Persbericht Maluku4Maluku 10-03-2020

Maluku4Maluku  is totaal verbijsterd over het feit dat koning Willem-Alexander excuses aan heeft geboden over de naoorlogse periode in Nederlands-Indië tijdens zijn staatsbezoek aan het huidige Indonesië. De Molukse samenleving ervaart dit als regelrechte provocatie!

Dit is in het licht van 75 jaar Vrijheid een domper, maar ook zware belediging, voor alle Indië militairen van Nederlandse bodem, en alle KNIL(Ambonezen) militairen. Die onder bevel van de Nederlandse overheid en koningin Wilhelmina inzet hebben gepleegd gelijk als de veteranen na de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maluku4Maluku vraagt zich nu ook af, of de koning nu wel aanwezig kan zijn bij herdenkingen dit jaar waar veteranen uit die periode aanwezig horen te zijn.  De term “Bersiap” waarin 30.000 mensen vermoord werden, en liefst 15.000 mensen vermist worden komt niet aan de orde. Dit is een belediging voor de slachtoffers(Nederlanders, Molukkers, Indo’s  en Chinezen) en hun nabestaanden in het 75 jaar Vrijheid.

Federatie Indische Nederlanders(FIN) Hans Moll & Michael Lentze

Maluku4Maluku als een van de belangrijkste belangenbehartigers in de veteranenwereld Nederland ziet de excuses als een uitspraak die men moet gaan vergelijken als de uitspraak van DENK met betrekking tot Nederlandse veteranen.  Of te wel de kwalificatie binnen de excuses moet gezien worden als dat de veteranen de term “moordenaars” en of “oorlogsmisdadigers” zijn. Hierdoor is volgens Maluku4Maluku de inbreng van welke veteranenorganisatie of platform binnen het zogeheten brede onderzoek binnen dit verhaal uitgespeeld. Omdat de excuses gezien wordt als zijnde de uitslag die in de maand september waarin een voorlopige conclusie gaat komen.

Maluku4Maluku is nu bezig om de militaire ereschulden van de KNIL Ambonezen proberen binnen te halen. Daarnaast alle schendingen van mensenrechten die binnen het KNIL Ambonezen dossier te vinden zijn ook aan de kaak te stellen. Van de “350 vergeten kinderen en 150 vergeten moeders”, “babysterfte in de concentratiekampen” en “20 jaar geen nationaliteit te geven aan de KNIL Ambonezen”. Tenslotte de KNIL slachtoffers ook onder verantwoording van de Nederlandse overheid de zogenaamde groep “AmNed Basodara Gandong”.

Wij, KNIL veteranen en hun families verenigd in Maluku4Maluku, willen geen excuses op geen enkele manier van de koning en of Nederlandse staat! Wij willen betalingen van militaire ereschulden op de eerste plaats, want wij hebben nog overlevenden in Nederland van het militaire dienstbevel die zij opvolgden. Om voor maximaal zes maanden naar Nederland te komen, en vanaf dag één op wachtgeld(militaire ereschuld) gezet moesten worden. Daarna erkenning van schendingen van mensenrechten op de KNIL Ambonezen en hun vrouwen en kinderen.

Maluku4Maluku zal eindelijk ingaan op de uitnodiging van koning Willem-Alexander om een gesprek aan te gaan over de onderwerpen waarvoor wij strijden.

Leo Reawaruw

Frontman Stichting Maluku4Maluku / Nederlandse veteraan

AANMELDPROCEDURE MILITAIRE ERESCHULDEN KNIL AMBONEZEN EERSTE EN TWEEDE GENERATIE VIA:

 

 

KIJK MORGEN NAAR SALAHUTU TV MET HET ENIGE VETERANENPROGRAMMA (OP TV VIA SALTO TV AMSTERDAM) VETERANS4VETERANS SPECIALE UITZENDING OVER KNIL BABYSTERFTE IN DE CONCENTRATIEKAMP VOSSENBOSCH WIERDEN:

 

 

Onderstaande tekst is te vinden op de website van de NOS plaatsing zodat het in drie talen gelezen kan worden, door gebruik te maken van de vertaalknop.

https://nos.nl/artikel/2326542-verrassing-en-ergernis-over-koninklijke-excuses-in-indonesie.html

Verrassing en ergernis over koninklijke excuses in Indonesië

“Historische” excuses, “terecht”, “een mooi en koninklijk gebaar”, maar ook “zeer opmerkelijk en bedenkelijk”. In de reacties op de verontschuldigingen die koning Willem-Alexander eerder vandaag in Jakarta aanbood, klinkt verbazing, opluchting maar ook ergernis door. Voor het eerst en tegen de verwachting in maakte Nederland excuses voor het buitensporige geweld waaraan Nederlandse militairen zich in de jaren na de Japanse bezetting schuldig hebben gemaakt.

“Als je het de koning hoort uitspreken dan zie je dat hij twijfelt bij de woorden apologies en regret. Het lijkt alsof hij beseft hoe beladen het is. Dat laat ook zien wat voor geschiedenis hieraan vastkleeft”, zegt historicus Esther Captain, die zich verdiept in de post-koloniale geschiedenis van Indonesië.

Ze vindt het belangrijk dat Nederland met deze excuses, en de erkenning dat Indonesië in 1945 zijn onafhankelijkheid verkreeg, onderschrijft dat het destijds ging om extreem geweld tegen “een onafhankelijke staat die Nederland probeerde opnieuw te bezetten”.

“Met de eerdere term ‘politionele acties’, alsof het om een intern, binnenlands conflict ging, kunnen we dus echt niet meer wegkomen”, zegt Captain.

Volgens Captain heeft de jongere generatie de excuses mogelijk gemaakt. “De kinderen en zeker de kleinkinderen van de Nederlandse militairen die naar Indonesië werden gestuurd, zijn op zoek naar evenwichtige geschiedschrijving. Ze luisteren naar beide kanten, de Nederlandse en de Indonesische. Willem-Alexander hoort ook bij die jongere generatie. Zijn moeder kon dit nog niet doen. Een nieuwe generatie kan vragen stellen, die vroeger nog veel te sensitief lagen.”

Angst voor financiële claims was een andere reden dat Nederland niet eerder zijn excuses aanbood. Maar volgens Captain is het “morele besef gegroeid om én terug te kijken én vooruit te kijken. Men is niet meer bang voor excuses maken”. Onderzoek van wetenschappers en journalisten en gerechtelijke uitspraken over schadevergoeding hebben hiervoor de geesten rijp gemaakt, aldus de Leidse historicus in het NOS Radio 1 Journaal.

Handen in onschuld wassen

De Federatie van Indische Nederlanders denkt hier heel anders over. “De Indische Nederlander heeft zwaar geleden onder de Indonesische terreur in de jaren 1945-1949”, zegt bestuurslid en politicoloog Micha’el Lentze. “Dat is een van de redenen dat de Nederlandse militairen zijn ingezet.”

Lentze is onaangenaam verrast door de excuses en wijst erop dat Nederland al in 2005 spijt heeft betuigd. “Indonesië wast tot op heden zijn handen in onschuld. Er wordt al 75 jaar voorbijgegaan aan het leed van Indische Nederlanders.”

Net als oud-minister Ben Bot zegt ook Lentze dat Indonesië door de excuses van de koning voor het blok wordt gezet. “Verwachten we nu ook excuses van de Indonesische regering? Ik zie het niet gebeuren”, zegt Lentze. De jaren 1945-1949 worden in het Indonesische onderwijs “als een heroïsche periode opgehemeld”.

Ook vindt hij dat de koning te vroeg heeft gesproken; hij had moeten wachten op de conclusies van het NIOD-onderzoek. Nu kunnen de excuses van invloed zijn op de uitkomsten van het onderzoek, aldus Lentze. Het NIOD zou nu niet meer kunnen concluderen dat er geen excessief geweld is gebruikt.

Ook André Wetzel, oud-voetballer en trainer met Indonesische wortels, wijst er nadrukkelijk op dat er van twee kanten “de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd”. Wetzels grootmoeder werd destijds vermoord door Indonesische strijders. Toch spreekt hij van een “mooi gebaar van de koning”, als Nederland zich maar zich blijft herinneren dat er door twee partijen misdrijven zijn begaan.

In verlegenheid gebracht

Oud minister Ben Bot erkende in in 2005 tijdens een bezoek aan Indonesië dat Nederland destijds “aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond”. Hij spreekt nu van een “groots en koninklijk gebaar” en “terechte excuses”. Maar als diplomaat vreest Bot wel dat Indonesië door de excuses in verlegenheid wordt gebracht omdat er wellicht een tegengebaar van Jakarta wordt verwacht.

De Indonesische president Joko Widodo sprak vanochtend voorafgaand aan de excuses van de koning, en kon er in zijn toespraak dus niet op reageren, zegt correspondent Annemarie Kas. Widodo had al wel gezegd: “We kunnen het verleden niet uitwissen, we kunnen ervan leren.” Hij prees vervolgens de gelijkwaardige relatie tussen de twee landen. Volgens Kas is er in Indonesië alleen in kleine kring opwinding te verwachten over de koninklijke excuses. “In Nederland is dit een groter ding dan in Indonesië.”

6 reacties op “PERSBERICHT(Reactie op excuses van de koning Willem-Alexander)

  1. Zeker er zijn 2 kanten in deze. hierin merkt je gewoon hoe belangrijk deze handels missie is dat er na meer da 70 jr deze excuus kwam terwijl het niet hoefde. Want nu van RI kant maken ze van deze woorden zeker misbruik van

  2. Als onze koning zich verontschuldigt voor het extreme geweld dat door de miltairen is gebruikt, waar blijft de verontschuldiging van de indonesische kant die eveneens extreem gewrld heeft gebruikt tegen weerloze burgers.( indische nederlanders, molukers, chinesen, pro nederlandse indonesiërs) deze zijn letterlijk dood gemarteld. Mijn ouders hebben dit meegemaakt, en mijn opa was 1 van de slachtoffers die zijn dood, naar waarschijnlijkheid, door onthoofding is getroffen. Waarom wordt dit niet erkent door de nederlandse regering. Het doet ons allen pijn! Wij hebben ons mond gehouden en zijn blij dat wij hier verder mogen leven en een bestaan mogen oprichten. Maar wij verwijten de nederlanders niets. Zij zijn niet of onvoldoende door de regering geinformeerd. En ineens was daar de invasie van Indische nederlanders en Molukkers. Geen wonder dat wij door sommigen met schevegezichten werden bekeken. We leven in harmonie en zijn goed en geruisloos geintregeerd. Maar dit soort akties doet ons pijn. Daar wordt geen rekening mee gehouden. De Bersiap tijd is een hele donker zwarte bladzij in onze geschiedenis, en staat nergens beschreven. Foei toch!

    1. De Nederlands staat ronselde militairen in de Molukken en heeft die militairen niet betaald voor hun diensten. De staat is als werkgever ernstig in gebreke gebleven.
      Als je erop terugkijkt zijn ze gedeporteerd en als huurlingen behandeld. Excusses en payback zijn beiden noodzakelijk. De koning heeft nu de helft van een excuus gemaakt aan de huidige bevolking van Indonesie maar niet aan de vetranen en alle gerepatrieerden. Hij zou op zijn minst alsnog excusses kunnen aanbieden officieel hier in Nederland en de Staat zou zich ook financieel ruimhartiger moeten opstellen. Nu is het een halfslachtig excuus en een niet volledige payback.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *