Aan de voltallige gemeenteraad en Burgemeester & Wethouders

Gemeente Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Per email:

griffie@alphenaandenrijn.nl

Stichting Maluku4Maluku

Leeuwarden

Onderwerp: Open brief “Veteranenwet”

L.S.,

Hierbij wens ik het volgende aan u allen mede te delen, als frontman tevens voorzitter van Stichting Maluku4Maluku, dat wij totaal het oneens zijn met de gang van zaken die zich nu afspelen rondom de Molukse woonwijk in Alphen aan den Rijn. Molukse woongebieden in Nederland moeten gezien worden als KNIL – Ambonezen territorium, zo lang het demobilisatie-proces nog niet is afgesloten. U begrijpt deze term niet? Ik zal een link zenden van het NOS programma “Op het Oog van Morgen” hierin kunt u een uitleg krijgen van mijn stellingname.

Eerst belachelijk maken maar later….

Deze stellingname heeft zelfs de aandacht van minister-president M. Rutte, die hebben wij als Maluku4Maluku in de maand augustus schriftelijk benaderd hebben. Ons verhaal wordt serieus genomen, en wij wachten de eerste gesprekken af met de Nederlandse regering. Ondanks dat er een waanverhaal bestaat dat binnen de genomen besluitvorming door Indische vertegenwoordigers aan de onderhandelingstafel met politiek Den Haag, de Molukse gemeenschap mee genomen is in alle afspraken. Ten eerste bij alle gesprekken is er nooit een belangenbehartiger van Molukse afkomst bij geweest, dus leggen wij alle afspraken naast ons neer. Ten tweede geen enkele Indische organisatie welke Indisch Platform dan ook, of Taskforce heeft een mandaat gekregen van de Molukse samenleving. Maluku4Maluku wordt gezien als de Molukse volksbeweging in Nederland, en belangenbehartiger van de rechten van onze eerste generatie Molukkers(KNIL-Ambonezen). Jullie allen kunnen onze Nederlands militaire verleden niet los zien van welke Molukse gemeenschap in Nederland.

Want het verleden heeft vandaag de dag voor onze gemeenschap bepaald, en zal ook de toekomst beheersen. Het verleden is gestoeld op een Nederlandse politieke besluit, die werd omgezet als een militair dienstbevel. Die als een van zijn elementen inhield een maximaal verblijf van zes maanden in Nederland.

U als vertegenwoordigers van burgers meent onze dossier te kennen? En u allen meent nu wederom politieke beslissingen te nemen die zeer negatief zullen uitvallen voor (nazaten van) KNIL-Ambonezen. Vergeet u niet dat wij een hele andere achtergrond hebben dan welke bewonersgroep binnen uw gemeente. U kent alle achtergronden? Dan wil ik dit doofpotdossier die nu bij de Nederlandse regering in Den Haag ligt niet onthouden.

Schending van universeel mensenrecht…..

Heeft u al onderzocht dat binnen uw gemeentegrenzen niet burgers daar hun families hebben achtergelaten. Recht op gezinsherstel of gezinshereniging een universeel mensenrecht werd hun ontnomen door een nationaal politiek besluit, ondanks dat men het verdrag van de Rechten van de Mens had ondertekend. Mogelijk heeft u de laatste tien of twintig jaar besluiten genomen die positief waren voor vluchtelingen, daar zat zeker ook dit mensenrecht bij ingesloten toch? U kent onze achtergrond? Wat weten jullie als vertegenwoordigers van de (plaatselijke) politiek van de babysterfte in de oude (concentratie)kampen waar de KNIL-Ambonezen werden opgevangen? Heeft u onderzocht of binnen de families van de Molukse woonwijk Alphen aan den Rijn ook daar jonge kinderen verloren zijn. Ik verwijs u allen naar het onderwerp die wordt aangekondigd in een aflevering van het enige veteranenprogramma van Nederland Veterans4Veterans. Deze word uitgezonden door de regionale zender van Amsterdam Salto TV.  Hierin verklaren twee generaals(bd) wat de Ambonezen(nu Molukkers genoemd) hebben betekent voor Nederland in oorlogstijden. Wilt u hier rekening mee houden in uw besluitvorming in dit speciale jaar 75 Jaar Vrijheid? Maar op het einde kondigen wij aan de grote schande van de babysterfte in de concentratiekampen die werden ingezet door de politiek bij de opvang van de Ambonezen.

Duurt het programma te lang? Hier een link naar een filmpje van een minuut, een impressie vanaf een KNIL baby-begraafplaats met als toehoorders generaal-majoor L. Noordzij(Korps Commando Troepen) en brigade-generaal J. Vlaming(KNMAR).

Baby rustplaatsen

Ik kan u voorspellen dat ook dit onderwerp de landelijke pers gaat halen! Maar ook het onderwerp het politieke verraad van Alphen aan den Rijn. Want de afgelopen dagen heb ik enkele van mijn perskanalen wakker geschud. Wij als Maluku4Maluku zullen de rechten van onze eerste generatie verdedigen met alles wat wij hebben, en met al onze netwerken. Dat mogelijk enkele Molukkers voor het jaar 2017 onze achtergrond zijn vergeten, en om hun eigen redenen mee hebben geslijmd en geveerd met plannen. Is niet ons gemeenschappelijke doelstelling en belangenbehartiging. Wanneer u het als politiek aandurft laat u de bewoners van de Molukse wijk aan het woord, en als u echte een volksvertegenwoordiger bent? Vanavond al in de raadsvergadering, wij voorspellen u vanavond een hoge opkomst vanuit de Molukse woonwijk Alphen. Mogelijk met sympathisanten uit de regio Zuid-Holland.  U mag het gaan uitleggen allemaal, of mogelijk dit weekend wanneer u ons volk tegenkomt bij de supermarkt of parkeerplaats.

Mogelijk kent u onze naam niet, maar ik kan u verzekeren dat deze landelijk bekend is. Wij als Maluku4Maluku vertegenwoordigen de eer, en belangen van Nederlandse veteranen. Want dat zij de KNIL Ambonezen officieel vanaf het jaar 2017, dit hebben wij bewerkstelligd. U dient te weten als ook vertegenwoordigers van de Nederlandse wetgeving, dat er een veteranenwet bestaat. Deze veteranenwet beschermt niet alleen de veteraan in zijn welzijn en zorg, maar ook zijn familie! U allen bent daar verantwoordelijk voor sinds de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven namens de voltallige regering excuses aanbood, maar ook officieel de Ambonezen(Molukkers) bestempelde als Nederlandse veteranen. Hierbij de uitspraken vastgelegd:

Als bijlage zend ik u een kopie van de uitnodiging die wij hebben mogen ontvangen van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur-Generaal der Veteranen voor 12 november aanstaande. Waar onze stichting wordt bestempeld als belangrijke stakeholder binnen de Nederlandse veteranenwereld. Kortom, Maluku4Maluku komt op voor Nederlandse veteranen!  Dit geven wij ook aan binnen veel uitingen vanaf Veteranendag 2019.  Tenslotte verklaar ik als frontman van Maluku4Maluku, dat wij achter elke uiting van Marcel Wattimury uw plaatsgenoot staan! En wij zijn bereid om in gesprek met B&W en of de gemeenteraad te gaan, waarin wij alles duidelijk kunnen uitleggen.

Ik wens u allen veel wijsheid, en de juiste daadkracht toe.

Hoogachtend

Leo Reawaruw

Namens Stichting Maluku4Maluku

MORGEN BEKENDMAKING BANKREKENINGNUMMER S.O.S. EARTHQUACKES MALUKU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *