Zondag 26 juli 2020 was het precies zeventig jaar geleden dat de Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger werd opgeheven(in het jaar van 75 jaar Vrijheid) is dit bijna geruisloos voorbij gegaan aan een ieder in Nederland. De Molukse volksbeweging Maluku4Maluku heeft dit wel op de agenda gezet. Niet groots opgezet maar wel iets op bij stil te staan, was er een speciale Sunset March in elkaar gedraaid in het teken van de KNIL, maar ook alle wapenbroeders van de Nederlanders die uitgezonden werden. Door de onverwachte ontstane drukte de afgelopen weken, is er mogelijk te weinig aandacht aan geschonken. Maar vergeten is Maluku4Maluku deze historische dag niet! Want de opheffing van de KNIL heeft niet alleen in het verleden zijn impact gehad. Maar bepaalde toen, maar ook vandaag de dag alles voor de Molukse samenleving waar dan ook ter wereld. Maar ook morgen of de toekomst zal nog wel in het teken blijven staan van 26 juli 1950.

Dolderman Letselschade Advocaten – Utrecht

 

Binnen het advocatencollectief van Maluku4Maluku veteranen te vinden, een daarvan is drs. Rob Remie van advocatenkantoor Dolderman Letschade Advocaten Utrecht. Veteraan Rob Remie heeft via zijn familie ook een verleden met KNIL en heeft met frontman Leo Reawaruw soms dagelijks contact om een speciaal plan uit te werken voor de eerste en tweede generatie van de KNIL Ambonezen. Dit naast het proberen binnen te halen van de Nederlandse openstaande militaire ereschulden van de KNIL Ambonezen.

Drs. Rob Remie / Frontman Leo Reawaruw / Letselschade-specialist mr. Vincent Dolderman van Dolderman Letschade Advocaten -Utrecht

Beide leden van het advocatencollectief van Maluku4Maluku spraken af op om zaterdag 25 juli in het teken van de KNIL de Sunset March te lopen. Aangezien in de avond het al in Indonesië al 26 juli zou zijn. Dus betrokken we ook het voormalige Nederlands-Indië  via het tijdverschil mee in ons plan.

Beide veteranen werden door eerst drie vrienden, en twee echtparen. De Sunset March werd gelopen in totaliteit met negen wandelaars in het teken van alle veteranen die in Nederlands-Indië actief waren. Maar natuurlijk ook in gedachten de eenheid die bijna vijftig militairen verloor bij de oversteek van de rivier op de Tweede Wereldoorlog in Nederland te beëindigen.  

Sunset March werd ook gelopen door sympathisanten

De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd; de Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48 geallieerde militairen omgekomen.

De verlichting* van deze nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 paren lichtmasten op de brug. Rond het tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Iedere avond, als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de lichten aangaan.

Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen herdenken welk offer de Amerikaanse militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Zij willen hiermee vooral ook een zichtbare brug slaan naar alle veteranen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid.

Veteranen van verschillende nationaliteiten hebben de Sunset March al gelopen, vaak vergezeld door belangstellenden. 

Sunset March is een initiatief van “Veteranen Overbetuwe“.

 

Website Sunset March open hier onder:

Welkom

 

 

Wat velen nog niet beseffen is dat alle veteranen die in Nederlands-Indië actief waren onder vuur liggen door zogenaamde historische wetenschappers. Personen die niet beseffen dat er geen schone oorlog  bestaat. Of men moet oorlogje spelen op een spelcomputer. In oorlogen komen jammer genoeg vaak excessen voor, maar niet alleen van een partij maar van alle partijen. Deze zogenaamde wetenschappers onder leiding van Frank van Vree van het NIOD willen ook zo maar de “bersiap” afdoen als kleinigheid. Let wel, direct na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 werden 20.000 Nederlanders, Molukkers, Chinezen, en Indische mensen op een gruwelijke wijze vermoord. Daarnaast werden er 15.000 mensen vermist! Het was vergelijkbaar als de kalifaat van ISIS! Want Sukarno kan wel onder dwang(Pemuda’s een van de milities) een republiek( vergelijkbaar als kalifaat) uitroepen maar dan heb je nog niet eens een parlement, een eigen leger, of politie! Totale wanorde heerste er na 17 augustus gelijk aan kalifaat van ISIS. Geen rust en ook geen orde. NIOD leidt een onderzoek die een breed onderzoek moet zijn. Maar de extreem-linkse wetenschappers bepalen zelf hun studiemateriaal dus de uitslag zal gericht zijn op het kapot maken van alle Nederlandse veteranen. Want zij zijn van mening dat alleen de excessen(bersiap niet) gepleegd zijn door Nederlandse militairen. Ook ondersteunen zij het uitroepen van Soekarno op 17 augustus 1945 als zijnde een proclamatie van een mogendheid(kalifaat)! Terwijl op 27 december 1949 de Verenigde Staten van Indonesië officieel en internationaal werd erkend, dit werd gedaan door Hatta en koningin Juliana, dat staat in alle geschiedenisboeken.

 

Het lijkt er op dat de wetenschappers van de NIOD Amsterdam een lijn volgen die de wetenschappers onder Hitler ook deden. Totale geschiedenisvervalsing, en feiten doen verdwijnen. Want wat men ook vergeet te melden is dat de milities die in de “bersiap” gruweldaden tegenover de mensheid pleegden, getraind waren door de bezetter Japan. Men moet de milities zien vanuit Nederlands oogpunt als NSB Javanen, maar dit ontkent NIOD. Japan moet men vergelijken als het Duitsland onder leiding van Hitler. Wel heel raar want NIOD heeft studies gemaakt van NSB in Nederland, maar herkent dit in Nederlands-Indië niet! Kapitein Westerling wordt weer als grootste zondebok naar voren geschoven, en het boek van mr. Bauke Geersing over de Zuid-Celebes affaire met kapitein Westerling wil men niet opnemen in het onderzoek. Raar want het boek van Geersing is wetenschappelijk onderbouwd. Het lijkt er op dat de extreem-linkse wetenschappers methodes uitvoeren die men als NSB praktijken moet afschilderen. Het boek van Limpach is gebaseerd op verhalen, en mag niet als een wetenschappelijk boek gezien worden.

Tevens bestrijkt het “brede onderzoek” de periode 1940-1950 van Nederlands-Indië Maluku4Maluku heeft de vraag gesteld of de NIOD en zijn handlangers dan willen uitzoeken of 25 april 1950 toen de RMS werd geproclameerd. Of dit legitiem was en is. Dit moet uitgezocht worden door deze gerenommeerde organisaties, niet voor de Molukse samenleving. Maar voor de Nederlandse slachtoffers van de acties die door Molukse jongeren in de vorige eeuw werden gedaan hier, van Wassenaar tot en met Assen. De Nederlandse nabestaanden en getraumatiseerde slachtoffers hebben recht op de waarheid, of zij toen slachtoffer zijn geworden van een droom of keiharde internationale politieke werkelijkheid ingezet door de Nederlandse Staat. 

In het jaar van 75 jaar Vrijheid in Nederland is er een beweging onder leiding van Frank van Vree met zijn NIOD een achterbakse stille oorlog aan de gang. Met als inzet alle Nederlandse veteranen af te gaan schilderen als oorlogsmisdadigers. Daarom willen wij als Maluku4Maluku een bloem gaan leggen in Amsterdam, waar het NIOD kantoor is. Als duidelijke tegengeluid want het is een lafhartige misdaad tegenover alle veteranen die onder de Nederlandse krijgsmacht hebben gediend in het voormalig Nederland-Indië. Wetende dat de meesten niet meer leven, en zich niet kunnen verdedigen. In het jaar van 75 jaar Vrijheid wordt het heftig verzet tegen de Japanse bezetter door de “Ambonezen” gewoon weggeblazen, door historici die dit nooit hebben willen benoemen.

Bedankbrief speciaal voor de “Ambonezen”

Voor de KNIL Ambonezen is het heel wrang, want eindelijk worden hun heldendaden beschreven en ineens hebben ze oorlogsmisdaden gepleegd? In het Internationaal Strafhof in Den Haag worden niet de soldaten voor de rechters gesleept maar de opdrachtgevers. Dat geldt ook voor historische studies zoals over de genocide in Srebrenica! Maar hoe zat het met de “bersiap”?  Helaas zijn er met name Indische organisaties die meeheulen met het lafhartige verhaal wat men over alle veteranen willen gieten. Men ziet dit terug bij Indische personen die kapitein Westerling in hun verhalen, maar ook op NPO radio afschilderen als een oorlogsmisdadigers. Terwijl zij nog niet eens tien procent van het hele dossier kennen. En wanneer Maluku4Maluku schrijft dat de Indische mensen die continue op sociaal-media schrijven 2020 geen 75 jaar vrijheid  (#2020Geen75JaarVrijheid) beter weg kunnen blijven. Schreeuwt men dat Maluku4Maluku een wig wilt drijven tussen alle partijen. Wanneer men deze term inzet zien wij dit als het zelfde als #4 mei geen 2minuten stilte ! Of te wel een regelrechte belediging naar alle slachtoffers en nabestaanden van de laatste wereldoorlog! Want daar staan wij bij stil op 15 augustus elk jaar! Kom niet wanneer je op het internet wel achter de term 2020 geen 75 jaar vrijheid staat! Blijf weg! Wij willen een bloem leggen bij het Nationaal Monument op de Dam en op Rokin bij het standbeeld van koningin Wilhelmina met gelijkgestemden. En gelijkstemden zullen zijn, nabestaanden, overlevenden, veteranen, en sympathisanten die iedereen wilt eren. Maar ook een publieksvriendelijke protestsignaal wil afgeven richting de NSB praktijken van de zogenaamde historische onderzoekers. Want ze hebben hun mond maar vol van dekolonisatie en de oorlog tegen de Indonesiër ? Maar over welk volk praten ze dan? Want op de Molukken, Papua Nieuw-Guinea, Timor en andere eilanden wilden en willen ze helemaal niet een adem genoemd worden met de Javaan! Maar de wetenschapper doet net alsof alle volken in het grootste eilandenrijk van de wereld een volk is, belachelijk gewoon, en wetenschappelijk gezien een sprookje!

KOM NAAR AMSTERDAM OP ZATERDAG 15 AUGUSTUS VANAF 14.00 UUR TOT 16.00 UUR LEG EERST EEN BLOEM OP HET ROKIN BIJ HET STANDBEELD VAN DE TOENMALIGE(15 AUGUSTUS 1945) STAATSHOOFD KONINGIN WILHELMINA.

Koningin Wilhelmina

LOOP DAARNA DOOR NAAR HET NATIONAAL MONUMENT OP DE DAM. OM DAAR OOK EEN BLOEM TE LEGGEN. DIT IN HET TEKEN VAN DE BEVRIJDING VAN JAPAN 75 JAAR GELEDEN, MAAR OOK ALS PUBLIEKSVRIENDELIJKE PROTESTSIGNAAL TEGEN HET AFSCHILDEREN VAN NEDERLANDSE VETERANEN ALS OORLOGSMISDADIGERS OF TE WEL MOORDENAARS(EERDERE UITSPRAAK VAN POLITIEKE PARTIJ DENK)! HET AFSCHILDEREN VAN NEDERLANDSE VETERANEN ALS OORLOGSMISDADIGERS EN MOORDERNAARS ZAL TIEN SEPTEMBER IN AMSTERDAM TOT EEN KOOKPUNT GAAN KOMEN! WANT DAN GAAT DE FILM “DE OOST” IN PREMIERE EEN FILM DIE NIET GEZIEN MAG WORDEN ALS OP FEITEN BERUST. WANT ALLE ELEMENTEN WORDEN GEBRUIKT OM DE NEDERLANDSE VETERANEN ONDER LEIDING VAN KAPITEIN WESTERLING AF TE SCHILDEREN ALS SS-EENHEDEN!

KOM EN STEUN NEDERLANDSE VETERANEN DIE NU IN EEN VIEZE STILLE OORLOG ZIJN BELAND GELEID DOOR HISTORICI DIE NIET EENS WETEN WAT ECHTE OORLOG IS! ONZE VETERANEN KUNNEN ZICH NIET MEER VERDEDIGEN! KOM IN VERZET TEGEN NIOD AMSTERDAM MET HUN NSB GEDACHTEN OVER NEDERLANDSE VETERANEN! KOM LAAT EEN PUBLIEKSVRIENDELIJK PROTESTSIGNAAL EN EERBETOON ZIEN AAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING. WIJ HOUDEN ONS AAN DE GELDENDE RIVM REGELS OP DIT MOMENT IS HET ROKIN EN DE DAM ZONES WAAR MEN GEEN MONDKAPJES MOET DRAGEN. WANNEER DIT WEL VERANDERD ZULLEN WIJ ONS DAAR AAN GAAN HOUDEN! HET DIENT EEN RESPECTVOLLE EN WAARDIGE VERHAAL GAAN WORDEN, IN HET LICHT VAN HET EREN VAN ALLE SLACHTOFFERS EN VETERANEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NEDERLANDS-INDIE #75JaarVrijheid

N van NSB en NIOD Amsterdam

Woensdag 12 augustus vanaf 10.00 uur op CBA7 Radio Amsterdam meer informatie en interviews met speciale gasten over zaterdag 15 augustus 2020 Amsterdam

www.cba7.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *