Het jaar 2019 is een maand oud, de Nederlandse politiek heeft een rumoerige periode achter de rug. Het grootste struikelblok was het “kinderpardon”  er is voor alles iets te zeggen, maar mijn gedachten gingen gelijk naar de dagen rond Nationale Dodenherdenking 4 mei 2018.

Ik had, als frontman van stichting Maluku4Maluku, een week van te voren het druk met het voorbereiden van een persoffensief rondom de achtergelaten of vergeten 350 kinderen van KNIL veteranen. Wreed onderwerp, op 3 mei 2018 werd hij nog wreder, want toen kwamen wij er achter dat er ook nog eens 150 jonge moeders daar gedwongen achterbleven. Niets gezinsherstel wat een mensenrecht is, ook geen enkele pardon voor de trouwe KNIL militairen. Hoezo? Medeleven?

De linkse held, en of icoon Drees senior met de bijnaam “Vadertje Drees” ontwikkelde een speciale wet om gezinshereniging te boycotten. Zijn schending van mensenrechten werd kamerbreed gedragen, en iedereen ging geruisloos naar de orde van de dag in de vorige eeuw. Niemand had ooit kunnen bevroeden dat er ooit nog een persoon daar naar zou vragen. Hoezo “kinderpardon” voor Nederlandse veteranen?

Gaat de slager weer zijn eigen vlees keuren?

Maar wat is er met deze 500 personen familieleden gebeurd van de Nederlandse veteranen? Het trieste verhaal van de familie Letsoin werd door Saar Letsoin uit Rijssen eindelijk bekend gemaakt na 67 jaar. Ik ga als voorzitter en frontman binnenkort ministeries aanschrijven, ik eis geld voor een onderzoek die wij zelf moeten gaan leiden als stichting Maluku4Maluku. Anders gaat de slager zijn eigen vlees weer keuren, zoals de Nederlandse overheid dit vaker deed in Molukse kwesties.  Onderhandelen is beter, dan gelijk naar het Hof van de Rechten van de Mens te stappen in Straatsburg. Maar die stap schuw ik ook niet in te zetten met onze stichting, want het heeft te lang geduurd. Nederland hoeft in Europa toch niet af te gaan, of wel? Wat het is overduidelijk een schending van mensenrechten. En? Hoeveel van de 500 vergeten slachtoffers leven nog? Ga mij niet vertellen dat er geen geld is, want hoeveel jaar hebben grote bedrijven geprofiteerd van die belastingvoordeel? Dus geen excuses, wij als stichting Maluku4Maluku pikken geen enkele pardon van de Nederlandse Staat of politiek.

Tenslotte Japan en Indonesië hebben miljarden guldens betaald aan Nederland als schadeloosstelling in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Het advocatencollectief gaat actief worden

Het jaar 2019 zal ook in het teken gaan staan van het advocatencollectief die onder leiding van advocaat(veteraan) Michael Ruperti het samen met advocaat Vincent Dolderman en drs(veteraan) Rob Remie alle KNIL Ambonezen belangen gaan verdedigen, zo niet aanvechten bij de rechter. Ik heb alle drie heren meerdere malen naar voren gebracht op het internet. Maar een herintroductie is nooit overbodig in dit belangrijke jaar 2019:

Mr. Michael Ruperti  van Allied Advocaten uit Baarn

Studie: Rechten, Vrije Universiteit Amsterdam

Specialisatie: (Militair) Straf- en Tuchtrecht en Militair Ambtenarenrecht

Mr. M.P.K. Ruperti (Michael) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.Na zijn studie en rechtenstage in de advocatuur is hij eind 1999 in dienst getreden bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Na de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie, werd hij in de rang van kapitein, geplaatst bij de afdeling militaire zaken van het Openbaar Ministerie te Arnhem. In 2004-2005 is mr. Ruperti als legal-advisor en plaatsvervangend chef staf van het Nederlandsemilitaire contigent, voor 6 maanden uitgezonden geweest naar Bosnië-Herzegovina.

Gedurende zijn tijd bij het parket en de rechtbank te Arnhem, heeft mr. Ruperti veel ervaring opgedaan in het commune strafrecht, het militaire straf- en tuchtrecht en het militaire ambtenarenrecht.

Website: https://www.alliedadvocaten.nl/

Mr. Vincent Dolderman van Dolderman Letselschade advocaten uit Utrecht

Advocaat letselschade

Mr. Vincent Dolderman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Na een opleiding aan de KMA heeft hij 3 jaar als officier-jurist, in de rang van kapitein, bij de Koninklijke Landmacht gewerkt. Na zijn periode bij Defensie, heeft hij in 2004 de overstap gemaakt naar de (letselschade) advocatuur.

Zijn specialisme is letselschade voor ambtenaren en met name militairen, veteranen en politie. In de loop der jaren heeft Vincent Dolderman meerdere baanbrekende uitspraken op zijn naam kunnen schrijven. Hij verschijnt ook regelmatig in de pers. Vincent Dolderman is eigenaar van het letselschade kantoor. Om de kwaliteit van het kantoor te handhaven heeft Vincent de LSA-opleiding gevolgd waaraan zeer strenge eisen zijn opgenomen zoals: minimaal 5 jaar advocaat en ruime ervaring in het claimen van letselschade.

Praktijkgebieden: civiel, ambtenaar (rechtspositie), militair, veteraan, politie, dwarslaesie, traumatisch hersenletsel, patroon.

Drs. Robert Remie MSHRM CMC van Dolderman Letselschade advocaten uit Utrecht

Medewerker management ondersteuning

Drs. Robert Remie studeerde onder andere Strategie en Organisatie aan de Open Universiteit. Tijdens zijn loopbaan heeft hij 19 jaar als officier gewerkt bij de Koninklijke Landmacht. Luchtmobiele Brigade, 1994 uitzending DutchBat 1 voormalig Joegoslavië, officier infanterie. Aansluitend heeft hij meer dan 10 jaar ervaring opgebouwd als adviseur bij organisaties op het gebied van ontwikkelen van organisaties.

Robert Remie is in dienst getreden per 1 september 2018 en zet zijn netwerk en kennis in om de organisatie samen met de behandelaren en specialisten verder te ontwikkelen. Tenslotte behandelt hij eventuele binnengekomen klachten en kan vragen beantwoorden over de verwerking van persoonsgegevens en het privacy statement.

Praktijkgebieden: organisatie, processen, formatie, netwerk, accountmanagement, productportfolio, marktpositie.

Website: https://dlsa.nl/letselschade/

De mannen hebben hun sporen wel verdiend in diverse zaken tegen de Nederlandse Staat gevoerd door militairen en of veteranen. Zijn dagelijks daar steeds mee bezig, en moeten gezien worden als de top van Nederland in deze kwesties waar schadeloosstelling en ereschulden bij betrokken voor actieve militairen, en of veteranen.

Een van de belangrijkste kwesties was het binnenhalen(Ruperti in samenwerking met Dolderman) van de schadeloosstelling van 500 militairen / veteranen die voor Nederland hadden gediend in Libanon als vredesmacht voor de Verenigde Naties. Een claim die werd ingediend en gewonnen van veteranen dertig jaar na hun diensttijd!  Lees helemaal onderaan een krantenartikel(Defensie zucht onder claimcultuur) over het resultaat voor de Libanon veteranen.

Niets is onmogelijk, en opgeven is geen optie meer ook voor de kwestie van de KNIL(Koninklijke Nederlandse Indische Leger) veteranen, en hun familieleden.

De Molukse bevolking moet zich eindelijk, en massaal gaan realiseren dat stichting Maluku4Maluku de beste advocaten en of pleitbezorgers klaar heeft staan. Om stelling in te gaan nemen voor de KNIL Ambonezen of te wel veteranen. En wanneer die niet meer leven zal de strijd gaan ontbranden voor de weduwen, en of nabestaanden. We mogen met een gerust hart stellen dat stichting Maluku4Maluku met zijn advocatencollectief in de voorbereiding is om de “rechtszaak van de eeuw op het gebied van Nederlandse veteranen” voor te bereiden voor het jaar 2019.

Want voor ons allen als Molukse volk in Nederland is 2019 het jaar van de waarheid, ten aanzien van KNIL(Koninklijk Nederlands Indisch Leger)! Als Molukse volk hebben we geen excuus meer om aan de zijlijn te blijven staan! We zullen massaal een vuist moeten gaan maken, en zonder pardon al de ereschulden moeten gaan ophalen.

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Frontman tevens voorzitter

Meer ontwikkelingen kan men in de maand februari verwachten, dus wij adviseren de volgende websites in de gaten te houden: www.maluku4maluku.com  / www.reawaruw7.com 

Of meld je aan via Facebook: Maluku4Maluku pagina – https://www.facebook.com/Maluku4Maluku/ en Maluku4Maluku groep – https://www.facebook.com/groups/320559987970070/

Defensie zucht onder claimculuur

Traumatische gedachten aan de uitzending leiden soms decennia later tot grote problemen: drugs, drank, agressie. Verlies van baan en vrouw. Duurt het vaak jaren tot de diagnose ‘oorlogstrauma’ is gesteld, het verhalen van de schade op Defensie kan nog langer in beslag nemen.

Maar de nasleep van de missie zorgt ook voor strijd tussen oud-militairen. Onder Libanon-veteranen is ergernis ontstaan over de ex-collega’s die Defensie aanklagen vanwege geleden psychische en materiële schade. Sterker: lang niet alle veteranen geloven dat er honderden collega’s zijn met een trauma.

Afgelopen december deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste ambtenarenrechter, een baanbrekende uitspraak. Defensie was verantwoordelijk voor de schade die Libanon-veteraan Christian Kriznaric had geleden, het departement was tekortgeschoten in zijn zorgplicht als werkgever.

Kort daarna kondigde Defensie aan deze uitspraak ook als leidend te beschouwen voor andere beschadigde Libanon-veteranen. De al lopende rechtzaken zijn stilgelegd, maar tot schikkingen is het nog nauwelijks gekomen. Het aantal claimsis ondertussen opgelopen tot 473, al komen die niet alleen van Libanon-veteranen.

Alle betrokkenen zijn daar ongelukkig mee. Vincent Dolderman, advocaat van Kriznaric en honderden andere veteranen, is namens zijn cliënten ongeduldig: „Zij kunnen niet door met hun leven zolang dit niet geregeld is.” Elke zaak wordt individueel beoordeeld en wanneer Defensie verantwoordelijkheid erkent, moeten veteranen aantonen welke kosten zij hebben gemaakt en welke inkomsten ze zijn misgelopen. „Sommigen hebben jaren op straat geleefd, die hebben echt hun loonstrookjes niet bewaard”, zegt Dolderman.

De advocaat is met Defensie verwikkeld in „een principiële discussie over schadeposten”, zegt hij. Zo vindt de letselschadeadvocaat dat Defensie moet betalen voor verslavingen van veteranen met PTSS. Bedoelt hij dat Defensie de kosten van een afkickkliniek moet dragen? Niet alleen. „Ook voor de kosten van het alcohol- of drugsgebruik zelf. Ik kan juridisch gezien geen reden bedenken waarom de minister die zelfmedicatie niet zou moeten betalen.”

Minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) ziet zich ondertussen de claims boven het hoofd groeien. „Als dit probleem nog groter wordt, weet ik niet waar ik het geld vandaan moet halen”, zei ze maandag in de Tweede Kamer. „Sommige zaken zijn volstrekt legitiem, maar van andere gaan mijn haren overeind staan. Dan denk ik: hoe durf je!”

Volgens advocaat Dolderman, die een honderdtal veteranen vertegenwoordigt, had Defensie een andere Ereschuldregeling moeten bedenken dan de bestaande, die in 2012 niet werd afgebakend. „Ze zouden kunnen zeggen: iedere veteraan krijgt een vast bedrag. Als je dit niet genoeg vindt, kun je gaan procederen over de concrete schade; als je dit aanneemt, ga je niet meer naar de rechter. Daar zouden veel cliënten waarschijnlijk genoegen mee nemen.

Reactie op “Maluku4Maluku pikt geen enkele pardon meer

  1. Goede zaak. Ga ervoor en geef niet op dit wordt een zaak van lange adem. De strategie van die ratten in DenHaag is in beginsel om de zaak zo lang mogelijk te rekken. Het geld is er alleen willen ze het niet uitgeven. Tijdens de bankencrisis in 2008 werd binnen 3 dagen (!) 26 miljard op tafel gelegd, later oplopend tot over de 100 miljard. En een schijntje van een schadevergoeding aan een veteraan betalen…..nee ho maar!

    DenHaag heeft ons genoeg aan het lijntje gehouden….PAK ZE AAN!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *