Door Maluku4Maluku is in samenwerking met de fractie van de VVD Epe in de vroege ochtend van 17 september 2021 de grafrechten voor onze 1e generatie binnengehaald. Nadat de zogenaamde wijkvereniging Berkenoord 2 het niet lukte in de maand juni 2021 men maakte dat ook bekend in de groep op Facebook “Onder de klok van Vaassen”. Nu wil de gemeente Epe gebruik maken van de wijkvereniging Berkenoord 2 om alle rechthebbenden te benadelen. Maluku4Maluku heeft daar een uitleg over gegeven twee weken geleden in de Rank Vaassen. In Apeldoorn heeft onze frontman Leo Reawaruw geholpen om alles in goede banen te leiden, heeft zelfs geresulteerd in voordelen voor de nabestaanden en of rechthebbenden. Deze voordelen ziet men niet terug voor de rechthebbenden in Vaassen terug. Daarom roepen wij als Maluku4Maluku niet in te gaan op de uitnodiging van de gemeente Epe om donderdag hun te ontmoeten. Daarnaast niets terug te sturen naar de gemeente. Want! Het is tegen alle beleid in dat men anoniem de antwoordformulieren kan terugsturen naar de gemeente Epe. Maluku4Maluku en families (rechthebbenden) van de 2e generatie roepen wederom op dat de wijkvereniging Berkenoord 2 zicht terugtrekt in de kwestie grafrechten. Omdat zij niet de expertise hebben, om de belangen te verdedigen. De oproep kan men lezen wanneer men op onderstaande link drukt:

Oproep Open Brief Berkenoord 2 Vaassen

TRAP NIET IN DE VALKUIL VAN DE GEMEENTE EPE IN SAMENWERKING MET WIJKVERENIGING BERKENOORD 2 IN
OPRICHTING

Deze week staat er een ontmoeting tussen de gemeente Epe en de rechthebbende van de KNIL Ambonezen graven in de stichting in de wijk Vaassen. Dit is een valkuil want de KNIL Ambonezen grafrechten zijn totaal anders dan in de gemeente Apeldoorn. Waar Leo Reawaruw mee heeft geholpen om alles in elkaar te draaien. In de laatste vergadering in “De Rank” is er een uitgebreide uitleg daarover gegeven.

Ook schrijft de gemeente Epe dat men anoniem zich kan aanmelden, mogelijk om Berkenoord 2 in oprichting te steunen. Maar dat is tegen alle wettelijke bepalingen in met betrekking tot grafrechten. Dit was allemaal te lezen in DeStentor van 1 maart 2020, of nu via nieuws op www.maluku4maluku

Team Vaassen Maluku4Maluku en stichting Maluku4Maluku willen iedereen waarschuwen voor de samenwerking tussen de gemeente Epe en Berkenoord 2 in oprichting. Want dat zal in vergelijking met de gemeente Apeldoorn meer nadelen geven dan voordelen. Maluku4Maluku is de bedenker van het plan bijzondere graven voor onze 1e generatie, heeft ook de expertise.

Maar vooral is het te danken aan Maluku4Maluku dat de 1e generatie van kamp Vaassen nu een bijzondere status heeft gekregen.

Groet
Team Vaassen Maluku4Maluku / Stichting Maluku4Maluku

Onderstaande krantenartikel stond op 1 maart 2022 in “De Stentor” en is ook terug te vinden op de website van het Algemeen Dagblad, is geschreven door Gep Leeflang. Wij plaatsen dit artikel omdat het dan ook drie talen gelezen kan worden. Open dit nieuwsbericht op een laptop, computer en of tablet. Aan de rechterkant krijgt men dan een Nederlandse vlag te zien, daar kan men de taal veranderen.

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-geeft-knil-ambonezen-postuum-erkenning-in-epe-is-dat-nog-steeds-een-strijd~a8d0d8a1/

Apeldoorn geeft KNIL-Ambonezen postuum erkenning, in Epe is dat nog steeds een strijd

Leo Reawaruw, frontman van de stichting Maluku4Maluku, is blij dat de kogel in Apeldoorn door de kerk is ten gunste van de Ambonese KNIL-veteranen. Maar in Epe is dat nog een gevecht constateert hij. Foto van ANP Bart Maat

Terwijl er in Epe nog over wordt gebakkeleid, is de kogel in Apeldoorn door de kerk. Ambonese veteranen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger die daar begraven liggen, krijgen ‘eeuwigdurend’ gratis grafrecht.  Die beslissing heeft de gemeenteraad unaniem genomen. Met de gratis grafrechten betuigt Apeldoorn de oud-strijders postuum respect.

Apeldoorn telt dertig graven van Ambonese KNIL-militairen. De meesten van hen woonden in het Molukse barakkenkamp in Vaassen, dat sinds 1958 in gebruik was tot het op 14 oktober 1976 met inzet van pantservoertuigen werd ontruimd

Ze behoorden tot de bijna dertienduizend KNIL-Ambonezen die na ruim zeventig jaar geleden vanuit Indonesië op transport werden gesteld naar Nederland. Vorig jaar riep een grote groep burgemeesters het kabinet op om te erkennen dat ‘de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten, tot op de dag van vandaag.’ De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts en Tom Horn van Epe schaarden zich achter die oproep

Akkoord

De stichting Maluku4Maluku, die opkomt voor de belangen van tweede generatie Molukkers, zet zich op diverse plekken in voor een postuum eerbetoon aan de KNIL-Ambonezen. Inmiddels is er met meer dan twintig gemeenten een akkoord over gratis grafrechten of is dat in een afrondend stadium, zegt frontman Leo Reawaruw. Actuele voorbeelden naast Apeldoorn zijn de gemeenten Groningen, Culemborg, Alphen aan den Rijn en Overbetuwe. 

,,Wij vinden dit belangrijk omdat dit erkenning en waardering betoont aan een speciale groep veteranen’’, zegt Reawaruw. ,,Deze mensen keerden nooit meer terug naar huis. Ze werden geboren onder de klapperboom en hun wens was daaronder ook te worden begraven. Dit verzacht de pijn daarover enigszins.’’

Maluku4Maluku op werkbezoek bij Belang van Nederland oud-KCT Wybren van Hage en generaal-majoor b.d Leen Noordzij “KNIL Ambonezen en al hun wapenbroeders zijn oorlogshelden”

Piëteit

Het besluit om de KNIL-Ambonezen en hun partners ‘eeuwigdurend’ vrij te stellen van grafrechten (feitelijk: zo lang hun begraafplaats bestaat) kost de gemeente Apeldoorn 62.000 euro. Twee weken geleden maakten de verschillende politieke partijen al duidelijk dat ze dat daar graag voor uittrekken. ,,Heel belangrijk dat dit gebeurt als blijk van waardering – piëteitsvol – voor wat er allemaal is gebeurd en wat zij hebben betekend voor ons land’’, zei Henk van den Berge (SGP) bijvoorbeeld. ,,Zij hebben zich ingezet voor de Nederlandse staat.’’ 

CDA-raadslid José Bonenberg: ,,Na de erkenning van het aangedane leed uit het verleden kunnen we door met de toekomst.’’ Chris Schouten (PvdA): ,,Het is meer dan tijd dat we dit doen. Er zijn al te veel jaren overheen gegaan.’

Nog steeds niet gelukt

Waar wethouder Wim Willems zijn tevredenheid uitspreekt over de samenwerking met de nabestaanden en Maluku4Maluku-frontman Reawaruw blij is met het Apeldoornse besluit, loopt het in Epe een stuk minder soepel. Enkele weken geleden meldde de Stentor al dat het gratis verlenen van grafrechten daar nog steeds niet is gelukt, ondanks dat de gemeenteraad in september opdracht gaf om dat nog voor de verkiezingen te regelen. Het gemeentebestuur noemde corona als belangrijkste oorzaak.

In Vaassen liggen 91 mensen begraven die in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger hebben gediend. Over hun grafrechten bekommert niet alleen Maluku4Maluku zich, maar ook de Vaassense wijkraad in oprichting Berkenoord 2. Daarmee is afstemming geweest over de grafrechten, gaf de gemeente  tegenover de Stentor aan. Donderdag kunnen mensen hun mening geven tijdens een spreekuur in wijkgebouw Balai Pusat. 

KNIL-teken

Behalve het overnemen van de kosten, wil de gemeente Epe de graven met een bijzondere status een zichtbare herkenning geven, is in een brief aan belanghebbenden gecommuniceerd. ‘Bijvoorbeeld in de vorm van een hand met daarin een KNIL-teken en het jaartal 1951′. Een antwoordformulier over een aantal vragen kan anoniem worden ingestuurd.

Volgens Maluku4Maluku is echter onbestaanbaar dat de gemeente Epe op deze manier het grafrechtenbeleid voorbereidt. ,,Hierover dien je met de rechthebbenden te spreken’’, benadrukt Reawaruw. ,,En wij zijn het die veruit het grootste deel daarvan vertegenwoordigen.’’

Intimiderend

Zelf is hem door de ambtenaar die de grafrechten behandelt te verstaan gegeven dat zij niet meer met hem wenst te communiceren, ‘gezien zijn manier van communiceren’.  Reawaruw heeft de gemeente gisteren per e-mail om opheldering gevraagd. Als hij nodeloos beledigend, intimiderend en/of bedreigend, is geweest, nodigt hij de gemeente uit om aangifte te doen bij de politie. 

Anders overweegt hij dat zelf te doen, schrijft hij, omdat dit voor hem voelt als smaad en laster. Bovendien wordt het hem zo onmogelijk gemaakt om op te komen voor Molukse belangen. ,,Ik word gezien als de landelijke belangenbehartiger van de KNIL-Ambonezen en hun thuisfront.’’

Teamleider Gale di Giulio – Sahuleka bij haar ouders graf met ambassadeur Rudy de Queljoe

 

KIJK DE AFLEVERING VAN EEN VANDAAG NA VAN 17-02-2022 MET GENERAAL B.D HANS VAN GRIENSVEN TEVENS VOORZITTER VAN VETERANEN PLATFORM, EN FRONTMAN LEO REAWARUW OVER NEDERLANDSE VETERANEN ALS OORLOGSHELDEN DRUK OP ONDERSTAAND BLAUWE REGEL:

https://www.npostart.nl/eenvandaag/17-02-2022/AT_300002745

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *