NRC HANDELSBLAD 24 april 2019

Deze donderdag vieren Molukkers in het theater Orpheus in Apeldoorn hun jaarlijkse Proclamatiedag. Daarmee herdenken zij het uitroepen van de Republik Maluku Selatan in de Indonesische archipel op deze datum 69 jaar geleden. Indonesië, dat zich toen net aan de koloniale heerschappij van Nederland had ontworsteld, maakte aan de aspiraties van het Molukse volk echter snel een einde. De historie is bekend. In de gespannen verhoudingen rond de soevereiniteitsoverdracht, werd besloten ongeveer 3.500 Molukse manschappen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) tijdelijk over te brengen naar Nederland. Tijdelijk bleek permanent.

De militairen, die vaak generaties lang gevochten hadden voor de Nederlandse vlag, werden door het moederland hardvochtig opgevangen. Bij aankomst gedemobiliseerd en tot stateloze burgers gemaakt. Met hun gezinnen werden zij ver van de samenleving ondergebracht en voor jaren gehuisvest in voormalige concentratiekampen. Barakken die eigenlijk niet voor permanente bewoning geschikt waren.

Uit het relaas van vijf van deze voormalige kampkinderen deze week in NRC doemt een beeld op van diepgewortelde gevoelens van ontrechting en benadeling. Ook klinken alarmerende geluiden over mogelijk bovennormale kindersterfte door de spartaanse omstandigheden in de kampen.

In het nationaal geheugen is de reactie gegrift van Molukse jongeren in de jaren zeventig op die behandeling. Gijzelingen en gewelddadige treinkapingen om het ideaal van de vrije RMS te propageren.

Over de mogelijke voedingsbodem die leidde tot dat extremisme is minder bekend. Nog altijd zijn het wantrouwen en de wrok jegens de Nederlandse staat niet minder geworden, zo lijkt het. Ook omdat er over de misstanden nadien te weinig is gesproken.

Momenteel loopt een historisch onderzoek naar het gewelddadig Nederlands optreden tijdens de Indonesië-oorlog (1945-1950). Een deel van dat onderzoek zal ook gaan over de verwerking van het koloniale trauma. Daarin zou de behandeling van deze zogeheten KNIL-Ambonezen in Nederland een plaats verdienen.

Maar de geschiedenis van de Molukse kampen is voor de oud-bewoners nog springlevend. Zij hebben ook recht op een grondig onderzoek, bijvoorbeeld door de Tweede Kamer, naar het optreden van de autoriteiten bij de opvang van deze veteranen. Waar de staat rechten heeft geschonden, passen excuses en genoegdoening.

Einde commentaar van NRC Handelsblad 25 april 2019 kijk voor origineel op:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/25/de-behandeling-van-de-molukse-veteranen-verdient-nader-onderzoek-a3958071

Stichting Maluku4Maluku heeft vorige week twee dagen, Frank Vermeulen een journalist van NRC Handelsblad, meegenomen langs de volgende woonwijken: Hoogeveen, Oosterwolde, Vaassen en Vught(inclusief bezoek Kamp Vught). Afspraak waren gemaakt onderwerpen aan te snijden met betrekking van het kamp- en wijk-leven, maar ook de opvallende hoge cijfer van babysterfte in de barakken. Natuurlijk ook de schendingen van mensenrechten op Nederlandse veteranen en hun families, in de vorm van strafkampen in Zeeland. Waar vrouwen en kinderen werden uitgehongerd, en waar weerloze mannen werden beschoten en geraakt. Alles werd in de doofpot gestopt. Maar ook de opvallende sterftecijfer binnen de zogenaamde tweede generatie, die met name zijn geboren en of opgegroeid waren in Kamp Vught en Kamp Westerbork. Het vreemde van alles is dat ook de zogenaamde politieke Molukse leiding en andere Molukse organisaties ook hier van op de hoogte waren. Ook zij allen stopten alles in de doofpot! Raar, heel raar maar waar! Een jaar geleden kwam dit ook aan het licht toen Saar Letsoin een taboe doorbraak over de achtergelaten en of vergeten kinderen. In het krantenartikel kan men tot de conclusie komen dat de zogenaamde kenner van de Molukse geschiedenis Fridus Steijlen zich beter afzijdig kan houden van de Molukse samenleving. Want hij praat totale onzin over het leven in kampen of woonwijken. Dat hij nog betrokken is bij het Moluks Historisch Museum mag het hoofdbestuur zich aantrekken. Dat daar in het bestuur alleen maar Nederlanders alles bepalen, zal hiermee te maken hebben.

De Molukse samenleving ook in Jakarta en op de Molukken georganiseerd in AmNed Basodara Gandong, maar ook “de vergeten 350 kinderen en 150 moeders” mogen zich eindelijk gelukkig prijzen. Want onder aanvoering van frontman/voorzitter Leo Reawaruw van stichting Maluku4Maluku gaat alles nu aan de kaak gesteld worden. Twee dagen geleden is er in hotel Wientjes in Zwolle een vruchtbare gesprek geweest met een team van de Nationale Ombudsman / Veteranen Ombudsman. Maluku4Maluku zal vanaf vandaag 25 april 2019 de Nederlandse overheid met name minister-president Mark Rutte schriftelijke vragen stellen. Maar ook antwoord eissen binnen een korte termijn.

Het Molukse volk binnen het KNIL Ambonezen dossier kan zich gaan opmaken voor het daadwerkelijke gevecht met de Nederlandse overheid. Dit is vandaag op 25 april geen loze kreet! Het Molukse volk onder aanleiding van stichting Maluku4Maluku stevent af op een overwinning! Niet een kleine, want zo snel tevreden zijn wij niet. Wij gaan voor de hoofdprijs met een smak geld als genoegdoening.

We gaan voor niet alleen voor het herschrijven van onze geschiedenis, maar ook voor het ophalen van rechtmatige militaire ereschulden. Wachtgelden of te wel KNIL militaire pensioenen, maar ook financiële genoegdoening! Iedereen van de eerste en tweede generatie hebben daar recht op. Het enige wat men moet gaan doen? Is zich als KNIL veteraan/weduwe/kind aan te melden via de AANMELDPROCEDURE druk op link hier onder:

https://maluku4maluku.com/?page_id=1356

Want hoe meer aanmeldingen? Hoe krachtiger wij staan met ons allen! Eindelijk kunnen wij als een volk(ongeacht politiek en geloof) de grootste zaak in Nederland winnen, waar wacht je op Moluks kind?

Maluku4Maluku zal blijven doorgaan om op alle grote podiums te gaan staan, om ons verhaal te vertellen en te herschrijven. Maar ook zullen wij ons Molukse gezicht laten gelden binnen de Nederlandse maatschappij op een volwaardige en volwassen manier! Jij doet toch als Moluks kind mee? Of voel je niet meer als een van ons? Want wij vertegenwoordigen de eerste tot en met de vierde generatie!

Waardeer je het werk van Maluku4Maluku? Nomineer dan voor maandag 29 april 10.00 uur Maluku4Maluku via onze voorzitter Leo Reawaruw aan te melden voor de Witte Anjer Prijs 2019 via
https://www.veteranendag.nl/witte-anjer-prijs-2019/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *