Met name de 3e en 4e generatie uit Vaassen en Apeldoorn hebben zich geschaard achter de zogenaamde wijkvereniging Berkenoord 2 (let wel al meer dan 2 jaar) in oprichting. Een wijkvereniging die opkomt voor alle wijkbewoners van Berkenoord 2  dat heeft de burgemeester per mail bevestigd. Iedereen weet dat de voorheen Molukse wijk Vaassen, voor de helft bestaat uit niet Molukse gezinnen. Voorzitter Allison Leuwol met haar adviseur Jefta Pattikawa  hebben het wel over behoud van het Molukse karakter in de wijk. Maar zij konden niet voorkomen dat het huis van KNIL / KST veteraan Souisa behouden kon worden voor hun achterkleindochter en kleindochter. Moeten we ook niet ene Penina Hukom vergeten erbij te vermelden, want Hukom wist ook de weg om het huis te behouden. Resultaat moeder en dochter wonen apart van elkaar, en niet meer in Vaassen. Dat dit nooit goed kon aflopen was bij Maluku4Maluku al bekend in het jaar 2020. Want wanneer ene Jefta Pattikawa al gaat verklaren twee jaar geleden dat kamp Vaassen niet alleen bestaat uit het onderwerp KNIL Ambonezen. Dan is zijn gedachtegang niet goed, maar is zijn handelen ook totaal anders dan Maluku4Maluku. Was kamp Vaassen dan een opvangcentrum voor vluchtelingen? Of voor veteranen van de KNIL? Maluku4Maluku benaderd bijna alles uit het oogpunt maar ook startpunt dat onze 1e generatie veteranen zijn.

Vorig jaar hield Maluku4Maluku in de zomer de eerste vergadering oftewel presentatie in Vaassen. Gesteund door Team Vaassen Maluku4Maluku dat onze frontman een totaal andere kijk heeft op een aantal onderwerpen is bekend. Met betrekking tot kamp Vaassen heeft Maluku4Maluku al jaren de mening dat het een militaire actie/aanval was op de laatste bewoners van kamp Vaassen. Dit werd door een journalist van de krant “De Stentor” (ook online via de website van het Algemeen Dagblad) naar buiten gebracht na de vergadering. Enkele personen uit de families die met grof geweld uit de barakken werden gehaald op 14 oktober 1976, waren aanwezig bij de presentatie. Deze personen wisten niet wat zij aanhoorden, want eindelijk werd alles zakelijk maar ook realistisch weergegeven, van wat hun is overkomen in 1976. De stempel ‘militaire actie en of aanval’ die Reawaruw er aangaf openden hun ogen. Een nieuwe samenwerking tussen Molukkers was geboren oftewel Maluku4Maluku.

Maluku4Maluku is anders dan de meeste Molukse organisaties. De aanpak bestaat voor 80%  uit het zoeken naar samenwerkingen en aansluitingen met Nederlandse organisaties en of instituten. Maar ook het vinden daarvan en het uitbouwen tot een goede samenwerkingsverband, is de basis van de vele winstpunten die de afgelopen 5 jaren zijn binnengehaald. Want we moeten alles via de Nederlandse netwerken binnenhalen, want deze netwerken kunnen ons helpen in de zoektocht naar gerechtigheid. Natuurlijk ook naar het herschrijven van onze geschiedenis.  Maar het kan ook op internationaal politiek terrein. Iets waar men niet meer in geloofde, gaat 25 april 2022 wederom gebeuren.

MAANDAG 25 APRIL 2022 MALUKU4MALUKU BRENGT HET KNIL AMBONEZEN DOSSIER NAAR HET EUROPEES PARLEMENT / SAPA MAU LAWAN / ORA ET LABORA

 

Eerdergenoemde Allison Leuwol  schreef via de volgende mailadres aleuwol@msn.com op 27 maart 2022 de volgende zin over onze frontman Reawaruw:

“Een gevaar voor de Molukse samenleving gesponsord door de Nederlandse overheid”.

Eper burgemeester Tom Horn was ondanks ‘oplopende spanningen’ aanwezig bij de herdenking aan de gewelddadige ontruiming van het Molukse woonoord Vaassen in 1976. Hier is hij in gesprek met Berkenoord2-voorzitter Allison Leuwol (links). Ook integratiewethouder Lia de Waard (rechts) gaf acte de présence. © Hans van de Vlekkert

Wel een gewaagde zin, aangezien zij met haar wijkvereniging(dus geen gekozen wijkraad door de 2e generatie) Berkenoord 2 heel graag een subsidie van een paar duizend euro wilt ontvangen van de gemeente Epe. Op maandag 4 april 2022 is er een bespreking geweest op het gemeentehuis Epe(Vaassen) omdat er een klachtenprocedure is opgestart door Maluku4Maluku tegenover een beleidsmedewerker van de gemeente. De beleidsmedewerker is een vriendin van Leuwol, en wilde alles onderling regelen met Allison Leuwol. Althans daar heeft het alle schijn naar. De klachtenprocedure gaat over drie onderwerpen. Onze frontman heeft duidelijk in het gesprek bij de gemeenteambtenaren verteld dat Maluku4Maluku niet komt voor een of andere subsidie van de gemeente. Maluku4Maluku is geen wijkvereniging Berkenoord 2 (twee jaar) in oprichting die paar duizend euro wilt ontvangen van de gemeente Epe. Laat dat duidelijk zijn! Wat ook duidelijk moet zijn, is dat Maluku4Maluku ene Fridus Steijlen ziet als een buitenstaander en let op een groot gevaar voor onze Molukse samenleving. Hij beweert dat Molukse wijken niet meer van deze tijd zijn, en dat de RMS strijd voorbij is.  Maar hij kan wel de peetvader zijn van Allison en Jefta en iedereen van wijkvereniging Berkenoord 2 in oprichting. Maar wie is hij omdat te mogen uitdragen, en namens wie of welke organisatie. Het zal wel alleen blijven bij Berkenoord 2 toch?

Steijlen: “KNIL Ambonezen zijn oorlogsmisdadigers en vluchtelingen”

De klachtenprocedure die nu loopt bij de gemeente Epe heeft ook betrekking tot de militaire actie/aanval van 14 oktober 1976. Er is een delegatie van de slachtoffers van 14 oktober 1976 samengesteld, zes maanden geleden willen zij gaan praten met de burgemeester Horn. Dit wordt door nog steeds om onbekende redenen tegengehouden. In de bespreking waarin alle klachten door Reawaruw werd uitgesproken op het gemeentehuis op maandag 4 april jongst leden, verwees Reawaruw naar de editie van ‘De Groene Amsterdammer’ van 21 april 2022. Waarin een groot artikel gaat verschijnen van Chris van der Heijden, die als bekende onderzoeksjournalist door het hele archief heeft gespit.

Het archief van de militaire actie/aanval op kamp Vaassen, dat archief is te vinden in de gemeente Epe. Maar ook bij instituten en of ministeries. Hiermee krijgt men eindelijk na al die jaren een compleet beeld wat er voorafging, maar ook wat er allemaal erna gebeurde in en rondom het doofpotdossier kamp Vaassen 14 oktober 1976.

Maandag 4 april 2022 Klachtenprocedure beleidsmedewerker gemeente Epe, opgestart door Maluku4Maluku

 

Allison en Jefta en Berkenoord 2 in oprichting willen niet meer over de kwestie spreken, want zij allen luisteren natuurlijk ook naar Fridus Steijlen. Die niet meer wilt praten over woongebieden van de KNIL Ambonezen en hun nazaten. De wandeling die zij met de burgemeester van Epe liepen afgelopen oktober daarmee wilden ze alles afsluiten. Maar na het lezen van het grote artikel in De Groene Amsterdammer van deze week kan elke Molukker maar één ding concluderen.

APRIL 2022 EEN MAAND MET HOOGTEPUNTEN DOOR INZET VAN MALUKU4MALUKU: 1 APRIL / 21 APRIL / 25 APRIL EN MEER….

Dat is dat wij als Maluku4Maluku inclusief de delegatie in gesprek moeten met ten eerste de gemeente Epe. Omdat excuses op zijn plaats is, laat dat het startpunt zijn om de trauma van de militaire actie/aanval van 14 oktober 1976 te laten helen. Want de woedde die toen ontstond richting de Nederlandse overheden hebben geresulteerd naar nog meer ellende en trauma in onze 2e generatie. Dat kan men onmogelijk afdoen met een wandeling. Nu men ook in het artikel kan lezen dat de Nederlandse overheden, daar is hij weer met minister Dries van Agt, alles er aan deden om ons als Molukkers weg te zetten als criminelen met zijn allen. Er werden door justitie en ook de Binnenlandse Veiligheid Dienst valse rapportages en of verslagen gemaakt. Daarop werden rigoureuze  beslissingen genomen met als gevolg trauma in de 2e generatie die werd doorgegeven aan de 3e generatie. Zodat zij ook totaal de weg kwijt zijn geraakt, een voorbeeld? Berkenoord 2 als wijkvereniging in oprichting.

LUISTEREN EN HUIVEREN DRUK OP ONDERSTAANDE YOUTUBE-FILM:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *