Persbericht

Reactie op persbericht NIOD Amsterdam en bloemlegging Amsterdam 15 augustus 2020

 

 • NIOD is zelf de veroorzaker van het ontspoorde debat binnen het onderzoek periode 1945-1950 ! Zij beweren dat er mogelijkheden zijn om met elkaar in debat te gaan. Maar waarom laat NIOD niet de enige belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen(militairen) niet toe binnen het maatschappelijke brede klankbordgroep!
 • Men weigert op basis van slechte argumentaties de toelating(onder dit bericht plaatsen wij de open brief zodat dit in drie talen gelezen kan worden. https://www.ind45-50.org/open-brief-maluku4maluku
 • Wel worden er gesprekken gehouden met Michael van Zeijl(heeft geen achterban) en is berucht over zijn uitspraken over Sinterklaasviering in Dokkum. Dit moet gezien worden als vorm van discriminatie!

 

 • Ook het feit dat onderzoeker Limpach verklaart in een interview in NRC dat in het DNA van de KNIL militairen racisme zit. Ziet Maluku4Maluku dit als zware “groepsbelediging” maar ook vorm van “discriminatie”! En haatzaaiing tegenover veteranen en nabestaanden en nazaten van Nederlandse militairen. Maluku4Maluku wacht op een uitnodiging van minister van defensie A. Bijveld, want dit is aangekaart bij haar als hoofdverantwoordelijke van Limpach die voor defensie werkt. Ook het feit dat Limpach de discussie in het licht van Black Lives Matter wilt doen, zien wij als belachelijk als werknemer van defensie. Want bij defensie is iedereen gelijk!
 • Wij beseffen dat er in elke oorlog excessen plaatsvinden, maar de NIOD wil alleen de excessen van de Nederlandse kant toelichten. Over de “bersiap” wilt men zwijgen waar in een maand tijd 30.000 burgers op gruwelijk wijze werden vermoord door de Javaanse milities en 15.000 mensen werden vermist. De periode na 15 augustus 1945 is een van totale wanorde en chaos doordat er verschillende milities(opgeleid door de Japanse bezetter) in de machtsvacuüm actief werden. Dat moet uitgelicht worden en ook gezien worden als zware exces.

 

 • Het feit dat het NIOD weigert het boek over het militair optreden van Kapitein Westerling op Celebes mee te nemen in hun onderzoek riekt naar partijdigheid.

 

 • De term “NSB-gedrag” is op zijn plaats wanneer men Japan ziet als bondgenoot van Italië en Duitsland in de periode 1940-1945 en NIOD spreekt niet over feiten. Maar wil een bepaalde mening verdedigen die in strijd is met Nederlandse militairen, veteranen, en burgers. Maluku4Maluku is voor een brede onderzoek op basis van feiten, en niet van meningen van extreem-linkse wetenschappers(Black Lives Matter).

  Marco De Swart Nationale Herdenking 2019 – 4 mei

 

 • Maluku4Maluku beschuldigd vandaag 14 augustus 2020 NIOD Amsterdam, en de andere zogenaamde wetenschappelijke organisaties als de veroorzakers van de bekladding van het Indië-monument in Den Haag. Want zij allen beweren dat 17 augustus 1945 de republiek Indonesië is ontstaan. Dat is een grove leugen, want Soekarno werd onder dwang gebracht door de pemuda’s. En zo sprak hij de twee zinnen uit. Maar zoals het Kalifaat in Syrië had men geen wetboek en of parlement. Laat staan een parlementsgebouw. Door dit te ondersteunen veroorzaak je verwarring, en wis je 27 december 1949 verdrag dat werd ondertekend door Hatta en koningin Julia uit de geschiedenisboeken.

 

 • De Molukse samenleving en veteranen van verschillende bevolkingsgroepen voelen zich niet meer thuis bij de herdenking van 15 augustus in Den Haag. Vooral wanneer men het Black Lives Matter verhaal in gaat vermengen in de herdenking en discussie.

 

 • De toelating van de Indonesische ambassadeur binnen de herdenking vinden wij niet op zijn plaats, tegenover alle slachtoffers, en verzetshelden en veteranen. Die tijdens de bezetting van Japan in het voormalig Nederlands-Indië weigerden samen te werken met Japan. De Javanen hadden hierover een andere mening. Tijdens Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de Dam is er tot nu toe nog geen Duitse ambassadeur aanwezig geweest!

 

 • Er is een bedrag van 6 miljoen euro subsidie overgemaakt om een breed onderzoek over de periode 1945-1950. NIOD spreekt niet meer over het jaartal 1950, omdat Maluku4Maluku opheldering heeft gevraagd over 25 april 1950! Ineens spreken de onderzoekers over het tijdvak 1945-1949.

 

 • Binnen de discussie wordt steeds gesproken over het Indonesische volk, maar wat wordt hier mee bedoeld? Want Maluku4Maluku is van mening dat de Javaan een nieuwe kolonisatie heeft gepleegd op de volkeren van de eilanden op de Molukken, Timor en Papua Nieuw-Guinea. Deze groepen worden bewust steeds overgeslagen ook in de Nederlandse pers, maar ook door de organisatoren van het Indië herdenking.

 

 • Morgen om 14.00 uur zullen wij met veteranen een bloem leggen bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op het Rokin in Amsterdam. Daarna zullen wij wandelen naar het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Daar zullen wij ook een bloem leggen. Dit doen wij ter ere van alle slachtoffers, en verzetshelden en veteranen die tijdens de Japanse bezetting trouw zijn gebleven aan Nederland.

Morgen? Amsterdam? Is bewust voor gekozen omdat dit de standplaats is van het NIOD ! Wij gaan dit herhalen op 31 augustus 2020(maandag) in verband met de verjaardag van koningin Wilhelmina en de verjaardag van kapitein Westerling. Tevens is deze maandag ook de dag dat het eerste stukje Nederland werd bevrijd van de Duitsers. Maandag 31 augustus 2020 bloemlegging bij standbeeld staatshoofd Wilhelmina en begraafplaats kapitein Westerling.

Onder de volgende oproep het krantenartikel die in De Trouw verscheen, dit plaatsen wij omdat het dan in drie talen gelezen kan worden.

Maluku4Maluku over een nieuwe vorm van herdenken op 15 augustus kijk(luister) naar het volgende filmpje:

KOM NAAR AMSTERDAM MORGEN 15 AUGUSTUS VERZAMELEN OM 13.45 UUR BIJ HET STANDBEELD VAN KONINGIN WILHELMINA EN LEG DAAR EEN BLOEM(bij voorkeur een kunstbloem bij ACTION of Big Bazar) MILTAIREN EN OF VETERANEN MET BARET..OM 14.00 UUR BLOEMLEGGING 1 MINUUT STILTE EN MILITAIRE ERESALUUT…DAARNA RICHTING NATIONAAL MONUMENT OP DE DAM OM ZELFDE PROCEDURE TE DOEN. DE ANDERHALVE REGEL DIENT IN ACHT GENOMEN TE WORDEN! BIJ BEIDE MONUMENTEN IS GEEN MONDKAP VERPLICHTING IN ANDERE STRATEN VAN HET CENTRUM GELDT DIT WEL!

POLITIE AMSTERDAM ZAL AANWEZIG ZIJN OM ALLES ORDENTELIJK TE LATEN VERLOPEN. ALLE AANWIJZINGEN VAN DE FUNCTIONARISSEN VAN DE POLITIE DIENT OPGEVOLGD TE WORDEN. DE BLOEMEN ZULLEN TUSSEN 16. 00 UUR – 16.30 UUR OPGERUIMD WORDEN.

VLAGGEN ZIJN TOEGESTAAN! GEEN SPREEKKOREN(RIVM)! WIJ WILLEN ALLE GELIJKGESTEMDEN ONTMOETEN. WANT HET IS TEVENS OOK EEN PUBLIEKSVRIENDELIJKE PROTESTSIGNAAL RICHTING NIOD AMSTERDAM EN DE FILM DE OOST DIE 10 SEPTEMBER IN DE BIOSCOPEN GAAT VERSCHIJNEN. WAARIN NEDERLANDSE VETERANEN ALS SS MILITAIREN AFGESCHILDERD GAAN WORDEN.

Evenement is op Facebook te vinden:

https://www.facebook.com/events/2672009539783506/

 

MEN HOEFT ZICH NIET AAN TE MELDEN. MAAR BIJ AANWEZIGHEID DIENT MEN ZICH RESPECTVOL EN MET EERBIED EN WAARDIGHEID RICHTING DE SLACHTOFFERS EN VERZETSHELDEN EN ALLE VETERANEN TE GEDRAGEN #75JAARVRIJHEID

NIOD Amsterdam is uitgedaagd vanaf 4 mei 2020 door Maluku4Maluku kijk naar het volgende filmpje!

https://www.trouw.nl/binnenland/dekolonisatie-onderzoekers-niod-worden-uitgemaakt-voor-nsb-er-en-racist-dit-gaat-over-de-grens~b5c678b4/

NIOD onderzoekers verstoppen feiten, kijk maar vooral luister naar het volgende filmpje:

 

Persoonlijke aanvallen

Dekolonisatie-onderzoekers Niod worden uitgemaakt voor NSB’er en racist. ‘Dit gaat over de grens’

Het debat over het onderzoek naar geweld in Indonesië tijdens de dekolonisatie overschrijdt grenzen, waarschuwt het Niod. Onderzoekers worden voor landverraders uitgemaakt.

Wetenschappers die het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië onderzoeken, krijgen steeds vaker harde en soms persoonlijke aanvallen te verduren. De drie uitvoerende instituten van het onderzoeksprogramma maken zich zorgen. “De laatste tijd signaleren we een tendens de wetenschappelijke en persoonlijke integriteit van onderzoekers en het programma als geheel in twijfel te trekken. Dit vinden we een zorgelijke ontwikkeling, daarmee worden grenzen overschreden”, melden zij vrijdag in een persbericht.

“Het debat over de dekolonisatietijd ontspoort”, verklaart Niod-directeur Frank van Vree. “Wetenschappelijke onderzoekers worden in allerlei uitingen NSB’ers, landverraders of racisten genoemd. We juichen discussie toe, maar dit gaat ruim over de grens van een goed inhoudelijk debat.” Het Niod is een van de drie deelnemers aan het programma dat met overheidssubsidie in 2016 van start ging. In acht deelstudies onderzoeken het Niod, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de aard, omvang en oorzaken van grensoverschrijdend geweld in Indonesië in de periode 1945 tot 1949.

Van Vree haalt de website van veteranenplatform Maluku4Maluku aan als voorbeeld van in zijn ogen ontsporend taalgebruik. “Het Niod wenst een standpunt in te nemen dat de militairen in voormalig Nederlands-Indië oorlogsmisdadigers zijn”, valt daar te lezen. Volgens de tekst pleegt het Niod zelf oorlogsmisdaden met vooringenomen standpunten. “Wij zien dit als verraad, zoals de NSB dat ook deed.” Leo Reawaruw, woordvoerder van Maluku4Maluku, noemt het in een reactie ‘perfect’ dat het Niod vindt dat de discussie ontspoort. “Stop dit vooringenomen onderzoek maar meteen helemaal. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting en bezig straattaal, dat mag toch zeker?”

Geen aangifte van bedreiging

Van Vree: “Je ziet de laatste maanden een verharding van verschillende kanten. We krijgen soms teksten toegeworpen als: jullie krijgen nog met ons te maken. Daar zou je zelfs een dreigement in kunnen lezen. We wilden met dit persbericht een signaal afgeven en iedereen uitnodigen om inhoudelijk met elkaar te blijven debatteren en niet te vervallen in ongegronde scheldpartijen of beschuldigingen.” Aangifte van bedreiging heeft het Niod vanwege de algemene termen in het taalgebruik niet overwogen.

Scherpe kritiek komt, overigens al sinds de start van het onderzoek, uit twee hoeken. Aan de ene kant van mensen die vinden dat de gehele koloniale periode zou moeten worden onderzocht en niet alleen het geweld in de periode van dekolonisatie. Bovendien zeggen zij dat het onderzoek niet onafhankelijk is, omdat het Nederlandse onderzoekers zouden zijn die moeten bekijken wat hun eigen voorvaderen hebben aangericht. Ook nog eens gefinancierd door de Nederlandse overheid. Volgens Van Vree zijn er ook Indonesische historici bij betrokken en is er een klankbordgroep ingesteld met mensen uit allerlei maatschappelijke organisaties. De overheid heeft niets te zeggen over de wetenschappelijke uitkomst, stelt hij.

Vrees voor onderbelichte rol politiek verantwoordelijken

Aan de andere kant staan critici, veelal uit de kring van veteranen en hun nakomelingen, die bang zijn dat de onderzoekers juist als doel hebben Nederland in een kwaad daglicht te zetten. Zij zijn gealarmeerd sinds historicus Rémy Limpach in 2016 concludeerde dat Nederland zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan structureel extreem geweld in Indonesië. Zijn geruchtmakende boek ‘De brandende kampongs van generaal Spoor’ vormde de directe aanleiding voor dit grotere onderzoek. Veteranenorganisaties wijzen er telkens op dat ook aan Indonesische zijde extreem geweld is gebruikt. Zij vrezen dat die kant, evenals de rol van de politiek verantwoordelijken, onderbelicht zal blijven. Van Vree: “Wij zijn dat wel degelijk aan het onderzoeken, dus wacht de resultaten gewoon af”.

Die resultaten komen pas eind volgend jaar naar buiten; enkele maanden later dan afgesproken. Dit omdat archieven vanwege Covid-19 maandenlang gesloten waren.

Nederlandse historici zijn verantwoordelijk door 27 december 1949 uit de geschiedenisboeken wissen, en dit te vervangen door 17 augustus 1945. Dat is een oorlogsmisdaad gelijk aan NSB propaganda!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *