Maluku4Maluku steunt Srebrenica veteranen morgen op Veterans4Veterans TV

Tijdens Nationale Veteranendag 2019 is het voor iedereen duidelijk geworden, dat stichting Maluku4Maluku staat voor allerlei veteranen. Dus niet alleen voor Molukse veteranen en hun relaties(vrouwen en kinderen), er zijn samenwerkingsverbanden gemaakt met Antilliaanse en Surinaamse, Joodse, en Nederlands Indische veteranen die hebben gediend in Nederlands-Indië en Europa. Kijk hier de trailer van Veterans4Veterans het […]

Netwerk van 1 miljoen Joden reiken certificaat uit aan de volksbeweging Maluku4Maluku

Uitreiking Certificaat van Waardering aan Leo Reawaruw Den Haag 29 juni 2019 Nationale Veteranendag Heden staat Nederland stil bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht en haar veteranen ten behoeve van de democratische rechtsorde, vreedzame relaties in en tussen landen en voor  de bescherming van de universele rechten van de mens. Het is dan ook een […]

De Gevolmachtigde Minister van Curaçao, en drager van “Het Kruis van Verdienste” nodigen Maluku4Maluku uit.

Een dag na de belangrijke dag binnen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap de herdenking Keti Koti, is de frontman van Maluku4Maluku uitgenodigd om Selebrashon Dia di Bandera bij te wonen. De uitnodiging komt vanuit “De Gevolmachtigde Minister van Curaçao” op voordracht van Dayrohn Wiesken drager van “Het Kruis van Verdienste”. Hiermee wordt de samenwerking tussen […]

Gebed van Rabbijn Simon Bornstein voor KNIL Ambonezen

בסײד Gelegenheidsgebed, Gebed voor het Koningshuis en Voorbede; uitgesproken door Rabbijn Simon Bornstein Voorafgaande aan de bijeenkomst ‘KNIL Payback’ bij de Stichting Kaju Putih te Alphen aan de Rijn op Sjabbat 22 juni 2019 Gelegenheidsgebed Geprezen bent U, Hij die onze voorouders, Abraham, Isaäc, en Jacob gezegend heeft, Hij zegene de gehele hier verzamelde heilige […]

Stichting Pelita en stichting Maluku4Maluku werken samen voor de eerste generatie tijdens Nationale Veteranendag 2019

Geen twijfel meer mogelijk De afgelopen periode zijn er veel positieve ontwikkelingen ontstaan ten aanzien van het KNIL Ambonezen dossier richting totale erkenning. Dit betekent jammer genoeg dan ook dan er paar zaken in de wachtstand belanden. Velen geloven niet de nieuwste ontwikkeling en dat is via onze frontman Reawaruw een werkgroep samengesteld gaat worden […]