De zomermaand breekt aan! Voor het Molukse volk zal het weer een belangrijke worden, want de komende zaterdagen zal Stichting Maluku4Maluku alle zaterdagen actief gaan worden. We praten niet meer alleen over het fooitje van 25.000 euro of te wel de Backpay! Wij praten over KNIL PAYBACK!

KNIL PAYBACK bestaat uit verschillende onderdelen waarop wij Maluku4Maluku met het advocatencollectief met Michael Ruperti van Cleerdin & Hamer Advocaten Amsterdam en Vincent Dolderman van Dolderman Letselschade Advocaten Utrecht de strijd mee aangaan naar gerechtigheid.

KNIL PAYBACK zitten op dit moment de volgende elementen in, dit kan alleen meer worden.

Wachtgelden of te wel militaire pensioenen die nooit zijn uitbetaald geweest aan alle KNIL veteranen. Dit had vanaf 1951 betaald moeten worden, en is nooit gebeurd. We moeten spreken over zeer hoge bedragen!

De salarissen die wel naar andere krijgsonderdelen zijn uitbetaald van de tweede wereldoorlog. Maar nooit aan de KNIL Ambonezen, en de uitkeringsregel “backpay” is met het Indisch Platform afgesproken. Binnen de onderhandelingen is er nooit met een persoon van de Molukse samenleving gesproken. Maluku4Maluku verwerpt dan ook elke uitkomst!

Wachtgeld, en niet betaalde salaris moet nu in de aanstaande jaar van 75 jaar Vrijheid, maar eindelijk uitbetaald worden.

Er dient onder leiding van Maluku4Maluku een groot onderzoek komen naar de schending van mensenrechten, op basis van het universeel mensenrecht op gezinsherstel, hoe het is vergaan met de 350 kinderen en 150 jonge moeders van KNIL veteranen. Zij werden in vijandelijk gebied achtergelaten, en “vader Drees” verbood hun gezinshereniging. Hoe wrang is het om nu te lezen dat de Nederlandse Staat van plan is om de vrouwen en kinderen van de ISIS-gangers iedereen een veilig onderkomen te geven hier.

De ISIS-gangers worden ook niet de paspoorten afgenomen! Maar hoe zat het met de KNIL veteranen en hun gezinnen? Twaalf duizend mensen op militaire Nederlandse dienstbevel werden hier naar toe verscheept, en in de oude concentratiekampen weggestopt. Maar de Nederlandse militairen werden ook hun Nederlanderschap ontnomen. KNIL veteranen hebben nooit in vreemde krijgsdienst gevochten. Dit heeft vergaande gevolgen gehad voor de KNIL veteranen en hun gezinnen. Was dit terecht? Maar ook de opvang was onmenselijk, met als gevolg babysterfte. De Nederlandse overheid moet dit ook erkennen.

Op dit moment is er een hoog sterftecijfer binnen de tweede generatie, ook daar zijn aantoonbare redenen voor aan te dragen.

Binnen de tweede generatie is er in het buitenland, Indonesië, ook een vergeten groep. Deze personen vallen onder de noemer AmNed Basodara Gadong, zij hebben als tweede generatie zich aangemeld om de militaire ereschulden van hun KNIL vaders op te eisen.

Het is nu of nooit, voor de eerste en tweede generatie om zich aan te melden. Wacht niet af! Aanmeldprocedure op de startpagina van deze website!

Kom zaterdag 29 juni naar Den Haag, op het Malieveld heeft Maluku4Maluku een eigen tent op Veteranenplaza. Njonja en Thommy Soumokil zijn hier voor uitgenodigd. Zullen hier serieus over na gaan denken. Maar ook hebben wij een speciale hoek in een grote tent, met zitplaatsen voor zestig personen. Maluku4Maluku zal met Pelita een speciale programma voor de KNIL veteranen en weduwen gaan organiseren. Hier volgende week meer informatie!

4 reacties op “De maand juni is belangrijk voor het Molukse volk

  1. Ambonesen KNIL Trug Naar Indonesie. op 1968. Wat Krijgen Zij Van Nederland. veel Oudt Broer Overleden. En ook Ons Vader, Moeder. Heb Geen Pensioen KNIL Krijgen. Nederland Moest Allemaal Betaalen. Mijn Vader Werkt Voor Vlag Rood Wit Blau.

  2. Het is een grove schande dat KNIL militairen die in Nederlandse krijgsdienst hebben gediend, nog steeds op erkening, en wachtgeld en respect moeten wachten. De gedachte was natuurlijk, eenmaal geen militair meer, dan hoeven we geen geld te meer betalen. Een vies spelletje dus.
    Ik zou zeggen: Doorgaan met actie voeren, tot het recht zal zegevieren Mena Muria

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *