Zondag 10 november is Stichting Maluku4Maluku met een Molukse delegatie aanwezig geweest bij de Nationale Kristallnacht herdenking geweest in Amsterdam. Dit werd gehouden in de Portugese Israëlische Synagoge in Amsterdam.

Wij als Molukse volksbeweging(Stichting Maluku4Maluku) wensen de organisatie Centraal Joods Overleg bij deze te bedanken dat wij als groep welkom waren op deze speciale gelegenheid. De hartelijke ontvangst van iedereen die ons verwelkomde, ook in de synagoge heeft diepe indruk gemaakt op ons allen.

In de woorden van Edoo Verdonner(vicevoorzitter van het CIDI) konden wij ons zelf als volk enigszins in herkennen. Want wij als Molukse volk dienen ook meer zichtbaarder te worden, om ons meer positief te positioneren in de Nederlandse samenleving. In de rede van mijnheer Michael Marcan konden wij onze eerste generatie herkennen die ook allen een trieste levensverhaal in hun dragen.

R. Naftaniel (Centraal Joods Overleg)

Stichting Maluku4Maluku hoopt dan ook in het jaar 2020 aanwezig te mogen zijn. Wij als Molukse delegatie hebben onze aanwezigheid afgesloten in de synagoge met een gezamenlijk gebed. Dit gebed hebben we gedaan om alle Joodse en Molukse slachtoffers te herdenken in gebed die in de oorlogsjaren van de wereldoorlog zijn gevallen. Maar ook om ons allen de kracht te geven om door te gaan als beide volken.

Reawaruw, de Lima, Naftaniel, de Queljoe, Bornstein

Een paar uur na ons gebed in de synagoge mocht ik per email een solidariteitsverklaring ontvangen van de grootste vakbond van Nederland de FNV. Na de eerste officiële kennismaking van het Joodse en Molukse samenlevingen tijdens de Nationale Kristallnacht herdenking, met gebed van onze kant in de synagoge. Deze historische dag werd bekroond van boven met de FNV verklaring van hun veteranennetwerk ondertekend door voorzitter John Knottenbelt en secretaris Henk van Soest. Dit allemaal in overleg en medeweten met het dagelijks bestuur van de FNV. De tekst is te lezen via onderstaande link:

En na de historische zondag werd binnen 24 uur bekend dat de eerste gemeente in Nederland, de graven van onze eerste generatie(KNIL veteranen en hun weduwen) een bijzondere status hebben gekregen. Zoals vaak geschreven en ook door onze (voor)ouders gesteld blijft het een kwestie van bidden en hard werken. Ora et Labora!

Salahutu TV die het enige veteranentelevisie heeft in Nederland zal woensdag 20 november om 23.00 uur en zondag 11.00 uur(herhaling) aandacht aan besteden aan de Nationale Kristallnacht herdenking via Salto TV 1 Amsterdam. Ook live te zien via het internet via www.salto.nl

Gisteren 19 november zijn wij als Stichting Maluku4Maluku aanwezig geweest bij de ereprijs-uitreiking voor rabbijn Awraham Shalom Soetendorp.

Rabbijn Soetendorp kreeg de Scopus Award uitgereikt van het bestuur van de Hebrew University of Jerusalem voor zijn complete levenswerk.

Delegatie werd begeleid door rabbijn Simon Bornstein, en als speciale vertegenwoordiger van AmNed Basodara Gadong was Sam Sahetapy( tot 1 december in Nederland) uit Jakarta meegevraagd door frontman / voorzitter Leo Reawaruw.

Rudy de Queljoe(Maluku4Maluku) Sam Sahetapy(AmNed Basodara Gadong) Rabbijn Simon Bornstein(Maluku4Maluku)

De kersverse ambassadeur van Stichting Maluku4Maluku Rudy de Queljoe maakte de delegatie compleet. Ook dat vonden wij een hele eer om het te mogen meemaken, want wij zien dit als een historische gebeurtenis voor een van de belangrijkste personen in Nederland die als grote bruggenbouwer gezien moet worden tussen gemeenschappen. Want zo dient de persoon rabbijn Soetendorp gezien te worden.

Rabbijn Soetendorp

De banden tussen de Joodse en Molukse samenlevingen in Nederland zijn hierdoor versterkt, en er zullen binnenkort meerdere gesprekken komen. Om de relatie op diverse gebieden uit de bouwen, waar mogelijk is. De Joodse en Molukse gemeenschappen hebben veel trieste overeenkomsten, en een gemeenschappelijke deler. Dat is het feit dat men trauma’s hebben opgelopen, en mensenlevens hebben verloren in de concentratiekampen zoals Kamp Vught en Kamp Westerbork. Maar er zijn meerdere plaatsen op te noemen waar Joodse en Molukse jonge kinderen door onder andere de vrieskou, en erbarmelijke woonomstandigheden zijn gestorven. Erkenning voor deze vele familiedrama’s dient er te komen. Opdat wij niet vergeten!

Afscheidsreceptie voor de veteranenwereld van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven

Ook in de uitzending van deze week beeldmateriaal van de afscheidsreceptie van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven, die gehouden werd voor vertegenwoordigers van de veteranenwereld. Waarin de officiële aankondiging in voorkomt dat met name de graven van de KNIL Ambonezen en andere veteranen de aanduiding gaat krijgen als “bijzondere graf” in de gemeente Wierden. Een succes voor de gehele Nederlandse veteranenwereld, waar de KNIL Ambonezen(dus ook de Molukse gemeenschap) deel vanuit maken. Want een goed voorbeeld doet volgen, vooral in het jaar dat Nederland 75 jaar Vrijheid gaat vieren.

Sinds 26 september jongst leden worden de Molukse eilanden bijna wekelijks getroffen door aardbevingen, er zijn er zeker veertien geweest. De laatste was 7.2 op de Schaal van Richter. Ruim vijftig doden, honderden gewonden. Maar ook rond de 200.000 mensen ontheemd en op de vlucht voor het gevaar van een of meerdere tsunami’s omdat meestal het gevolg is van aard- of zeebevingen. Er is nog steeds geen normale opvang opgestart door de Indonesische overheid. Schoon drinkwater en goed voedsel is een groot probleem. Stichting Maluku4Maluku wil binnenkort een duurzame hulpproject opstarten, en zal dit binnenkort presenteren via Salahutu TV. Geld storten kan ten name van Stichting Maluku4Maluku o.v.v. NINE26 op de volgende bankrekeningnummer NL15INGB0008822676

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *