De afgelopen week wordt stichting Maluku4Maluku steeds gevraagd of wij zondag aanwezig zullen zijn in Amsterdam, bij de zogenaamde dag van de opstand van het Indisch Platform 2.0

Wij als Molukse volksbeweging en grootste belangenbehartiger voor onze eerste generatie, tevens voor de kinderen van de KNIL veteranen. Of te wel tweede generatie zullen niet aanwezig zijn! Om de volgende redenen:

Niemand van de deelnemende organisaties heeft een mandaat van honderden Molukkers, om uit hun naam te spreken. Er wordt nu een excuus-Molukker ingezet als spreekster. Maar zij heeft een dubieuze rol gespeeld in de nasleep van de treinkaping 1977. Waar zij zonder overleg in haar eentje of met nog een persoon namens de Molukse samenleving een actie van de Nederlandse overheid heeft goedgekeurd. Daarna werd ze niet meer serieus genomen binnen de Molukse samenleving.

In het verleden werd er nooit gesproken over de Molukse samenleving binnen welke Indisch Platform dan ook. Wanneer dit wel zo was? Hadden ze geen enkele mandaat.

Stichting Maluku4Maluku vertegenwoordigt honderden Molukkers met een volmacht! Geen enkele Indische organisatie heeft de beleefdheid genomen om ons op een normale manier te antwoorden naar aanleiding van boven geplaatste email. Deze is van 15 augustus 2019! Dus van respect naar de Molukse samenleving kan geen sprake zijn. Molukkers mogen morgen wel opkomen draven naar Amsterdam? Er is geen enkele vooroverleg of openbare presentatie en of vergadering geweest. Dus inspraak is er niet! Wij als Molukse samenleving hebben dit al 70 jaar meegemaakt, dat er een organisatie ons allen opriep om naar hun te komen op een bepaalde dag. Zij hanteerden dezelfde werkwijze. Maluku4Maluku de Molukse volksbeweging heeft een eigen stappenplan.

Voor de juiste beeldvorming onze frontman Leo Reawaruw is altijd voorstander geweest om een front te vormen met de Indische organisaties. En is als eerste vijf of zes jaar geleden begonnen om bruggen te bouwen maar die werden allemaal afgebroken door welke Indisch Platform dan ook. De zin : “Wat moeten wij met die Molukkers” werd in het Indisch Platform gebruikt. En “Molukkers kunnen wij niet toelaten massaal tijdens de herdenking van 15 augustus in Den Haag, omdat dit politiek gevoelig is!” werden uitgesproken door de huidige directeur van het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang

De heren Ery Stoove en Frank Marcus deelden deze mening ook van de organisatie van de herdenking op 14 en 15 augustus in Den Haag. Lijkt u dit vreemd, gelooft u ons niet? Frank Marcus was directeur van Veteraneninstituut in Doorn. Ondanks verzoeken van veteraan Reawaruw ondernam hij totaal niets binnen de Veteraneninstituut voor de erkenning van de KNIL Ambonezen.

Nu de Indische ouderen er niet meer zijn, willen ze ineens allemaal de sier maken met de Molukse samenleving? Ook om zo hun subsidies te behouden. Omdat wij meer van de cultuur en leed dragen uit Nederlands-Indië daarnaast onze drie generaties gewoon fanatiek zijn, wij laten ons niet meer misbruiken. Door niemand niet! Wij zijn niet vergeten hoe Japan met name in de Molukken heeft huisgehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De term die de Indische organisaties gebruiken:

#2020geen75jaarvrijheid

Stichting Maluku4Maluku verafschuwt deze term, en neemt totale afstand hier van. Dit is hetzelfde als de term #4meigeen2minutenstilte ! Wij beseffen dat we niet alle hoofdstukken moeten gaan vermengen om in een troebele situatie te komen, waar elke vorm van discussie beland in een ordinaire scheldpartij. Dit hebben we al een keer meegemaakt op een ministerie met Indische organisaties.

Maluku4Maluku zal dan ook nu de plaatsen gaan claimen van de Indische organisaties bij de herdenkingen in 75 jaar Vrijheid zoals in de Nieuwe Kerk. Want wanneer je deze standpunt inneemt verwachten wij hun dan ook niet op 4 mei en of op 14 augustus 2020 bij de herdenkingsplechtigheden.

Vier generaties ineen tijdens Nationale Dodenherdenking Dam Amsterdam 2018

Maluku4Maluku heeft op dit moment alleen een samenwerking binnen de Indische netwerken met Federatie Indische Nederlanders onder de bezielende leiding van Hans Moll. Wij staan zij aan zij om alle KNIL militairen en Nederlandse militairen die werden geroepen en gingen, te verdedigen tegen de onzin dat ze nu als oorlogsmisdadigers of moordenaars worden uitgemaakt! Dat werden ze bij terugkeer naar Nederland voor uitgescholden en nu op hoogbejaarde leeftijd dreigt dit ook te gebeuren.

KIJK NAAR HANS MOLL & LEO REAWARUW IN NIEUWSPOORT DEN HAAG —>

MALUKU4MALUKU VERWELKOMT ADVOCAAT TIMORASON

Wij wensen u allen de volgende mooie boodschap te geven. Het advocatencollectief van Maluku4Maluku bestaande uit Michael Ruperti Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam, Vincent Dolderman en Rob Remie van Dolderman Letselschade Advocaten te Utrecht, en frontman Leo Reawaruw. Deze is per direct uitgebreid met een kleindochter van een KNIL Ambonees veteraan Timorason. Aimee Timorason zit bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Alkmaar, maar zal speciaal voor het KNIL dossier van Maluku4Maluku ingezet worden onder leiding van Michael Ruperti. Wij allen feliciteren Timorason met deze functie, maar ook de Molukse samenleving. Want hierdoor zal de volgende generatie van kleinkinderen van de KNIL hun aandeel gaan leveren, in de strijd naar totale eerherstel.

Advocaat A. Timorason kleindochter KNIL

Aimée Timorason studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij in de zomer van 2017 haar master Strafrecht behaalde. In 2018 is zij beëdigd als advocaat in het arrondissement Noord-Holland. Sindsdien houdt zij zich bezig met rechtsbijstand in strafzaken. U kunt bij Aimée terecht voor grote en kleinere strafzaken van zowel commune, als internationale aard. Bij commune zaken moet gedacht worden aan gewelds-, vermogens- en opiumdelicten, daaronder vallen ook zedenzaken. Aimée is daarnaast specialist op het gebied van het internationaal strafrecht. Zij kan u bijstaan in uit- en overleveringsprocedures, maar ook als u gedetineerd bent in het buitenland. Dat worden WOTS en WETS-zaken genoemd.

Naast het strafrecht kunt u bij Aimée terecht als u aan het strafrecht verwante bestuursrechtelijke problemen heeft. Zij kan u bijstaan als bijvoorbeeld uw aanvraag voor een VOG of VGB is afgewezen, maar ook als sprake is van handhaving van de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan de sluiting van een woning die verband houdt met een strafrechtelijke procedure of overtreding van de algemeen plaatselijke verordening (APV).

De werkwijze van Aimée kenmerkt zich door betrokkenheid, vastberadenheid, deskundigheid en haar passie voor het vak, waarbij het belang van haar cliënt altijd voorop staat.

Aimée is sinds de zomer van 2016 werkzaam bij Cleerdin & Hamer advocaten. Zij is – tijdens haar studie – begonnen als student-stagiaire en sindsdien aan het kantoor verbonden gebleven.

Expertise

Strafrecht

  • Commuun strafrecht (gewelds-, zeden-, -vermogens- en opiumdelicten)
  • Uit- en overleveringsrecht
  • WOTS- en WETS-zaken

Bestuursrecht

  • VOG & VGB
  • Gemeentelijke handhavingszaken

Opleiding

  • Nederlands recht (specialisatie strafrecht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrecht Advocaten (NVJSA)

Nevenactiviteiten

Bestuurslid van de Jonge Balie Noord-Holland https://www.jongebalienoordholland.nl/

Ondertussen is Maluku4Maluku voor de Molukse samenleving een internationale steun aan het ophalen in verband met het KNIL Ambonezen-dossier dat doorspekt is met schendingen van mensenrechten. Onderstaande foto komt uit een evenement die in het Nieuwspoort in Den Haag was, verslag hiervan binnenkort op SALAHUTU TV wat het enige veteranen-televisieprogramma uitzend in Nederland. Wordt uitgezonden bij Salto TV Amsterdam onder de naam Veterans4Veterans

National Security Advisor(USA-Washington) Saman Seneviratne

EINDELIJK IS ER EEN STAPPENPLAN DIE UITGEVOERD WORDT OM DE TOTALE ERKENNING EN EERHERSTEL VOOR ONZE EERSTE GENERATIE EN TWEEDE BINNEN TE HALEN! WAAR WACHT JIJ NOG OP? AANMELDPROCEDURE GESTART EN STOPT BINNENKORT!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *