Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is Leeuwarden en in de Friese provinciestad wordt elke laatste woensdag van augustus een herdenking gehouden. Een herdenking voor de jongemannen die over het algemeen omdat ze dienstplichtig waren in de periode 1945-1962 naar Nederlands-Indië moesten gaan als militair, en daar hun leven lieten.

In totaliteit gaat het om 168 tieners of begin twintigers, veel waren nog niet eens naar Amsterdam geweest. Maar hun dienstplicht of te wel dienstbevel dwong hun een oorlog in te gaan, voor orde en vrede voor Nederland. In een andere wereld(deel) hebben ze daar hun jonge leven verloren. Wij met ons allen zullen hen gaan herdenken, opdat wij nooit vergeten.

Het waren de wapenbroeders van KNIL Ambonezen, overlevenden vertellen vaak hierover dat zij hun leven te danken hebben aan de Ambonezen die de moedigste frontmilitairen waren.  ” Waren zij niet aan onze zijde? Dan waren er veel meer Friezen daar achtergebleven. En was het monument in Leeuwarden veel groter geweest!

Veteraan Brian Leepel / KNIL veteranen bapa Mezak Bakarbessy & bapa Noes Ririhena / Veteraan Leo Reawaruw in Leeuwarden 30 augustus 2017

Vorig jaar werden de KNIL Ambonezen – veteranen welkom geheten door de organisatie binnen het officiële gedeelte van het programma, dit was uniek. Want bij alle herdenkingen in Nederland werd de aanwezigheid van Molukse KNIL veteranen(Ambonezen) als te politiek gezien. Door inzet van frontman Leo Reawaruw van de toen nog actiegroep Maluku4Maluku kwam er in 2017 een ommekeer. De eerste kranslegging in Leeuwarden was de voorloper van het bezoek van een delegatie aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum.

Nu in het jaar 2018 na heel veel veranderingen in de denkwijze en benadering naar de KNIL Ambonezen/Veteranen komt onder leiding van stichting Maluku4Maluku weer terug om de Friese gevallenen te herdenken. Maar deze keer zal weer eentje worden die als historisch bestempeld moet gaan worden. Want de volgende elementen zullen hiervoor zorg dragen. Voor het eerst zal SVJ(Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen), en het Indisch Platform 2.0 naast Maluku4Maluku gaan presenteren in een programma voorafgaand aan de herdenking in de Rengerspark. Een van de onderwerpen zal zijn 12 september aanstaande, waarin wij een ieder oproepen om ons te ontmoeten en te versterken om met ons naar de Tweede Kamer te gaan. Daar zal de Kamercommissie met betrekking tot de “Backpay” honderdenveertig vragen moeten beantwoorden. Al deze vragen zij na te lezen via de volgende link: 

Ministerie en bevriende partijen boycotten behartiger van Molukse KNIL veteranen

PVV Tweede Kamer lid Fleur Agema de felste medestander van en voor de Molukse en Indische gemeenschap die nog wacht op de oplossingen van hun pijn en leed die hen allen is aangedaan. Kom massaal 12 september naar de Tweede Kamer in Den Haag

Deze zijn schriftelijk ingediend door eerdergenoemde partijen. Een prangende vraag die door de Molukse belangenbehartiger stichting Maluku4Maluku steeds is gesteld waarom er een boycot is gezet op de Molukse vertegenwoordiging binnen deze kwestie door de ministerie van VWS, en natuurlijk het oude Indische Platform, en de Sociale Verzekeringsbank. Dit is vreemd wanneer men de ontwikkelingen van het laatste jaar analyseert, want vooral na de dodenherdenking op 4 mei in Amsterdam en Veteranendag geven andere ministeries, en zelfs de minister-president een andere geluid af.

Stichting Maluku4Maluku krijgt veel vragen binnen vanuit bepaalde Molukse wijken, men vraagt of men formulieren moet vullen vanuit een groep die ons aan het kopiëren is! Wij willen een ieder er op wijzen dat wij als stichting Maluku4Maluku de enige Molukse partij is die met het Indisch Platform 2.0 samenwerkt. Daarnaast zijn wij de enige partij die de belangen behartigt van  en voor de KNIL veteranen, en hun weduwen en of nabestaanden met de komende stap binnen de strijd, en dat is een juridische. Binnen een maand vanaf nu zullen wij meer bekend maken in dit verhaal, waarin rekening mee gehouden gaat worden met  “backpay”, “wachtgelden, maar ook de 350 vergeten kleine kinderen en 150 jonge moeders. Er is geen enkele Molukse organisatie naast ons die zo ver is, om dit te doen.

Leugens zijn net als luchtbellen ze knappen vanzelf!

Kortom geef geen persoonsgegevens af aan vage organisaties die nu ineens vertellen dat ze richting Nederlandse politiek iets willen gaan betekenen. Dit is weer een zoethoudertje, trap er niet in! En wanneer u dit heeft gedaan? Trek een eventuele machtiging in! 

Minister-president Mark Rutte houdt toespraak in het bijzijn van Koning Willem-Alexander en Molukse veteranen tijdens Veteranendag 2018  in de Ridderzaal. KNIL veteraan bapa Abe Paliama(Wierden) / bapa Mezak Bakarbessy(Elst)

Alles zal voorafgaan door een korte kerkdienst, die op verzoek van Maluku4Maluku gehouden gaat worden door dominee Abraham Nanuru uit Vaassen, met als ouderling Sammy de Lima uit Hoogeveen. Beide heren maken deel uit van kerkgenootschap N.G.P.M.B maart 53. Deze kerkdienst is ter nagedachtenis van en voor onze eerste generatie en die met de Friezen in een oorlog belanden op dienstbevel.

Want wat velen nu niet beseffen is dat militairen een uitvoerende schakel zijn van politieke beslissingen die de Nederlandse politiek en toen het Nederlandse koningshuis nam.

Na dit alles zal er gezamenlijk gegeten worden, er zal een rijsttafel klaarstaan. Daarna zullen wij als groep ons gaan begeven naar het Rengerspark waar het Indië monument van Friesland staat, daar zal een herdenkingsdienst gehouden worden met kransleggingen.

 

Na de kransleggingen nodigen wij een ieder uit om met ons terug te keren, om met elkaar na te praten. Wij roepen iedereen die zich met ons(ook Indische mensen en of nabestaanden van veteranen) om ons te ontmoeten. Kom woensdag 29 augustus naar Leeuwarden.

De agenda is als volgt:

Locatie Stenden Hotel(NHL) Rengerslaan 8 8917DD Leeuwarden voor bezoeker gratis parkeren

Inloop vanaf 15.15 uur er is een aparte zaal in de Stenden Hotel gereserveerd vanaf 15.30 uur presentaties Indisch Platform 2.0 door Peggy Stein, nieuwe voorzitter SVJ Ton te Meij, stichting Maluku4Maluku Leo Reawaruw. Kerkdienst met medewerking van kerkgenootschap N.P.G.M.B. maart 53 met dominee Abraham Nanuru en ouderling Sammy De Lima.

Vanaf 17.20 uur rijsttafel in restaurant Wannee en rond de klok van 18.30 uur als groep naar Indië Monument in Rengerspark. Het monument is een kleine twee kilometer lopen vanaf het hotel. Naast het Rengerspark aan de Rengerslaan is een groot parkeerterrein, deze is vanaf 18.00 uur gratis parkeren. Dat is op de hoek Rengerslaan en Dirk Zeperweg 2 of te wel Wijkzorgcentrum De Hofwijck.

Na de herdenking en kransleggingen dit zal rond de klok van 20.15 uur zijn zullen wij terugkeren naar de lounge van restaurant Wannee. Voor meer informatie mail naar Leo Reawaruw via salahutu@gmail.com wilt u teruggebeld worden? Zend uw telefoonnummer mee in uw mail. Tot woensdagmiddag 14.00 uur worden mails nog beantwoord.

Aanvragen voor pers ook via deze manier aanmelden.

Op zaterdag 1 september zal stichting Maluku4Maluku met een delegatie bij de herdenking van de KNIL in Roermond aanwezig zijn, ook daar zullen wij binnen het officiële programma een krans gaan leggen. Kom ons daar ook ontmoeten en ondersteunen als nazaten van KNIL Ambonezen of te wel Molukkers in Nederland. Elf dagen later op 12 september om 16.00 uur kom naar de Tweede Kamer, volg onze berichtgeving daarover want u weet vast nog wel wat onze eerste generatie altijd vertelde waar wij ons moesten melden. Weet u het nog wel welke plaats? Wij gaan elkaar zien! Wij vragen met name de Molukse samenleving een vrijwillige bijdrage om ons te steunen, om de kosten te drukken voor de herdenkingen en kransen te van Leeuwarden en Roermond . Steun ons en stort 20 euro naar bankrekeningnummer L.P. Reawaruw NL39 ABNA0465955266 o.v.v. Gift KNIL veteranen.

Reactie op “De stad der reuzen 2018 verwelkomt Molukse en Indische belangenorganisaties tijdens herdenking Friese gevallenen Nederlands-Indië

  1. Ik heb geen woorden voor wat ons is aangedaan. Ik heb zelf Ptss onderzocht in het ziekenhuis maar wordt niet erkend.
    Ik bid en wens veel succes voor het onderzoek .Gbus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *