Mijn naam is Leo Reawaruw. Ik sta hier als kind van een KNIL veteraan, net zoals dominee Bram Nanuru was. Maar ook sta ik hier als frontman van Maluku4Maluku, de landelijke belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen en hun nazaten. En namens de groep die in Indonesië wonen AmNed Basodara Gadong. Voor ons allen is het plotseling heengaan van onze broer en dominee Bram een groot verlies. Maluku4Maluku waar Bram en zijn vrouw Augus bij horen is echt gebroken, maar niet verslagen! Wij met ons allen bevechten de rechten van onze eerste generatie, en willen, en zullen de geschiedenis gaan herschrijven.

Het onrecht wat ons allen is aangedaan gaan wij rechtbuigen met God’s hulp. Dat was ook de inzet van Bram Nanuru, hij is er niet meer. Maar wij met ons allen zullen door moeten gaan. Dat zou Bram ook willen dat wij dit doen. Maluku4Maluku bedankt Bram en zijn vrouw dat hij ons heeft bijgestaan in onze gezamenlijke strijd, waarin hij ons begeleidde als geestelijke leider.

Wij hebben ook met elkaar geschiedenis geschreven, daar mogen de nabestaanden en familieleden Nanuru – de Fretes van Bram trots op zijn. Want er is maar een geestelijke leider die met ons de allereerste dienst te velde op Nederlands grondgebied deed voor de KNIL Ambonezen tijdens Veteranendag 2018. Maar Bram was ook de eerste geestelijke leider die met ons het internationale politieke podium betrad door in het jaar 2018 een bezoek af te leggen in het Europees Parlement in Straatsburg. Ook was Bram erbij tijdens Nationale Dodenherdenking in Amsterdam, de belangrijkste dag van Nederland, en tijdens vergaderingen in Molukse wijken.

Kortom we gaan hem missen.

Ik heb Bram de militaire eregroet gebracht en zal dit straks weer doen, hij is geen veteraan! Maar wij als Maluku4Maluku en AmNed Basodara Gadong zien Bram Nanuru als een ware strijder, en officier van God. Die altijd opkwam voor zijn volk en vaderland. Of het nu in zijn woonplaats Vaassen is waar dan ook in Nederland, iedereen kon op hem rekenen. Wij wensen vooral zijn lieve vrouw Augus en hun  gezin, en alle familieleden Nanuru – de Fretes   en nabestaanden de kracht en liefde van God toe, om dit zware verlies te verwerken.

Maluku4Maluku zal doorgaan met de strijd die Bram met ons is begonnen op gemeentelijk, nationaal en internationaal niveau.

 

Rust zacht Molukse strijder…….

De laatste foto’s die met dominee Bram Nanuru werd gemaakt als zijnde geestelijke leider en ambassadeur van Maluku4Maluku was in de wijk Vaassen KNIL grondgebied in de gemeente Epe. Dominee Bram Nanuru stond achter de strategie die wij hebben uitgestippeld met ons allen voor wijk Vaassen. Net zoals meerdere Molukkers die daar in de Molukse wijk huur betalen en jarenlang wonen:

 

Werkbezoek en bespreking Maluku4Maluku met Rob Remie van Dolderman Letselschade Advocaten uit Utrecht
Echtpaar Nanuru uit Vaassen met leden van advocatencollectief Maluku4Maluku voorbereiding besprekingen met gemeente Epe

Wijk Vaassen is KNIL grondgebied en niet van migranten en of vluchtelingen! De gedachte van de eerste en tweede generatie uit wijk Vaassen.

De laatste activiteiten onder de vlag van Maluku4Maluku met dominee Bram Nanuru was met name voor het behoud van de KNIL grondgebied van de Ambonezen, of behoud van de woningen voor nazaten van de KNIL Ambonezen. Maar ook de bijzondere status voor de graven van onze eerste generatie en de graven van de kindersterfte uit kamp Vaassen. Daarnaast in het licht van 70 jaar Molukkers in Nederland in het jaar 2021 een aparte “witte anjer-perk” voor de veteranen en hun vrouwen van de KNIL Ambonezen. Nieuwe partner in dit verhaal is geworden Gale Di Giulio – Sahuleka  die tweede generatie is en nog steeds echt in wijk Vaassen woont, en blijft in gesprek met de overheden. Uiteraard zal de weduwe van dominee Bram Nanuru in ons netwerk blijven.

In bespreking met gemeente Epe…want er is geen Molukse wijkraad(volgens de burgemeester). Maluku4Maluku Vaassen -tweede generatie en echte bewoners van de wijk!

Dinsdag 22 oktober 2018 tot en met donderdag 24 oktober 2018 besteeg Maluku4Maluku met een delegatie vanuit de Molukse samenleving(met leden van de eerste, tweede en derde generatie) het internationale podium met het KNIL Ambonezen dossier. Generaal-majoor b.d. Leen Noordzij vergezelde de delegatie die op uitnodiging van Marcel de Graaf Europarlementariër waren gekomen. Om de expositie Onze vergeten helden te openen die in het Europees Parlement werd gehouden. Dominee Bram Nanuru en zijn vrouw werden toegevoegd binnen de delegatie van Maluku4Maluku als geestelijke begeleider en ambassadeur. Op donderdag voor terugreis werd alles in Straatsburg afgesloten met een dankgebed door onze dominee. Veteranen Paliama & Bakarbessy en dominee Nanuru zijn in het jaar 2020 ons ontvallen. Zij allen mogen rusten in vrede in God’s armen.

Afgelopen vrijdag 4 december 2020 zijn de gesprekken weer opgestart om na de coronacrisis weer een bezoek te doen aan het Europees Parlement in het jaar 2021. Wat men nu al moet gaan zien als weer een nieuwe winstpunt en hoogtepunt voor de Molukse samenleving waar dan ook ter wereld.

 

3 reacties op “Afscheid van een officier van God..van Europees Parlement tot en met Vaassen

  1. Bram groot gemis. Sterkte het hele team!
    Toch zie ik ook een pracht van een persoon is erbij gekomen Gail Oprecht standvastig. Hoop en bid dat zij blijft om jullie geestelijk te ondersteunen.

  2. Wie vertelt ons verhaal verder nu enkele van de laatste 1. Generaties één voor één uit onze kringen onder de verste regenboog door lopen waar de hemel buigt en de horizon kust, terwijl wij met de betraande zakdoeken zwaaien en roepen hoe het einde van ons geschiedenis verhalen zal zijn. Alleen God weet het.

    1. Er zijn er die het wel kunnen maar of zij het willen en durven. Als je de Bijbel opent lees je de gewone mensen die God gebruikt niet die zo “geleerd” zijn, niet voor eigen belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *