Belangrijke mededeling: Stichting Maluku4Maluku is uitgenodigd als Molukse volksbeweging en vertegenwoordiger voor National Security Sovereignty and preservation of heritage conference in Parliament of the Netherlands on 20.02.2020 – Maluku4Maluku zal een delegatie samenstellen vanuit alle generaties vanuit de Molukse samenleving, en zal aanwezig zijn! Lees het bericht tot het einde door.

Vanavond om 23.00 uur via Salto TV 1 Amsterdam of via live-stream www.salto.nl een speciale uitzending van Salahutu TV met Veterans4Veterans over de grafrechten in de Molukse wijk Wierden.

Maandag 17 februari 2020 gaat de geschiedenisboeken in binnen de Molukse samenleving in Nederland. Alles was voorbereid door Maluku4Maluku om de zoveelste schending van mensenrechten op het Molukse volk in Nederland aan de kaak te stellen. Met de pers waren al afspraken gemaakt, in dit geval met RTV Oost, om twee onderwerpen naar het daglicht te brengen.

Eerste onderwerp is het feit dat de KNIL Ambonezen en hun gezinnen nadat ze op militaire dienstbevel voor maximaal zes maanden naar Nederland zouden komen in 1951 niet alleen werden ontslagen. Maar ze werden afgeserveerd als “statenloos” of te wel ze hadden geen paspoort. Als Nederlandse militair word je naar Nederland gehaald, je wordt ontslagen zonder geldige reden. Maar je hebt ook ineens geen paspoort! Daarnaast mag je niet werken, en krijg je als dank voor je trouwe militair-schap twee gulden per week. Na protest werd het drie gulden ongeacht hoeveel kinderen in je gezin hebt, en in die tijd waren er grote gezinnen.

Het tweede onderwerp ging over het (concentratie)kamp leven, de omstandigheden. Zoals tocht, schimmel, de vrieskou, maar ook het verhaal van de bacterie-overdragers zoals ratten, muizen, vlooien, kakkerlakken, en luizen. Daardoor werd het immuunsysteem van de zwakkeren de baby’s en jongere kinderen afgebroken, met als gevolg een hoge babysterfte in de barakken. Niet alleen in Kamp Vossenbos in Wierden, maar bij al de oude concentratiekampen kan men op de begraafplaatsen in die gemeenten KNIL baby-graven vinden.

Stichting Kandjoli te Wierden stelden voor de zoveelste maal hun ruimte gratis aan, voor de opnames. Koffie en thee alles was goed geregeld. Stichting Kandjoli en de wijkraad is zich er van bewust dat alle inspanningen van Maluku4Maluku voor de Molukse gemeenschap is(regionaal maar ook landelijk)! Onze dank gaat dan ook uit aan Kandjoli en het wijkbestuur Wierden.

In de voorbespreking kwamen de onderwerpen aan de orde, de volgende mensen waren aanwezig kijk naar de foto’s:

Selfi Tuparia – Oemar & Riet Bonthuis-Oemar

We kwamen op het onderwerp KNIL “babysterfte in de barakken” en daar is een lijst van namen die wij bij ons onderzoek naar nabestaanden(zij dienen zich aan te melden) van de KNIL “babysterfte” gebruiken. Ook hebben we voor intern gebruik een serie foto’s die wij meenemen in het onderzoek. Men moet er rekening mee houden dat er baby’s daar liggen begraven zonder steen. Dit was het gevolg dat de KNIL veteranen eerst maar twee gulden kregen van de Nederlandse overheid, na protest werd dit verhoogd tot drie gulden per week. Ongeacht de gezinssamenstelling. In die jaren was het normaal dat een gezin uit gemiddeld zes kinderen bestond. Het verliezen van een baby of jonge kind was vreselijk, iets wat je niemand toewenst. Maar de hartverscheurende pijn werd verergerd, want de kans dat men geen grafsteen kon betalen was heel groot. Bij geluk had je jouw familie die nog op een of andere manier konden steunen. Of kon het voorkomen, en dat is gebeurd dat er kindergraven ontstonden met twee familie-namen(neef en nicht). Om de kosten te drukken.

Maar het kwam dus ook voor dat er geen steen betaald kon worden. Het was een barre overlevingsstrijd in de oude concentratiekampen zoals kamp Vossenbos, kamp Westerbork(later naamsverandering in Schattenberg), en kamp Vught(later naamsverandering in Lunetten)! Na de vele traumatische ervaringen kon het zo zijn, dat men na verloop van tijd naar het graf wilde gaan, door de pijn en geestelijke verwardheid kon het helaas ook voorkomen dat men het graf niet meer konden vinden. Door te gaan in een andere jaargetijde(winter of zomer), maar ook doordat er meer begraafplaatsen waren bijgekomen. Kon men de plek niet meer herinneren. Zo ontstond een extra drama boven het feit dat je jouw kind moest begraven, en zonder grafsteen. KNIL Ambonezen waren “statenloos” konden zich niet op noodmaatregelen beroepen die golden voor Nederlandse burgers.

Ina Brouwer(RTV Oost) – – – Lisa Paliama(M4M) Leo Reawaruw(M4M) Veteraan kleinkind Aicha(moeder Patty) Riet & Lourens Bonthuis Selfy Tuparia en Dolly Patty allen kinderen van KNIL

We namen in besloten kring de namen door van de baby’s en ineens kwamen we bij de familienaam Oemar! Dochter van Oemar – Laipala geboren en gestorven in het jaar 1958. De gezusters Oemar kregen de schrik van hun leven. Selfi riep hardop: “Dat is onze zus! Wij weten al jaren niet(vanaf het jaar 1960) waar haar begraafplaats is!” Tranen vloeiden bij bijna alle deelnemers die aan de tafel zaten. Beiden zusters vroegen aan Leo Reawaruw, weten jullie waar zij ligt? Onze voorzitter antwoordde: “Ja dat weten we via Historisch Kring Wierden, en dat kan ik morgen bevestigd krijgen. Want we moeten wel honderd procent zeker weten waar haar begraafplaats is!”

Na zestig jaar op 17 februari 2020 kreeg de familie Oemar – Laipala te horen dat ze eindelijk rust zouden krijgen in hun zoektocht naar hun zus. Dit maakte de maandag ineens een historische dag in de Molukse geschiedschrijving binnen de Nederlandse samenleving. Want het is natuurlijk een triest verhaal, maar ook een klein wonder gegeven van boven. Met deze gedachten dat er nog mogelijk meer families zitten met deze familiedrama, en dat door de inzet van Maluku4Maluku deze kleine wonderen kunnen gebeuren. Of beter moeten we stellen dat het een Godsgeschenk is!

Kamp Vossenbos: Daar was ook een open riool achter het kamp, daar is een jongen van onze leeftijd verdronken!

Maar dat er meer pijn, en leed, en verborgen trauma’s in het KNIL Ambonezen dossier zijn wordt ook gelijk bevestigd. Dat kan niet anders, want we zijn nu bij de eerste oude (concentratie)kamp begonnen, hoeveel gaan er nog volgen? Wij beseffen dat de Molukse samenleving wederom opgeschrikt is door dit trieste en ook wel wonderbaarlijk verhaal. Maar wij zullen doorgaan, en niet te lang hier bij stilstaan. Alhoewel wij in samenspraak met de families Oemar-Laipala volgende week maandag het graf gaan bezoeken, willen wij dat moment gaan delen voor en na deze blijde gebeurtenis. Daarom zijn wij een plan aan het voorbereiden om op maandagmiddag in de Molukse wijk Wierden een moment van herdenken in te passen. Wij roepen vooral de tweede generatie aanwezig te zijn, indien mogelijk met de eerste generatie. Om alle baby’s die stierven in de barakken te herdenken, met het meisje van Oemar-Laipala als symbool. Het zal dan ook de dag zijn dat de aanmeldingsformulieren voor de KNIL Ambonezen(eerste generatie) en hun baby’s klaarliggen in Stichting Kandjoli in Wierden. Maar deze zal ook een week na 17 februari online komen te staan, op een speciale pagina op deze website.

Proefopnames het leven van een KNIL gezin zonder nationaliteit / Artikel 15 Rechten van de Mens – Dolly Patty uit Almelo

Iedereen(vooral Molukkers met hun politiek organisaties, en hun perskanalen o.a. Marinjo) vertelde tegen onze samenleving dat wij alles moesten accepteren? En echt iedereen geloofde daarin, dat niets meer mogelijk was. En dat (kleine) wonderen niet bestaan, gelukkig was onze frontman de enige die daar niet in wilde geloven. Met als resultaat?

Erkenning als internationale veteranen van en voor de KNIL Ambonezen. Eigen tent op de Nederlandse Veteranendag. Aanwezigheid in de Nieuwe Kerk en kranslegging tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam. Medailles aan KNIL Ambonezen, ook postuum. Bezoek aan de Ridderzaal in aanwezigheid van voltallige Nederlandse regering, inclusief het koningshuis. Bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg. Gesprekken met ministeries. Bezoek aan de werkkamer van minister-president Mark Rutte. Steunbetuiging FNV met meer dan 1 miljoen leden. Aanwezigheid bij Joodse herdenkingen zodat er achter de schermen samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Aanwezigheid bij grote militaire herdenkingen op uitnodiging. Samenwerkingsverbanden met veteranenverenigingen. Nationale perskanalen die eindelijk het KNIL Ambonezen verhaal brengen op basis van feiten. Grafrechten in Wierden werd binnengehaald door een inzet van vier jaar geleden door Maluku4Maluku

De historische dag 17 februari werd wel wreed verstoord in de avonduren, want toen veel Molukkers met een traan in hun ogen de foto’s en het verhaal van de familie Oemar-Laipala zagen op Facebook bij Leo Ambon Reawaruw. Kreeg onze frontman in een telefoongesprek te horen dat in de Molukse (pulp)magazine Marinjo een stuk geschreven stond waarin men het binnenhalen van de grafrechten voor onze eerste generatie en de babys’s een zoethouder is! Weer iemand uit de derde generatie die ons de les wilt lezen?

Jeffrey Pattiwael en Marinjo mag op deze vraag van ons antwoorden. Je kan wel kritiek spuiten, maar wat hebben jullie concreet gedaan de afgelopen tien jaar voor onze eerste generatie en onze baby’s die nooit zo oud als jullie mochten worden. Hebben jullie stad en land afgereisd om het grote doofpotdossier te openen? Waar waren jullie toen al de behaalde resultaten binnen gehaald werden, niet op dat moment. Nee in het voortraject! Want het was, en nog steeds is veel inzet, en energie er instoppen. Meer dan een magazine in elkaar te zetten, of een stukje te schrijven.

Teamleden Marinjo links met gele shirt Jeffrey P

Stichting Maluku4Maluku zal volgende week woensdag weer in gesprek gaan met gemeente Hoogeveen. Om ook daar het plan van “bijzondere graven” aan te kaarten. Jeffrey Pattiwael uit Groningen en ook Marinjo vinden het allemaal niets, het is een zoethoudertje? Volgende vraag, dus onze frontman Leo Reawaruw en onze vicevoorzitter Sarah de Lima moet de afspraak maar afzeggen? Maar gaan jullie dan de grafrechten betalen voor iedereen in Hoogeveen, en Wierden? En nog de andere vijf gemeenten die wij op eigen kracht benaderen. Dus Jeffrey Pattiwael en de hoofdredactie van Marinjo daar kunnen we vanaf vandaag alle rekeningen van grafrechten naar toesturen?

Het blad Marinjo heeft zijn ware gezicht aan ons laten zien, zij behoren tot de Molukkers die ons willen laten geloven dat wij alles dienen te accepteren. Marinjo blijkt een leugenachtige instrument te zijn, van bepaalde machten die niet blij zijn met de successen die onder aanvoering van Maluku4Maluku (die staat voor de Molukse volksbeweging) geboekt worden. En deze machten kan het niet schelen dat de graven worden opengebroken en de resten van hun families worden geruimd. Want dat gebeurd er als je de grafrechten niet betaald. Daarnaast het is de laatste eerbetuiging die gemaakt kan worden aan onze eerste generatie, en natuurlijk ook de baby’s die zij overslaan in hun stellingname.

Daarom doet stichting Maluku4Maluku die staat voor het Molukse volk in beweging, of te wel onze volksbeweging gesteund door de nu nog levende eerste generatie(in gebed elke dag als medestrijders) een oproep!

Boycot het blad Marinjo(met Jeffrey Pattiwael) voor diegenen die nog een abonnement hebben? Zeg jouw abonnement op uit protest!

Hieronder volgt het email-verkeer wat heeft plaatsgevonden tussen Reawaruw en Robert Hallatu hoofdredactie Marinjo. Er is geen afstand van de inhoud van de tekst genomen door Marinjo. Er is geen antwoord gekomen van Jeffrey Pattiwael dit is geschreven op 19.02.2020 tussen 00.30 uur en 01.30 uur. LEES EN OORDEEL ZELF!

Boycot Marinjo, en zeg uw lidmaatschap op! Want niemand stopt ons meer in de doofpot terug, vooral onze eigen mensen die andere belangen dienen dan het algemeen Molukse belang!

Redactie Marinjo

Leeuwarden, 18 februari 2020

L.S.,

Met verbazing heb ik gisteren, 17 februari, via de telefoon doorgekregen dat het binnenhalen van “bijzondere status van graven KNIL Ambonezen en hun kinderen” in jullie blad wordt afgekraakt. In een stuk van ene Jeffrey Pattiwael wordt er gesuggereerd dat wij niet in een zoethoudertje moeten trappen van de gemeente?

Onder jullie verantwoording is dit stuk geplaatst! Ten eerste het initiatief ligt bij Stichting Maluku4Maluku, en is al een paar jaar oud.Dat Marinjo nooit daarover heeft geschreven is niet onze schuld. Maar dat er nu een scheef beeld wordt neergezet is jullie verantwoording.

Pattiwael laten jullie kritiek op ons spuiten, maar wat weet hij af van de “babysterfte”? Wat weet hij af van de familie Oemar uit Wierden die naar aanleiding van dit verhaal eindelijk deze week het graf van hun zus kan gaan bezoeken? Wat weet hij af van het gehele dossier? 

In ieder geval als wij zijn stuk moeten geloven, moeten wij onze strijd staken naar een totale erkenning van de KNIL Ambonezen en hun aangedane pijn en leed. Schendingen van Mensenrechten moeten laten rusten. Want alles wat wij bereiken op eigen kracht, met de hulp van God, is zinloos.

Hoe kunnen jullie dit stuk ooit goedkeuren! Gaat Marinjo of Pattiwael de grafrechten nu betalen? Want jullie staan achter dit schrijven toch? Wij hebben in de planning op woensdag 26 februari gemeente Hoogeveen staan voor het binnenhalen van grafrechten.

Als wij jullie moeten geloven moeten wij die gaan afzeggen, omdat het een zoethoudertje is?

Ik eis voor vanmiddag 15.00 uur een excuses via email van jullie als verantwoordelijke redactie. Zo niet maak ik alles openbaar, en zal ik een oproep doen binnen de Molukse samenleving om jullie te gaan boycotten. Onze website trok vorig jaar 2.7 miljoen bezoekers.

Met vriendelijke groeten

Leo Reawaruw

Stichting Maluku4Maluku 

Redactie Marinjo

Leeuwarden, 18 februari 2020

L.S.,

Naar aanleiding van het telefoongesprek die wij hebben gehad, bevestig ik uw uitspraak. Ondanks dat u mij verteld dat u als redactie niet verantwoordelijk bent van de inhoud. Bent u het wel eens met de stellingname die in uw blad staat.

Einde van de middag of begin van de avond zullen wij ook onze stellingname innemen op onze website.

Deze mailverkeer zullen wij openbaar maken, onder onze verantwoording.

Met vriendelijke groeten

Leo Reawaruw

Stichting Maluku4Maluku

4 reacties op “Maandag 17.02.2020 een historische dag voor de Molukse samenleving

 1. “Waar tegenstand is worden jullie alleen maar strijdbaarder en sterker. Dat maakt jullie steeds alerter”.

  Jammer dat marinjo een blad voor en door orang ambon elkaar neerhalen, jammer en triest!!! Al ben je niet altijd eens leer elkaar te respecteren.

 2. Wat heeft Marinho tot nu toe voor de Molukkers gedaan?
  Wat malaku4maluku tot nu toe bereikt heeft is een mijlpaal in de Molukse geschiedenis. Daar moeten wij, Molukkers, trots op zijn.

 3. bangsa2 maluku di belanda, djangan cuma kasih kritik2 , ankat bahu dan
  saling mendukung. sebab begini terus kapan katong mau merdeka kalau lain sing bisa bekerdja dengan jang lai.

 4. Het zou erg jammer zijn als er verwijdering zou ontstaan tussen ons bangsa Maluku; lijkt me onnodig ! djangan bikin malu…
  Bung Leo, respect en dank voor al uw efforts om de KNIL- generatie alle eer en gerechtigheid te doen toekomen❤️ Echt een Veteraan waardig
  Gods zegen- vooral nu…!
  Hormat dari kleindochter KNIL-militair/ dochter KM matroos di Den Helder

Laat een reactie achter aan Mathilde (Thilly) Faas-Soumeru Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *