Het jaar 2020 is aangebroken, een belangrijke want het is het jaar waarin Europa de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog gaat herdenken. Natuurlijk ook vieren wij vanzelfsprekend 75 jaar vrijheid in Nederland. In Nederlands-Indië is de bevrijding later gekomen. Men leed wereldwijd onder het juk van drie landen die met elkaar de wereld wilden beheersen. Het fascistische monsterverbond werd verslagen. Maar zij hebben daarvoor eerst veel leed, en pijn veroorzaakt. Overal waren strafkampen of te wel concentratiekampen. Waar burgers maar ook militairen die waren gevangen genomen een vreselijk terroristische regime dienden te overleven. Het zwaarst werd de Joodse bevolking getroffen in Europa, ondanks dat hoe vreemd genoeg tegenwoordig de Holocaust wordt ontkend, door een paar geestelijk gestoorde personen.

Maar…..wij zien ook sinds vorig jaar op Facebook en Twitter de zin #2020Géén75jrVrijheid verschijnen dit is geïntroduceerd door Indisch Platform 2.0 / Indische Kwestie onder aanvoering van Peggy Stein. En zij hebben ineens een samenwerkingsverband met Griselda Mollemans van Taskforce Indisch Rechtsherstel die ook #2020Géén75jrVrijheid promoot. Stichting Maluku4Maluku heeft alle samenwerkingsverbanden met de Indische organisaties opgezegd nadat wij merkten dat er andere redenen waren om met “Molukkers” samen te werken. Zo werd er een paar keer gemeld in de Tweede Kamer dat er een groep Molukkers mee zouden komen bij vergaderingen waarin de zogenaamde “Indische Kwestie” besproken zou gaan worden. Allerlei veiligheidsmaatregelen werden er extra genomen. Met als gevolg dat de commissie-leden een bepaalde druk gingen voelen. Er bleek geen enkele Molukker te zijn. Daarnaast wanneer er besprekingen waren tussen de overheid en alle Indische organisaties werden Molukse belangenbehartigers voor 99,99 procent uitgesloten. Maar wel zichzelf benoemen als zogenaamde woordvoerders van ook de Molukse samenleving. Terwijl nog niet eens tien Molukkers hun zien als hun vertegenwoordigers. De overheid treft ook blaam, want zij moesten onderzoeken of zij allen wel namens de Molukse samenleving mochten spreken. Daarom legt Stichting Maluku4Maluku alle afspraken die zijn gemaakt naast zich neer, er was geen mandaat van honderden Molukkers. Deze heeft onze stichting wel, en kan dit overleggen tegenover wie dan ook!

Zij allen vergeten met het gebruiken van #2020Géén75jrVrijheid alle leed en pijn die men moest verdragen vanaf het jaar 1940 in de wereld. Maar ook dat op de Molukken veel verzet was vanaf dat moment. Maar ook dat de KNIL(Ambonezen) zich niet zo maar hebben opgeven, zelfs een grote verlies van de marine bij de Slag van de Java-zee bracht leed in families.

Belediging tegenover burgers, het verzet en militairen die het leven hebben gelaten. Of met een immens trauma alles hebben overleefd! #2020Géén75jrVrijheid

Dus zij allen hebben hun leven gegeven voor niets? Dat geldt ook voor iedereen die tegen Japan vocht om Azië te bevrijden zij hebben hun levens gegeven voor geen vrijheid? Dus er is geen vrijheid, is hetzelfde als het ontkennen van de Holocaust!

KIJK NAAR: Stichting Maluku4Maluku legt in 2018(4 mei) een krans tegen de krans van het Koningshuis. “Ambonezen door de Eeuwen Trouw aan Oranje”

Men dient zaken niet vermengen, en men moet bij de feiten blijven. Het is ongehoord en kwetsend #2020Géén75jrVrijheid te lezen! Moeten wij nu concluderen dat wij al deze personen niet meer zien in de Nieuwe Kerk of op de Dam tijdens Nationale Dodenherdenking op 4 mei, of dat zij ook niet meer als bobo’s op 14 en 15 augustus bij de Indische(Molukkers worden geweerd tot nu toe bij de bobo’s) herdenking in Den Haag te vinden zijn. Wij zijn benieuwd of ze hun plekken gaan inleveren, want als je #2020Géén75jrVrijheid blijft schrijven en promoten? Dan moet je ook daad bij woord toevoegen, en geen aanmeldingen doen voor zitplaatsen! Dus wegblijven, of zien wij dit verkeerd?

Men moet niet denken dat Stichting Maluku4Maluku niets met Indische mensen meer wilt samenwerken, ten eerste verdedigen we nog steeds de nazaten van de KNIL ook van Indische afkomst. En hebben we innige banden met Federatie Indische Nederlanders, waarmee wij ons allen verzetten tegen de grove geschiedenisvervalsing binnen de zogeheten “dekolonisatie-discussie”! Waarin KNIL Ambonezen en hun Nederlandse wapenbroeders weggezet worden als oorlogsmisdadigers. Met name de Korps Speciale Troepen onder leiding van Kapitein Westerling wordt naar voren geschoven. Ook recentelijk in de documentaire-serie “Onze jongens op Java” bij omroep BNN-VARA werd Kapitein Westerling simpelweg als oorlogsmisdadiger weggezet!

Bapa Abe Paliama KNIL veteraan, Rabbijn Simon Bornstein, Lisa Paliama KNIL-kind, Hans Moll voorzitter Federatie Indische Nederlanders tevens KNIL-kind in Roermond

Alles op basis van geruchten en helemaal niet op basis van feiten. En goed onderzoek helemaal niet, er dient ten aanzien van de nabestaanden van Westerling een rectificatie in het openbaar te komen. Want? Men schreeuwt al jaren maar wat! Terwijl men ten eerste niet jaren na dato, vanuit een luie stoel de omstandigheden kan beoordelen, en veroordelen. Met name niet wanneer men nooit als militair in een oorlogsituatie heeft gezeten, en rekening houdend met de toen geldende juridische basis waarop militairen opereerden. Ik raad iedereen eerst aan het boek van Bauke Geersing aan te schaffen over Kapitein Westerling. Daarna pas in de discussie te gaan mengen. Dit verslag en archief in boekvorm op basis van feiten zal een andere licht geven binnen de zogeheten “dekolonisatie-discussie” of zij allen oorlogsmisdadigers zijn. Of diegenen die dit “onderzoek” leiden de lef hebben om dit mee te nemen, dat betwijfel ik persoonlijk. Het rapport die dit jaar gaat verschijnen, kan hiermee gelijk de prullenbak in. Stichting Maluku4Maluku en Federatie Indische Nederlanders zullen zich keihard opstellen tegenover een leugenachtige en bedrieglijke uitkomst! Wat men ook eens moet gaan beseffen dat militairen op basis van de politiek ingezet word, niemand wil oorlog voeren. Maar militairen voeren wel opdrachten uit, gaat het fout? Dan moet men de verantwoordelijken voor het Internationaal Strafhof in Den Haag slepen. Jan Soldaat komt daar niet, alleen de verantwoordelijken die opdracht hebben gegeven.

Martha Christina Tiahahu Monument Ambon

Martha Christina Tiahahu vocht aan de zijde van haar vader, een medestander van Pattimura(versloeg eerder de Nederlanders op Saparua een Molukse eiland, ook Molukse held), tegen de Nederlanders. Nadat haar vader gevangen werd genomen op het eilandje Nusalaut werd hij geëxecuteerd. Martha werd naar Java getransporteerd om op de thee- en koffieplantages te werken. Aan boord van het schip weigerde ze het voedsel aan te nemen dat de Nederlanders aanboden. Op 2 januari 1818 stierf Martha op achttienjarige leeftijd. Haar lichaam werd in de Bandazee achtergelaten. Martha Tiahahu is een Molukse heldin. Er is een monument voor haar opgericht bij Karang Panjang op Ambon

Dit alles werd geschreven op 2 januari 2020 (in de avonduren) ook een historische dag in de Molukse geschiedenis. Deze dag wordt bestempeld als de dag van Martha Christina Tiahahu Want het beeld moet niet verkeerd overkomen dat de “Ambonezen” altijd trouw waren aan het Oranjehuis. Dat kwam pas later, toen men het KNIL inging om als beroepsmilitairen hun brood te verdienen. Puur om te overleven. Daar voor is er in het Molukse eilandenrijk wel degelijk verzet gepleegd, nergens anders in het voormalig Nederlands-Indië zijn er historische personen geweest in het verzet tegen Nederland met zoveel impact dan in de Molukken. Er staan niet voor niets standbeelden voor hen, en hun namen kan je vandaag de dag in het huidige Indonesië tegenkomen. Als universiteit of in het leger en herdenkingsdagen enzovoorts.

In ieder geval het jaar 2020 gaat een hele belangrijke worden voor de Nederlandse samenleving, want we gaan met ons allen 75 jaar Vrijheid gedenken en herdenken. Maar ook de bevrijding en democratie vieren, en wij als Molukse samenleving doen mee in dit verhaal. Want wij kunnen nooit vergeten wat onze ouders en onze grootouders hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog, om hun samenleving te bevrijden van een van de landen die binnen het fascistische monsterverbond waren verenigd. Zij allen hebben geleden, niet alleen in de strafkampen. Maar ook omdat ze familie-leden hebben verloren, werden ze gedompeld in een levenslange trauma. Wat niet zo bekend is dat op de Molukken gemeenschappen door de Japanners werden uitgehongerd en stierven ook daaraan . Of martelingen en of onthoofdingen plaatsvonden, omdat men weigerde over de Nederlandse vlag te lopen. Of te spugen op het portret van koningin Wilhelmina daarom doen wij als Molukse samenleving niet mee aan de flauwekul #2020Géén75jrVrijheid !

Stichting Maluku4Maluku heeft alle lijnen geopend met de Nederlandse overheid om samen er uit te komen ten aanzien van de militaire ereschulden die nog openstaan tegenover de eerste en tweede generatie van de KNIL Ambonezen in Nederland. Maar ook richting tweede generatie KNIL Ambonezen die nu in Indonesië wonen, want dat zij hun erfdeel-recht claimen binnen de militaire ereschulden is een logische gevolg van alle werkzaamheden van Stichting Maluku4Maluku. Zij allen vallen onder de groepsnaam en zusterorganisatie van ons: AmNed Basodara Gadong

Het advocatencollectief die aangevoerd word door Michael Ruperti van advocatenkantoor Cleerdin & Hamer Amsterdam zal meegaan bij enkele eerste gesprekken, in het eerste kwartaal van 2020. Het advocatencollectief word gecomplementeerd door Rob Remie en Vincent Dolderman van Dolderman Letselschade Advocaten Utrecht.

Onze tactiek zal bestaan uit het gezamenlijk met de Nederlandse overheid oplossingen te vinden. Want het mag niet zo zijn, dat wij in dit belangrijke historische jaar met elkaar vechtend in het openbaar via het Hof van de Mensenrechten in Straatsburg in de internationale pers belanden. Imagoschade voor de Nederlandse democratie is niet al dat geld waard.

Wij(Stichting Maluku4Maluku) als belangenbehartigers van de KNIL Ambonezen praten over bedragen zonder indexering en zonder rente, noemen bedragen die realistisch zijn. Eerste generatie en hun kinderen of te wel de tweede generatie kunnen zich nog aanmelden via KNIL PAYBACK: https://maluku4maluku.com/?page_id=1356

Laten we met ons allen een fijne en glorieuze 2020 jaar maken. Stichting Maluku4Maluku wenst een ieder een gezond, en gelukkig 2020 ! #75jaarVrijheid

Reactie op “75 jaar Vrijheid in Europa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *