Epe geeft graven bijzondere status, maar Molukse stichting mort

De gemeente Epe trekt eenmalig bijna 3 ton uit om graven van Molukse KNIL-veteranen een bijzondere status te geven. De oud-strijders van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger krijgen daarmee alsnog de egards en het respect dat ze volgens de gemeenteraad verdienen. Een van de pleitbezorgers van de geste, de Molukse stichting Maluku4Maluku, beklaagt zich over de uitvoering.

De oproep om KNIL-militairen in Epe gratis eeuwig grafrecht te verlenen, maakte vorig jaar veel los. Landelijk was er breed aandacht voor de herdenking van zeventig jaar geleden, toen de eerste van bijna 13.000 Molukkers op transport werden gesteld naar Nederland. Een aantal kwam te wonen in de gemeente Epe, nadat in 1958 voor hen een barakkenkamp werd gebouwd in Vaassen. Dat werd in 1976 gewelddadig ontruimd.

Het was een militaire actie op veteranen en hun thuisfront in Ambonezenkamp Vaassen

De gemeenteraad gaf burgemeester en wethouders in september opdracht om het verlenen van gratis grafrecht te regelen. Daarbij bleek echter dat binnen de Molukse samenleving twee partijen tegenover elkaar staan. Zowel de Vaassense wijkraad in oprichting Berkenoord 2 claimt de initiatiefnemer te zijn, als Maluku4Maluku, dat opkomt voor de belangen van de eerste en tweede generatie Molukkers.

Een samenwerkingsverband van VVD Epe en Maluku4Maluku resulteerde op 16 september 2021 tot “bijzondere status KNIL Ambonezen graven”

Kwaad bloed

Dat de gemeente voor de uitvoering toenadering zocht tot Berkenoord 2, zette kwaad bloed bij Maluku4Maluku. Voorzitter Leo Reawaruw diende een officiële klacht in over hoe de gemeente hem behandelde en werd daar door de klachtencommissie deels over in het gelijk gesteld. Nu het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen over de grafrechtenkwestie, reageert hij opnieuw ontstemd.

De graven van Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes krijgen een bijzondere status. Met terugwerkende kracht neemt de gemeente vanaf begin dit jaar de kosten voor haar rekening. De grafrechten worden ondergebracht bij een nog op te richten onafhankelijke stichting, waarvan de gemeente de oprichting financiert. Er komt een informatiebord op de begraafplaatsen waar KNIL-militairen begraven liggen en bij de graven met een bijzondere status komt een herkenningssymbool.

Toekomst

Om de graven ook in de toekomst in stand te houden en te onderhouden, reserveert Epe bovenop de eenmalige kosten jaarlijks 22.500 euro voor de Molukse graven, meldt de gemeente. De gemeenteraad moet dit nog wel bekrachtigen.

‘De afgelopen maanden zijn alle rechthebbenden van de graven uitgenodigd om mee te denken over dit voorstel en is gezamenlijk een mooie vorm gevonden om uiting te geven aan het respect voor de KNIL-veteranen en hun gezinnen’, zegt de gemeente in een persbericht. Als de raad akkoord gaat, kunnen de rechthebbenden aangeven of zij willen dat hun graf de beschermde status krijgt.

Ongepast

Reawaruw, die in diverse Nederlandse gemeenten gesprekspartner is over de Molukse grafrechten, vindt het ongepast de afgelopen maanden niet bij de besluitvorming te zijn betrokken. Hij zegt bovendien niet rechtstreeks te zijn geïnformeerd over het besluit. ,,Een mail hierover werd verstuurd naar een persoon die nog nooit op het gemeentehuis is geweest voor de grafrechten. Die dacht dat het een grap was, want er was geen aanhef’’, zegt hij.

,,De gemeente Epe is wederom het grote voorbeeld hoe het fout kan gaan in de communicatie naar de eigen burgers’’, vindt Reawaruw. ,,Men zou alles verbeteren toen er veel klachten waren een tijdje geleden. Beterschap werd beloofd, een nieuwe bestuurscultuur.’’ Toch slaat de gemeente de stichting die de meerderheid van de rechthebbenden van de graven over, mort hij. Dat is aanleiding voor hem om opnieuw een klacht in te dienen over de gang van zaken.

Einde krantenartikel Gep Leeflang voor de krant De Stentor ook te vinden via de website van het Algemeen Dagblad, wij publiceren dit hier omdat het in twee andere talen gelezen kan worden. Door de vertaalknop te gebruiken aan de rechterkant van de pagina.

Epe geeft graven bijzondere status, maar Molukse stichting mort | Epe | destentor.nl

Lees hieronder een andere krantenartikel van Gep Leeflang van de Stentor over communicatie in de gemeente Epe

Woensdag 8 juni 2022 Nationale Ombudsman tevens Veteranen Ombudsman               bezoekt Leeuwarden

Reinier van Zutpen – Nationale Ombudsman tevens Veteranen Ombudsman

Kijk en luister naar een uitleg tijdens rondetafelgesprek Tweede Kamer commissie Buitenlandse zaken over KNIL Ambonezen

Ontmoeting met de Veteranen Ombudsman werd opgewaardeerd door het dragen van een speciale stropdas van en voor leden van het Veteranen Platform. Eervol en historisch moment voor KNIL Ambonezen
Afgelopen vrijdag 3 juni 2022 was het voor het eerst dat Maluku4Maluku als landelijke belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen en hun thuisfront aanwezig was bij een algemene ledenvergadering van het Veteranen Platform. Het was een warme ontmoeting met andere veteranenverenigingen, wij voelden ons zeer welkom. Het was een eer om onze 1e generatie te mogen vertegenwoordigen. Het Veteranen Platform heeft als voorzitter generaal b.d. Hans van Griensven, die als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in samenwerking met onze frontman Leo Reawaruw die erkenning en waardering gaf aan de KNIL Ambonezen in het jaar 2017.
Generaal b.d Hans van Griensven voorzitter Veteranen Platform, 3e generatie vertegenwoordiger Maluku Tenggara José Imlabla, frontman Leo Reawaruw
NIEUWE BESTUURSCULTUUR IN EPE FAALT VOLGENS FRONTMAN LEO REAWARUW

Gemeenteraad Epe grijpt in en neemt ‘zeer belangrijk onderwerp’ weg bij burgemeester Horn

Gemeenteraad Epe grijpt in en neemt ‘zeer belangrijk onderwerp’ weg bij burgemeester Horn | Epe | destentor.nl

Snoeihard waren de inwoners van Epe afgelopen jaar over hun gemeente, in een onderzoek naar het functioneren van de lokale democratie. Met name over communicatie en participatie oordeelden ze vernietigend. De 1 die ze Epe als rapportcijfer gaven, blijft niet zonder gevolgen. De gemeenteraad haalt die taken weg bij burgemeester Tom Horn.

Komende dinsdag wordt het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd in Epe. Gisteren is het raadsakkoord – dat de komende vier jaar de leidraad is – gepresenteerd, evenals de aanvullende afspraken die de coalitiepartijen CDA, D66, SGP/CU en VVD onderling maakten. In hun coalitieakkoord staat ook de taakverdeling van de wethouders en de burgemeester. Waar inwonerparticipatie en communicatie nu nog op het lijstje van Horn staan, gaat die portefeuille dinsdag naar de nieuwe D66-wethouder Annemiek van Loon. De burgemeester krijgt regionale samenwerking erbij.

Binnen- en buitenwereld

De reactie van Horn op het vernietigende onderzoeksrapport over het functioneren van de lokale democratie viel vorig jaar slecht in de gemeenteraad. ,,Er is wel een verschil in hoe we het binnen beleven en hoe de buitenwereld er naar kijkt’’, zei hij in een interview met de Stentor.  ‘De binnenwereld’ moet beter aan ‘de buitenwereld’ uitleggen wat er allemaal goed gaat, stelde hij.

In dezelfde periode presenteerde hij een nieuw beleidsplan rond communicatie en participatie, waaraan zijn in 2019 met pensioen gegane voorganger Hans van der Hoeve al was begonnen. De raad reageerde zeer kritisch en weigerde akkoord te gaan.

Onwenselijk

Zo noemde Horn het in dat stuk onwenselijk om zich te laten leiden door ‘kritische mensen die de media weten te bereiken of standvastig in hun communicatie zijn (usual suspects)’. Best goed om die geluiden te horen, gaf hij aan, ‘maar het moet wel aangevuld worden met meerdere mensen, zodat er een representatief geluid wordt gehoord’. Die ‘usual suspects’ kunnen hun mening vervolgens plaatsen in ‘het juiste’ perspectief, voegde hij eraan toe.

Ellis de Vries (VVD) verweet hem dat zo ‘het neutraliseren van de kritische burger’ tot beleid zou worden verheven. Annemiek van Loon noemde Horns beleidsplan vooral ‘een academisch stuk’.  De raad stelde de besluitvorming uit. Aanvankelijk tot na vorige zomer, maar bijna een jaar later is het nog steeds niet in stemming gebracht.

Onder vuur

Wel kwam de gemeente opnieuw onder vuur te liggen voor haar communicatie en participatie, toen bekend werd dat Epe verspreid over de dorpen noodhuisvesting realiseert voor circa 250 Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Omwonenden van diverse locaties deden hun beklag. Vanavond wordt felle discussie hierover verwacht in de gemeenteraadsvergadering.

Reden om communicatie en participatie nu bij de burgemeester weg te halen, is dat dit ,,een zeer belangrijk onderwerp is’’, legde D66-fractievoorzitter Hans de Goede gisteren uit, ,,en je een burgemeester nooit een politiek gevoelig onderwerp moet geven’’.

Voor Horn zelf – die ‘wegens externe verplichtingen’ de presentatie van het raads- en coalitieakkoord niet bijwoonde – is het ‘geen pijnpunt’ dat de raad dit bij hem weghaalt, zegt de onafhankelijke formateur Dick van Hemmen.

Uitdaging

Ook op andere punten laat de gemeenteraad zich leiden door wat 539 kritische burgers vorig jaar uitspraken. Een raadswerkgroep sprak toen al uit dat de 1 op het rapport moet worden aangegrepen om de burger voortaan op 1 te zetten. Nadat hij met alle negen raadsfracties had gesproken constateerde (toen nog informateur) Van Hemmen: ,,Herstel van vertrouwen moet voorop staan.’’  Gisteren benadrukte hij opnieuw dat het herstellen van het vertrouwen tussen gemeente en samenleving ‘een uitdaging is’.

‘De samenleving staat centraal’, zo wordt in het raadsakkoord uitgesproken. ‘De gemeente is er voor de samenleving. Onze grondhouding is transparant, menselijk en doelgericht.’ En: ‘We zetten ons in voor een goede dienstverlening en transparante en actieve communicatie. We betrekken de samenleving tijdig bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en het oplossen van problemen’. De gemeente moet focussen op ‘toegankelijke dienstverlening met menselijke maat’ is de wens.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *