Militaire ereschulden en of medailles

Welkom, wij zijn dankbaar en blij met uw interesse en komst op deze pagina. Op deze pagina kunt uw man/vader/grootvader aanmelden, zodat wij gezamenlijk kunnen strijden, en hun belangen zullen verdedigen ten overstaande van de Nederlandse Staat.

Let op:
Aanmelden geldt alleen voor de 4000 ex-KNIL militairen die in het jaar 1951 op dienstbevel met hun gezinnen naar Nederland zijn overgebracht voor een tijdelijk verblijf van maximaal 6 maanden.

Aanmelden kan ook voor hen die helaas niet meer onder ons zijn, maar wel tot deze specifieke groep veteranen behoren!!

Wij streven naar minimaal 500 aanmeldingen, voordat het tweede kwartaal van het jaar 2019 begint.

Stichting Maluku4Maluku beseft dat onze eerste generatie bijna weg is, maar de claim voeren wij door op de nazaten, oftewel de tweede generatie.

De volledige aanmelding zal in drie stappen geschieden, namelijk:

  1. Persoonsgegevens KNIL militair / weduwe / nabestaande opgeven;
  2. Machtiging versturen naar het Advocatenkantoor;
  3. Overmaken bijdrage voor de procesgang.

Hieronder vindt u de link naar het online aanmeldingsformulier.

Stap1.

Aanmeldingsformulier; klik hier

Stap 2 en stap 3.

Voor stap 2 en stap 3 hoeft u nog niks te doen. Het machtigingsformulier en randvoorwaarden, zoals de bijdrage, zullen wij u na de aanmelding doen toekomen. Hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk en persoonlijk (contactgegevens) of via social-media kanalen inlichten.

De machtiging zal gebruik worden binnen alle gesprekken met de ministeries, maar ook in de rechtbank

Onze publieke strijd naar rechtvaardigheid!

De strijd zal ontbranden op de volgende gebieden:

–          Stichting Maluku4Maluku gaat een nieuwe behandeling opeisen in zake de uitkeringsregel “backpay” (25.000,- euro) en dit geldt ook voor de Molukse KNIL-veteranen die op de Molukken wonen.

–          Stichting Maluku4Maluku gaat het wachtgeld of militair pensioen opeisen voor het KNIL-echtpaar of de KNIL-vrijgezel.

–          Stichting Maluku4Maluku eist een grondig onderzoek geleidt door onze voorzitter naar de verdere levensloop van de 350 vergeten kinderen en 150 vergeten jonge moeders van de KNIL-militairen. Hiervoor is geld nodig. En vanuit de bevindingen van het onderzoek zal er compensatie moeten komen voor alle families op basis van schendingen van mensenrechten. 

Zij hadden gelijk en hebben nog steeds gelijk!


Top van advocaten met defensie-achtergrond staat klaar voor Molukse volk

Stichting Maluku4Maluku zal onder leiding van advocaat mr. Michael Ruperti, in samenwerking met advocatenkantoor gespecialiseerd in schadeclaims mr. Vincent Dolderman de financiële afspraak claimen. In het team van advocaten zit ook drs. Rob Remie. Alle drie heren hebben een defensie-achtergrond!

Slotwoord

Bedankt voor het aanmelden en uw vertrouwen. Wij, als stichting Maluku4Maluku, hopen dat u een ieder die belang heeft bij deze rechtvaardige strijd en haar belangen graag bevochten wilt hebben attendeerd op deze aanmeldingsprocedure. Verspreid en of deel dit nieuws onder het motto: Sharing is caring!  Never give up!

Namens stichting Maluku4Maluku wensen wij de Molukse gemeenschap eenheid, wijsheid, kracht en heel veel strijdlust toe in deze juridische gang naar gerechtigheid!

De geschiedenis herschrijven doe je door gezamelijk actie te ondernemen.
En als het niet kwaadschiks kan, dan maar uitermate goedschiks.

Wij zijn de toekomst en de toekomst begint nu.

Klik hier voor achtergrond informatie

Het NU of NOOIT!