Stichting Maluku4Maluku wil onze ambassadrice Saar Letsion, en haar familie in Nederland, maar ook op Kei Kecil in het dorp Dilan Darat( twee zussen en een broer behoren tot de vergeten kinderen in 1951) condoleren met het verlies van hun broer Eef(Efraim) Letsoin(R.I.P 03-03-2020). Wij hopen dat zij allen dit zware verlies mogen verwerken met behulp van God’s liefde en kracht.

Binnen de aanmelding voor de wachtgelden wordt door Maluku4Maluku gevraagd of er ook kinderen en of moeders daar zijn achtergebleven. Doordat de gezinshereniging een universeel mensenrecht hun werd ontnomen. Naast het ontnemen van Nederlandse nationaliteit voor gemiddeld twintig jaar is dit de zoveelste schending van mensenrechten. De stellingname die al jaren door onze frontman Reawaruw wordt ingenomen dat met alle respect alle asielzoekers een betere opvang krijgen, dan ooit een van de meest gevreesde legeronderdelen van Nederland het KNIL met 80 % Ambonezen hebben gehad klopt!

Nu wij allen beseffen dat asielzoekers een schadeclaim kunnen indienen voor het trage verwerkingsproces van hun asielaanvraag. KNIL veteranen en hun families wachten zeventig jaar op erkenning van schendingen op mensenrechten. En hun wachtgelden of te wel militaire pensioenen.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1197426755/ind-betaalt-miljoen-euro-per-week-aan-dwangsommen-asielverzoeken

Een asielzoeker heeft recht op familiehereniging en een paspoort maar ook een schadeclaim? Hoe verging het de trouwe KNIL Ambonezen?

De laatste berichten die over de opvang van asielzoekers kan men nooit vergelijken met het KNIL Ambonezen dossier, want de opvang in de oude concentratiekampen waren mensonwaardig. Met als gevolg een babysterfte in de concentratiekampen voor Ambonezen, en ook nog verscheurde families. Het is ook niet zo vreemd dat de Molukse volksbeweging onder de noemer stichting Maluku4Maluku is opgestaan, en met het advocatencollectief van Cleerding & Hamer Amsterdam en Dolderman Letselschade Advocaten Utrecht het dossier aan het voorbereiden zijn om erkenning te krijgen.

Het advocatencollectief van stichting Maluku4Maluku bestaat uit frontman Leo Reawaruw en…….

Met daaraan vastgebonden een claim, waaronder het wachtgeld van de veteranen. Deze dient betaald te worden aan de veteranen, en of hun vrouwen. Zijn deze er niet meer moet dit naar de kinderen gaan, omdat zij ook hebben geleden in de concentratiekampen. Maar de wachtgelden ook hebben gemist in hun opvoeding en hun erfdeel! Vergelijkbaar met de Joodse nabestaanden uit de Tweede Wereldoorlog die ook in de barakken hebben moeten overleven, of hun families hebben verloren.

Aanmelden voor de eerste en tweede generatie kan via onderstaande link:

Met betrekking tot de bijzondere status van de graven op de drie begraafplaatsen in de gemeente Wierden, kunnen nabestaanden zich ook aanmelden. Dit kan door een papierenversie op te halen bij Stichting Kandjoli in de Molukse wijk Wierden. Of online via de volgende link:

Let op dit is voor nu alleen geldend voor Wierden, andere woonwijken worden benaderd. De gemeenten Hoogeveen en De Wolden zijn op weg de volgende gemeenten te zijn, daar vallen tien begraafplaatsen onder.

Er is ook een persoon in Wierden die een smakeloze bericht verspreid, en nog steeds beweert dat er geen basis is op de bijzondere status van de graven. Het werk van Maluku4Maluku in samenwerking met Historisch Kring Wierden en de Molukse wijk, inclusief de gemeente Wierden is gebaseerd op het volgend raadsbesluit:

https://www.wierden.nl/bestuur-en-organisatie/toekomstvisies-van-de-gemeente_42137/item/visie-op-begraven-en-begraafplaatsen-2011_17248.html

Vanuit dit raadsbesluit zijn alle werkzaamheden opgestart!

Maandag 2 maart is er een ontmoeting geweest met de (nieuwe) Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht(IGK) F. van Sprang in Hilversum met frontman van Maluku4Maluku Leo Reawaruw. Het was een aangename gesprek waar diverse onderwerpen vanuit het KNIL Ambonezen dossier zijn besproken. IGK van Sprang heeft toegezegd om de KNIL Ambonezen / veteranen te steunen waar mogelijk en nodig is. Stichting Maluku4Maluku bedankt IGK van Sprang voor de uitgesproken steun richting onze volksbeweging van KNIL veteranen.

Deze week zal Maluku4Maluku aanwezig zijn op donderdag in Almere om onze Joodse vrienden te steunen in een speciale evenement! Wil je ook meegaan? Aanmelden kan via salahutu@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *