Wanneer je eigen geschiedenis niet kent? Dan verdwaal je! Niet alleen gisteren, maar ook vandaag en in de toekomst. Die conclusie kan je trekken binnen het KNIL Ambonezen dossier de oudste en smerigste toeslagenaffaire van Nederland doorspekt met schendingen van mensenrechten. Maar dat geldt vooral voor de Nederlandse overheid en politiek zij zijn al jaren verdwaald. Maar ook voor de meerderheid van de (Molukse) samenleving in Nederland. Hoe durven wij, als Maluku4Maluku, dit zo te stellen. Vanaf het jaar 2016 speelt het zogenaamde plan van het de drie onderzoeksinstituten een rol in Nederland. Dit alles aangevoerd door het NIOD Amsterdam. Het was voor NIOD ook van levensbelang om met name de subsidies binnen te halen. Want wat valt er nog te onderzoeken? NIOD kan moeilijk nog 50 jaar bestaan. De opdracht die men meekreeg is de volgende jaren te onderzoeken 1945 tot en met 1950 moeten grondig en breed onderzocht worden. Maar is dat wel gebeurd? Want de verwachting is dat met name het jaar 1950 niet grondig is onderzocht, en afgeraffeld gaat worden. Terwijl onze frontman Leo Reawaruw duidelijk heeft gemaakt dat voor de Molukkers in Nederland het jaar 1950 bepalend is. Wat dient volgens Maluku4Maluku in dat jaar grondig onderzocht worden. Ten eerste hoe het militair dienstbevel tot stand is gekomen, om de KNIL Ambonezen naar Nederland te deporteren. Dat voor een maximale periode van zes maanden. Daarnaast werd in hetzelfde dienstbevel geschreven over dat alle KNIL Ambonezen die een stamboek- en of legernummer hadden per direct op wachtgeld (militair pensioen) gezet moesten worden, wanneer zij op het transportschip stonden. In Nederland aangekomen zouden ze gehuisvest worden op kazernes. Dat is in elkaar gedraaid, maar wie is er verantwoordelijk voor dat mag weleens onderzocht worden.

Ten tweede op 25 april 1950 werd op Ambon de Republiek Maluku Selatan uitgeroepen, moet  dat dan niet onderzocht worden. Niet voor de Molukse gemeenschap! Maar voor de slachtoffers van de politieke acties in de jaren zeventig van de vorige eeuw die in Nederland veel leed en pijn heeft toegebracht. Wij doelen hier op de gijzelingsacties 1970 1975 1978 en de treinkapingen 1975 en 1977. De Nederlandse slachtoffers en nabestaanden die allemaal een trauma hebben opgelopen, hebben recht om te weten via een wetenschappelijk onderzoek of de acties gebaseerd waren op historische gronden, of op basis van een hersenspinsel van de actievoerders. Want dan kunnen wij als Nederlandse samenleving deze zwarte bladzijden van de Nederlandse geschiedenis begrijpen, en verdwalen wij met ons allen niet.

Kijk op de volgende YouTube film hoe de onderzoekcommissies worden uitgedaagd:

Terugkomend op de Molukse samenleving die is zeker verdwaald, want een klein deel heeft zich druk gemaakt ten aanzien van het onderzoek die geleid werd door het NIOD. Dat kwam natuurlijk ook dat er geen tegengeluid was binnen de media van de Molukse gemeenschap, de maandelijkse magazine voor Molukkers Marinjo. Maar ook Tifa magazine en de website van het Moluks Museum gaven een paar jaar een podium aan met name Fridus Steijlen en zijn Molukse vriendjes. Het werd tijd dat wij als nazaten van de KNIL Ambonezen het uit een andere perspectief of invalshoek moesten bekijken was de boodschap! Een sluwe tactiek van landverraders want het tegengeluid van met name frontman Leo Reawaruw van Maluku4Maluku kreeg niet het podium binnen de Molukse kanalen. Kunt u allen vertellen hoe vaak Maluku4Maluku in Marinjo of Tifa Magazine heeft gestaan de afgelopen jaren. Dat wisten zij allen, maar Maluku4Maluku is de Molukse volksbeweging. Die laat zich niet zo maar wegzetten, en opgeven is bij ons geen optie. Onze stellingname is dat we beter in de Nederlandse media kunnen belanden, want wij zijn onderdeel geworden van Nederland. En de Nederlandse media heeft meer impact op iedereen.

De term “Wij zijn Vaassen” betekent dat zij nazaten zijn van boeren en autochtonen? Of zijn zij “Wij zijn van Kamp Vaassen KNIL Ambonezen”

Steijlen: “KNIL Ambonezen zijn oorlogsmisdadigers en vluchtelingen” Door Berkenoord 2 Vaassen als held binnengehaald met zijn protegé  Jefta P.

We zijn doorgegaan als Maluku4Maluku, omdat wij het als onze plicht ervaren om op te komen voor onze vaders en moeders als eerste generatie, want zij zijn voor 99,99 % begraven. Wij accepteren het niet dat onze vaders en moeders nog een strontemmer over hun graf gaan krijgen van de NIOD en andere NSB / Molukse landverraders zoals Fridus Steijlen en zijn Molukse schoothondjes. Door te netwerken binnen de politiek van de Tweede Kamer tot en met Europees Parlement kunnen wij ons tegengeluid en strijd tegen dit onrecht kracht bijzetten. Maar ook door publiekvriendelijke acties op te gaan zetten. De eerste publieksvriendelijke actie zal donderdag 17 februari zijn de dag dat het zogenaamde Meerjaren Onderzoek 1945-1950 gepresenteerd gaat worden in Amsterdam. Hierbij roepen wij een ieder op die ons wilt gaan steunen, ons te ontmoeten.

 

Zondag 13 februari 2022 waren er twee onderwerpen op de Nederlandse televisie, twee programma’s die met elkaar te maken hadden. Maar dat was niet bekend, want het was toeval. Ten eerste was er een programma met de bekende Amsterdamse advocaat Plasman. Peter Plasman had het over zijn jeugd en zijn ouders. Daar kwam zijn moeder ter sprake, een vrouw die de Jappenkampen in het voormalig Nederlands-Indië had overleefd. Maar ook de “bersiap” triest dat het leed van de moeder van Plasman altijd onderbelicht is geweest.

https://www.gids.tv/tv-gids/uitzending-gemist/de-geknipte-gast/6357110

 

Daarna volgde een nieuwe serie van vijf delen bij Omroep Max met de titel “Indië in je ziel”, met in de eerste aflevering generaal-majoor b.d Franklin van Kappen. Daar onthulde hij als ooggetuige de heldendaden van de Ambonezen oftewel de Molukkers. Die toen de Jappenkampen  werden aangevallen door verschillende milities, dus geen vrijheidsstrijders, na de capitulatie van Japan werden beschermd door de Ambonezen. Iedereen die deze aanvallen van diverse milities hebben overleefd, kunnen dit vertellen weten wat de Ambonezen voor de Nederlandse vrouwen en kinderen hebben betekend. Het is goed dat dit eindelijk naar buiten komt. Nu nog de erkenning en waardering. Want men spreekt steeds over de Indische gemeenschap, terwijl wij niet daartoe behoren als Molukkers.

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/578577/Indie_In_Je_Ziel.html

 

Maar in de avonduren van zondag 13 februari kwam in het televisieprogramma Nieuwsuur een item die ook met de strijdende partijen te maken hadden die binnen het onderzoek aanbod komen. Veteraan Jansen hield een perfect betoog. Nakijken kan via de volgende link vanaf minuut 6.20 :

https://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1816579-nieuwsuur

Veteraan Jansen heeft onze frontman tevens veteraan Reawaruw eens ontmoet tijdens de herdenking in Roermond, het filmpje werd op Facebook binnen een week 60.000 maal bekeken. Later hebben wij dit op YouTube gezet u kunt dit nakijken:

 

Het modewoord ten aanzien van het voormalige Nederlands-Indië is dekolonisatie het zal overal terugkeren. Maar dekolonisatie betekent toch dat er vrijheid en democratie er voor in de plaats is gekomen. Dus de onderzoekcommissies die een samenspel hebben opgestart met Indonesische zogenaamde historici kunnen nu vertellen dat op de volgende eilanden vrijheid en democratie is? Want de bevolkingsgroepen van de eilanden op de Molukken, en Papua Nieuw-Guinea, Timor en Atjeh ervaren dekolonisatie geheel anders. Het is een groot schimmenspel, die trapsgewijs binnen de Nederlandse samenleving is geslopen. Eerst met de film “De Oost” daarna werden enkele scholen getrakteerd op het lesprogramma “De wereld van de Oost” samengesteld door de Indonesische familie Taihuttu. Jim Taihuttu verklaart overal dat zijn familienaam Indonesisch is!  Daarop volgt nu het onderzoeksrapport 17 februari 2022.

De vraag nu is of wij de als nazaten de stem van onze vaders en moeders gaan worden, zij kunnen zich niet meer verdedigen. Maluku4Maluku weet dat men heeft gewacht totdat onze eerste generatie weg was. Niemand had gerekend dat er nog een Molukse organisatie en of volksbeweging zou opstaan om de eer van onze eerste generatie te verdedigen. Maar ook de eer mee van de wapenbroeders die met hun meevochten in de periode vanaf de Japanse bezetting tot en met 27 december 1949. Zij allen verdienen niet dat hun optreden als goede militairen besmeurd raken door een onderzoek die gebaseerd is op literatuur. Tenslotte als zo vaak gesteld, zij voerden opdrachten uit. In Nederland staat het Internationaal Strafhof in Den Haag, daar worden de opdrachtgevers veroordeeld niet Jan Soldaat. Die treft geen blaam, de opdrachtgevers wel! Wij roepen een ieder op die sympathie heeft met onze gedachtegang ons te ontmoeten in Amsterdam deze donderdag. Onze ouders kunnen niet meer een tegengeluid geven, daarom zijn wij verplicht als kinderen hun stem te zijn. De vraag is ben jij een ware nazaat van de KNIL Ambonees oftewel Alifuru Maluku, of niet?

MALUKU4MALUKU IS DE MOLUKSE VOLKSBEWEGING IN NEDERLAND WIJ BEWEGEN EN STAAN NIET STIL! ONTMOET ONS! #SAPAMAULAWAN #ORAETLABORA #EUROPEESPARLEMENT #BRUSSEL 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *