Kom naar de Tweede Kamer om onze eerste generatie als veteranen van de KNIL Ambonezen te verdedigen en te vertegenwoordigen als Molukse kind. Iedereen is welkom.

Tweede Kamer  – Prinses Irenestraat 6 – 2595 BD Den Haag

Men dient er rekening mee te houden dat om in de Tweede Kamer te komen, er een grondige veiligheidscontrole is bij de ingang. Dit kan minimaal 8 – 10 minuten in beslag nemen. Ook moet een paspoort en of identiteitskaart kunnen laten tonen. Wij adviseren minimaal een uur van te voren de Tweede Kamer binnen te wandelen, omdat er veel publiek kan komen op maandag 30 mei.

Maandag 30 mei 2022 van 13.00 tot 14.30 uur (Thorbeckezaal)

– Twee personen aan te dragen door de Stichting ARQ (Stichting Pelita valt hieronder);
Een persoon aan te dragen door Maluku 4 Maluku;
– Twee personen die het perspectief kunnen geven van Indonesië, suggesties voor namen vragen aan
advocaat Liesbeth Zegveld en/of ambassadeur van Indonesië in Nederland.

Blok 5: Maandag 30 mei 2022 van 14.30 tot 16.00 uur (Thorbeckezaal)

– Twee personen aan te dragen door de koepel Stichting Het Indisch Platform;
– Een dienstweigeraar;
– Een persoon aan te dragen door Federatie Indische Nederlanders;
– Een persoon aan te dragen door Stichting Indisch Platform 2.0;
– Een persoon aan te dragen door Stichting AURORE

 

Leeuwarden, 22 mei 2022

 

Stichting Pelita 

Nienoord 13 

1112 XE Diemen 

Dhr. R. Tuhuteru 

Per mail: r.tuhuteru@pelita.nl 

 

Onderwerp: Opheffing  

 

Geachte mijnheer Tuhuteru, 

 

Maandag 8 april 2019 ben ik met onze vicevoorzitter Sarah de Lima in gesprek geweest op jullie kantoor, met de toenmalige directeur van Pelita H. Ferdinandusse. Wij hebben tijdens deze bespreking afgesproken om een samenwerkingsverband op te starten. Wij hebben toen ook gevraagd of Pelita rekening mee kon houden dat op de laatste zaterdag van juni altijd de Nederlandse Veteranendag wordt georganiseerd. En dat Pelita ook op dezelfde dag de “Molukse Ouderendag in Barneveld” organiseerde. Nadat de erkenning voor de KNIL Ambonezen als zijnde veteranen door Maluku4Maluku in het jaar 2017 is binnengehaald, voor de gehele Molukse samenleving is het belangrijk dat ons volk naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag kan komen. De corona crisis heeft alle activiteiten doen bevriezen voor de afgelopen twee jaar. Maar wij hebben sinds de zomer van 2020 continue proberen een afspraak met u te maken. Het leek ons logisch dat wanneer men een samenwerkingsverband heeft als organisaties, dat bij het aanstellen van een nieuwe directeur een kennismakingsgesprek dient te volgen.

Ook hebben wij aangegeven dat wij met een speciale na- en zorgplan zouden gaan komen voor onze 1e en 2e (mogelijk ook 3e) generatie Molukkers in Nederland. Dit plan is het zogeheten: Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen.  Dit is bedacht en uitgewerkt door drs. Rob Remie van Dolderman Letselschade Advocaten uit Utrecht, en frontman Leo Reawaruw van Stichting Maluku4Maluku. Beide heren veteranen dus ervaringsdeskundigen. Daarover wensten wij ook met u een gesprek over aan te gaan. 

Mogelijk was dit niet interessant voor u als directeur van Pelita, want het is nooit tot een afspraak gekomen. Terwijl wij meerdere malen hebben gevraagd om een afspraak te maken op uw kantoor, deze werden allemaal geannuleerd van uw kant. De geplande laatste afspraak van 5 oktober 2020 werd door u afgezegd omdat er een inreisverbod was ingesteld in Diemen, onderstaande tekst ontvingen wij in een mail op 2 oktober 2020: 

Voor a.s. maandag 5 oktober hebben wij het overleg gepland staan hier in Diemen, door de nieuwe aangescherpte Corona maatregelen en het inreisverbod voor Amsterdam (Diemen) kan het overleg op onze locatie niet doorgaan, er is een mogelijkheid om dit op afstand met videobellen te regelen, of geeft u er de voorkeur aan om dit overleg te verplaatsen en dan wederom hier in Diemen, bijvoorbeeld na 1 november a.s. als er ook weer meer bekend is qua richtlijnen/ maatregelen van het RIVM? 

Wij kunnen u verzekeren dat wij alle nieuwsberichten hebben gevolgd tijdens de corona crisis in Nederland. Maar volgens onze nieuwsbronnen was er geen enkel inreisverbod in welke gemeente dan ook in Nederland. 

Wij, als Maluku4Maluku, hebben ook begrepen dat u steeds een Fridus Steijlen naar voren schuift als kenner van onze Molukse samenleving en geschiedenis. Ook moeten wij lezen dat u zijn stellingnames ondersteunt in het zogenaamde Meer Jaren Onderzoek Nederlands-Indië. Het vreemde hiervan is dat u dit steunt maar tegelijkertijd beseft dat dit binnen de Molukse en Indische gemeenschap oude wonden openrijt. En trauma’s weer doet opleven! U neemt geen afstand van Fridus Steijlen, maar u wilt wel de opvang doen van onze getraumatiseerde Molukse en Indische lotgenoten! Doet u dit uit het oogpunt van het proberen te genereren van extra subsidies? Of doet u dit uit medeleven, en begrip? Naar onze mening heeft u een dubbele pet op als directeur van Pelita. Het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen is ook het antwoord op de ontstane pijn, woede en trauma-verschijnselen die mede is verhevigd door het Meer Jaren Onderzoek Nederlands-Indië. Maluku4Maluku heeft dit nu uitgewerkt met behulp van Molukkers, wat ook op maat gesneden is voor Molukkers. Het bevreemdt ons nu ook dat u als Pelita zonder onze kennis subsidies wilt ontvangen voor een zorgplan. Want de achtergrond van de KNIL Ambonezen, oftewel Molukse gemeenschap als veteranen is niet bij u bekend. Dit hebben we in de praktijk mogen ervaren, omdat Pelita onze eerste generatie nooit heeft gezien als veteranen. Uw zorgplan is niet op maat gemaakt voor onze Molukse samenleving. Het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen moet gezien worden als een nieuw startpunt binnen de zorg, zoals omschreven is in de Nederlandse Veteranenwet. Om dit op een later tijdstip door te schuiven naar onze Indische lotgenoten. Voor uw informatie hebben wij als Maluku4Maluku een goede samenwerking met Federatie Indische Nederlanders die ook opkomt voor de Indische gemeenschap. 

Ook het feit dat u nooit enige toenadering binnen onze samenwerking heeft opgezocht van het moment dat u aantrad als directeur van Stichting Pelita, doet ons besluiten de samenwerking per onmiddellijk te stoppen. Wij als Maluku4Maluku willen ook niet dat de indruk gewekt wordt dat wij met Stichting Pelita enige samenwerking hebben. Met name in het komende Rondetafelgesprek van maandag 30 mei aanstaande tijdens de Tweede Kamer Commissie van Buitenlandse zaken mag die indruk niet bestaan! Te meer omdat wij vinden dat onze vaders en of grootvaders oorlogshelden zijn. Pelita heeft dit standpunt nooit naar voren gebracht! Ook het feit dat tijdens de zogeheten “bersiap” veel Ambonezen (Molukkers) zijn omgekomen door gruweldaden tegenover de mensheid ontkent u steeds. Daarom zullen wij deze brief ook publiceren op onze website www.maluku4maluku.com Waar wij tussen de 300.000 en 330.000 hits genereren per maand. Maar ook op social-media zodat er geen verwarring kan ontstaan. 

 

Met vriendelijke groeten 

Leo Reawaruw 

Frontman & voorzitter Stichting Maluku4Maluku 

KOM NAAR DE TWEEDE KAMER OP MAANDAG 30 MEI VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ONDERSTAANDE LINK:

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *