Ere wie, ere toekomt !

Moordrecht en Waddinxveen

Maluku4Maluku feliciteert alle nabestaanden die in Moordrecht hun ouders en grootouders hebben liggen op de begraafplaatsen in de gemeente Zuidplas. Onze frontman Leo Reawaruw is de bedenker van “de bijzondere status van de graven van de KNIL Ambonezen en de kindersterfte in de barakken” dat weet iedereen inmiddels. En in de gemeente Wierden is alles opgestart in samenwerking met Maluku4Maluku, alle andere ambtenaren halen daar de basisinformatie op. Maar ook heeft Maluku4Maluku vanaf het jaar 2019 meer dan 40 gemeenten aangeschreven om dit plan bij de burgemeester en wethouders te informeren. Een voorbeeld in de regio Moordrecht is Waddinxveen, waar het vorig jaar een dag voor de Nederlandse Veteranendag via een persbericht bekend is gemaakt, dat daar de graven een beschermde status kregen. Dit advies werd gegeven door Reawaruw omdat zij allen onder de veteranenstatus vallen. Dit kwam door de erkenning die in het jaar 2017 werd binnengesleept in samenwerking met de toenmalige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven. In Moordrecht werd en wordt nog steeds getwijfeld aan de inzet van Maluku4Maluku, maar die discussie willen wij bij deze eindigen. Want wij hebben voorkomen dat er een graf van een KNIL Ambonezen echtpaar ook ondergronds geruimd zou worden, er was al bovengronds geruimd. Dat houdt in dat de grafsteen verwijderd is, ook waren er vier andere families die de graven van hun ouders zouden gaan verliezen. Wij zullen de familienamen in verband met privacy niet bekend maken, maar zij allen kunnen dit bevestigen. Het is geen onwil om de grafrechten niet te betalen maar de gemeente Zuidplas hanteert de duurste grafrechten in de provincie Zuid-Holland mogelijk ook Nederland. Maluku4Maluku zal nooit over de graven van onze 1e generatie leugens gaan vertellen. Respect is één van onze kernwaarden! Maar we komen ook op voor de waarheid, want het KNIL Ambonezen dossier is door leugens weggestopt geweest. Niet alleen door het Nederlandse systeem werd gelogen, maar ook door Molukkers. Pas 66 jaar na dato in november 2017 kwam het doofpotdossier pas boven water. Wat niemand ooit had voorzien. Het was onmogelijk had iedereen steeds verteld. Daarom vond men Maluku4Maluku een organisatie die alleen maar groot praat had, en droomkastelen voorschotelde. Wij allen weten nu dat dit totaal anders is. Want men had het iedereen verteld dat het onmogelijk is, behalve onze frontman Reawaruw waren ze het vergeten te vertellen.

Hoogeveen, Assen en Boven-Smilde

Onze frontman had ook drie gemeenten in de provincie Drenthe benaderd, gemeenten Assen, Midden-Drenthe (|Bovensmilde) en Hoogeveen. Met alle drie burgemeesters zijn gesprekken geweest met Reawaruw. De toenmalige burgemeester van Midden-Drenthe Mieke Damsma verzekerde in bijzijn van een wethouder en ambtenaar die verantwoordelijk is voor het beleid van graven, dat alle graven van de 1e generatie en kindergraven op de begraafplaats Hooghalen (kamp Westerbork) een beschermde status hadden gekregen. Daarna werden de gesprekken in gemeente Assen en Midden-Drenthe weggekaapt door Molukkers uit de regio onder leiding van Antis Marijanan en Mietje Hully. Terwijl zij hadden gesmeekt om samenwerking op te starten, Marijanan kwam zelfs drie keer bij Reawaruw thuis. De betrokken ambtenaren dienden het beleid te volgen die de burgemeesters van Assen en Midden-Drenthe hadden ingezet, maar of ze er blij mee waren en zijn? De ambtenaren moesten met Marijanan en Hully doorgaan in het uitwerken van het plan. Daarvoor had Reawaruw een andere plan gelanceerd aan de burgemeesters om gelijktijdig met alle drie gemeenten in de provincie Drenthe naar buiten te komen, met het nieuwsbericht dat de provincie het concept ging omarmen. Dat zou een mooie berichtgeving zijn, en zelfs promotionele nieuwswaarde geven aan de provincie Drenthe. Met burgemeester Karel Loohuis (zoon van een Indië-veteraan) was er al mondeling overeengekomen dat de graven in Hoogeveen een beschermde status zouden gaan krijgen. Alleen de afspraak was al gemaakt tussen de drie gemeenten dat men gezamenlijk naar buiten zouden gaan in een persbericht. Dus moesten wij allen geduld hebben voor onze 1e generatie in Hoogeveen. De laatste tijd werd dit van onze kant heel moeilijk want er ontstond onrust in de wijk Hoogeveen. Wij hebben dit ook benadrukt bij de gemeente. Maar onze vicevoorzitter Sarah de Lima (Hoogeveen) en Reawaruw hebben ook steeds er op aangedrongen de gemeente Hoogeveen te ontkoppelen van de gemeente Assen en Midden-Drenthe. Want de woordvoerders daar hebben andere zienswijze en gedachten over het  plan die bedacht is door Reawaruw. Dat levert vertragingen op, daar mag onze 1e generatie in de Molukse wijk Hoogeveen en hun nabestaanden geen slachtoffer van gaan worden. Daarom zijn wij als Maluku4Maluku ook blij om te mogen vertellen, dat de gemeente Hoogeveen heeft besloten om niet meer samen met de andere gemeenten mee te gaan lopen. Kortom de gemeente Hoogeveen gaat na de zomervakantie het officiële proces opstarten naar een bijzondere status van graven van en voor onze 1e generatie KNIL Ambonezen oftewel veteranen in de gemeente Hoogeveen. Wij willen alvast vooruit lopen en alle families en nabestaanden van onze veteranen feliciteren in Hoogeveen.

Vaassen en Elst, en Marum

Met betrekking tot Vaassen, waar ook dankzij de inzet van wijlen dominee Bram Nanuru en Gale Sahuleka-Di Guilio de grafrechten vorig jaar september naar binnen werd gehaald in samenwerking met de VVD het volgende. Er zijn dit jaar drie klachten ingediend, waarvan twee zijn gegrond verklaard. Dit heeft ook te maken met de grafrechten. Er loopt een nieuwe klacht tegenover de ambtenaren, ook hoe de gemeente met ons omgaat met de grafrechten. Hier komt de komende week een uitslag over, wij zien alles met de volste vertrouwen tegenmoet. Dan hopen we ook eindelijk net zoals in Hoogeveen de zaak af te handelen, op een wijze dat alle nabestaanden tevreden zijn.

Tuan Fridus Steijlen: “KNIL Ambonezen zijn oorlogsmisdadigers en vluchtelingen” beloont zijn Molukse handlangers met banen. Jefta Pattikawa (Nationaal Archief) Ron Habiboe (KITLV-Leiden) Rocky Tuhuteru (Pelita)

In de gemeente Overbetuwe waar de wijk Elst onder valt zal er deze maand nog een bespreking volgen op het gemeentehuis. Voor de wijk Marum starten wij weer alles op, want de huidige Molukse gesprekspartner is wel heel traag, en ook vaak naar de Molukse achterban. En Maluku4Maluku heeft daar ook de meerderheid van de nabestaanden achter ons staan.

Zwolle

In Zwolle heeft Maluku4Maluku het startschot gegeven bij het gemeentehuis voor de bijzondere status van grafrechten voor de KNIL Ambonezen onze 1e generatie. Ook daar willen wij iedereen feliciteren, met behalen van onze plan. Met betrekking tot de komende vergadering en presentatie op zaterdag 6 augustus het volgende, dit zal gehouden worden op het volgende adres:

KEMBANG BARU

Händellaan 237

8031 EE Zwolle

De 100 personen die bij ons hadden aangemeld voor  zaterdag 16 juli in Doorn kunnen zich weer aanmelden vanaf nu.We zullen ook hun in deze drukke tijden proberen te benaderen. Maluku4Maluku gaat een uitleg geven van de veteranenstatus en de Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen. Deuren open vanaf 12.00 uur start 13.00 uur. Er zijn maximaal 45 zitplaatsen.  Aanmelden via: salahutu@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *