Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Mevr. K. Arib

Leeuwarden, 30 juli 2019

Onderwerp: Herdenking

L.S.,

Ik wilde het volgende bij u neerleggen, aangezien u mogelijk enige invloed kan uitoefenen. Elk jaar wordt er op 14 augustus een besloten herdenking gehouden in het parlementsgebouw, in het licht van de capitulatie van Japan in de Tweede Wereldoorlog.

Nog nooit zijn wij als belangenbehartiger of vertegenwoordiger van de KNIL “Ambonezen” uitgenodigd geweest, dus ook nooit aanwezig. Dit is wereldvreemd, omdat het meeste verzet tijdens de wereldoorlog in Nederlands-Indië werd gedaan door de “trouwe Ambonezen”. De toenmalige koningin Wilhelmina heeft speciaal na de capitulatie een dankbrief over de Molukse eilanden laten verstrooien uit vliegtuigen. Ik zal als bijlage een kopie meezenden, ook bedankte het koningshuis of te wel de Staat der Nederlanden via radio-uitzendingen de “Ambonezen”.

Ik wil u als frontman van stichting Maluku4Maluku ook mededelen dat sinds een paar maanden wij ook een samenwerkingsverband hebben met andere bevolkingsgroepen die ook in de Koninklijk Nederlands Indisch Leger hebben gediend. Wat velen niet weten is dat na de Molukkers als frontmilitairen, en Indische en Nederlandse militairen ook militairen waren van Joodse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Maluku4Maluku heeft hun allen bijeen verzameld, om zo een stevig blok te kunnen formeren om de openstaande militaire ereschulden op te gaan eisen. Naast de schendingen van mensenrechten op ons allen. Dit mag mijn inziens niet in de weg staan dat wij op de herdenking aanwezig moet zijn. Want wat wij willen gaan doen past in de democratie van ons land.

Meeting 12.08.2019 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur-Generaal der Veteranen Van Griensven in Landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum

Een nieuwe ontwikkeling die ik niet wilt onthouden is het feit dat Maluku4Maluku de drijvende kracht is bij enkele gemeenten om alle veteranen die onder de Nederlandse driekleur hebben gediend, dat hun graven aangemerkt gaan worden als “bijzondere graf”. De eerste gemeente is Wierden, waar wij binnenkort besprekingen gaan voeren hoe we dit in het nieuws gaan brengen. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven is hier van op de hoogte, en zal als Inspecteur-Generaal der Veteranen ook met ons zich daarvoor gaan inzetten. Maar ook kolonel J. Rijken van Nationale Veteranendag, en Kolonel L. de Vos(directeur Veteranen Instituut) kunnen alles bevestigen. Wij als stichting Maluku4Maluku zetten ons dus in voor alle militairen die hun leven hebben gegeven voor Nederland. Mag ik dan concluderen dat wij dan zeker een plek hebben verdiend bij herdenkingen.

De eerste brieven gericht aan de Nederlandse regering bij het politieke centrum van Nederland “Binnenhof Den Haag”

Minister-president M. Rutte zal voor 14 augustus meer dan tien brieven van Maluku4Maluku gaan ontvangen, om de onderwerpen bespreekbaar te maken met ons. Maluku4Maluku hoopt er dan ook uit te komen met de Nederlandse Staat. De Nationale Ombudsman en Veteranenombudsman is ook op de hoogte van de komende ontwikkelingen. Ik hoop dat u uw invloed kan aanwenden om ons met een delegatie aanwezig te laten zijn.

Hoogachtend

Leo Reawaruw

Frontman Stichting Maluku4Maluku 

Bovenstaande tekst behoort tot het vorige nieuwsbericht, zo kan men een beeld krijgen. Hoe met name Stoove, en Marcus en Van Genugten over Molukkers in Nederland denken. Het Van Heutz detachement die hun vaandel draagt op 15 augustus in Den Haag, heeft een Militaire Willemorde onderscheiding. Uiteraard geldt die voor alle bevolkingsgroepen die binnen de KNIL actief geweest zijn. Maar vooral is deze opgedragen aan de frontmilitairen van de KNIL, en dat weet iedereen dat waren de KNIL Ambonezen! De KNIL Ambonezen hebben naast alle andere onderscheidingen in totaliteit 170 Militaire Willemsorde onderscheidingen.

Op de vraag waar Maluku4Maluku op 15 augustus zal zijn? Is het antwoord dat het in de avonduren in Zwolle zal zijn. Maluku4Maluku roept ook mensen op aanwezig te zijn, er zal een grote Molukse inbreng zijn. Aangezien uit de regio Zwolle, Meppel, Nijverdal, Wierden en Rijssen zelfs eerste en tweede generatie naar deze herdenking gaan. Na de herdenking is er gelegenheid vragen te stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.