Het plan “bijzondere status grafrechten KNIL echtparen / kindersterfte barakken” is altijd bekritiseerd geweest door een meerderheid van de Molukkers in Nederland. Ook kon men de kritiek met name in bepaalde groepen op Facebook lezen. Vooral in de zogenaamde groep  “Ik heb hart voor Moluks erfgoed” werd zelfs een hetze gevoerd tegen elke plan(ook KNIL graven) die door Maluku4Maluku werd gelanceerd. Vooral in de beginperiode van de opgestarte samenwerking van frontman Leo Reawaruw met defensie in de persoon van de toenmalige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven, was het één en al kritiek. Uitlatingen die toen in “Ik heb hart voor Moluks erfgoed” te vinden waren, was dat met name frontman Leo Reawaruw en de IGK in de gevangenis gestopt moesten worden, en of zelfs opgehangen moesten worden. Want Reawaruw moest als verrader gezien worden! Dit is een feit! Zulke opmerkingen die oproepen tot haatzaaiing werden gewoonweg toegelaten door de beheerders van “Ik heb het hart voor Moluks erfgoed”. Reawaruw werd verwijderd en geblokkeerd, omdat hij een kritische weerwoord gaf. Het plan van en voor “bijzondere status van grafrechten” werd in het jaar 2017 bekend gemaakt via de media. Anderen zoals in Tiel claimen dat ze al jaren er mee bezig waren, dat is nepnieuws want het conceptplan is gebaseerd op het feit dat we over een speciale groep veteranen moeten spreken.

Kijk naar een terugblik van luitenant-generaal Hans van Griensven als IGK over KNIL Ambonezen, en excuses:

 

Ondanks alle kritiek, dat het allemaal fantasieverhalen waren vanuit Maluku4Maluku, zijn wij doorgegaan. Let wel als landelijke opererende belangenbehartiger voor KNIL veteranenrechten. Maar er werd steeds gewaarschuwd voor de plannen van Maluku4Maluku. Want wat wij wilden en voor strijden was niet mogelijk. Iedereen(Molukkers en Molukse organisaties die in Nederland actief zijn) vertelde al tiental jaren dat niets meer kon, en dat niets meer mogelijk was en is. Maar niemand had dat verteld tegen Leo Reawaruw van Maluku4Maluku. Want de stappenplan waar wij al jaren over schrijven, werd en wordt nog steeds uitgevoerd. En? De “bijzondere status van de graven” behoort daarin! Maar ineens ziet men de zogenaamde criticasters opstaan, en met waanargumenten komen dat zij de “bijzondere status van de graven” willen gaan regelen. Dat zij hun plannen om alles over te willen nemen(grafrechten) in hun woonwijken. Vergeten zij allen te vertellen, dat zij het concept van Maluku4Maluku willen gaan vermengen met subsidieaanvragen voor andere vage doeleinden. Hun plotselinge inmenging heeft ook andere doelstellingen. Maluku4Maluku is keihard van mening dat je het concept(graven) die is bedacht door onze frontman Leo Reawaruw niet en nooit mag vermengen met welke subsidieaanvraag dan ook! Er is genoeg subsidiegeld misbruikt, en nooit aangekomen bij de Molukse gemeenschap op landelijk en of plaatselijk niveau. Dus nu weer   subsidies proberen te krijgen over de ruggen van onze eerste generatie die begraven ligt, is weerzinwekkend! Maluku4Maluku verafschuwd elke vermenging met subsidieaanvragen in de besprekingen met gemeenten en of andere overheidsinstanties. Binnen een maand tijd zien wij dat gebeuren in enkele Molukse woonwijken! Wat weer een belediging is ten aanzien van het leed en trauma wat onze eerste en tweede generatie heeft moeten meemaken.

 

 

 

Wat iedereen nu snel moet beseffen is het feit dat Maluku4Maluku de bedenkers zijn van het concept over de graven. Daardoor kan Maluku4Maluku tot in detail alles verdedigen op elk niveau van de overheid. Daarnaast is het niet alleen een kwestie van het vervallen van de rekening die men opgestuurd krijgt van de gemeente. Ook is het behalen van de bijzondere status van graven gebaseerd op de volgende feiten, ten eerste gelden die voor veteranen die een speciale groep zijn in de Nederlandse geschiedenis. Zij verdienen een voorkeursbehandeling, en hebben zeker een bijzondere plaats verdiend in de Nederlandse samenleving. Het is een grove belediging om de Molukse samenleving te gaan vergelijken als Syrische en of andere vluchtelingen en of gelukzoekers. Laat staan oorlogsmisdadigers en of migranten. Wanneer je dit niet snapt, kan je beter je mond houden.  Dit is een speciale boodschap voor ene Geronimo M, een volle neef van een zogenaamde politieke leider. Maar dat organisaties zo’n persoon nog durven en willen uitnodigen als zijnde een expert, is voor ons allen een raadsel.

Met betrekking tot het feit dat er een groepje extreem linkse Molukkers nu de term richting onze eerste generatie als zijnde oorlogsmisdadigers willen gaan bestempelen. Wil Maluku4Maluku het volgende verklaren, en dat heeft met name te maken met de film De Oost van Jim T. Maluku4Maluku is in voorbereiding om met bevriende relaties de eerste juridische stappen te zetten. Om de huidige vorm van de film in combinatie met een lesprogramma tegen te houden.

 

 

Dit is van belang voor niet alleen de bijzondere status van de graven, maar ook voor het behoud van Molukse wijken, ontspanningsruimten, en gebedshuizen. Want veteranen en oorlogshelden hebben daar recht op! Oorlogsmisdadigers hebben geen speciale behandeling nodig is Maluku4Maluku ook van mening. Maar onze eerste generatie zijn Nederlandse veteranen, en oorlogshelden met een speciale status in de hedendaagse Nederlandse samenleving!

Volgende YouTube film en EenVandaag TV item werd door samenwerking met Maluku4Maluku gemaakt:

 

 

Maluku4Maluku werkt samen met diverse personen in allerlei woonwijken, en of provincies. Die ook gericht naar Molukse woonwijken gaan bezoeken, om aanmeldingsformulieren over te dragen deur aan deur. De afgelopen weken hebben wij bijvoorbeeld samenwerking aangegaan met een groep uit Culemborg. Met de volgende personen hebben wij besprekingen gehad, en deze week zal er weer een bijeenkomst zijn:

 

Zij zijn allen actief onder de volgende naam: TEAM MALUKU4MALUKU CULEMBORG

Edi Supusepa / Sammy Sinay / Paul Akihary / Anies Tahiya / Boetje Saya

Bij de besprekingen waren en of zijn aanwezig  ambassadrice José Imlabla / ambassadeur Rudy de Queljoe / Eli Nahumury /  frontman Leo Reawaruw allen Maluku4Maluku.

De contacten richting begraafplaats en gemeente Culemborg zijn vorig jaar gestart, omdat het graf van dominee Keiluhu in gevaar bleek te zijn. Maluku4Maluku reageert altijd sneller dan welke Molukse organisatie dan ook, dat is de praktijk. Want Maluku4Maluku zal alles er aan doen om ruimingen van graven boven en beneden graven voorkomen. Niet alleen in Culemborg was dat zo, een paar weken geleden ook in een Molukse wijk in Zuid-Holland en Almelo. Maar ook vorige jaar in Vught. Welke organisatie kan dit navertellen?

Derde kwartaal 2020 kwam Maluku4Maluku in beweging in Culemborg

 

Team Maluku4Maluku Culemborg heeft de afgelopen dagen veel werk verzet in hun Molukse wijk met als resultaat dat bijna alle aanmeldingen doelgericht zijn uitgedeeld bij de nabestaanden. De reacties zijn positief, omdat men ook het resultaat kon meenemen naar iedereen. Maluku4Maluku wil dan ook de Molukse wijk Culemborg en Team Maluku4Maluku Culemborg feliciteren met het behaalde resultaat, want de beslissing is gevallen! De gemeenteraad neemt het conceptplan van Maluku4Maluku over voor de graven van onze eerste generatie KNIL echtparen in Culemborg. Het bewijs klik op onderstaande regel:

MV1 – VVD Motie KNIL Graven (002) (1)

Wilt u zich ook aanmelden vanuit welke plaats dan ook uit Nederland als nabestaande voor het conceptplan van Maluku4Maluku? Meld u aan via de volgende link! Let op ook KNIL MARINE mensen die ook op de transportschepen zaten in het jaar 1951 komen hiervoor in aanmerking! Vanaf vandaag zullen er in verschillende wijken deur aan deur aanmeldingsformulieren verspreid worden.

Aanmelden Molukse wijken in Nederland ten behoeve van de inventarisatie van ‘bijzondere status’ KNIL Ambonezen graven / kindergraven door de kindersterfte in barakken!

Met betrekking tot de roep om excuses is Maluku4Maluku duidelijk over. Want aan excuses heb je niets aan! Daarom de volgende uiting op YouTube:

 

Reactie op “Team Maluku4Maluku – Culemborg scoort zonder subsidies bijzondere status graven

  1. Goed bezig Leo. Knappe prestatie! Chapeau! Jij zet de Molukse spirit met lef om in daden en dat zie ik niet zo vaak meer in onze Molukse samenleving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *