Maluku4Maluku doet aangifte tegen onder andere Jim en Jazzy Taihuttu(Indonesische afkomst)

Persbericht Maluku4Maluku Leeuwarden, 8 mei 2021   Stichting Maluku4Maluku (de landelijke belangenbehartiger van KNIL Ambonezen – 70 jaar Molukkers in Nederland) uit Leeuwarden gaat aangifte doen tegen Jim Taihuttu de filmregisseur van “De Oost” en Jazzy Taihuttu verantwoordelijk voor het lesprogramma “De wereld van de Oost”. Beide Taihuttu’s zijn hoofdverantwoordelijk voor beide projecten. Tevens producent Sander Verdonk […]

Jim Taihuttu filmregisseur De Oost: “Mijn overgrootvader vocht er én ik heb een Indonesische achternaam”

Wat heel gek is! Binnen de Molukse samenleving zijn er personen die nooit zijn opgegroeid met de pijn en trauma die onze eerste generatie heeft mee moeten maken, vanaf het jaar 1942 tot aan hun dood. Omdat zij mogelijk kinderen zijn van een gemengd huwelijk en meer door hun niet Molukse (stief)ouder en of (stief)grootouder […]

Persbericht Maluku4Maluku haatzaaien en groepsbeleding door de film De Oost / Kapitein Westerling vermoord

Persbericht Maluku4Maluku haat zaaien en groepsbelediging door de film De Oost / Kapitein Westerling vermoord Leeuwarden, 29 april 2021 Maluku4Maluku zal zich gaan verzetten tegen het lanceren van de film “De Oost” in combinatie met het lesprogramma “De wereld van de Oost” op 13 mei 2021. Omdat het is doorspekt met leugens en verdraaiing van […]

Team Maluku4Maluku – Culemborg scoort zonder subsidies bijzondere status graven

Het plan “bijzondere status grafrechten KNIL echtparen / kindersterfte barakken” is altijd bekritiseerd geweest door een meerderheid van de Molukkers in Nederland. Ook kon men de kritiek met name in bepaalde groepen op Facebook lezen. Vooral in de zogenaamde groep  “Ik heb hart voor Moluks erfgoed” werd zelfs een hetze gevoerd tegen elke plan(ook KNIL […]

Maluku4Maluku praat over graven van KNIL-militairen in Assen en Midden-Drenthe: ‘Geboren onder de klapperboom en wens van een graf onder de klapperboom’

De burgemeesters van Assen en Midden-Drenthe gaan in gesprek met de stichting Maluku4Maluku over een bijzondere status van graven van Molukse KNIL-militairen. Belangenorganisatie Maluku4Maluku heeft de burgemeesters Marco Out van Assen en Mieke Damsma van Midden-Drenthe vrijdag een brief geschreven om in gesprek te gaan over de graven van de KNIL-militairen in hun gemeente.   […]

Stichting wil speciale status graven KNIL-militairen in Assen en Midden-Drenthe

Stichting Maluku4Maluku dringt bij de gemeenten Assen en Midden-Drenthe aan op het verlenen van een speciale status aan de graven van KNIL-veteranen. De stichting verbaast zich erover dat er nog geen persoonlijk gesprek tot stand is gekomen met de gemeenten. (Druk op de bijgevoegde filmpjes van onze YouTube-kanaal om een betere indruk te krijgen over […]

De belangen van de eerste en tweede generatie wordt overgeslagen bij landelijke Molukse herdenkingen

Verschillende Groningse en Drentse burgemeesters stellen dat het tijd is om het leed van de Molukse gemeenschap te erkennen en met betere ondersteuning te komen. Een mooi gebaar maar niet voldoende, zegt Leo Reawaruw van Maluku4Maluku. „De brief van de burgemeesters is zeer interessant en bemoedigend”, stelt Reawaruw. Als frontman van Maluku4Maluku strijdt hij voor […]

Ambassadeur Nationaal Comité Veteranendag Reawaruw wil voor KNIL Ambonezen bloemen-erevelden

Leo Reawaruw van Maluku4Maluku pleit voor speciale witte anjerperkjes die een blijvende herinnering vormen en symbool staan voor al die KNIL militairen en andere militairen die Nederland in de loop der jaren verdedigd hebben.   Wethouder van Rees heeft toegezegd dat dit op korte termijn binnen de gemeenteraad besproken zal worden. Ook hij vindt het […]