Nationale Herdenking 15 augustus 1945Nationaal Museum Sophiahof

Het Indisch Herinneringscentrum

Stichting Moluks Historisch Museum

Stichting Het Indisch Platform

Stichting Indisch Platform 2.0

Leeuwarden, 14 augustus 2019

Onderwerp: Mandaat om op te treden namens Molukkers of Molukse gemeenschap

L.S.,

 

De afgelopen jaren, heb ik als frontman en voorzitter van de grootste Molukse organisatie op gebied van de periode 1940-1950, meerdere malen met jullie organisaties in contact gestaan. Zowel telefonisch en per email, maar heb ook met enkele van jullie een gesprek gehad. Daarin heb ik steeds aangegeven dat de belangen van de Molukkers alleen in naam door jullie allen worden gebruikt in onderhandelingen met de overheid, en in persberichten. Ik lees in alle berichten met de overheid waarin men spreekt over subsidies, en regelgeving dat jullie steeds over Molukkers, en of Molukse gemeenschap hebben.

Ook wordt er verteld dat jullie samenwerken met Molukkers? Dan wordt steeds het Moluks Museum naar voren geschoven. Maar dat is niet Moluks! Want het dagelijks bestuur die beslissingen neemt? Wordt aangevoerd door Nederlanders. De Molukse gezichten die men daar ziet lopen? Zijn vrijwilligers met alle respect, en hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid. Dus het riekt naar totale misleiding van jullie kant. Daarnaast wat is hun achterban dan? Moluks Museum beantwoord niet eens sollicitaties op open vacatures, die worden geschreven door Molukkers.

Koning Willem Alexander brengt eresaluut aan KNIL Ambonezen

Ook het onderwerp 15 augustus herdenking in Den Haag is aan bod geweest tijdens onze contacten. U allen beweert niets te kunnen doen, of zelfs niet te willen doen. Omdat de aanwezigheid van een grote groep Molukkers, nazaten van de frontmilitairen van de KNIL van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger niet gepast is binnen de nationale herdenking in Den Haag. Zij allen mogen niet een prominente plaats krijgen in het eerste vak van genodigden. Omdat het een politiek beladen onderwerp is. Vreemd want in gesprekken om subsidies te vergaren misbruikt u allen onze Molukse gemeenschap, in alle gesprekken en in brievenwisselingen.

Als belangenbehartiger van een grote groep Molukkers verbied ik allen, vandaag en morgen de term “Molukse gemeenschap en of Molukkers” te gebruiken. Stichting Maluku4Maluku is gemachtigd te spreken namens een grote groep binnen onze gemeenschap. U zult wel denken, wat een stellingname maar u bent allen niet gemachtigd door zo’n grote groep.

En? Heeft u allen een mandaat? Ook alle overeenkomsten die u heeft gesloten met de Nederlandse overheid, verwijzen wij naar de prullenbak. Vooral de collectieve erkenning, want daar heeft de Nederlandse overheid gefaald. Zoals eerder bij een bezoek bij staatssecretaris P. Blokhuis van de ministerie VWS, heb ik verteld dat men zorg moet dragen dat er een echte belangenbehartiger van de Molukse samenleving aanwezig moet zijn. En deze echte belangenbehartiger moet volmachten kunnen aantonen van Molukkers in een groot aantal, dat kunnen wij als Stichting Maluku4Maluku.

Uitoefening bevoegdheid uit naam ander (moet uit ondertekening blijken) Laat bevoegdheidsverdeling onverlet. Geen wettelijke grondslag nodig, maar er mag ook geen strijd zijn met wettelijke bepalingen. Zie art. 10:3, lid 2 Awb. Geen mandaat beslissing in beroep. Beperking mandaat beslissing op bezwaar. Oorspronkelijk orgaan kan bevoegdheid elk moment ook zelf uitoefenen.

De Nederlandse overheid heeft ook gefaald in alle genomen beslissingen zonder een echte Molukse belangenbehartiger uit te nodigen. Want de Nederlandse overheid diende onderzoek te plegen, of jullie allen wel een mandaat hadden om namens een grote groep Molukkers, en of Molukse samenleving te mogen vertegenwoordigen. Gezien de samenstelling van jullie organisaties en dagelijks besturen is het wel duidelijk, dat dit niet het geval is!

Gaarne wens ik een ontvangstbevestiging te krijgen van jullie organisatie, dat jullie dit hebben ontvangen en gelezen. Tenslotte men moet dit schrijven beschouwen als een “open brief” omdat deze bekend gemaakt gaat worden via onze website www.maluku4maluku.com

Dit schrijven zal ook naar de Nederlandse overheid verzonden worden, en naar al onze perskanalen.

Onze website krijgt gemiddeld tussen de zeshonderd en achthonderd duizend bezoekers per maand(in het jaar 2019) vanuit de Molukse en Indische gemeenschappen. Maar ook door ex-militairen en veteranen en andere sympathisanten worden onze nieuwsberichten gelezen. Dus uw antwoord zullen wij ook publiceren in het licht van transparante optreden naar onze (Molukse) achterban.  # 17 november 2022 in het jaar 70 jaar KNIL Ambonezen en of Molukkers in Nederland staat de teller tussen de 300.000 – 330.000 hits per maand #

Met vriendelijke groeten

Leo Reawaruw

Frontman / Voorzitter Stichting Maluku4Maluku

Maluku4Maluku verdedigt de belangen van AmNed Basodara Gadong, een groep Molukkers die nu in Indonesië wonen. Geboren in de concentratiekampen in Nederland, en teruggekeerd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Maar voor de tweede keer belogen en verraden. Ondanks alles staan ze stil bij de herdenking van de slachtoffers(vooral op de Molukken vielen er veel burgerslachtoffers, en militairen) van de Japanse bezetting.

Ontmoet ons 15 augustus in Zwolle, waar een groot deel van de bezoekers Moluks is! Na de herdenking in het Theehuis in het park gratis thee en koffie, en Molukse hapjes verzorgd door de Molukse gemeenschap uit Zwolle. Maluku4Maluku zal ook daar aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Aanwezig 18.45 uur start om 19.00 uur.

Lees verder onder deze foto, NOS artikel over besloten herdenking 14 augustus Tweede Kamer

Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië herdacht in Kamer

In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruijn en Arib, legden een krans bij de herdenkingsplaquette.

Tijdens de plechtigheid waren er toespraken van Arib en voorzitter Stoové van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en er was een minuut stilte.

Voorzitters Bruin en Arib leggen krans – ANP

Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar is op 14 augustus een korte herdenking in de Kamer. De bronzen herdenkingsplaquette in de hal werd in 1985 onthuld. Arib zei vandaag dat de plaquette ook na de verbouwing van het Binnenhof een mooie en waardige plek zal houden.

Nationale herdenking morgen

Morgen is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die bijeenkomst wordt door de NOS rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. De uitzending begint om 12.15 uur. Vanaf 18.55 uur wordt op NPO 2 teruggeblikt.

Reactie op “Misbruik Molukse samenleving (ook bij Nationale Indië herdenking)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.