Minister Kajsa Ollengren steunt woningtoewijzing Molukse wijk; ‘In 1986 afspraken gemaakt over voorrang’

ELST – Woningen gebouwd voor Molukse gezinnen moeten bij leegstand ook weer aan Molukse huurders worden toegewezen. Dat zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de VVD.

Ollongren antwoordt op vragen van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Die partij wilde, na een artikel in deze krant over een incident in de Alexanderstraat in Elst, van Ollongren weten hoe er met woningtoewijzing in Molukse wijken wordt omgegaan. Ook meent de VVD dat het toewijzen van woningen aan mensen met een specifieke etnische achtergrond niet meer van deze tijd is en zou moeten worden stopgezet.

Afspraken gemaakt

Ollongren deelt die mening niet. ‘Met de Molukse gemeenschap zijn afspraken gemaakt over voorrang bij toewijzing van woningen in bepaalde wijken. Ik ben van mening dat deze specifieke afspraak niet los van de historische context gezien kan worden. Buiten de incidenten waarvan de Gelderlander en de NOS melding hebben gemaakt, zijn mij geen signalen bekend die aanleiding geven om op die afspraken terug te komen’, schrijft Ollongren.

Woningen behouden

De betreffende woningen, in een veertigtal gemeenten in ons land, waren lang in handen van de Rijksoverheid, maar werden in de jaren tachtig van de vorige eeuw overgedragen aan de wooncorporaties. Daarmee kwam ook de status van de Molukse woningen onder druk te staan.

‘Daarom sloot de regering in 1986 een overeenkomst met de grootste Molukse organisatie, waarin onder meer werd overeengekomen dat het Molukse karakter van deze wijken zou worden behouden. In de meeste van die wijken krijgen Molukkers nog steeds voorrang bij toewijzing van een woning’, stelt Ollongren die ook aan dat beleid vast wil houden.

Steun in de rug

De brief van Ollongren is een enorme steun in de rug voor de Molukse Wijkraad in Elst. Die wil dat de 68 woningen in Elst die specifiek voor de Molukse gemeenschap zijn gebouwd bij leegstand ook weer aan Molukse huurders worden toegewezen. Daar is deze week nog met Vivare en de gemeente Overbetuwe over gesproken, maar nog geen bindende afspraken gemaakt.

,,Deze brief helpt dan”, zegt Agoes Peilouw namens de Wijkraad. ,,Wij wisten dit al, maar er was geen formeel document met deze afspraken dat we konden overleggen. Met deze brief van de minister is dat er nu wel. Dat helpt niet alleen ons in de gesprekken met Vivare, maar ook de andere Molukse gemeenschappen in ons land waar dit nog niet geregeld is”, aldus Peilouw.

Vivare, gemeente en Molukse wijkraad ontmoeten elkaar binnenkort weer met als inzet afspraken over het toewijzen van de woningen te maken

Artikel overgenomen van De Gelderlander zodat het in drie talen gelezen kan worden:

https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/minister-kajsa-ollengren-steunt-woningtoewijzing-molukse-wijk-in-1986-afspraken-gemaakt-over-voorrang~afc396a9/

Op het internet is er kritiek gerezen door Jefta Patikkawa en Penina Hukom en hun zogenaamde groepje “Wij zijn Vaassen” er zijn enkelen onder ons die alles klakkeloos overnemen. Daarna onze frontman Leo Reawaruw uitschelden op het wereldwijde internet, zij durven zich nog uit te spreken dat zij als jeugd voor de Molukse normen en waarden staan. Maar wanneer men alles na gaat lezen met welke scheldwoorden ze komen, moet men concluderen dat er niets Moluks aan is. Omdat zij niet eens de term “bung en of oom” hanteren, hiermee moet men vaststellen dat er een klein gedeelte van onze derde generatie niet meer met onze omgangsnormen weigeren te leven. Want het stiekem opnemen van wijlen dominee Nanuru en Gale Sahuleka beiden uit Vaassen, en Reawaruw getuigd van niet Molukse gedrag. Excuses aan deze groep personen aanbieden? Is niet meer mogelijk!

Op zich niet erg, want zij zijn opgegroeid in een andere moderne wereld. Kunnen mogelijk zich niet meer verplaatsen in de wereld van onze eerste en tweede generatie, met onze beleefdheidsnormen en waarden. Maar het feit dat Jefta Pattikawa nog meer leugens de wereld in slingerde, moet men goed over na gaan denken. Jefta praat al vijf jaar over “zelfredzaamheid” maar moeten we nog vijf jaar wachten op zijn documentaire?

Want het feit dat onze rechten na 70 jaar nog bevochten moet worden, komt door Molukkers die zelf in dienst van Nederlandse systeem, of voor eigen belang en eer en roem dit allemaal tegenwerken. Want een zeven weken geleden beweerde Jefta nog keihard dat er een Molukse wijkraad actief was, maar dit werd tegengesproken via mail door de burgemeester uit Epe. Hoeveel leugens van Jefta en Penina moeten er nog ontmaskerd worden, voordat wij de gehele waarheid kennen. In ieder geval Maluku4Maluku komt op voor het algemeen Molukse belang, en is in bespreking met burgemeesters en of wethouders. En zal dit blijven doen, en meerdere gemeenten zijn benaderd in verschillende provincies. 

Dat ziet men nu ook in de ontwikkelingen dat zij zich aansluiten bij Black Lives Matter en het geschreeuw van de term “diversiteit” en “migranten”. Wat Black Lives Matter betreft nog nooit hebben donkere mede-Nederlanders ons in het openbaar gesteund. In de jaren 1951 tot en 2019 ! Nu moeten wij voor hun allen de kastanjes uit het vuur halen? De term “diversiteit” moeten wij nu ook ineens solidair zijn? Onze Molukse samenleving heeft zich staande gehouden, en uit kansloze positie zichzelf naar boven gewerkt. Uiteraard zijn er mensen die om allerlei redenen uit vallen op school, en of opleidingen. Maar dat heb je bij alle bevolkingsgroepen die binnen de Nederlandse samenleving vallen. Wij zijn niet zielig!

Diversiteit en migranten? Hoezo moeten wij op die manier onze rechten ophalen? Zijn wij als Molukse samenleving niet een speciale groep Nederlanders? Of behoren wij, met alle respect, tot nazaten van gastarbeiders, en of vluchtelingen of gelukzoekers? Het antwoord is keihard nee, wij als Molukse samenleving hebben een aparte en bijzondere status hier in Nederland. Dat is door de inzet van Maluku4Maluku bezegeld geweest op landgoed “De Zwaluwenberg” in Hilversum onder leiding van destijds de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven en frontman Leo Reawaruw van Maluku4Maluku. Al onze rechten zitten in het KNIL Ambonezen dossier! Daarin zit in het demobilisatie van de KNIL Ambonees / veteraan ingesloten. Dat werd en wordt nog steeds vergeten, zelfs nu ook door de derde generatie die het politieke spel niet doorhebben. 

Want hoe kan men verklaren dat personen uit de derde generatie die zichzelf opwerpen als ” woordvoerders van hun “eigen schaduw ” Fridus Steijlen verafgoden, want hij speelt een belangrijke rol in het politieke spel om alle rechten van de KNIL Ambonezen / veteranen weg te moffelen. Want het politieke spel rondom onze bevolkingsgroep wordt niet slim, maar heel sluw gespeeld. Weinig mensen kunnen dit doorzien, want hoe kan men verklaren dat Fridus Steijlen de Molukse wijken niet meer in deze tijd past. De discussie die men kan volgen die gevoerd is tussen onze frontman Reawaruw en Steijlen staat op YouTube u kunt dit nog steeds beluisteren:

 

Ene Henry Timisela die de zogenaamde Molukse Museum leidt dient als Moluks kind nu op te staan, moet hij wel lef tonen. Want hoe kan je de positie van Fridus Steijlen nog handhaven, die een belangrijke rol speelt in onze museum die geen  museum is. Dat er enkele Molukse derde generatie leden Steijlen nog verafgoden mag duidelijk zijn, daarop bij optellend dat zij  in musea en of archieforganisaties allen willen klimmen met een mooie baan is begrijpelijk. Met Steijlen als kruiwagen kan dit allemaal. Maar niet over de rug van de eerste en tweede generatie, en al de rechten die op onze bevolkingsgroep gelden! Dat zijn rechten van veteranen ontstaan uit het dossier KNIL Ambonezen. Kortom Fridus Steijlen moet opstappen of weggestuurd worden! Men moet er ook rekening mee houden dat Steylen ook in het Meerjaren Onderzoek zit onder leiding van de NIOD Amsterdam, die onze veteranen (vaders en grootvaders) als oorlogsmisdadigers willen wegzetten in het jaar 2021. Warempel het jaar waar wij 70 jaar na het dienstbevel van 1951 gaan herdenken.

Hoe moeten wij de uitspraken van de minister Ollongren  van vorige week eigenlijk bekijken? Velen putten er moed uit, en schreeuwen nu al dat ze hiermee de Molukse wijken, stichtingen en gebedsruimten kunnen redden. Maar niets is daar van waar. Maluku4Maluku verwerpt dan ook alle afspraken die zijn gemaakt met Lubbers! Want het politieke steekspel moet men wel doorhebben, en dat was premier Ruud Lubbers zijn belangen van zijn familiebedrijf Hollandia Kloos diende te verdedigen.

 

Hollandia Kloos – Lubbers familiebedrijf

https://www.rijnmond.nl/nieuws/181212/Familiebedrijf-Lubbers-Hollandia-deels-verkocht-aan-investeerders

Partijgenoten en oud-premiers die bepalend waren en zijn voor enkele zaken in de Molukse samenleving in Nederland: Ruud Lubbers en Dries van Agt

In Indonesië konden verschillende grote bedrijven vanuit Nederland zaken gaan doen in die jaren. Het was dus voor deze bedrijven van belang dat de Molukse maar ook de Indische gemeenschappen zoet gehouden moesten worden. Het ontstaan van het Indisch Platform komt ook van een overeenkomst van Hollandia Kloos / Lubbers! En wat heeft het opgeleverd? De Indische bevolkingsgroep die nog steeds in pijn en trauma is gehuld? Een Indisch Herinneringscentrum maar is daar de pijn en trauma mee verwerkt? Ook stichting Pelita is een uitkomst van Hollandia Kloos / Lubbers, maar bijna 90 % van alle aanvragen voor oorlogsslachtoffer-uitkeringen en andere financiële regelingen die werden ingediend bij Pelita, werden afgekeurd. Raar maar waar, en nu komt Pelita ook op voor de KNIL Ambonezen?  Daar is niets van te merken. Zelfs niet onder de nieuwe directeur (en vriend van Fridus Steijlen) Rocky Tuhuteru. Maluku4Maluku probeert al vanaf begin juni 2020 een afspraak te maken met directeur Tuhuteru, terwijl Maluku4Maluku met zijn voorganger een samenwerkingsverband heeft opgestart in het jaar 2019.

Vanuit onze samenleving zijn er enkele personen die nu meedoen in een andere leugenachtige verhaal. Dat is dat wij met ons allen in het reine moeten komen met ons KNIL verleden, vooral ene Geromino Matulessy is de aanvoerder in dit verraad. Want wanneer je hem vraagt hoeveel Ambonezen uitgehongerd zijn in de Tweede Wereldoorlog door Japan, met behulp van Javanen(Soekarno zijn manschappen) kan hij geen antwoord geven. Ook niet wat er uit is gesproken door koningin Wilhelmina uitsprak op 7 december kan hij geen antwoord op geven. Ook ene Fridus Steijlen houdt zich dan opvallend stil. De term “Bersiap” nemen ze niet in hun verhaal mee, maar toen werden gruweldaden tegenover de mensheid gepleegd. Vergelijkbaar als de gruweldaden die de IS deden, toen in Syrië een machtsvacuüm was. Geromino zegt dat hij voor de RMS staat? Lachwekkend is dit, wanneer men hem hoort spreken over de datum 17 augustus 1945 als zijnde de bevrijding van Nederlands-Indië. Vraag aan de schaduw van Geromino wanneer dit zo is. Besef je dan wel dat je onderstreept dat de proclamatie op 25 april 1950 illegaal is? Niet alleen Geromino moet die vraag zichzelf stellen, maar ook alle andere Molukse jeugd(let op zitten ook enkele tweede generatie bij) die deze onzin uitkramen. Waar men ook rekening mee moet houden is dat de personen die met kritiek komen? Over algemeen geen goede achtergrond hebben binnen  KNIL Ambonezen dossier, dit omdat ze er niet mee zijn opgegroeid. Mogelijk ook kinderen zijn van gemengde relaties, waarin weinig gesproken werd over KNIL dossier. Zij allen vinden dat onze vaders en grootvaders oorlogsmisdadigers zijn, raar maar waar! Maar men vindt ook van zichzelf dat zij een positieve bijdrage leveren aan de Molukse samenleving. Althans dat spreken ze uit in online platform die geleid wordt door….. Fridus Steijlen vanuit het Moluks Museum.

Men moet dus niet dit klein groepje verwarren met de meerderheid van de derde generatie die zich wel degelijk beseft, wat er allemaal is gebeurd! Zij allen weten wat de pijn en trauma heeft veroorzaakt in onze samenleving.   En dat deze nog steeds aanwezig is, dit door onder andere 350 vergeten kinderen en 150 vergeten moeders. Maar ook de kindersterfte in de barakken, en al het gevoel van onrecht wat ons allen is aangedaan.

KNIL Ambonezen en al hun wapenbroeders zijn oorlogshelden,  ben je het daar mee eens? Doe mee aan onderstaande petitie, ondertekenen kan ook anoniem.

https://evaluatiedekolonisatie.petities.nl/?fbclid=IwAR3fZoDrBnOjByOTgwPvDUCve5k2h2UzK4s6-PhmaDNv5cwOSMAwwjsVRXU

Geronimo en enkelen tonen RMS kleuren op sociale-media, maar staan achter “de bevrijding van 17 augustus 1945”? Maluku4Maluku doet niet aan politiek, maar wil wel alles helder en duidelijk hebben. Voor nu en later, zodat het nageslacht van de KNIL Ambonezen wel juist ingelicht word en blijft.

Maluku4Maluku gaat zich beroepen op het ” Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen ” daar zitten alle elementen in om alle rechten voor de eerste en tweede generatie op te halen. Maar ook te waarborgen voor de toekomst, en daar zit het woonplezier en leefklimaat bij. Want wij vallen onder de veteranenwet en of veteranenstatus als veteranen en of partners en of kinderen van de KNIL Ambonezen.

Wij als Molukse samenleving moeten gaan beseffen dat wij niet de eerdergenoemde vijanden van onze rechten moeten gaan volgen. Henry Timisela moet zijn verantwoordelijkheid nemen, want een persoon als Fridus Steijlen dient per direct uit het Moluks Museum gezet te worden. Hij kan dat als directeur, of is hij daar niet de baas? Want onze algemene belangen en rechten moeten verdedigd worden, en Steijlen is een groot gevaar voor onze rechten. Ook dient het Moluks Museum geen podium te geven aan de zogenaamde “dekolonisatie-discussie” want die is Javaans gekleurd. Doen ze dat wel? Dienen de vlaggen van de RMS en Papua niet meer daar tentoongesteld worden, want bij het erkennen van 17 augustus 1945 pleegt men verraad aan de strijd daar. Datum van internationale verdrag en erkenning  van de Federale Staat van Indonesië is 27 december 1949 daar houden wij ons als Molukse volksbeweging aan vast.

Daarom zal ook zondag 27 december 2020 de Sunset March gelopen worden in Nijmegen in het 75 jaar Vrijheid van Nederland, waar KNIL Ambonezen hun aandeel voor hebben geleverd.

Voor 31 december 2020 zal iedereen die zich heeft aangemeld voor de openstaande militaire ereschulden, en verwerking van pijn en trauma(kindersterfte barakken, vergeten kinderen en moeders enzovoorts) een nieuwsbrief krijgen per email. Inschrijven kan nog steeds om via Maluku4Maluku en haar advocatencollectief Dolderman Letselschade Advocaten – Utrecht en Cleerdin & Hamer – Amsterdam een regeling in het jaar 2021 af te dwingen.

Let op!! Alles gaat via www.maluku4maluku.com het heeft totaal geen zin om de kantoren van het advocatencollectief te gaan benaderen via telefoon en of mail! Er zullen geen uitspraken gedaan worden naar wie dan ook vanuit de kantoren.

KNIL PAYBACK AANMELDPROCEDURE – Afsluiting datum is uitgesteld!

Advocaat Michael Ruperti die ons al jaren juridische adviezen geeft zal de politiek ingaan, en heeft verklaart om dan ook de belangen van de KNIL Ambonezen daadwerkelijk te gaan behartigen in Den Haag. Dat werd tijd, want dit is nog nooit goed gebeurd de laatste vijftig jaar. Maluku4Maluku zal Michael Ruperti steunen in zijn politieke aspiraties. LEES HIER ONDER DOOR!!

Gelijktijdig een andere bericht die ook betrekking heeft op Fridus Steijlen en onze oorlogshelden!

Open brief aan New Amsterdam – De film “De Oost” en “De wereld van de Oost”

 

Binnenkort meningen en boodschappen ook via YouTube van onze ambassadeurs:

 

 

2 reacties op “Moluks Museum moet Fridus Steijlen ontslaan!

  1. Het lijden van de KNIL militairen zie ik nergens genoemd. Het was wel makkelijk om de zaak aan hen over te laten en zelf op een afstand commentaar te hebben. Als dochter van een KNIL militair weet ik uit de eerste hand hoe het gegaan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *