Uitreiking Certificaat van Waardering aan Leo Reawaruw

Den Haag 29 juni 2019 Nationale Veteranendag

Heden staat Nederland stil bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht en haar veteranen ten behoeve van de democratische rechtsorde, vreedzame relaties in en tussen landen en voor  de bescherming van de universele rechten van de mens.

Het is dan ook een eer om aan de heer Leo Reawaruw, oprichter, voorzitter en frontman van Maluku4Maluku, de enige door de Nederlandse regering erkende Molukse veteranenorganisatie een Certificaat van Waardering uit te mogen reiken namens de Wereldorganisatie van Marokkaanse Joden, Afdeling Nederland.

Zoals bekend heeft Koning Mohamed de Vijfde van Marokko de Marokkaanse Joden gered door hen te beschermen tegen deportatie naar (Europese) vernietigingskampen gedurende de Duitse bezetting van Noord-Afrika. De Marokkaanse bevolking heeft gedurende de Tweede Wereldoorlog ruim 70.000 van haar kostbaarste jongeren bijgedragen aan de geallieerde troepenmacht die achtereenvolgens Noord-Afrika en delen van Europa bevrijdden van het Duitse juk. Zoals ook het Molukse volk, de Ambonese militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij heeft gedragen aan de bevrijding van Nederlands-Indië van het Japanse juk

Na 1945 zijn informatie en strategieën van de troepen rond Abdelkarim Al Khatabi in Noord-Afrika uitgewisseld met groepen die streefden naar en streden voor hun onafhankelijkheid. Wellicht heeft de Nederlandse samenleving daar zo zijn eigen mening over, immers de Republiek Indonesië verklaarde zich onafhankelijk van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Marokkaans Joodse Wereldfederatie is de koepelorganisatie van meer dan één miljoen Marokkaanse Joden wereldwijd, telt 123 afdelingen in Marokko, Israël en de rest van de wereld. Van de Marokkaanse Joden wonen er rond een miljoen in de Staat Israël, Canada en Frankrijk. In Nederland wonen naar schatting circa 800 Marokkaanse Joden. 

De Wereldfederatie zet zich primair in tot behoud van de Marokkaans-Joodse cultuur, tradities, materieel erfgoed en de sedert millennia uitstekende relaties met Marokko, de regering en haar bevolking. Er bestaan fijnmazige diplomatieke relaties tussen de Marokkaans Joodse gemeenschappen die daartoe internationaal bijdragen.

Gaarne reik ik als secretaris van de Nederlandse Afdeling van de Wereldfederatie dit Certificaat van Waardering uit, omdat u – Leo Reawaruw –  en uw team, zich sedert een lange reeks van jaren inzet ten behoeve van de belangen van de Molukse gemeenschap in het bijzonder en van de brede Indische gemeenschap in het algemeen.

Daarbij zijn er tal van gelijke doelen die de Molukse, Indische en Marokkaans-Joodse gemeenschappen nastreven, namelijk: het verstevigen en consolideren van de betrekkingen tussen minderheidsgroeperingen, de preventie of bestrijding van discriminatie, mensen te laten emanciperen, om hen gelijkberechtigd hun werkgelegenheid, hun pensioenen en wachtgelden, hun uitkeringen en studiefinanciering te kunnen laten genieten, om jongere generaties maatschappelijk omhoog te trekken voort te stuwen in de vaart der volkeren. U houdt zich met al deze maatschappelijke onderwerpen als voorzitter, frontman en Multi-Tasker bezig.

Met het uitgereikte Certificaat van Waardering kunt u nationaal en internationaal aan de weg timmeren als wegbereider voor de huidige en toekomstige generaties. Hiermee wordt Maluku4Maluku dus één miljoen mensen breder. Van ganser harte gefeliciteerd.

Een afschrift van het Certificaat van Waardering wordt gezonden aan Zijne Majesteit Mohamed VI, Koning van Marokko, aan Zijne Excellentie de President van de Staat Israël en Zijne Majesteit Willem-Alexander, Koning der Nederlanden

Gaarne wens ik u, het team van Maluku4Maluku en alle (nazaten van) de KNIL Ambonezen Gods zegen en van harte proficiat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *