Terugkeer leden van Maluku4Maluku

Woensdag 25 april 2018 een dag die belangrijk is voor onze mensen die deel uitmaken van Maluku4Maluku. Ten eerste vliegen Mariette Kawarnidi(Notenboom), en haar man Tim Notenboom terug vanaf Ambon naar Amsterdam.  

Daar gaan ze elk jaar naar toe, om daar operaties te doen. Dit allemaal in het licht van Samenwerking HZ (Vlissingen) – Pattimura Universiteit (Ambon).  Kleine ingrepen op het gebied van plastische chirurgie verrichten beiden daar met een team.  Steun hun, alle informatie kan men vinden via:

http://www.vlissingen-ambon.nl/

Maar op die dag zal onze vicevoorzitter Oelis Tahamata ook weer voet zetten op de Molukse gronden waar de familie Tahamata vandaan komt. Hij keert terug naar zijn “huis” Ihamahu op het eiland Saparua.

Enige echte RMS regels

Een historische dag voor alle betrokkenen van Maluku4Maluku, want hoe kenmerkend is dit alles. Dat wij tussen twee werelden begeven, de stellingname die ik inneem dat het verleden het heden bepaalt. En de toekomst niet losgekoppeld kan worden met het verleden, komt vandaag optimaal tot uiting.  Vandaag zal er in Nederland, maar ook op de Molukken stil gestaan worden om het feit dat op 25 april 1950 op Ambon de proclamatie werd uitgeroepen. Er zullen vlagen gehesen worden, en bij de mensen die zich houden aan de enige echte RMS regels  zal de Hena Masa Waija gezongen worden!

 

 

Deze dag brengt gemengde gevoelens met zich mee, wanneer je hier in Nederland woont. En je denkt aan je volk en vaderland, je wordt binnen deze gemengde gevoelens af en toe verscheurd. Dat is de last die je zal meedragen wanneer je in twee werelden leeft. Aan de ene kant moet je blij zijn, want je moet wel heel speciaal zijn als persoon, wanneer je dit uit kunt balanceren. Al is het soms moeilijk, vooral elk jaar op 25 april.

Want 25 april behoort een feestdag te zijn, men moet deze dag vieren. Hier is deze dag uitgelopen tot een dag van valse beloften van zogenaamde politieke leiding. Die niet eens omkijkt naar onze ouderen terwijl zij het meest hebben geleden, want wat hebben zij gedaan binnen het dossier van de KNIL? Juist ja, helemaal niets! We moeten van hun naar Orpheus Apeldoorn komen? Waarom? Om de grootste motorclub-meeting mee te maken? Politiek gezien stelt het niets meer voor! En? Entreeprijs vragen van 15 euro per volwassen persoon? Dus iedereen ook de eerste generatie moet ook dat belachelijke hoge bedrag betalen? Nergens kan men lezen, of ze een korting krijgen. De website is ook alweer vier jaar stil van Watilette, en zijn poppenkast.  Ik heb er geen goed woord meer voor over!

Maar dat komt ook, omdat ik hun niet erken als mijn politiek leiding. Kennis is macht! Hier in Nederland erken ik niemand als president van de RMS. Waarom niet? Lees dan dit regeringsbesluit, wat nooit is ingetrokken.

De Regering van de RMS verleent hierbij algehele volmacht aan de heren Mr.Dr. Chr. Soumokil, en A. Nanlohy, beide leden van de voorgenoemde Regering, om waar zij zich ook mogen bevinden, op te treden als de officiële regering van de RMS. Gemachtigd om alle maatregelen te treffen tot in stand houding, verdediging van bovengenoemde republiek, voor het geval de regering  van de RMS in Ambon door de gevechtshandelingen van de Regering der Republiek Indonesia Serikat mocht worden verhinderd te functioneren.

Amboina, 24 juli 1950

Voor en namens de RMS

De President w.g. J. Manuhutu

medeondertekenaars A. Wairisal en J. Toule

Vandaag 25 april 2018 trakteren wij, als Maluku4Maluku, de Molukse samenleving in Nederland, en op onze geboortegronden op de officiële status van een stichtingsvorm van Maluku4Maluku. Door dit te doen, openen we de wegen naar gesprekken op een nog hogere niveau. Want dit is nodig, want binnenkort zal Maluku4Maluku de kar gaan trekken voor Molukkers hier(en op onze geboortegronden) die binnen bepaalde doofpotdossiers vallen,  waarin ook schendingen van mensenrechten overtreden zijn. Triest! Maar ook weer een feest dat de deksel van weer een doofpot geopend gaat worden.

Het is een feest om de eens eenmansactie-groep om te toveren tot een volwaardige stichtingsvorm, en deze stichting zal opkomen voor onze mensen, of te wel onze volk. Want wat moet je met politiek, wanneer je niet eens voor jouw eigen mensen op durft te komen. Maluku4Maluku is een beweging uit het volk, wat is uitgegroeid naar een volwaardige volksbeweging. Eentje waar iedereen nu naar kijkt, en rekening mee houd in Nederland vanuit de gehele samenleving.

 

Ik hoop dat u vanmiddag aan ons denkt om 15.00 uur want dan ondertekenen wij, als Maluku4Maluku, in de Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – Leeuwarden de statuten van en voor de oprichting van de stichting. In notariskantoor Hoekstra & Partners Notarissen aan de Schrans in Leeuwarden.

Op Facebook te vinden:

https://www.facebook.com/events/2033971536928991/

 

Dit zal gedaan worden door  Unu Tahamata uit Hoogeveen, tevens vertegenwoordiger van de derde generatie. Hans Tahitu uit Elst, en ondergetekende. Geven we 25 april(2018) toch weer een speciale kleur, wat in een woord is te vangen. Hoop!

Maluku4Maluku
Leo Reawaruw

4 reacties op “Hoop( kleur op 25 april 2018)

  1. Geweldig, weer een stap verder om de “kar” te trekken,ik hoop dat er nu veel Molukkers wakker worden om dit te ondersteunen in welke vorm dan ook.

  2. Hoop is in ons harten voor jong oud en bejaard. Maar niet te min. Denken aan onze 1ste generatie – orang tua2- die er niet meer zijn. Zij waren de echte helden trouw aan onze 4-kleur. Hoop doet leven is pak de draad weer op. Knoop het goed aan elkaar zodat wij Molukkers streven naar een vrij zelfstandige Maluku Selatan . Máár zij – oren hebben -die kunnen luisteren sta niet stil feiten onder ogen willen zien.Jawel in Gods naam – u wil geschiede-Ora et Labora .Amen.
    TO be continue!

  3. Ben het met jullie eens 25 april in Apeldoorn is een schijnvertoning iedereen komt daar om gezien te worden. Daarbij nog diverse motorclubs die denken dat het om hun draait . Als je echt wat wilt doen ga dan naar Maluku en help daar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *