KIJK VOOR ACTUALITEITEN BIJ HET KOP: NIEUWS

De vicevoorzitter Sarah de Lima en of frontman – voorzitter Leo Reawaruw. Zij zijn de aanspreekpunten voor Maluku4Maluku. Naast deze bestuurders kan men ook contact opnemen met ambassadeur Rudy de Queljoe. Maar ook sinds juli 2022 onze teamhoofd van Maluku4Maluku Vaassen Gale Sahuleka – Di Giulio.

Buiten deze namen en of personen kan geen enkele andere persoon namens Maluku4Maluku spreken. We hebben wel teamleden verspreid over heel Nederland. Enkele teamleden zijn nu actief bezig aanmeldingsformulieren aan te bieden voor “bijzondere status KNIL graven en kindersterfte in de barakken”. Wij weten wie deze teamleden zijn, en zij blijven binnen het onderwerp waarvoor zij iedereen benaderen in hun woonwijk. 

Andere personen mogen en kunnen niet namens Maluku4Maluku uitspraken doen en afspraken maken, of het nu in het openbaar is of niet. Of via een of andere kanaal op het internet of telefoon! Wanneer dit de afgelopen jaren wel is gebeurd, en is gedaan, dan is dit niet voor rekening van Maluku4Maluku! 

 

 

70 Jaar Molukkers in Nederland als veteranen, binnen het oudste en smerigste toeslagenaffaire doorspekt met schendingen van mensenrechten. Maar iedereen zwijgt er over, zelfs Molukkers in het nieuws. Bewust of onbewust omdat men hun eigen dossier niet kennen. Want het kan zo maar zijn, dat je het abnormale als normaal hebt ervaren. Terwijl het niet normaal is. Maar ook bewust wordt er gezwegen omdat men niet kan vinden met de aanpak van Maluku4Maluku. Want wij zijn de Molukse volksbeweging die niets van de gevestigde Molukse orde aantrekken. Die ook niets jaren hebben gedaan voor onze eerste generatie.

 

Nieuwe modewoord “dekolonisatie” zo kan men de discussie weghouden van het aangedane schendingen van mensenrechten binnen de oudste en smerigste toeslagenaffaire van Nederland. Daarnaast helpt met de zaken- en handelspartner Indonesië de schendingen van mensenrechten op diverse eilanden te verhullen. Want de aandacht er van afhalen leidt tot misleiding en afleiding van het grote publiek. Het meer jaren onderzoek die miljoenen subsidies kreeg voor de periode te onderzoeken van 1945-1950 onder leiding van NIOD Amsterdam? Zij laten het jaar 1950 ineens vallen, waar de beslissingen werden genomen tot een deportatie van KNIL Ambonezen. Maar ook het zelfbeschikkingsrecht laat men bewust verdwijnen.  Want daar werd op 25 april 1950 gebruik van gemaakt! De film “De Oost”en lesprogramma “De wereld van de Oost” van het familiebedrijf Taihuttu zwijgt ook bewust. Handel bedrijven en geld verdienen, is belangrijker dan de waarheid en mensenrechten.

Dekolonisatie voor iedereen!

 

Het begon allemaal tijdens de zogenaamde “interne geloofsconflicten” in het jaar 1998 op Ambon(de bekendste eiland van de Molukse eilandenrijk) toen was er in Nederland één persoon Leo Reawaruw. Reawaruw schreef artikelen op de toen nog enige platform op het internet waar Molukkers elkaar vonden. Een totaal anders denkende visie, met een totaal andere boodschap. De Molukse samenleving nam de mening over van de zogenaamde RMS regering in ballingschap. Reawaruw stond er bijna alleen voor, hij weigerde de stelling over te nemen dat het een soort vrijheidsstrijd was. Volgens hem waren het gruweldaden tegenover de mensheid, schendingen van mensenrechten en het systematisch willen vermoorden van een bepaalde bevolkingsgroep gebaseerd op het geloof. In Nederland werd dit niet overgenomen, ook omdat de Nederlandse politiek de economische belangen niet met Indonesië wilden beschadigen. In de USA word die periode op de Molukken wel gezien als één van de eerste Jihad-oorlogen buiten de Arabische wereld. Dat is dan ook heel logisch wanneer je de waarheid weet, want één van de medestrijders van Osama Bin Laden. Gaf na de overwinning in Afghanistan op Rusland de opdracht aan de Javaan Umar Jafar Talib om terug te keren naar zijn eiland, om een Jihad te starten tegenover de Christenen. In de grootste Moslim-land ter wereld Indonesië zijn de Christenen een minderheid en de meesten wonen op de Molukken.  Umar Jafar Talib kreeg steun van generaals uit het Indonesische leger, en militairen werden zelfs in burgerkleding ingezet om mee te vechten tegen de Christenen.

Leo Reawaruw tekende zijn artikelen en of blogs af met de woorden Maluku4Maluku. Helaas werd hij niet begrepen, paar jaar eerder was hij een zoektocht gestart naar het KNIL Ambonezen dossier, om deze weer in het daglicht te doen. Het blijft nog steeds een doofpotdossier waar de toeslagenaffaire niets bij voorstelt. Reawaruw werd nog meer getriggerd toen in de eerste veteranen-magazine Checkpoint uitkwam.

 

Daar werd het verhaal van de 350 vergeten kinderen en 150 vergeten moeders door de ministerie van defensie bevestigd. Een bevestiging van een grove schending van mensenrechten, in het KNIL Ambonezen doofpot-dossier staan meerdere hoofdstukken in die men moet bestempelen als schendingen van mensenrechten.

Wilt contact opnemen met onze frontman Leo Reawaruw? 

Mail: salahutu@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/leo-reawaruw-988158169/

https://www.facebook.com/L.P.Reawaruw

 

 

Vanaf het lezen van de eerste Checkpoint beet Leo Reawaruw zich vast in de oudste en smerigste toeslagenaffaire van Nederland. Het was een éénmans-leger die bleef doorgaan achter de schermen. Maar jaren later probeerde hij samen te werken met een zogeheten “Moluks Platform” daar zaten Molukse organisaties en personen in die uit verschillende regio’s uit Nederland kwamen. Dit bleek een een samenwerking te zijn van Reawaruw moest de kar trekken, en de rest deed niets. Behalve kritiek leveren, en alles tegen te werken waar Maluku4Maluku voor stond. Zoals veel Molukse organisaties streefden al de andere partijen en personen binnen het Moluks Platform naar subsidies. Dat waren totaal andere motivaties dan Maluku4Maluku. Maluku4Maluku kreeg door de intrede van het internet in de Molukse huiskamers wel medestanders. De medestanders groeiden in aantal toen door inzet van Maluku4Maluku onder leiding van Reawaruw betalingen werden gedaan via de “backpay-regeling” zelfs op Ambon werd een uitbetaling gedaan.

https://nos.nl/artikel/2080073-staat-keert-eerste-geld-uit-aan-indische-ambtenaren-en-militairen

 

Daarna volgden vele winstpunten vanaf het jaar 2017, met name de erkenning en waardering die namens de voltallige Nederlandse regering werd uitgesproken door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven bracht alles in een stroomversnelling. Naast de erkenning en waardering werden er ook excuses aangeboden.

 

Iets wat nooit en niemand ooit had zien aankomen, maar de hardnekkigheid waar Maluku4Maluku zich er in beet resulteerde in dit historische moment. Maar daarmee veroorzaakte Maluku4Maluku ommekeer binnen het dossier van de KNIL Ambonezen oftewel de Molukse samenleving in Nederland.

 

Op 26 mei 2018 volgde er een eerste KNIL Ambonezen reünie in de Veteranen Instituut Doorn, waar ook nog eens medailles werden uitgereikt en koninklijke oorkondes.  Dit werd door Maluku4Maluku georganiseerd in samenwerking met defensie. Sindsdien krijgen er meerdere KNIL Ambonezen(ook postuum dus wanneer zij niet meer in leven zijn) hun militaire onderscheidingen, waar zij meer dan 66  tot 70 jaar op hebben moeten wachten.

 Een maand later bracht Maluku4Maluku twee veteranen naar de Ridderzaal in Den Haag, waar minister-president Mark Rutte in een speech wederom de erkenning richting Molukse veteranen van de KNIL uitsprak. Dit in aanwezigheid van alle vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer en koning Willem-Alexander.

 

KNIL PAYBACK AANMELDPROCEDURE – OPENSTAANDE MILITAIRE ERESCHULD & ZORG/NAZORG

Later kreeg in het binnenhof een andere veteraan Kipiuw eindelijk ook zijn onderscheiding uitgereikt. Koning Willem-Alexander feliciteerde hem hoogst persoonlijk. De koning bracht de eresaluut  later op de dag tijdens het defilé richting veteranen Bakarbessy en Paliama. Maar daar bleef het niet bij in het jaar 2018, want er volgde een bezoek met een delegatie van KNIL Ambonezen / veteranen met generaal-majoor Leen Noordzij in het Europees Parlement Straatsburg. Dit op uitnodiging van theoloog en Europarlementariër Marcel de Graaff(PVV EUROPA)

In december volgde er wederom een ontmoeting in Veteranen Instituut Doorn, daar werden wederom eindelijk militaire onderscheidingen en koninklijke oorkondes uitgereikt. Wederom een grote winstpunt en teken van erkenning voor de zogenaamde Molukse eerste generatie. Ambassadeur van Maluku4Maluku Rudy de Queljoe kreeg postuum de onderscheiding van zijn vader die al jaren geleden was overleden.

 

Nadat 4 mei 2018 tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam Maluku4Maluku als volksbeweging met een delegatie aanwezig mocht zijn bij alle plechtigheden zoals Nieuwe Kerk en kranslegging als genodigden.

Vier generaties ineen tijdens Nationale Dodenherdenking Dam Amsterdam 2018

 

Volgde op 4 mei 2019 tijdens in de middag een andere historische moment, want voor het eerst luidde het oer-geluid van Alifuru Maluku in de hoofdstad van Nederland.

 

Maar werd op een andere vlak door Maluku4Maluku ook iets unieks toegevoegd binnen de Nationale Dodenherdenking bijgeschreven.  Nog nooit was er zo’n jonge deelnemer meegenomen naar de Nieuwe Kerk en de kranslegging. Gerasyano Tahitu viel de eer toe. Want vrijheid geef je door!

Door de corona-crisis waren er in de jaren 2020 en 2021 een aangepaste herdenking op de Dam in Amsterdam. Maar dat weerhield Maluku4Maluku niet een eigen herdenking te doen, nadat de koning weg was. Deze stonden wel in het teken van de weerstand tegen het meer jaren onderzoek onder leiding van NIOD. Maar ook uit weerstand van de fantasie-film De Oost in combinatie van het lesprogramma van De wereld van de Oost.

Statement Maluku4Maluku 4 mei 2020

Statement 4 mei 2021 met onder andere ambassadeur mr. Bauke Geersing

Maluku4Maluku zal niet lijdzaam toekijken dat de veteranen van de KNIL Ambonezen en hun partners en kinderen de stempel opgedrukt krijgen als zijnde oorlogsmisdadigers. Want militairen voeren opdrachten uit, en men moet bij de opdrachtgevers zijn. Want de opdrachtgevers zijn verantwoordelijk. Maluku4Maluku zal dit nooit accepteren want de speciale status van de Molukse samenleving in Nederland, met speciale woonwijken met gebedshuizen en ontspanningsruimten zijn gebaseerd op basis van veteranen, frontmilitairen en oorlogshelden. Er zijn niet voor niets 170 Militaire Willems Orde onderscheidingen gegeven aan de KNIL Ambonezen. De film “De Oost” is een film op basis van de hersenkronkels van Jim Taihuttu(hij beweert dat hij nazaat is van een vluchteling, en zijn achternaam Indonesisch is) oftewel frictie en of fantasie. Daarom kan het niet zo zijn dat dit de basis kan zijn van een lesprogramma “De wereld van de Oost” waar de zus van Jim, Jazzy Taihuttu verantwoordelijk voor is. Beiden vertellen dat ze geen verstand van historie hebben, maar willen wel veel geld verdienen met een lesprogramma op basis van onwaarheden.

De eer en roem van onze eerste generatie Molukkers oftewel KNIL Ambonezen/veteranen en het compenseren van de materiele en immateriële opgelopen schade moet opgelost worden. Achter de schermen heeft Maluku4Maluku in samenwerking met drs. Rob Remie(veteraan) van Dolderman Letselschade Advocaten daarvoor een antwoord op gevonden.

Drs. Rob Remie / Frontman Leo Reawaruw / Letselschade-specialist mr. Vincent Dolderman

https://dlsa.nl/

Dat is het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen. Deze werd ondertekend op 14 oktober 2020 in het kantoor Dolderman in Utrecht, door de toenmalige directeur van Veteranen Instituut kolonel Ludy de Vos.

 

Men kan zich aanmelden als veteraan, of partner van een veteraan voor dit alles. Wanneer man en vrouw er niet meer zijn? Kan men als kinderen ook zich aanmelden via:

KNIL PAYBACK AANMELDPROCEDURE – OPENSTAANDE MILITAIRE ERESCHULD & ZORG/NAZORG

 

Een andere onderwerp die Maluku4Maluku op de kaart zette is de bijzondere status voor de begraafplaatsen van de KNIL Ambonezen/veteranen en hun partners. 

 

Maar Maluku4Maluku is niet alleen de bedenker van het conceptplan bijzondere status graven KNIL Ambonezen echtparen. Ook stelt Maluku4Maluku een andere hoofdstuk aan de kaak die onder schendingen van mensenrechten valt, en dat is de “kindersterfte in de barakken” in de oude Nazi concentratiekampen zoals Westerbork en Vught.

Aanmelden (inventarisatie) ‘bijzondere status’ KNIL Ambonezen graven / kindergraven door de kindersterfte in barakken!

Er werd getwijfeld aan het verhaal dat er een patroon zit in het verhaal “kindersterfte in de barakken” en frontman Reawaruw werd zelfs door enkele Molukkers weggezet als leugenaar. Maar video-opnames uit Wierden waar voorheen kamp Vossenbosch stond, en Rouveen waar kamp IJhorst stond bevestigen alles. Als laatste werd in mei 2021 de begraafplaats in Hooghalen toegevoegd waar veel kindergraven liggen die in het kamp Westerbork dood gingen doordat ze onder erbarmelijke en mensonterende omstandigheden dienden te overleven.

 

Brief&AanmeldingBijzondereStatusGraven

Klik op bovenstaande gele regel om aan te melden voor bijzondere status graven KNIL echtparen en kindersterfte in barakken!

Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen zal in mei 2020 aangeboden worden aan de Tweede Kamer en Nederlandse regering. Het is ook opgenomen in het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang. Het jaarverslag kan men hieronder lezen:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/igk/downloads/jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk

Maluku4Maluku zal ook andere hoofdstukken die niet zo bekend staan binnen de Nederlandse en Molukse samenleving aankaarten. Twee voorbeelden zijn het doofpotdossier Leasa en West-Kapelle.

Maluku4Maluku zal door blijven gaan, maar niet alleen voor de KNIL Ambonezen. Ook komen wij op voor onze Indische broeders en zusters die in hetzelfde schuitje zijn beland als veteranen, en of hun partners en kinderen. Maar dat geldt ook voor andere bevolkingsgroepen die als wapenbroeders aangemerkt dienen te worden. Dat zijn uiteraard de Nederlandse Indiëgangers, maar ook Menadonezen. Joodse en Surinaamse en Antilliaanse veteranen die allen in het voormalige Nederlands-Indië actief waren. Maluku4Maluku steunt ook de zogeheten jonge veteranen in hun strijd naar gerechtigheid. Want veteranen, en hun thuisfront verdienen meer respect, erkenning en waardering!  

 

70 Jaar Molukkers in Nederland mag men nooit vergelijken als de andere bevolkingsgroepen hier, wij zijn met alle respect geen nazaten van vluchtelingen, gelukszoekers en of met alle respect gastarbeiders. Sommige Molukkers zijn door al de luxe hier helemaal de weg kwijt geraakt!

Levend of postuum elke veteraan(en zijn thuisfront) verdient wat hij toekomt, en dat is respect van onze samenleving!

Maluku4Maluku waarvan José Imlabla ambassadrice(Gestalttherapeut Transgenerationeel Trauma)voor is, wil geen excuses. Maar oplossingen in materiële en immateriële compensatie(vergoeding)
Ex-Oranje international en techniektrainer van Ajax Amsteram Simon Tahamata is kind van KNIL Ambonees veteraan