Anderhalf week geleden verscheen er een verklaring op Facebook via Servaas Maturbongs van “actiegroep” Moluks Belang, binnen Maluku4Maluku beter bekend staan als Moluks Behang. In ieder geval zoals u allen hieronder kunt lezen hebben ze zichzelf opgegeven als “actiegroep”. Hun voorzitter Nona Salakory heeft in het beginstadium bij onze stichting gezeten, helaas moesten we haar er uitzetten om onze team bij elkaar te houden. Maar zij had alle papieren van inschrijvingen die onder de vlag van Maluku4Maluku naar haar per post waren opgestuurd. Meerdere malen hebben wij Salakory verzocht op deze papieren over te dragen. Leden van ons team wilden het wel bij haar thuis aan de deur ophalen. Dat weigerde ze pertinent. Ook zijn er personen geweest die de papieren van hun ouders terug wensten te krijgen over de post, dit werd ook geweigerd door Salakory. Men moest het maar bij haar in Baarn op komen halen. De vraag is nu wat er met alle papieren waaronder ook pasfoto’s en foto’s bij zijn, of ze nu weggegooid gaan worden.

Of kan Servaas Maturbongs eindelijk nu gaan regelen dat alles gaat belanden onder onze stichting Maluku4Maluku. Waar iedereen van dacht dat alles bij ons zou gaan belanden. Wij gaan als Maluku4Maluku wel door, ook zonder subsidie want wij vinden het een eer om voor onze eerste generatie te strijden.

 

Natuurlijk hebben wij de Molukse samenleving de laatste vijf jaar al op de kaart gezet, het wiel was al uitgevonden. Daarom zonden Molukkers naar de administratie van Maluku4Maluku hun papieren op, en die was een half jaar in handen van de ex-voorzitter van “actiegroep” Molukse Belang.

 

Servaas Maturbongs je kan ons mailen hoe dit eindelijk gaan oplossen. Wij beseffen Servaas Maturbongs dat jij er niet voor verantwoordelijk bent, maar wanneer je jezelf in het openbaar laat gelden als een soort kopstuk in jullie verhaal. Gaan wij met ons allen ook uit dat je invloed kan uitoefenen. Of zien wij dit verkeerd? Wij verwachten een antwoord Servaas Maturbongs hoe we dit eindelijk gaan oplossen.

Inschrijven om de openstaande KNIL militaire ereschulden te innen, ook wanneer de ouders er niet meer zijn kan nog steeds via onze homepagina AANMELDPROCEDURE KNIL PAYBACK (Wanneer dit niet lukt? Kunt u ons mailen met uw telefoonnummer via salahutu@gmail.com u wordt dan teruggebeld, en wij helpen u met de inschrijving)

Update Moluks Belang

Door de beperkingen die de Corona crisis ons allen oplegt, is Moluks Belang genoodzaakt geweest, de handtekeningenactie om de Molukkers op de kaart te houden, tot nader order op te schorten. Aan deze handtekeningen actie waren ook enkele bijeenkomsten met Molukse bewoners gekoppeld met een lokaal en regionaal karakter. Deze vonden we zo belangrijk dat we nooit voor een digitale petitie hebben geopteerd

Drie op een volgende subsidieaanvragen sinds 2018 bij het ministerie van VWS om deze ontmoetingen te bekostigen (huur ruimten, drukkosten, reiskosten enzovoorts) werden afgewezen. In de eerste ronde omdat we enkele tellen te laat zouden zijn (toen gold het principe; ..wie het eerst komt, die het eerst maalt.) In de vorige ronde was de reden van de afwijzing dat het plafond van de subsidie was bereikt, het ministerie had geen geld meer. Nooit is er naar de inhoud van onze aanvragen gekeken, is onze inschatting. Inmiddels is er bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken bij deze subsidieregeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland van VWS.

Men wilt kennelijk de Molukkers niet op de kaart terug zien, gezien het huidige beleid van de Nederlandse overheid om ons als deel van de Nederlands Indische geschiedenis te beschouwen.

Deze tegenslagen hebben de cohesie en de motivatie binnen onze groep behoorlijk aangetast en wel zodanig dat we tot onze spijt moeten besluiten te stoppen met onze actie. Over een plan B konden we onderling geen overeenstemming bereiken, fysiek onderling overleg was en is nog steeds onmogelijk.

We danken iedereen die achter onze ideeën stond, de mensen die al getekend hebben, de leden van onze Supportgroep, onze contactpersonen, de medewerkers van Stichting Buah Hati in Tiel enzovoorts.

We houden onze stichting nog een tijd aan, in afwachting van een beslissing naar aanleiding van ons bezwaarschrift bij VWS en ten behoeve van diegenen die een eventuele doorstart willen proberen. Ook onze documentatie en kennis stellen we hen ter beschikking.

Met vriendelijke groet,

Nona Salakory

voorzitter

Moluks Belang heeft het ministerie inmiddels uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van onze bezwaarschrift tegen de subsidie afwijzing. Mocht deze positief voor ons uitvallen, dan hopen we als finale geste er een Moluks initiatief of organisatie, die aansluit op onze idealen er mee te kunnen steunen

 

4 reacties op “Servaas Maturbongs: Inschrijvingen moeten terug naar Maluku4Maluku dat is Moluks belang!

Laat een antwoord achter aan F.stumm__sahuleka Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *