Nieuwe mededeling aangaande presentatie Zwolle 23-02-2019

Morgen zullen tijdens de vergadering in Zwolle twee leden van het advocatencollectief, die strijden voor het KNIL Ambonezen dossier in samenwerking met stichting Maluku4Maluku, aanwezig zijn. Mr. Michael Ruperti de laatste dagen volop in het nieuws (de tekst van dit bericht staat vandaag in alle kranten in de noordelijke provincies), en Drs. Rob Remie (van Dolderman Letselschade Advocaten) zullen er bij zijn.

Deuren gaan open om 13.30 uur voor het publiek, zitplaatsen alleen voor 65 plus bezoekers!

Kom op tijd, want wij beginnen om 14.00 uur en verwachten een hoge opkomst!

Wij nemen laptops mee om mensen te helpen met inschrijven. Belanghebbende (eerste of tweede generatie) die in het juridische aanval mee wilt doen? Neem BSN nummer mee, oftewel ID en bankpas om uzelf in te schrijven.

Bedankt voor interesse en tot morgen!

Ex-KNIL militairen aanmelden kan ook ONLINE via onderstaande link:
https://maluku4maluku.com/?page_id=1356

Militairen van het 44ste pantserinfanterie bataljon uit Havelte zeggen vooraf niet zijn gewaarschuwd dat er asbest lag op het kamp in Litouwen. Defensie bestrijdt dit ten stelligste.

De militairen zitten sinds 2017 op de Litouwse basis Rukla, vlakbij de Russische grens, als onderdeel van het Navo-tegenwicht tegen de Russische strijdkrachten.

Het asbest ligt op het terrein en in gebouwen op de basis. Defensie bevestigt dat het kankerverwekkende spul er ligt, maar uit uitvoerige metingen zou blijken dat de militairen géén gezondheidsrisico’s lopen. Ook zijn forse beschermingsmaatregelen genomen. In de voorbereiding is juist wél aandacht geweest voor de aanwezigheid van asbest, zegt Defensie.

‘Niet ingelicht’

Meerdere militairen die er waren gelegerd tussen juli vorig jaar en afgelopen januari zeggen echter, zo claimt militair strafrechtadvocaat Michael Ruperti, dat zij vooraf niet zijn ingelicht over het asbest op het terrein.

Michael Ruperti(veteraan)

„En dat is wettelijk wél verplicht. Het is een overtreding van de wet arbeidsomstandigheden. Zij hebben tijdens de zogeheten missiegerichte opleiding geen enkele informatie gekregen over de asbest. Bovendien: waarom zou je mensen daar huisvesten als er asbest ligt? Strafrechtelijk spreek je dan op zijn minst van grove schuld”, aldus Ruperti.

Defensie: inderdaad 200 registraties

Defensiewoordvoerder Jos van der Leij bevestigt dat de commandant W.L. Van Boheemen álle manschappen van lichting 2018-2 een formulier heeft laten invullen dat zij collectief zijn blootgesteld aan asbest. Maar volgens hem was dat slechts een administratieve vastlegging, géén melding van een potentieel gevaarlijke situatie.

Volgens Van der Leij zijn de militairen wel degelijk uitvoerig gebriefd tijdens de voorbereiding. Als bewijs toont hij één van de slides van de presentatie die is gegeven tijdens de voorbereiding. Daarop staat: ‘Niets aanraken, niet verzagen, verbreken en bewerken, niet rondrijden in verontreinigd gebied en geen stofvorming veroorzaken.’ „Dat kwam ter sprake in de opleiding, en die les was voor iedereen verplicht.”

Drs. Rob Remie(Advocatenkantoor Dolderman / Veteraan)

Militair: ‘Niet officieel geïnformeerd’

Op één van die ‘Persoonsregistraties blootstelling gevaarlijke stoffen’- in bezit van deze krant – schrijft een militair dat er geen afdoende maatregelen waren getroffen, zoals voorlichting of instructie. Letterlijk staat er: „Specifiek wil ik vermelden dat er geen voorlichting is gegeven over het gevonden asbest, dan wel dat wij op enige andere manier hierover officieel zijn geïnformeerd.” Defensie begrijpt niks van die klacht.

Militair strafrechtadvocaat Michael Ruperti van het Amsterdamse kantoor Cleerdin & Hamer zegt dat militairen foto’s en filmpjes met hem hebben gedeeld die bewijzen dat er geen voorzorgsmaatregelen waren getroffen, zoals Defensie stelt.

Molukse veteranen en ambassadrice Saar Letsoin(vergeten kinderen en moeders) / Generaal Leen Noordzij(Vereniging Oud Militairen Indië-gangers en Nieuw-Guinea)

‘Ophouden met woordspelletjes’

„Niemand heeft rood-witte lintjes gezien. Defensie trekt dus een rookgordijn op. Feit blijft dat betrokken militairen hebben laten vastleggen dat zij vooraf niet zijn ingelicht. Het is dus de schuld van Defensie dat zij onwetend in aanraking zijn gekomen met de asbest. Defensie moet eens een keer ophouden met woordspelletjes en hun eigen militairen serieus gaan nemen.”

Op een van de registraties staat dat het asbest uit de gesloopte barakken is verwerkt in gravelpaadjes op het militaire terrein. „Over het hele gebied liggen stukjes asbestcement verspreid.”

Defensie: terrein drie maal onderzocht

Volgens Defensie is driemaal asbestonderzoek gehouden, zijn gevaarlijke plekken afgezet, gesaneerd of afgedekt met zand. Uit metingen bleek volgens Defensie dat er geen asbestvezels in de lucht zaten. Op de basis zitten nu nog 200 militairen.

Tekst van: https://www.dvhn.nl/drenthe/Wij-wisten-niet-van-asbest-zeggen-militairen-uit-Havelte.-Onzin-zegt-Defensie-wisten-jullie-w%C3%A9l-24197360.html

Reactie op “Michael Ruperti aanwezig tijdens Maluku4Maluku vergadering Zwolle. Ruperti komt op voor meer Veteranen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *