Persbericht Maluku4Maluku haat zaaien en groepsbelediging door de film De Oost / Kapitein Westerling vermoord

Leeuwarden, 29 april 2021

  • Maluku4Maluku zal zich gaan verzetten tegen het lanceren van de film “De Oost” in combinatie met het lesprogramma “De wereld van de Oost” op 13 mei 2021. Omdat het is doorspekt met leugens en verdraaiing van ware gebeurtenissen. Deze leugens mogen niet op middelbare scholen doorgegeven worden via een lesprogramma

  • Maluku4Maluku komt op voor de Nederlandse slachtoffers en nabestaanden van de Molukse acties uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, zij allen hebben recht op de waarheid achter de Molukse acties. Zij dienen te weten wat de echte oorzaken waren van de wanhoopsdaden waar zij slachtoffers van zijn geworden. Deze redenen worden niet in het lesprogramma aan de kaak gesteld. Want er is nooit dekolonisatie geweest op de Molukken, Papua, Timor en Atjeh.

  • Maluku4Maluku zal met diverse veteranenverenigingen een gezamenlijke verklaring uitbrengen richting de Nederlandse overheid, om alle onvrede kenbaar te maken.

  • Maluku4Maluku zal publiekvriendelijke acties gaan voorbereiden, maar ook zal er gewerkt worden aan de eerste demonstratie in Den Haag. Dit is speciaal omdat de gemeente Den Haag een demonstratieverbod heeft ingesteld voor Molukse demonstraties door het centrum.

  • Maluku4Maluku zal de samenwerking met de Federatie Indische Nederlanders gaan verstevigen de komende tijd. Om mogelijk gezamenlijk over te gaan tot publieksvriendelijke acties. Maar ook juridische stappen!

  • Maluku4Maluku zal zich gaan wenden, zoals vorig jaar ook is gedaan, richting directie van bioscoopketen Pathé. Pathé gaf eerder een verklaring geen films in het bioscopen te willen draaien die beledigend zijn tegenover bevolkingsgroepen. Pathé is helemaal tegen films die oproepen tot het zaaien van haat tegenover bevolkingsgroepen.

  • Maluku4Maluku is voor artistieke vrijheid maar is tegen het feit dat een film die ver van de waarheid afstaat, gebruikt gaat worden als basis voor een lesprogramma voor de middelbare scholen in Nederland.

  • Maluku4Maluku eist alle verwijzingen af naar de suggestie die gewekt wordt naar SS legereenheden bij Nederlandse veteranen. Hiervoor dient een disclaimer voor te komen bij vertoning van de film.

  • Maluku4Maluku verafschuwt de plot van de film van “De Oost” waarin kapitein Raymond Westerling wordt doodgeschoten, is in strijd met de werkelijkheid. Dus kan nooit de basis worden voor een lesprogramma op Nederlandse scholen.

Einde persbericht

Hieronder een uitgebreidere uitleg:

De vooraankondigingen die nu op het internet circuleren over de première van de film “De Oost” heeft binnen de Molukse samenleving in Nederland veel stof doen opwaaien. Let wel in combinatie met een lesprogramma. Maar ook intense teleurstelling is ontstaan, gepaard met woedde.  Woedde die nu nog geuit wordt op diverse groepen op Facebook. Dit omdat in het herdenkingsjaar van 70 jaar Molukkers in Nederland de Molukse bevolkingsgroep zich voor de zoveelste maal benadeeld voelt, en dit is nog op zijn zachts uitgedrukt. Maluku4Maluku is al jaren bezig om het echte verhaal over de tientallen schendingen van mensenrechten(waaronder ook die van de EVRM) die zijn gepleegd op de KNIL Ambonezen en hun gezinnen. Die op dienstbevel in het jaar 1951 naar Nederland moesten komen, voor een verblijf van maximaal zes maanden. Maluku4Maluku wil dat het ware verhaal in de geschiedenisboeken komt, ook voor de scholen in Nederland. In het herdenkingsjaar 70 jaar Molukkers in Nederland gaat het eindelijk gebeuren. Maar vanaf 13 mei 2021 worden ze als oorlogsmisdadigers gepresenteerd in het lesprogramma die gekoppeld is aan de film De Oost. Want dat is de geplande lancering van beide projecten.

Maluku4Maluku is de landelijke belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen veteranen, en hun partners, kinderen en of nazaten. Wij beseffen dat er een artistieke vrijheid in de filmwereld is. Maar de film combineren met een lesprogramma op de Nederlandse middelbare scholen mag niet gebeuren.

Artikel verscheen ook in alle regionale dagbladen en in Algemeen Dagblad

Het filmverhaal is niet verantwoord om te combineren in een lesprogramma, om diverse redenen één daarvan is het onderwerp PTSS gerelateerd aan militairen en of veteranen. Binnen een bespreking die heeft plaatsgevonden tussen Sander Verdonk en Leo Reawaruw in de zomer van 2020 is dit naar voren gekomen. Op de vraag van Reawaruw of dit in samenwerking met Defensie of het Veteranen Instituut, en of het Veteranen Platform is ontwikkeld als één van de onderdelen van het lesprogramma, werd door Sander Verdonk volmondig nee geantwoord. PTSS is nog steeds binnen de maatschappij een groot probleem. Een verkeerd beeld richting Nederlandse jeugd is totaal onverantwoord ten aanzien van dit onderwerp.

De verwijzingen naar de manschappen van kapitein Raymond Westerling naar het legeronderdeel van Hitler van de SS zijn zeer suggestief, ligt uiteraard onder artistieke vrijheid. Maar mag dan ook niet terugkeren in een lesprogramma. Vandaag de dag is men visueel ingesteld. Dit is pure manipulatie richting de gedachten van de jeugd. De kans dat de jeugd al op voorhand een vertroebeld beeld van de lessen krijgt, is groot. Let op, in de film De Oost dragen de manschappen hoge leren laarzen die verwijzen naar SS kleding. In de tropen werden geen hoge leren laarzen gedragen. Ook het lettertype van de titel van de film is ontleend aan het lettertype van Hitler. Daarnaast de personage die kapitein Westerling moet voorstellen, heeft een Hitler-snor dit gaat alle perken te buiten. Een lesprogramma dient gebaseerd te zijn op historische feiten en suggestieve verwijzingen dienen achterwege te blijven.

 

Reawaruw vroeg Sander Verdonk ook hoe het in de film met kapitein Raymond Westerling is gegaan. Het antwoord? Bij de hoofdrolspeler ontwikkelt zich een zware vorm van PTSS, en hij keert terug naar Nederland. Hij kampt steeds meer met zijn PTSS die aan zijn missie is gerelateerd. Kapitein Raymond Westerling is voor een korte termijn dan operazanger(dat klopt met de werkelijkheid), de hoofdrolspeler zoekt Westerling op tijdens een optreden. Zij zien elkaar, en de hoofdrolspeler schiet Westerling dood. Einde film!! Hoe kan men zoiets bedenken wanneer men weet dat dit ingevoerd is in een lesprogramma voor de Nederlandse middelbare scholen. Eerder gesteld het onderwerp PTSS bij militairen en of veteranen kan men niet zonder grondige onderzoek en adviezen van specialisten combineren met een lesprogramma. Het kan totale onbegrip geven. Het doodschieten van kapitein Westerling is in strijd met de werkelijkheid. Maar ook is het een grove vorm groepsbelediging, ten aanzien van militairen en veteranen die uitgezonden werden door de Nederlandse politiek. Maar ook richting partners, familieleden en nabestaanden van militairen en veteranen.

Hitler droeg een snor niet kapitein Westerling

Want hoe gaat de Nederlandse jeugd over deze groepen binnen de samenleving denken? Men moet spreken over een soort haatzaaiing. Want het beeld gaat nu geschept worden, dat alle Nederlandse militairen oorlogsmisdadigers zijn. Maar dat men ook nog eens voor hun waakzaam moet zijn, wanneer zij terugkeren naar de burgermaatschappij omdat zij dan weer kunnen doden. Dat is de gedachte die men nu gaat kweken.  Wie weet moet men alle veteranen zien als geestelijk gestoorde burgers.  Dit is totaal onverantwoord om deze film De Oost te combineren met een lesprogramma, wanneer men beseft dat hier het moslim-extremistisch onderwijs ook is verboden omdat het kan leiden tot groepsbelediging en zaaien van haat.

Met name richting de Molukse samenleving die ook tijdens alle media-aandacht van 70 jaar Molukkers in Nederland steeds worden geassocieerd met de acties uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, en activiteiten van een verboden motorclub. Is dit nog meer een reden tot mogelijke haatzaaiing tegenover de Molukse bevolkingsgroep. Maar ook een regelrechte groepsbelediging die woedde opwekt bij alle Molukkers van eerste, tweede, derde en vierde generatie. Maar niet alleen de Molukse bevolkingsgroep beledigd men hiermee. Zoals eindelijk door minister-president uitgesproken op 15 augustus 2020 moet men beseffen dat er in totaliteit 2 miljoen Nederlanders zijn die banden met het voormalige Nederlands-Indië. Dus Indische en Nederlandse staatsburgers en Molukkers worden beledigd, en ook nog eens haat tegenover hun (groot)ouders gezaaid!

Wanneer men de berichten moet geloven is het lesprogramma gebaseerd op historische feiten? Dan moet men wel beseffen dat Soekarno onder dwang 17 augustus de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Soekarno lag meer in de lijn van de 7 december toespraak van koningin Wilhelmina, en dat was een geleidelijke overdracht naar zelfbestuur. Men kan nooit spreken over een republiek vanaf augustus 1945 maar meer over een situatie als zijnde een kalifaat van ISIS. Er was nog niet eens een regeringsgebouw laat staan een wetgeving.  Daarna brak er een geweldexplosie de zogeheten “Bersiap-periode” daar wordt amper over gesproken. Aangezien de producenten een grote geldstroom hebben binnengesleept van Indonesische investeerders. Er waren veel partijen en of milities zoals rampokkers, pemuda, jihadisten. Allen waren ze opgeleid door Japan en keken toe hoe Molukkers, en Nederlanders en Indische mensen werden gemarteld en vermoord. Het ontstaan van  de Federatie van Indonesië is internationaal vastgesteld op 27 december 1949, dit is ook door de Verenigde Naties onderschreven. Het is dan wereldvreemd dat een filmproducent in combinatie met een lesprogramma alles naar zijn gedachten wilt veranderen.

De informatie over de lesprogramma is vertekend, niet alleen om het feit dat men de “Bersiap-periode” niet goed uitlicht. Maar ook het volgende feit zal niet worden uitgelicht. Dat zijn de oorzaken van de acties van Molukse jongeren in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Want men moet dat allemaal zien als nasleep van de periode 1945-1950 want historische feiten worden ontkend wanneer men 17 augustus 1945 binnen het lesprogramma willen laten doen voorkomen als de dag van het ontstaan van de Republiek Indonesia. Hiermee verklaart men dan ook dat de acties uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, hersenspinsels waren van de Molukse jongeren. De slachtoffers die onder de Nederlandse burgers waren hebben recht op de waarheid! De waarheid waarop men de Molukse acties op baseerden. Dat recht hebben de slachtoffers, en hun families en of nabestaanden, en wel van de treinkaping in 1975 Wijster(3 Nederlanders omgekomen). Maar ook van de treinkaping 1977(2 Nederlanders omgekomen). Maar we mogen de kinderen van Bovensmilde niet vergeten die na de bevrijding kampten en nog kampen met PTSS. De acties van Molukse jongeren in de vorige eeuw waren gebaseerd op de overdracht van de voormalige kolonie, die werd ondertekend op 27 december 1949. Daarin zat het zelfbeschikkingsrecht in voor andere bevolkingsgroepen dan Javanen die zich niet meer konden vinden in de nieuwe staatsvorm. Daarnaast dreigt het gevaar dat men in het lesprogramma het jaar 1950 niet behandeld gaat worden, omdat het lesprogramma adviezen heeft gevraagd en gekregen van onder andere NIOD en KITLV. Beide organisaties hebben subsidies gekregen om de periode 1945-1950 te gaan onderzoeken, maar weigeren het jaar 1950 te gaan benoemen in hun onderzoeken. Terwijl dat jaar bepalend is voor de Molukse samenleving, want in dat jaar werd besloten dat de KNIL Ambonezen op dienstbevel naar Nederland(voor maximaal zes maanden) moesten komen. Maar dat is ook het jaar dat op 25 april 1950 gebruik gemaakt werd van het zelfbeschikkingsrecht zoals is omschreven in het internationaal erkende verdrag die werd ondertekend in Amsterdam.

De Molukse samenleving in Nederland ziet zichzelf niet als migrant, vluchteling, gastarbeider of gelukzoeker. Sinds 25 maart 2021 laat de regisseur Jim Taihuttu op de website van de productiemaatschappij van de film en lesprogramma het volgende weten:

Writer-director Jim Taihuttu is the great-grandson of a Moluccan KNIL-soldier who died fighting for the Dutch crown during the Indonesian War of Independence. Fearing for their lives, his family fled to the Netherlands after the war ended

Schrijver en regisseur Jim Taihuttu is de achterkleinzoon van een Molukse KNIL militair die stierf tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tegen Indonesië. De familie Taihuttu vreesden voor hun levens en vluchten naar Nederland. 

 

Deze verklaring heeft een impact gegeven binnen de Molukse samenleving die in dezelfde week 70 jaar na dienstbevel herdachten. Er is binnen de eerste en tweede, derde en zelfs vierde generatie Molukkers woedde ontstaan. Dat is op met name Facebook en of Whatsapp tot uiting gekomen. Maluku4Maluku durft met zekerheid te stellen dat wanneer de film De Oost in combinatie met het lesprogramma niet evenwichtig neergezet word naar feiten, dat er bepaalde reacties gaan komen vanuit 70 jaar Molukkers in Nederland.

De film De Oost krijgt financiële injecties vanuit Indonesië zo kan men de beeldvorming maken over oorlogsmisdaden tegenover “hun volk”. Maar ook gelijk de aandacht afwenden van de jarenlange genocide, en onderdrukking uitgevoerd door Indonesië  op de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van eilanden op de Molukken, Timor, Papua en Atjeh.

Reactie op “Persbericht Maluku4Maluku haatzaaien en groepsbeleding door de film De Oost / Kapitein Westerling vermoord

  1. Waarheidsbevinding wordt geschiedsvervalsing met deze film en ‘onderwijs’. Nederland moet verantwoordelijkheid nemen en wel publiekelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *