Positief gezicht

Het jaar 2018 heeft de Molukse samenleving eindelijk een positief gezicht gegeven aan de gehele wereld. Na 67 jaar van weggestopt te zijn in een diepe beerput is het voor de nationale en internationale politiek duidelijk geworden wat het Molukse volk heeft betekend voor de Staat der Nederlanden.

Het jaar zal de geschiedenis ingaan van de langverwachte “binnenhalen van de erkenning van de KNIL Ambonezen” alles gerealiseerd door stichting Maluku4Maluku. Met bezoeken van verschillende Molukse generaties in delegatie die bij plechtigheden rondom de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam op 4 mei aanwezig waren, de Nieuwe Kerk en kranslegging. Maar ook een ontvangst in het zogenaamde “Torentje” door minister-president Mark Rutte werd gedaan, met daarna de aanwezigheid van drie Molukse veteranen tijdens de plechtigheid in de Ridderzaal. Een uur daarna werd een andere Molukse veteraan in het Binnenhof eindelijk militair geëerd en ontving hij eindelijk zijn medailles van het KNIL.

“Dit allemaal in het politieke hart van Nederland, Den Haag!”

Koning Willem-Alexander feliciteerde hem persoonlijk, daarna bracht de Nederlandse koning een ere-groet aan KNIL Ambonezen tijdens de parade op Nationale Veteranendag.

Dat wij als Molukse volk dit mochten meemaken was een gevolg van het gesprek van onze voorzitter Leo Reawaruw met Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht / Inspecteur-Generaal der Veteranen(IGK) H. van Griensven.

Een ander voortvloeisel was dat er in oktober 2017 een Molukse delegatie ontvangen werd door de IGK op het landgoed “De Zwaluwenberg” te Hilversum. Dat was het moment dat de deksel dankzij de toen nog actiegroep Maluku4Maluku van de doofpot werd afgetrapt! Op die dag werd er eindelijk namens de voltallige Nederlandse regering of te wel Nederlandse Staat uitgesproken door de IGK, dat de KNIL Ambonezen (als volledige groep van 1951) als Nederlandse veteranen gezien moesten worden. Voor onze voorzitter en frontman Leo Reawaruw was het een grote winstpunt deze uitspraak, want automatisch werd het probleem ook eentje die ook binnen de veteranen-wetgeving viel, en valt.

Record aan Willemsorde in handen van de KNIL “Ambonezen”

Maar ook tijdens andere grote evenementen en of herdenkingen verschenen Molukse vertegenwoordigers, dankzij stichting Maluku4Maluku. Na een strijd achter de schermen van enkele jaren kon eindelijk op 15 augustus 2018 tijdens de Nationale Indië-herdenking een Molukse veteraan voor het eerst een krans leggen tijdens het officiële gedeelte. Het is pas een (klein) begin, want de KNIL Ambonezen verdienen een nog grotere plaats binnen deze herdenking. Vooral wanneer men rekening houdt met de Militaire Willemsorde die in het vaandel van Van Heutsz prijkt. En elk jaar als prominente onderdeel van de herdenking tentoon wordt gesteld.

Daarnaast het embleem van Van Heutsz verwijst naar het KNIL! Oftewel het Koninklijke Nederlands Indisch Leger, waarin generaties “Ambonezen” hebben gediend. En vergis u niet er is geen enkele legeronderdeel in de Nederlandse (militaire) geschiedenis te vinden, waarin zoveel onderscheidingen zijn uitgedeeld. Aan maar liefst 170 KNIL “Ambonezen”, oftewel Molukse veteranen, zijn er Willemsorde-onderscheidingen uitgereikt!! De Nederlandse term “Ambonezen door de Eeuwen Trouw” refereert naar de heldendaden van onze militairen en of veteranen. Nogmaals met 170 onderscheidingen met de Willemsorde.

Dat we daarna door de Staat der Nederlanden als grofvuil aan de kant werden gezet is na vorig jaar duidelijk voor iedereen. Dat is het grootste winstpunt van “het jaar van de erkenning”, maar ook voor de toekomst is dit nu helder en duidelijk geworden. De achterkleinkinderen van de eerste generatie kunnen als volwassenen teruggrijpen op het jaar 2018, en zij zullen nooit meer uitgescholden kunnen worden als (met alle respect) vluchteling, gelukzoeker, of immigrant, of zelfs gastarbeider. Onze geschiedenis heeft een eigen speciaal dossier die nu voor iedereen op te zoeken is op het Internet, alles is gerealiseerd door een goed ingeplande strategie door stichting Maluku4Maluku.

Veteranen Instituut Doorn

Wat ook in deze korte opsomming meegenomen moet worden zijn de twee bijeenkomsten die gehouden werden bij het Veteranen Instituut in Doorn. Waaronder in de maand mei de eerste KNIL Ambonezen Reünie, ook voor de weduwen.  Een unieke gebeurtenis, ook op initiatief van stichting Maluku4Maluku. In november werd er een tweede bijeenkomst gehouden in de Veteranen Instituut waar enkele in nog levend zijnde Molukse veteranen van het KNIL eindelijk hun medailles kregen. Maar ook nabestaanden kregen postuum de medailles voor hun overleden vaders en of mannen. Deze werden uitgereikt door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven en Kolonel (tevens directeur VI Doorn) L. de Vos. Let op wanneer nabestaanden ook hun medailles en oorkondes alsnog willen ontvangen? Kan men dit via stichting Maluku4Maluku gaan aanvragen, wij zullen dit dan communiceren met defensie.

Europarlementariër Marcel de Graaff en ambassadrice Saar Letsoin

Uit een totaal onverwachte hoek werden wij plots, als vertegenwoordigers van het Molukse volk, uitgenodigd in Straatsburg. Door Europarlementariër Marcel de Graaff van PVV Europa werd een samenwerking werd opgestart met stichting Maluku4Maluku, waardoor een expositie in het Europees Parlement werd gehouden over KNIL Ambonezen, oftewel Nederlandse veteranen van Molukse afkomst. Een expositie met als titel ‘Onze Vergeten Helden’.

 Maar ook met de ambassadrice van een geheim dossier, Saar Letsoin. Dat dossier die we grondig moeten gaan onderzoeken, en dat is die van de 350 vergeten kinderen en 150 vergeten moeders. Kinderen en moeders voor altijd zijn achtergelaten door het dienstbevel tot inscheping van de KNIL Ambonezen voor een tijdelijk in Nederland (max. 6 maanden). Een grove schending van mensenrechten die werd voltrokken door een icoon van zogenaamd links politiek Nederland.

Minister-president Drees senior nam een speciale wet aan om gezinshereniging of gezinsherstel te boycotten. Terwijl de Staat der Nederlanden paar jaar eerder het “Verdrag van de Mensenrechten” ondertekende, en daarin staat dat gezinshereniging of gezinsherstel een mensenrecht is! Dat mensenrecht is deze trouwe KNIL-militairen moedwillig ontnomen. Binnenkort zullen we, als stichting Maluku4Maluku, enkele ministeries hierover benaderen. Nu haalt Nederland uit oorlogsgebieden gezinnen van vluchtelingen op in vliegtuigen. Er wordt niet eens gevraagd of dit familieleden zijn van militairen die voor Nederland in de oorlog hebben gevochten.

Want het moet toch niet zo ver gaan komen dat stichting Maluku4Maluku weer naar Straatburg moet gaan? Maar dan naar het Hof van de Rechten van de Mens dat daar ook is gehuisvest. Politiek bestaat niet uit rechter of linker vleugel, in politiek draait het ook om mensen. Welke persoon van rechts of links wil voor ons als Molukse volk opstaan, daar gaat het om. Naast de Molukse gemeenschap moeten we ook onze Indische broeders en zusters meenemen in ons verhaal. Want zij zijn lotgenoten, en in de meeste gevallen hebben hun (groot)ouders ook onder dezelfde klapperboom gewandeld.

Kortom, we kunnen terugblikken op een uitstekend jaar met resultaten. Resultaten die ons allen versterken. Maar het jaar 2018 was een jaar met doelstellingen, gesteld door stichting Maluku4Maluku, welke allemaal zijn behaald. Totale erkenning op bepaalde datums die belangrijke ijkpunten zijn binnen de Nederlandse samenleving. En zelfs als tradities gezien moeten worden. Wij als Molukse volk en of volksbeweging hebben via Stichting Maluku4Maluku onszelf daar op de kaart gezet. Ook voor de toekomst! Want het komende jaar zullen wij weer aanwezig zijn met delegaties vanuit het volk, bestaande uit meerdere generaties.

 Bevrijdingsdag 5 mei 2020

Als volksbeweging begonnen een paar jaar geleden, maar ondertussen is
stichting Maluku4Maluku met een goed opgezet plan als strategie de belangrijkste, en enige speler, geworden in Nederland voor de Molukse samenleving om de openstaande ereschulden van de KNIL binnen te halen. Zodat wij met ons allen het trieste dossier kunnen afsluiten. Want we moeten met ons gezamelijk op de toekomst richten en dit binnenhalen. Om zo tot verzoening te komen met de Nederlandse Staat, want wij zijn een volwaardig onderdeel geworden van de Nederlandse maatschappij. Wij als Molukse volk heeft zich ondanks alle tegenslagen hier in Nederland genesteld.

Tranen voor het koningshuis

Voor het jaar 2019 is er een doelstelling! Dat is de militaire pensioenen op te eisen, oftewel de wachtgelden. Toen de KNIL Ambonezen de opdracht opvolgden dat men voor een termijn van zes maanden naar Nederland moest gaan werd hun binnen dat dienstbevel beloofd dat ze op het moment dat ze op de boot stapten gelijk op wachtgeld (militair pensioen) gezet zouden worden. Dit is nooit gebeurd! De terugkeer na zes maanden ook niet. Bijna iedereen van onze eerste generatie is hier begraven, terwijl ze werden geboren onder de klapperboom. En ook onder de klapperboom begraven wilden worden, maar ook dat is hun allen ontnomen. Een leven lang heimwee hebben en op je sterfbed nog steeds in tranen hunkeren naar de klapperboom. Kan dit ooit financieel vergoed worden?

Trouwe oorlogshelden van en voor de Nederlandse Staat, met het hoogste aantal aan onderscheidingen ooit uitgedeeld binnen een Nederlands legeronderdeel. Zij kregen als dank de meest vernederende behandeling, die je als oorlogsheld kan krijgen. De stelling dat een hedendaagse vluchteling een koninklijke behandeling krijgt in vergelijking met onze KNIL-veteranen. Is een stellingname die keihard overeind blijft staan voor nu en later. En dit terwijl het Molukse volk als militairen het Koningshuis dienden.

Kindersterfte

Wanneer men de schending van mensenrechten in ogenschouw neemt, dat 350 kinderen en 150 jonge moeders geen recht hadden op gezinshereniging of gezinsherstel aangestuurd door Drees senior, is er helemaal geen speld meer tussen te krijgen. Laat staan dat er ooit een kinderpardon is geweest, of een excuses of een pardon voor de vergeten slachtoffers. Nu zijn er plannen om vluchtelingen die van de koude doodgaan uit de tentenkampen te gaan halen.

Maar is het wel bekend dat er veel kinderen van Molukse veteranen omgekomen zijn van de koude in Nederland? Men werd weggestopt in de oude Joodse concentratiekampen zoals Westerbork en Vught. Maar  er was niemand die extra dekens in de winter gaf aan de gezinnen van Nederlandse / Molukse veteranen. De barakken bestonden uit hout, en of een dunne stenen muur! Isolatie bestond nog niet, laat staan centrale verwarming. Met als gevolg dat er tiental jonge kinderen en zelf baby’s in de eerste strenge winters omkwamen van de vrieskou.

Vandaag de dag is het bekend dat wanneer men opgroeit de eerste tien jaar van zijn of haar leven, onder erbarmelijke omstandigheden. Dat de levensverwachting niet hoog is, en dat er op latere leeftijd ziektes op de loer liggen. En deze ziekten komen dan uit van long-, hart- en vaatziekten. Dit zijn zaken allemaal bij elkaar opgeteld dat stichting Maluku4Maluku geen excuus en pardon meer kan pikken van de Nederlandse Staat!

Kortom, weer een openbaring in dit trieste dossier. Namelijk; kindersterfte dat voorkomen had moeten worden onder deze gezinnen van Nederlandse veteranen.

Top van advocaten met defensie-achtergrond staat klaar voor het Molukse volk!

De terugkeer is niet meer op te eisen voor de 4000 KNIL Ambonezen(uitsterfbeleid?), maar de financiële afspraak wel. Stichting Maluku4Maluku gaat onder leiding van advocaat Michael Ruperti, in samenwerking met advocatenkantoor gespecialiseerd in schadeclaims Vincent Dolderman de financiële afspraak claimen. In het team van advocaten zit ook drs. Rob Remie. Deze drie advocaten zijn ook Nederlandse veteranen. De term die onze voorzitter in Nederland heeft geïntroduceerd Veterans4Veterans moet men ook in dat licht zien.

Maar wij weten ook dat de Nederlandse veteranen achter onze doelstellingen staan. Niet alleen veteranen maar met name de generaties uit Nederland die tussen het jaar 1940 en 1970 zijn geboren kennen onze trieste ontstaansgeschiedenis in Nederland. Zij ondersteunden alle acties van stichting Maluku4Maluku. Maar na de afgelopen periode die wij hebben afgesloten is het ook voor veel Nederlanders duidelijker geworden. Wij zijn als Molukse volk niet meer zielig, wij zijn nu erkend. En wij als Molukse volk gaan opstaan, want het is nu of nooit!

Opgeven is na de periode van oktober 2017 tot heden geen optie meer. Want er is geen alternatief! Of men het leuk vindt of niet. Er is ook geen tijd meer te verliezen, nu we elke maand het restje van onze eerste generatie moeten begraven. Zij moeten als levende getuigen de eindoverwinning gaan meemaken, en dat kan en mag geen jaren meer duren.

In het jaar 2020 zal Nederland groots en massaal 75 jaar bevrijding gaan vieren. Wij als Molukse volk zullen daar als onderdeel aan meedoen. Als nazaten en veteranen van het Nederlands legeronderdeel die daar hun bloed, zweet en tranen voor hebben gegeven horen wij daar bij te zijn.

Maar stichting Maluku4Maluku zal een onderdeel een mijlpaal aan toevoegen. Voor het Molukse volk in Nederland zal 5 mei 2020 speciale betekenis gaan krijgen. Want dat zal de einddatum moeten worden voor het laatste gevecht van en voor de eerste generatie, want dan moeten de wachtgelden en of de militaire pensioenen uitbetaald zijn door de Nederlandse Staat.

Wij als stichting Maluku4Maluku beseffen dat onze eerste generatie bijna weg is, maar de claim voeren wij door op de nazaten, oftewel de tweede generatie. Want zij hebben ook geleden door het dienstopdracht of dienstbevel om voor een periode van zes maanden naar Nederland te komen. Zij zijn ook allemaal weggestopt geweest in de oud concentratiekampen, zoals Westerbork en Vught (75 jaar bevrijding). Hun allen is ook een rooskleuriger toekomst ontnomen. Want de scholing was gericht op terugkeer, en van een fooi van drie gulden per week konden jouw ouders niet veel geven op gebied van materiaal en of studie. Zij mochten ook niet werken, dat is ook een onbekend gegeven voor de buitenwacht. Laat staan dat men weet dat de KNIL militairen hun Nederlanderschap werd ontnomen, iedereen was ineens geen Nederlander meer. Maar werd “statenloos”! Nederlandse veteranen en of oorlogshelden werden vernederd tot het bot. Met als gevolg frustraties, binnen alle generaties van het Molukse volk die hier naar toe was gedeporteerd. Vreselijke hoofdstukken volgden binnen de Nederlandse geschiedenis daardoor.

Wij allen zijn opgegroeid met de termen bid en werk. De slogan die nu binnen onze strijd gebruikt wordt als ‘Ora et Labora’. Deze termen en liefde van onze eerste generatie voor hun kinderen heeft geresulteerd tot onze volwaardige plek in de huidige Nederlandse samenleving. Stichting Maluku4Maluku heeft dominee Abraham Nanuru en dominee Chris Bernard bereid gevonden om tijdens bijeenkomsten met een officieel karakter ons allen bij te staan.

Wij allen zijn dan ook verplicht, als tweede en derde generatie, als volksbeweging en als eenheid voor het allerlaatste hoofdstuk van en voor de eerste generatie op te staan!

Wat te doen?

Alle nu nog in levend zijnde vrouwen en mannen van de eerste generatie dienen ingeschreven te worden. In de meeste gevallen zijn zij allen niet te vinden op het Internet. Er zijn nog veel weduwen van Molukse veteranen, zij hebben nog steeds recht op de wachtgelden van hun mannen. Stel dat niemand van het KNIL-echtpaar leeft? Dan zetten wij de claim door naar de nabestaanden, oftewel de tweede generatie. Per KNIL-echtpaar moet er een afvaardigde van de nabestaanden een aanmelding doen. Dit moet massaal gebeuren!

Wij streven naar minimaal 500 aanmeldingen voor 4 mei 2019, dat getal moet haalbaar zijn. Wetende dat er rond de 4000 KNIL Ambonezen op dienstbevel voor zes maanden naar Nederland kwamen. De dag van de Nationale Dodenherdenking 2019 zal in het licht van het Molukse volk moeten staan! En wie kan dit realiseren? Juist ja, wij als beweging van het Molukse volk. Wij zijn niet meer zielig.

Vul het aanmeldingsformulier in via de link op onze website.

Ook dient men een machtiging per post op te sturen naar advocatenkantoor van  Michael Ruperti en of Vincent Dolderman(hier later meer informatie over). De machtiging zal gebruikt worden binnen alle gesprekken naar de ministeries, maar ook in de rechtbank.

Er zullen kosten aan verbonden zijn, want een advocatencollectief is niet gratis. Ook alle werkzaamheden die stichting Maluku4Maluku heeft verricht en zal doen heeft een gezonde financiële basis nodig voor het laatste gevecht binnen het KNIL-dossier.

Stichting Maluku4Maluku zal binnenkort weer vergaderingen beleggen en of presentaties uitschrijven, waar alles uitgelegd gaat worden. Wij roepen eenieder op dit bericht te delen via sociaal media en of andere kanalen.

De strijd zal ontbranden op de volgende gebieden:

  • Stichting Maluku4Maluku gaat een nieuwe behandeling opeisen in zake de uitkeringsregel “backpay” (25.000,- euro) en dit geldt ook voor de Molukse KNIL-veteranen die op de Molukken wonen.
  • Stichting Maluku4Maluku gaat het wachtgeld of militair pensioen opeisen voor KNIL-echtpaar of vrijgezel.
  • Stichting Maluku4Maluku eist een grondig onderzoek geleidt door onze voorzitter naar de verdere levensloop van de 350 kinderen en 150 jonge moeders van de KNIL-militairen. Hiervoor is geld nodig. En vanuit de bevindingen van het onderzoek zal er compensatie moeten komen voor alle families op basis van schendingen van mensenrechten.

De aanmeldingsformulieren zijn te vinden onder de titel Aanmeldingsprocedure Molukse ex-KNIL militairen  hier op deze website.

Kortom wij staan op als en voor het Molukse volk en hebben handtekeningen nodig. Niet om de politiek wakker te schudden, want dan kan nog wel 60 jaar duren. Nee met al deze handtekeningen gaan wij strijden om 5 mei 2020 mee te gaan vieren, als ook onze Bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog in al haar facetten. Voor 5 mei 2020 is de doelstelling het laatste hoofdstuk binnen het KNIL-dossier te sluiten.

De vraag is of je meestrijdt of zielig blijft doen?

Iedere Molukker van alle generaties zal nu de keuze moeten maken, want het is nu of nooit meer! 

Geschiedenis herschrijven doe je door gezamelijk actie te ondernemen. Wij zijn de toekomst en de toekomst begint nu!

 Opgeven of meestrijden?