Persbericht Maluku4Maluku samenwerkingsverband met gemeente Vught

Dinsdag 13 oktober jongstleden heeft er een constructief gesprek geweest met burgemeester R.J. van de Mortel van de gemeente Vught, en voorzitter Leo Reawaruw van Maluku4Maluku tevens ambassadeur van Nationaal Comité Veteranendag “Witte Anjer Perkje”.

De volgende zaken zijn besproken en zullen in een samenwerkingsverband in een stappenplan gegoten worden:

De gemeente Vught zal samen met Maluku4Maluku een onderzoek starten naar de begraafplaatsen op de Algemene Begraafplaats, om mogelijk de graven van de KNIL Ambonezen een “bijzondere status” te gaan geven. Naast deze graven zullen mogelijk de kindergraven vanuit de barakken van kamp Vught meegenomen worden in de “bijzondere status”.

Er zal geen graf geruimd worden die liggen op de “Ambonezen kindervelden” op eerder genoemde begraafplaats.

Maluku4Maluku zal een registratie opstarten om een goed beeld te kunnen krijgen over hoeveel graven we spreken, en wie rechthebbenden zijn, en wat de onderhoudsstatus is.

Gemeente Vught zal een plan ontwikkelen om een “Witte Anjer Perkje” te plaatsen  achter het gemeentehuis. Op verzoek van ambassadeur Leo Reawaruw zal er ook een “Witte Anjer Perkje” komen in de voortuin van voormalig kamp Vught. Dit specifiek voor de KNIL Ambonezen die volgend jaar herdenken, dat zij 70 jaar geleden in Vught kwamen. Dit zal een teken van respect zijn voor deze speciale groep veteranen.

 

Burgemeester Vught R.J. van de Mortel  

Maluku4Maluku Leo Reawaruw – Ambassadeur Nationaal Comité Veteranendag “Witte Anjer Perkje”

 

Burgemeester R. van de Mortel start samenwerkingsverband met Maluku4Maluku

Inschrijvingen ook voor  KNIL AMBONEZEN PAYBACK inclusief  “bijzondere status graven” kan via:

KNIL PAYBACK AANMELDPROCEDURE – Afsluiting datum is uitgesteld!

Bapa Moma & Mama Net

Einde persbericht

De oudste militair die voor zes maanden naar Nederland kwam was KNIL veteraan tete Lucas Latuihamallo(grootvader van Sien de Queljoe) 30 jaar militair, nooit een cent pensioen gekregen. Medailles en oorkondes?

 

Leo Reawaruw is in 1980 uitgezonden geweest naar Libanon en zet zich al jaren in voor alle veteranen. Door zijn ervaringen als militair maar ook door het KNIL verleden van zijn familie streeft hij naar een totale erkenning en waardering van veteranen. Met zijn drijfveer en zijn grote netwerk zet Leo zich nu ook in voor de Witte Anjer Perkjes in Nederland. 

“Het zou fantastisch zijn als alle gemeenten waar KNIL Ambonezen of te wel Molukse veteranen en hun nazaten wonen een Witte Anjer Perkje hebben. Het is volgend jaar 70 jaar na dato dat de KNIL Ambonezen hier kwamen voor maximaal zes maanden. Dat geeft voor mij een extra dimensie en reden om me in te zetten hiervoor. Bovendien werk ik mee omdat we dit jaar 75 jaar vrijheid in Nederland vieren, een extra motivatie voor de gemeenten om ook in hun gemeente een Witte Anjer Perkje te hebben.

Ik vecht voor alle veteranen. Het eerste wat ik wil bereiken als ambassadeur is dat in Friesland, de elf steden, allemaal een Witte Anjer Perkje hebben. De gemeenteraden kunnen deze week van mij als ambassadeur een email verwachten”

Bovengenoemde tekst komt van:

Het Nationaal Comité Veteranendag benoemt drie ‘Witte Anjer Perkje’-Ambassadeurs

 

6 reacties op “Gemeente Vught start samenwerkingsverband met Maluku4Maluku

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *