Militaire ereschulden (en of medailles) voor KNIL Ambonezen of te wel Molukse KNIL veteranen = KNIL PAYBACK

 

Welkom, wij zijn dankbaar en blij met uw interesse en komst op deze pagina. Op deze pagina kunt uw man/vader/grootvader aanmelden, zodat wij gezamenlijk kunnen strijden, en hun belangen zullen verdedigen ten overstaande van de Nederlandse Staat.

Let op:
Aanmelden geldt alleen voor de 4000 ex-KNIL militairen die in het jaar 1951 op dienstbevel met hun gezinnen naar Nederland zijn overgebracht voor een tijdelijk verblijf van maximaal 6 maanden.

Aanmelden kan ook voor hen die helaas niet meer onder ons zijn, maar wel tot deze specifieke groep veteranen behoren!!

Dus deze aanmeldprocedure geldt ook voor de tweede generatie, wanneer de ouders er niet meer zijn!

Maluku4Maluku heeft afgelopen vrijdag 30 oktober besloten om de aanmelding via online te verlengen, de sluitingsdatum zal binnenkort bekend gemaakt worden. Heeft u problemen met aanmelden? Mail naar salahutu@gmail.com men dient alsnog geduld te hebben, want de laatste weken zijn er tientallen hulpvragen per dag binnengekomen via mail.

 

Stichting Maluku4Maluku beseft dat onze eerste generatie bijna weg is, maar de claim voeren wij door op de nazaten, oftewel de tweede generatie.

De volledige aanmelding zal in drie stappen geschieden, namelijk:

  1. Persoonsgegevens KNIL militair (veteraan) en of weduwe en of nabestaande(kind of kleinkind) opgeven.
  2. Machtiging aan Maluku4Maluku geven om advocatencollectief te laten optreden inclusief Maluku4Maluku voor het opkomen van alle belangen ten aanzien van KNIL veteraan(gekoppeld aan zijn stamboek en of legernummer) en of weduwe en of kinderen!
  3. Overmaken bijdrage voor de procesgang dit zal ter zijner tijd worden aangekondigd via nieuwsbrief. 

Uitleg van bovenstaande is telefonisch, en wanneer men moeite heeft om de aanmelding te voltooien? Kan men rechtstreeks mailen naar salahutu@gmail.com zend dan persoonsgegevens mee, maar ook telefoonnummer. Er is op dit moment een veelvoud van aanvragen via salahutu@gmail.com wij vragen om geduld, wij zijn bezig meerdere personen op te leiden. Deze personen zullen ook mee gaan helpen om de aanmeldingen vlot te doen in te schrijven.

Hieronder vindt u de link naar het online aanmeldingsformulier.

Stap1.

Aanmeldingsformulier; klik hier

Stap 2 en stap 3.

Voor stap 2 en stap 3 hoeft u nog niks te doen. Het machtigingsformulier en randvoorwaarden, zoals de bijdrage, zullen wij u na de aanmelding doen toekomen. Hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk en persoonlijk (contactgegevens) of via social-media kanalen inlichten.

De machtiging zal gebruik worden binnen alle gesprekken met de ministeries, maar ook in de rechtbank

Onze publieke strijd naar rechtvaardigheid!

 

De strijd zal ontbranden op de volgende gebieden:

–          Stichting Maluku4Maluku gaat een nieuwe behandeling opeisen in zake de uitkeringsregel “backpay” (25.000,- euro) en dit geldt ook voor de Molukse KNIL-veteranen die op de Molukken wonen. Aangezien dit onder de veteranenwetgeving niet onder gelijke behandeling valt!

–          Stichting Maluku4Maluku gaat het wachtgeld of militair pensioen opeisen voor het KNIL-echtpaar of de KNIL-vrijgezel. LET OP DIT IS EEN VEEL HOGER BEDRAG KAN IN DE TONNEN LOPEN!

–          Stichting Maluku4Maluku eist een grondig onderzoek geleidt door onze voorzitter naar de verdere levensloop van de 350 vergeten kinderen en 150 vergeten jonge moeders van de KNIL-militairen. Hiervoor is geld nodig. En vanuit de bevindingen van het onderzoek zal er compensatie moeten komen voor alle families op basis van schendingen van mensenrechten. 

Het hele pakket wat hierboven genoemd is, bestempelen wij als KNIL PAYBACK! Men moet niet denken dat wij als Maluku4Maluku tevreden zijn met de zogenaamde “backpay-regeling” een bedrag van 25.000 euro. Dat is een fooitje binnen het KNIL Ambonezen dossier. Men moet minimaal praten over een paar ton per KNIL veteraan en of nabestaanden(tweede generatie)!

Rekening houden met alle vormen van opgelopen schade: reputatie schade / emotionele schade / relationele schade / affectie schade! Daarnaast is de zorgplicht die omschreven is binnen de Veteranenwet met alle voeten betreden, en binnen deze wetgeving dienen de veteranen zorgplicht te krijgen. Niet alleen de veteranen maar ook hun relaties(gezin) vallen daaronder! Het veteranencollectief van Maluku4Maluku met Michael Ruperti en Vincent Dolderman en Rob Remie hebben dit ook bevochten voor de Libanon veteranen en hun gezinnen. Dertig jaar na hun uitzending zijn er betalingen geweest om alles schadeloos te stellen van enkele tonnen per militair. Het verhaal van de KNIL Ambonezen is honderd maal erger. Dus het is nu opstaan en actie? Of helemaal niets meer doen! Maar dan ook niet meer zielig doen, en zeuren! Meld je aan als eerste en of tweede generatie KNIL Ambonezen.

Zij hadden gelijk en hebben nog steeds gelijk!


Top van advocaten met defensie-achtergrond staat klaar voor Molukse volk

 

Stichting Maluku4Maluku zal onder leiding van advocaat mr. Michael Ruperti, in samenwerking met advocatenkantoor gespecialiseerd in schadeclaims mr. Vincent Dolderman de financiële afspraak claimen. In het team van advocaten zit ook drs. Rob Remie. Alle drie heren hebben een defensie-achtergrond!

 

Slotwoord

Bedankt voor het aanmelden en uw vertrouwen. Wij, als stichting Maluku4Maluku, hopen dat u een ieder die belang heeft bij deze rechtvaardige strijd en haar belangen graag bevochten wilt hebben attendeerd op deze aanmeldingsprocedure. Verspreid en of deel dit nieuws onder het motto: Sharing is caring!  Never give up!

Namens stichting Maluku4Maluku wensen wij de Molukse gemeenschap eenheid, wijsheid, kracht en heel veel strijdlust toe in deze juridische gang naar gerechtigheid! De geschiedenis herschrijven doe je door gezamelijk actie te ondernemen.

En als het niet kwaadschiks kan, dan maar uitermate goedschiks. Wij zijn de toekomst en de toekomst begint nu. Maluku4Maluku

Klik hier voor achtergrond informatie

Het NU of NOOIT!

https://youtu.be/qLGYIMICVys