Kom naar de Tweede Kamer om onze eerste generatie als veteranen van de KNIL Ambonezen te verdedigen en te vertegenwoordigen als Molukse kind of nazaat. Iedereen is welkom. Vertegenwoordigers van Maluku4Maluku zullen verzamelen om 11.15 – 11.30 uur op de Anna van Buerenplein vlak bij de ingang van de Tweede Kamer.

 

Hieronder publiceren wij de tekst van de zogenaamde position paper van Maluku4Maluku voor het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken, voor maandag 30 mei 2022. Dit zal voorgelezen worden door onze frontman Leo Reawaruw in de Thorbecke-zaal. De position paper zal het startpunt worden voor Tweede Kamerleden om vragen te stellen aan Maluku4Maluku, om zo een duidelijk beeld te krijgen vanuit de invalshoek van de KNIL Ambonezen (veteranen en hun thuisfront). Hoe wij als Molukse volksbeweging en belangenbehartiger over de uitkomsten van de onderzoeksrapporten denken die door historici waaronder een Fridus Steijlen worden gemaakt, waarin zij onze eerste generatie bestempelen als oorlogsmisdadigers. 

Gale Di Guilio-Sahuleka, Sarah de Lima, Rudy de Queljoe, José Imlabla, Leo Reawaruw, Daniel Apituley legden een krans op 4 mei 2022 voor de KNIL Ambonezen als zijnde OORLOGSHELDEN & VETERANEN

 

 

MALUKU4MALUKU – POSITION PAPER 30 MEI 2022 BUITENLANDSE ZAKEN 

Of wij kritiek hebben op de uitkomsten van het Meer Jaren Onderzoek 45-50 Nederlands-Indië mag duidelijk zijn. Het moest een breed en diepgaand onderzoek worden. Maar er is afgeweken van deze opdracht, vrijheid van academici wordt er ineens geroepen. KNIL Ambonezen waren een belangrijk legeronderdeel. Zij waren de frontmilitairen! Er werd over onze eerste generatie gesproken. Maar, wij als landelijke belangenbehartiger mochten niet deelnemen aan de zgn. Maatschappelijk Klankbord Groep. De Ambonezen hebben vanaf augustus 1945 tot de eerste aankomst van militairen uit Nederland interneringskampen beschermd. Hadden ze dit niet gedaan, dan waren er nog veel meer slachtoffers gevallen tijdens de bersiap. Een onderdeel dat niet goed belicht is in het onderzoek. Ook niet dat er honderden Ambonezen in deze periode zijn vermoord. Maar er is meer! 

Deportatie van afgerond 4000 KNIL Ambonezen met hun gezinnen in 1951.Het feit dat er 350 kinderen en 150 jonge moeders van de KNIL- veteranen gedwongen achter moesten blijven. Met als gevolg verscheurde gezinnen, grove schendingen van mensenrechten. Deze beslissingen werden genomen in het jaar 1950. Heeft ook zijn nawerkingen gehad in de nasleep ook in Nederland. Maar in het jaar 2020 werd er niet meer gesproken over 45-50. Maar over 45-49! Terwijl het jaar 1950 voor ons als Molukse samenleving belangrijk is. Door het herschrijven van het deelonderzoek nasleep, zijn deze onderwerpen uit het programma verdwenen. De uitkomst van het onderzoek was erop gericht om de Nederlandse veteranen waaronder Ambonezen te bestempelen als oorlogsmisdadigers. De focus was daar zo opgesteld dat ze over het hoofd zagen dat de opheffing van de KNIL door koningin Juliana niet rechtsgeldig is. Want het voormalige staatshoofd heeft het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger ontbonden. U kunt geen Molukker vinden van onze eerste generatie die vertelt dat zij voor Indonesië hebben gevochten in die periode, het is Koninklijk Nederlands Indisch Leger voor ons volk.

Ik refereer aan de uitgave in het Staatsblad onder NO K 309 van 21 juli 1950 door minister Struyken ondertekend. De naamsverandering van KNIL is wel terug te vinden in het jaar 1948, maar de KNIL Ambonezen zijn daar nooit van op de hoogte gesteld! Voor Molukkers is dit wel een zaak die uitgediept had moeten worden binnen het onderzoek. Hoe kunnen zulke gerenommeerde instituten dit over het hoofd zien. Wij, Molukkers vinden dit verwerpelijk en onacceptabel. Daarom nemen we de uitkomsten niet serieus!

Wat geweldsexcessen betreft de Nederlandse veteranen vielen onder oorlogsrecht, of ze nu over de schreef waren gegaan in enkele gevallen of niet. Alles kon in de jaren zestig aan de kaak gesteld worden. Hun tegenstanders mochten alles doen. Zij hadden geen wetgeving of gekozen regering, of andere controlesystemen.  Met als gevolg dat er veel burgers op gruwelijke wijze werden afgeslacht nadat de Britten zich terugtrokken. Vrouwen werden eerst verkracht daarna in stukken gesneden, maar dat gold ook voor kinderen. Mannen werden zwaar gemarteld daarna vermoord, en onthoofd en in hun mond werd hun geslachtsdeel gestopt. De periode waar wij over spreken was er een machtsvacuüm in Nederlands-Indië. Er wordt steeds gesproken over vrijheidsstrijders of nationalisten. Maar net zoals de ISIS waren er meerdere partijen pemuda’s (jeugd die heulde met Japan), rampokkers (bendes), communisten en islamieten.  En natuurlijk de nationalisten. Die ook elkaar bestreden om de macht, maar ook om rijkdom.

De term dekolonisatie en Indonesië blijkt al een gekleurde tunnelvisie. Want Indonesië is volgens internationale verdragen pas ontstaan op 27 december 1949 dat is in Amsterdam bevestigd. Men moet tot die datum spreken over Nederlands-Indië. De term dekolonisatieoorlog gesteund door alle eilanden is ook verkeerd, rekening houden met het feit dat voormalig Nederlands-Indië bestaat uit 15000 eilanden waarvan er 3000 bewoond zijn. Maar drie eilanden – Java / Sumatra / Madura – stonden op 17 augustus 1945 achter de nationalisten, en wanneer men over dekolonisatie spreekt. Geldt dit ook voor de bevolkingsgroepen op bijvoorbeeld de eilanden Timor, de Molukken, en Papua Nieuw-Guinea? Er is op deze eilanden nooit dekolonisatie geweest. Alleen maar dictatuur na 1945. Het volk van Papua waar een genocide op wordt gepleegd al meer dan 20 jaar. Duizenden vermoord elk jaar. Maar daar mogen we niet over spreken, gezien ook het feit dat binnen deze rondetafelgesprekken de ambassadeur van Indonesië spreektijd kreeg. Maar dat moest een geheime inbreng zijn, waarom eigenlijk?

Ik zie alles als een afleidingsmanoeuvre om de focus op onze veteranen te doen, veteranen moeten de zwarte piet toegespeeld krijgen. Wij als Maluku4Maluku zijn een netwerk van historici aan het bij elkaar brengen. Om een andere kant van de complexe geschiedenis in kaart te brengen. 

 EINDE POSITION PAPER MALUKU4MALUKU

Indonesische ambassadeur sprak 23 mei 2022 in het geheim tijdens de rondetafelgesprek Tweede Kamerleden toe, kijk hier hoe de ambassadeur het gebouw verliet:

Kom naar de Tweede Kamer om onze eerste generatie als veteranen van de KNIL Ambonezen te verdedigen en te vertegenwoordigen als Molukse kind of nazaat. Iedereen is welkom. Vertegenwoordigers van Maluku4Maluku zullen verzamelen om 11.15 – 11.30 uur op de Anna van Buerenplein vlak bij de ingang van de Tweede Kamer. Kijk naar onderstaande foto waar de verzamelplek is.

 

Tweede Kamer  – Prinses Irenestraat 6 – 2595 BD Den Haag

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A02615

Men dient er rekening mee te houden dat om in de Tweede Kamer te komen, er een grondige veiligheidscontrole is bij de ingang. Dit kan minimaal 8 – 10 minuten in beslag nemen. Ook moet een paspoort en of identiteitskaart kunnen laten tonen. Wij adviseren minimaal een uur van te voren de Tweede Kamer binnen te wandelen, omdat er veel publiek kan komen op maandag 30 mei.

Werkbezoek Maluku4Maluku – Europees Parlement bij Europarlementariër Marcel de Graaff op 25 april 2022

Maandag 30 mei 2022 van 13.00 tot 14.30 uur (Thorbeckezaal)

– Twee personen aan te dragen door de Stichting ARQ (Stichting Pelita valt hieronder);
– Een persoon aan te dragen door Maluku 4 Maluku;
– Twee personen die het perspectief kunnen geven van Indonesië, suggesties voor namen vragen aan
advocaat Liesbeth Zegveld en/of ambassadeur van Indonesië in Nederland.

LET OP MALUKU4MALUKU HEEFT DE SAMENWERKING MET PELITA OPGEZEGD! LEES EN OORDEEL ZELF:

Geen misverstand op 30 mei 2022 in de Tweede Kamer: Maluku4Maluku zegt samenwerking op met Pelita

Blok 5: Maandag 30 mei 2022 van 14.30 tot 16.00 uur (Thorbeckezaal)

– Twee personen aan te dragen door de koepel Stichting Het Indisch Platform;
– Een dienstweigeraar;
– Een persoon aan te dragen door Federatie Indische Nederlanders;
– Een persoon aan te dragen door Stichting Indisch Platform 2.0;
– Een persoon aan te dragen door Stichting AURORE

 

 

 

Reactie op “Maluku4Maluku frontman Reawaruw position paper Rondetafelgesprek Ministerie Buitenlandse Zaken

  1. Bijzonder triest dat op deze wijze door de betreffende commissie opnieuw de waarheid wordt verdraaid door een eenzijdige belichting, door een niet volledige periode te belichten en zo de mensen die voor de staat der Nederlanden hebben gevochten te schofferen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *