Speech uitgesproken door Leo Reawaruw als frontman – voorzitter van stichting Maluku4Maluku tijdens de eerste officiële KNIL Ambonezen – Veteranen Reünie op zaterdag 26 mei 2018. In de Veteraneninstituut te Doorn 

 

Ik sta hier als frontman tevens voorzitter van de stichting Maluku4Maluku, en ben blij dat u allen hier naar toe zijn gekomen. Wij hebben de stichting Maluku4Maluku op 25 april 2018 in de tegenwoordige Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden opgericht, omdat we professioneler willen, maar ook moeten, werken aan uw verlangen naar eerherstel voor en van uw militair verleden.

Het heeft een hele tijd geduurd maar toch is de erkenning en waardering voor jullie inzet gekomen, de inzet die werd gepleegd als een van de trouwste legeronderdelen die bestond uit jonge mannen vanaf de Molukse eilandenrijk in het voormalige Nederlands-Indië . Of te wel de KNIL Ambonezen, zo werd iedereen genoemd. Allen die hebben gediend onder die naam van KNIL Ambonezen worden eindelijk gezien als Nederlandse veteranen.

Maar zoals in onze cultuur gebruikelijk is noemen wij jullie vrouwen in een adem mee. En dat klonk eerst in de oren van Nederlanders raar, maar we zijn hier nog niet eens vijfhonderd meter verwijderd van de kazerne van de Korps van Mariniers. Die nu ter discussie staat, omdat de vrouw die geen arbeidscontract heeft met het leger niet eens is met de mogelijke beslissing van een verhuizing. Naar een standplaats in Zeeland niet meer dan 200 kilometer verder op. Dat is andere koek dan een verhuizing die jullie allen mee moesten maken in het jaar 1951. Er waren zelfs families bij die aankwamen voor zes maanden niet met hun hele gezin.

Maar toch staan wij als Stichting Maluku4Maluku achter de wensen van het Korps der Mariniers, want wij steunen als stichting niet alleen de KNIL Ambonezen naar hun strijd van totale erkenning in al haar vormen.

Wij steunen wanneer wij het eens zijn met wensen, of eisen van militairen, en of veteranen dienend of buiten dienst die onder de Nederlandse vlag vallen.

Vertegenwoordiging onze eerste generatie 26 mei 2018 Veteraneninstituut Doorn

Totale erkenning horen ook andere zaken in, zoals nooit betaalde pensioenen of wachtgelden. Afgewezen regeling backpay die niet altijd goed is afgehandeld via de Sociale Verzekeringsbank. En natuurlijk de 350 vergeten kinderen, en 150 vergeten moeders die in vijandelijk oorlogsgebied, met een andere geloof daar werden achtergelaten door alle partijen. Mensen die in een vijandelijk oorlogsgebied zijn geweest, kunnen zich iets daarbij voorstellen. Maar goed daar gaan wij als Maluku4Maluku op terugkomen, bij mogelijk Koning Willem-Alexander. De andere zaken zullen we eerst willen gaan bespreken met functionarissen van de Nederlandse regering.

Ik beloof u een ding, wij als stichting Maluku4Maluku, zullen niet tevreden zijn met zoethoudertjes. Daarom hebben wij advocaat tevens veteraan Michael Ruperti ingeschakeld om ons juridisch bij te staan.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven

Dat zijn allemaal zaken die aan bod gaan komen, Maluku4Maluku zal doorgaan dat is de boodschap aan u allen. Verder wil ik afsluiten met een dankwoord aan natuurlijk Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven met zijn gehele staf waaronder zijn stafofficier Luitenant-Kolonel T. van Mastrigt. Met hem, de IGK, heb ik de afspraak gemaakt in augustus 2017 dat wij met ons allen zullen gaan inzetten naar jullie erkenning en eerherstel als militair. Mijn persoonlijke wens dat jullie als KNIL Ambonezen een speciale tent gaan krijgen tijdens Veteranendag zal over vijf weken gebeuren, dat is op zaterdag 30 juni.

Bapa Noes Ririhena KNIL veteraan met Luitenant-Kolonel T. van Mastrigt

 

De volledige Nederlandse regering zal aanwezig zijn, en ook de Koning en Koningin. Vergis u niet honderdduizend Nederlanders zullen aanwezig zijn op het Malieveld, en eindelijk kunt u allen massaal de terechte respect van de Nederlandse burgers gaan meemaken. Ik hoop u allen daar dan ook weer een hand te mogen schudden op zaterdag 30 juni in Den Haag. Natuurlijk zal de radio en tv, en andere perskanalen aanwezig zijn. Het is voor iedereen, en gratis.

Namens Maluku4Maluku wil ik ook Nationaal Comité 4 en 5 mei met name directeur Jan van Kooten bedanken, dat wij als delegatie van vier generaties Molukkers nazaten van KNIL aanwezig mochten zijn tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

KNIL veteraan bapa Mezak Barkarbessy bedankt directeur Jan van Kooten van Nationaal Comité 4 en 5 mei

Nieuws van onze ingezette samenwerking is dat Jan van Kooten en Maluku4Maluku een soort educatieve programma gaan ontwikkelen. Zodat jullie geschiedenis eindelijk goed in de boeken en lesmateriaal gaat belanden. Dat is belangrijk voor jullie kleinkinderen en achterkleinkinderen. Want wij als tweede generatie zijn opgegroeid met de woorden vergeet niet wij hebben gediend voor de Nederlandse Koningshuis, wij zijn geen vluchtelingen, wij zijn geen gastarbeiders, of geen gelukszoekers. Wij zijn ex KNIL! Jullie boodschap zal doorklinken, en nooit meer verdwijnen.

Als laatste wil ik Kolonel tevens directeur Veteraneninstituut L. de Vos bedanken om mijn plan te verwezenlijken, en dat was een plan van een paar jaar geleden. Dat er eindelijk eens een officiële KNIL Ambonezen reünie moest gaan komen. Vorig jaar september hebben wij hier over afspraken gemaakt daarom is deze dag gekomen. Ik bedank ook iedereen die deze dag gemaakt heeft tot wat het nu is van de Veteraneninstituut en defensie namens Maluku4Maluku en onze eerste generatie of te wel KNIL veteranen en hun vrouwen. Ook wil ik de dominee niet vergeten, en onze trots die op de Nederlandse poppodium veelvuldig staat Jessica Manuputty ook als bandlid van Jet Rebel.

Maluku4Maluku hoopt u allen op zaterdag 30 juni weer te ontmoeten in Den Haag. En wanneer u allen voor ons bid, zal Maluku4Maluku nog harder voor u werken. Want wij beseffen allen dat zonder God´s kracht deze resultaten nooit gehaald konden worden. Ik sluit af met de woorden Ora et Labora of te wel Berdoa dan Bekarja.

Na afloop van reünie voor KNIL Ambonezen – veteranen met Kolonel Drs. L. de Vos

 

 

4 reacties op “Speech Reawaruw als frontman / voorzitter van stichting Maluku4Maluku

  1. Eindelijk!!! Helaas leven mijn ouders niet meer. Maar vergeten zullen wij ze niet. Zij die voor de drie kleur van Nederland had gevochten.

  2. Fijn dat er nu beweging is gekomen in de, toch wel erg late, erkenning van en waardering voor de Molukse KNIL veteranen. Er op terug kijkend was de inzet van de KNIL veteranen een betere zaak waardig maar toentertijd dacht men dat men de goede zaak diende. Ik hoop dat de Nederlandse regering haar morele plicht jegens deze groep erkent en op korte termijn de nodige stappen zet om dit langslepende probleem op te lossen. Ik wens alle betrokkenen een motiverende Veteranendag op 30 juni. Ga onbevangen door op het ingeslagen pad wees je ervan bewust dat God op jullie hand is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *