בסײד

Gelegenheidsgebed, Gebed voor het Koningshuis en Voorbede; uitgesproken door Rabbijn Simon Bornstein

Voorafgaande aan de bijeenkomst ‘KNIL Payback’ bij de Stichting Kaju Putih te Alphen aan de Rijn op Sjabbat 22 juni 2019

Rabbijn Simon Bornstein Gitaarheld Rudy de Queljoe Frontman Leo Reawaruw

Gelegenheidsgebed

Geprezen bent U, Hij die onze voorouders, Abraham, Isaäc, en Jacob gezegend heeft, Hij zegene de gehele hier verzamelde heilige gemeenschap, samen met alle heilige gemeenten, hun leden, hun vrouwen, hun zonen, hun dochters en al het hunne; voorts hen die bedehuizen vestigden en in stand houden en hen die deze huizen binnen gaan om te bidden; ook hen die zorgen voor door-reizenden en liefdegaven voor de armen schenken; alsmede allen die trouw de belangen van de gemeenschap behartigen. De Heilige, geloofd zij Hij! Schenke hun de hen toekomende beloning, houdt iedere kwaal van hen verwijderd, geneze heel hun lichaamem, zend zegen en voorspoed in al het werk hunner handen, aan hen en aan geheel Israël, hun broeders en zusters! Hier in Nederland, op de Molukken, in Indonesië en Israël en in alle vier windstreken der aarde. Laat ons hierop zeggen:

Amen!

Gebed voor de regerende Vorst

Hij, die hulp verleent aan koningen en heerschappij aan vorsten, wiens koningschap is van alle eeuwigheid, Hij zegene, hoede, bescherme, steune, verheffe en verhoge ten zeerste de nagedachtenis aan H.M. Koningin Wilhelmina, en zegene onze vorst Willem-Alexander en geheel het Koninklijk  Huis en haar raadgevers met een goede gezondheid, wijsheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid jegens ons hier vandaag bijeen en geheel Israël.

Amen!

Voorbede

Eeuwige, Koning van deze wereld, Schepper van hemel en aarde, wij bidden u, om uw veel vermogende zegen, kracht en doorzettingsvermogen en het welslagen voor Maluku4Maluku, in het bijzonder voor de heer:
Leo Reawaruw. Moge hij, zijn team en allen die hen lief zijn, worden gezegend met wijsheid, een goede gezondheid, een lang leven, een leven in rijkdom en eer. Dat hij en zijn team van succes tot succes geleid mogen worden in hun maatschappelijke strijd om erkenning,  materieel rechtsherstel, een fatsoenlijke veteranenzorg, het versterken van de goede naam en eer van onze voorouders. Voor hen die voorouderlijke eilanden gedwongen achter zich lieten voor een ongewisse toekomst in Europa, voor ons en alle toekomstige generaties.  Laat ons hierop innigst verbonden zeggen:

Amen!Rabbijn Simon Bornstein zal zaterdag 29 juni tijdens Nationale Veteranendag in de tent van Maluku4Maluku op de zogenaamde hoek van Veteranenplaza aanwezig zijn. Niet alleen voor de Joodse veteranen maar voor iedereen die hem willen aanspreken is hij benaderbaar. Ook vragen over het KNIL kunnen aan hem gesteld worden. Kom naar Nationale Veteranendag en breng een foto mee van jouw (groot)ouders! Zodat zij allen weer een gezicht krijgen op het grootste jaarlijks terugkerende evenement van Zuid-Holland met honderdduizend bezoekers.

Wij roepen ook de nazaten van de Indische KNIL veteranen naar onze tent te komen. Er zal een aparte inschrijving voor hun komen. Indische veteranen zullen in de middag in onze tent staan om een ieder te woord te staan.

Rabbijn Simon Bornstein steunt Maluku4Maluku

Test

Reactie op “Gebed van Rabbijn Simon Bornstein voor KNIL Ambonezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *