Het wordt de grootste claim ooit in Nederland, stelt Leo Reawaruw. De staat zou al met al circa 875 miljoen euro moeten aftikken. Oftewel 230.000 euro aan achterstallig wachtgeld en pensioen voor ieder van de circa 3800 Molukse oud-militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Hun grote landelijke campagne begint vanmiddag in Zwolle. 

De Stentor(onderdeel Algemeen Dagblad) Eric Mondeel 23-02-19, 08:00 

Reawaruw verwacht dat het een drukke bedoening zal worden in de Eben Haëzer Kerk aan de Lassuslaan in Zwolle (aanvang 14.00 uur). Er wordt onder meer een stoet Molukkers verwacht uit de traditionele bolwerken Vaassen en Eerbeek, maar ook uit andere delen van het land en zelfs vanuit Duitsland zullen ze toesnellen. Want er staat veel op het spel.

Strategie  

Michael Ruperti(veteraan)

De belangenorganisatie Maluku4Maluku, waarvan Reawaruw voorzitter is, heeft een advocatencollectief onder leiding van mr. Michael Ruperti in de arm genomen om haar claim kracht bij te zetten. De specialist in militair strafrecht zal de te volgen strategie ontvouwen, samen met drs. Rob Remie van Dolderman Letselschade Advocaten. Na de campagne langs diverse steden in het land zullen Reawaruw en de zijnen de megaclaim indienen bij drie ministeries: Algemene Zaken, Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als de staat hun eisen niet honoreert, maakt het advocatencollectief onverwijld de gang naar de rechter.

De Molukse oud-militairen van het KNIL kregen volgens Reawaruw drie beloften toen zij na de onafhankelijkheid van Indonesië tevergeefs hadden geijverd voor een eigen republiek (Republik Maluku Selatan) en in 1951 naar Nederland werden verscheept. Hun verblijf alhier zou maximaal zes maanden duren, ze mochten bij elkaar blijven wonen in legerkampen en ze zouden wachtgeld ontvangen. ,,De eerste twee beloften zijn niet meer in te lossen, maar de derde nog wel’’, stelt Reawaruw. ,,Wij willen eindelijk onze wachtgelden zien.’’

Vadertje Drees

Behalve wachtgeld en achterstallig pensioen zullen de advocaten voor een aantal cliënten ook smartengeld en een vergoeding vanwege affectieschade claimen. Want 350 jonge kinderen en 150 jonge moeders bleven volgens Reawaruw achter toen de oud-militairen scheep gingen. ,,Vadertje Drees heeft in 1952 een speciale wet ingevoerd dat wij geen recht hadden op gezinshereniging. Dat druiste in tegen de rechten van de mens.’’

Het heeft al met al lang geduurd voordat de Molukkers hun definitieve claim indienen, beaamt Reawaruw. Ze komen volgens hem nu in actie omdat ze officieel door de staat zijn erkend als Nederlandse veteranen. Afgelopen zomer stonden voor het eerst Molukse oud-militairen in het gelid op de Nationale Veteranendag. Het begin van eerherstel, waar financiële vergoeding op zou moeten volgen.

Koning Willem Alexander brengt eresaluut aan KNIL Ambonezen

Zwolse rechtbank

De advocaten die namens hen optreden, hebben volgens Reawaruw nu ook hun dossiers op orde, waaronder de uitgeplozen jurisprudentie op basis waarvan zij hun claim willen indienen. Zo brengen zij een uitspraak in herinnering van de Zwolse rechtbank, die een KNIL-veteraan in 1967 een maandelijks pensioen toekende van 648 gulden (294 euro). 

11 reacties op “Molukkers beginnen in Zwolle campagne voor hun megaclaim: ‘Wij willen eindelijk wachtgelden zien’

  1. Respect voor de eerste generatie MOLUKS KNIL MILITAIREN EN HUN VROUWEN waarvan de meesten er niet meer zijn, MAAR WEL DE 2e en 3e generatie die voor hun rechten OPSTAAN!!!

  2. Ik ben vandaag geweest in Zwolle voor de informatie, mijn dank, mijn naam is Thomas Somnaikubun , mijn vader is een KNIL militair, gepensioneerd in Nederland , na 35 jaar werken is hij samen met mijn moeder en jongste broertje gehandicapt terug gegaan naar de Kei eilanden, wij hebben 4 jaar gediscussieerd over hun vertrek, in overeenstemming hebben wij in toegestemd om m’n ouders te laten gaan, mijn oudste zus en mijn jongste broetje samen met mijn ouders zijn op de kampung overleden, mijn vraag is kun je de nodige papieren sturen zodat ik met mijn broer en zussen kan overleggen, ik wens jullie veel suc6 met maluku4 maluk

  3. Goede actie, maar verkeerde ministerie. Het KNIL viel onder het departement van kolonien, dat is nu BZK. Dat de ambonnezen later onder de zorg van VWS vielen doet daar niet aan af. Wellicht wel voor de gezinshereniging. Defensie heeft nooit zeggenschap gehad over de KNIL ambonnezen.

  4. Belofte maakte schuld. Beloven en niet nakomen = leugen.
    Een belofte kan nog en moet worden nagekomen mede uit respect voor hen die niet meer met ons zijn.

  5. Het komt allemaal voort uit een perspectief van andere tijden, andere belangen. De Euraziatische modelstaten kennen een droevig einde voor alle partijen. Maar goed, zelfs terugkijkend na 3 generaties in Nederland blijven de afspraken met RIS een diplomatieke misser van jewelste, of het nu allemaal stand had gehouden doet er wat mij betreft niet eens niet eens toe.

  6. Mooi!! Dat dit alles tot stand is gekomen. Maar wat gaat nou concreet gebeuren? Mijn vader was KNIL militair (inmiddels overleden) en mijn moeder ontvangt nog een geringe uitkering.

    C. Rahaningmas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *