamde “Backpay” naar de KNIL Ambonezen toe te trekken. Dit lukte met als gevolg dat er zelfs op Ambon ook betalingen werden gedaan van niet uitbetaalde salarissen vanuit de periode 1940-1945. Ondanks dit is er veel misgegaan via de Sociale Verzekeringsbank en het Indisch Platform, aanvragen werden slecht uitgezocht. Daarna onterecht afgewezen. Maluku4Maluku zal het aanhangig gaan maken in een rechtbank, met als juridisch adviseur(veteraan) Michael Ruperti. Inmiddels is er een advocatencollectief ontstaan, en werkt Michael Ruperti vanaf het jaar 2019 actief bij Cleerdin & Hamer Advocaten Amsterdam samen met Vincent Dolderman letselschadespecialist(tevens ook met defensie-achtergrond van Dolderman Letselschade Advocaten Utrecht.  Zij beiden worden bijgestaan door Drs. Rob Remie(veteraan) ook actief bij letselschade-advocatenkantoor Dolderman. Ook zullen de wachtgelden of beloofde pensioenen aangevochten worden, waarop KNIL militairen en hun weduwen al vanaf het jaar 1951 op wachten.

Het kantelpunt kwam op vrijdag 18 augustus 2017, toen een afvaardiging van Maluku4Maluku op uitnodiging van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht(IGK) H. van Griensven een bezoek aflegde op landgoed “De Zwaluwenberg” te Hilversum. Daarin werden er afspraken gemaakt om tijdens Veteranendag 2018 de KNIL Ambonezen een speciale tent te gaan geven, om hun eindelijk in een groot daglicht te gaan zetten. In het teken van erkenning als volwaardige internationale veteranen.

Na het bezoek werd er op initiatief van de IGK een extra agendapunt toegevoegd, dat was een bezoek van een delegatie op het landgoed op dinsdag 21 november 2017. Dit is breed uitgemeten geweest in de nationale pers, in samenwerking met de grootste krant van Nederland De Telegraaf en NOS radio en tv werd op maandag 30 oktober Nederland wakker geschud hiermee. Op maandag 16 oktober 2017 volgde een bezoek van Maluku4Maluku op het Veteraneninstituut in Doorn. De nieuwe directeur Drs. Kolonel L. de Vos wilde wel ingaan op de wens die Reawaruw eerder daar had uitgesproken, om de KNIL Ambonezen hun eerste officiële reünie te gaan geven. Vandaag de dag wordt alles gedaan vanuit het Veteraneninstituut om dit te gaan realiseren. Maluku4Maluku zit niet stil, want contacten zijn ook gelegd naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei herdenking(Dam – Amsterdam) op daar ook een prominente plek te gaan binnenhalen voor de toekomst. Maar meerdere netwerken zijn benaderd, en Maluku4Maluku zal overgaan naar een stichtingsvorm. Zodat het een volwaardige partner gaat worden in het veteranenverhaal. Want nadat de Nederlandse regering heeft uitgesproken dat de KNIL Ambonezen, wel degelijk de erkenning en waardering verdienen als Nederlandse veteranen(21 november 2017). Zal Maluku4Maluku doorgaan naar de erkenning en waardering ook in de Nederlandse geschiedenisboeken te krijgen. En zal ook de belangen van KNIL Ambonezen en andere veteranen gaan verdedigen in Nederland.

Inmiddels is Maluku4Maluku overgegaan tot een stichtingsvorm, dat is op 25 april 2018 gebeurd. In de Culturele Hoofdstad van Europa 2018 in Leeuwarden. Stichting Maluku4Maluku komt niet alleen op voor de KNIL Ambonezen, maar komt ook op voor alle militairen en of veteranen in actieve dienst, of buiten dienst onder de Nederlandse krijgsmacht. Dit is opgenomen in het huishoudelijke reglement, en statutair vastgelegd.

Het bewijs werd tijdens Nationale Veteranendag geleverd, waarin Maluku4Maluku binnen zijn eigen tent op Veteranen Plaza op het Malieveld de samenwerking tussen de Joodse, Antilliaanse en Surinaamse en Indische gemeenschappen naar buiten bracht.

Voor deze veteranen en hun nazaten zullen in de maand juli 2019 aparte aanmeldingsformulieren komen.

 

Zodat wij met ons allen als een machtsblok militaire eerherstel inclusief militaire ere-schulden eindelijk na bijna zeventig jaar binnen kunnen halen. In samenwerking met Michael Ruperti Cleerdin & Hamer Advocaten Amsterdam en Vincent Dolderman van Dolderman Letselschade Advocaten Utrecht.

Inmiddels heeft Maluku4Maluku samenwerkingsverbanden met Veteraneninstituut te Doorn, en Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam. Maar ook een schriftelijke steunbetuiging van de grootste vakbeweging van Nederland de FNV. En natuurlijk ook de Nederlandse Veteranendag uit Den Haag, dit heeft zelf geresulteerd tot een ambassadeurschap van Reawaruw in het project “Witte Anjer Perkje”.

Met diverse perskanalen zijn er afspraken gemaakt om diverse onderwerpen aan het daglicht te brengen, zoals “de kindersterfte in de barakken”. Maar ook de 350 kinderen en 150 jonge moeders die gedwongen achtergelaten werden, en geen recht konden maken op het universeel mensenrecht van “gezinsherstel”.

Met de groep wetenschappers van AURORE is een samenwerkingsverband ingesteld om de aanklacht dat KNIL veteranen oorlogsmisdadigers zijn te bestrijden. Dit is nodig omdat men bij de opdrachtgevers dient te zijn, net zoals bijvoorbeeld Srebrenica. In het geval van Nederlands-Indië is het vreemd dat men de “zwarte piet” in de schoenen van Jan Soldaat wilt schuiven. Maluku4Maluku zal zich verzetten tegen dit onrecht, wat alle veteranen aangaat.

Een nieuwe hoofdstuk in het jaar van 75 Jaar Vrijheid is het streven om de graven van de eerste generatie, en de kindersterfte in de barakken een bijzondere status te gaan geven. Kortom Maluku4Maluku komt op voor totale erkenning en waardering van de veteranen die onder de noemer “KNIL Ambonezen” in de geschiedenisboeken staat.