Jim Taihuttu wanneer en waar met jouw honderd figuranten?

De Indonesische filmregisseur Jim Taihuttu is een beetje in de war, de uitspraak dat de defensietop en veteranen hun goedkeuring hebben uitgesproken over zijn fantasie-film is er niet! De verklaring van Veteranen Platform van afgelopen vrijdag spreekt alles tegen.

Nationale Dodenherdenking 4 mei 2021 bracht Maluku4Maluku een minuut stilte en een ere-groet aan alle slachtoffers en veteranen vanuit Nederlands-Indië

Nu beweert hij dat er afgelopen vrijdag bij de Amsterdamse rechtbank Zuidas een demonstratie was.  Er was geen demonstratie, parketpolitie en de Amsterdamse politie kunnen dit allemaal bevestigen. Wij stonden daar met een kleine delegatie van Maluku4Maluku en hadden geen demonstratie gehouden, en hebben ons aan alle regels gehouden. Geen openbare ordeverstoringen, en of andere zaken die niet door de beugel kunnen. Wanneer Jim T nu ook eens stopt met liegen, en vooral met zielig doen. Nu wil hij de FIN en de zogenaamde demonstranten ontmoeten? Wij, als Maluku4Maluku, de landelijke Molukse belangenbehartiger van de KNIL(DTS en KST horen daar onder) Ambonezen waren zijn zogenaamde demonstranten. Jim T en zijn zakelijke projectleider Sander Verdonk willen wij zeker ontmoeten, wil hij meer mensen meenemen. Ook geen probleem. Jim T dan wel blijven staan, en niet zoals Sander angstig weglopen. Jim T niet gezien? En dat je heel veel bloedgeld hebt aangenomen om onze eerste generatie te verraden is ons bekend. Kijk maar naar:

Maluku4Maluku moet lezen dat wij contact moeten opzoeken met Sander Verdonk van New Ams dat zullen we dinsdag 11 mei doen per email. Dit zullen wij ook publiceren als “open brief” wij verwachten dan van jouw een antwoord, met een datum en locatie.

 

Veteranen doen aangifte tegen Venlose regisseur Taihuttu

Meerdere veteranenorganisaties nemen afstand van de film De Oost, geregisseerd door de Venlose Jim Taihuttu. Veteranenorganisatie Maluku4Maluku doet ook aangifte. De aanleiding hiervoor is een artikel in het Algemeen Dagblad waarin Taihuttu zich uitspreekt over de kritiek op zijn film.

Veteranen Platform schaart zich ook achter gedachtegang Maluku4Maluku

Daarin zegt de Venlose regisseur dat de defensietop en veteranen hun goedkeuring zouden hebben uitgesproken voor de film. Ook noemt hij de veteranen die kritiek hebben ‘gekkies’ en ‘onofficiële partijen’. Maluku4Maluku doet aangifte tegen Taihuttu vanwege groepsbelediging en zaaien van haat tegenover Molukse, Indische en Nederlandse slachtoffers en veteranen.

Maluku4Maluku doet aangifte tegen onder andere Jim en Jazzy Taihuttu(Indonesische afkomst)

De Oost
Film De Oost gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949, een zeer beladen hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis. De film is vanaf 13 mei te zien op Amazon Prime Video.

Kritiek
Volgens de Federatie Indische Nederlanders (FIN) laat een recente trailer zien dat Nederlandse militairen naar Nederlands-Indië zijn gestuurd ‘om de Indonesische vrijheidsstrijd neer te slaan’, terwijl zij vooral zijn gestuurd om een eind te maken aan de Bersiap. Dat waren gewelddadige Indonesische paramilitaire organisaties en bendes. Het Veteranen Platform (VP), dat meer dan 70.000 individuele veteranen vertegenwoordigt, vindt dat de film een ongenuanceerde en eenzijdige benadering is van het militair optreden in die tijd.
Legertop

“Diverse mensen uit de legertop en veteranen uit die tijd hebben de film gezien en hun goedkeuring uitgesproken. Die paar gekkies zien alleen wat ze willen zien. Mensen met kritiek hebben misschien zelf wel iets op hun kerfstok waarover ze geen verantwoording durven af te leggen”, zegt Taihuttu in het AD. “Ik had deze film niet durven schrijven als de basis ervan niet echt gebeurd was”, benadrukt de regisseur. “En ik ben een filmmaker, geen historicus. Het enige wat ik wil is een topje van de ijsberg laten zien.
Kort geding
De FIN eist middels een kort geding dat er een disclaimer komt. Volgens de federatie maakt de film geschiedkundige claims zonder feitelijke onderbouwing. Taihuttu zegt de disclaimer aan het einde van de film te willen verwerken, maar dit is voor de FIN niet genoeg. De rechter doet dinsdag uitspraak.
Demonstranten
Tijdens de inhoudelijke zitting van het kort geding afgelopen vrijdag, verzamelde een vijftal demonstranten zich voor de Rechtbank Amsterdam. “Toen knapte er iets in mij en merkte ik dat ik niet verder kon. Verbazing en verslagenheid. Ik voel mij als kunstenaar namelijk totaal niet serieus genomen op deze manier. Jarenlang werk ik aan een sociaal maatschappelijk geëngageerde film en wat krijg ik er voor terug: Een protest van vijf mensen?”, schrijft Taihuttu op zijn Instagrampagina.
‘FIN’
Hij vervolgt: “Maar goed, ik ben de beroerdste niet en heb nog wat contacten in de casting wereld dus wil de Federatie Indische Nederlanders het volgende aanbieden. Bij jullie volgende demonstratie tegen de film stuur ik 100 figuranten om jullie te helpen. Dit betaal ik uiteraard geheel uit eigen zak.”

Bovenstaande tekst is te lezen via de volgende website:

https://www.1limburg.nl/veteranen-doen-aangifte-tegen-venlose-regisseur-taihuttu?context=default

 

 

2 reacties op “Jim Taihuttu wanneer en waar met jouw honderd figuranten?

 1. “DE OOST” DE VEELBESPROKEN NEDERLANDSE SPEELFILM
  Vanuit de 75 jarige Republiek Indonesie heb ik recensies gelezen over de Oorlogsfilm met een Nederlandse Militair in de Hoofdrol. Wat ontbreekt in de vele verhalen is het perspectief van de oorspronkelijke bevolking in Provincie Zuid Sulawesi waar het verhaal afspeelt. Waarom geen KNIL Soldaat als Hoofdrol Speler met een 100% Ambonese of Indische achtergrond? De Koning heeft zijn excuses gegeven tijdens het Staatsbezoek in Indonesie voor deze poltitionele acties. Maar niet voor het koloniale verleden van circa 350 jaar in voormalig Nederlands Indie. Als Lid van de Nederlandse Economische Missie heb ik een brief geschreven naar President Joko Widodo. Met als introductie een kort verhaal wat er gebeurd is met de Nederlanders, Indo’s, Chinezen en Ambonezen tijdens en na de tweede wereld oorlog, de bersiap & de repatriering naar Nederland en de gevolgen daarvan tot heden. Op het eind van deze tekst heb ik gevraagd of President Jokowi ook zijn excuses kan bieden aan het Nederlandse Volk. Met name aan diegene met Indische en Molukse achtergrond of een band hebben met voormalig Nederlands Indie. Nog geen schriftelijk antwoord van de President maar dank u wel en dat het in behandeling is. Ferdinand Gerson Beer , Stichting Pro Deo Care. Oprichter & Vrijwillige Missie Pionier uit het Koninkrijk der Nederlanden in Provincie Noord Sulawesi, Republiek Indonesie. #nlindonesia #indonesie #nederland #15augustus1945

 2. “DE OOST” SEBELUMNYA FILM TERKENAL BELANDA DILIHAT DARI 13 MEI.
  Dari 75 tahun Republik Indonesia saya membaca beberapa review tentang Film Perang dengan Prajurit Belanda dalam Peran Utama. Yang hilang dari sekian banyak cerita tersebut adalah sudut pandang penduduk asli di Provinsi Sulawesi Selatan tempat pembuatan film tersebut. Mengapa bukan KNIL Soldier sebagai Pemain Peran Utama dengan latar belakang 100% Ambon atau Indo-Eropa? Raja Willem Alexander dari Belanda meminta maaf selama kunjungan kenegaraan ke Indonesia atas tindakan polisional tersebut. Namun tidak untuk masa penjajahan yang berlangsung kurang lebih 350 tahun di Hindia Belanda. Sebagai Anggota Misi Ekonomi Belanda pada Maret 2020, saya menulis surat kepada Presiden Joko Widodo setelah sekitar satu bulan. Memperkenalkan cerita pendek tentang apa yang terjadi pada orang Belanda, Indo-Eropa, Tionghoa dan Ambon selama dan setelah Perang Dunia II, Bersiap & Pemulangan ke Belanda dan konsekuensinya hingga saat ini. Di akhir cerita ini saya menanyakan apakah Presiden Jokowi juga bisa meminta maaf kepada rakyat Belanda. Terutama bagi mereka yang berlatar belakang Indo-Eropa dan Maluku atau yang memiliki hubungan dengan Hindia Belanda. Belum ada jawaban tertulis dari Presiden, tapi terima kasih dan masih menunggu.
  Yayasan Pro Deo Care
  Ferdinand Gerson Beer
  Perintis Misi Sukarela dari Kerajaan Belanda di Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia.
  “DE OOST” DE VEELBESPROKEN NEDERLANDSE SPEELFILM VANAF 13 MEI TE ZIEN.
  Vanuit de 75 jarige Republiek Indonesie heb ik enkele recensies gelezen over de Oorlogsfilm met een Nederlandse Militair in de Hoofdrol. Wat ontbreekt in de vele verhalen is het perspectief van de oorspronkelijke bevolking in Provincie Zuid Sulawesi waar de film afspeelt. Waarom geen KNIL Soldaat als Hoofdrol Speler met een 100% Ambonese of Indische achtergrond? De Koning heeft zijn excuses gegeven tijdens het Staatsbezoek in Indonesie voor deze poltitionele acties. Maar niet voor het koloniale verleden van circa 350 jaar in voormalig Nederlands Oost Indie. Als Lid van de Nederlandse Economische Missie maart 2020, heb ik na circa een maand een brief geschreven naar President Joko Widodo. Met als introductie een kort verhaal wat er gebeurd is met de Nederlanders, Indo’s, Chinezen en Ambonezen tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog, de Bersiap & de Repatriering naar Nederland en de gevolgen daarvan tot heden. Op het eind van deze tekst heb ik gevraagd of President Jokowi ook zijn excuses kan bieden aan het Nederlandse Volk. Met name aan diegene met Indische en Molukse achtergrond of een band hebben met voormalig Nederlands Indie. Nog geen schriftelijk antwoord van de President maar dank u wel en dat het in behandeling is.
  Stichting Pro Deo Care
  Ferdinand Gerson Beer
  Vrijwillige Missie Pionier uit het Koninkrijk der Nederlanden in Provincie Noord Sulawesi Republiek Indonesie.
  “DE OOST” THE PRE FAMOUS DUTCH MOVIE TO BE SEEN FROM 13 MAY.
  From the 75 year old Republic of Indonesia I read some reviews about the War Film with a Dutch Soldier in the Leading Role. What is missing from the many stories is the perspective of the original population in South Sulawesi Province where the film is set. Why not a KNIL Soldier as Leading Role Player with a 100% Ambonese or Indo-European background? The King Willem Alexander from The Netherlands apologized during the State visit to Indonesia for these politional actions. But not for the colonial past of approximately 350 years in the former Dutch East Indies. As a Member of the Netherlands Economic Mission in March 2020, I wrote a letter to President Joko Widodo after about a month. Introducing a short story of what happened to the Dutch, Indo-Europeans, Chinese and Ambonese during and after the Second World War, the Bersiap & the Repatriation to the Netherlands and its consequences to the present day. At the end of this story I asked if President Jokowi could also apologize to the Dutch people. Especially to those with an Indo-European and Moluccan background or who have a connection with the former Dutch East Indies. No written answer from the President yet, but thank you and it’s pending.
  Foundation Pro Deo Care
  Ferdinand Gerson Beer
  Voluntary Mission Pioneer from the Kingdom of the Netherlands in the Province of North Sulawesi Republic of Indonesia.
  #nlindonesia #indonesie #netherlands #15augustus1945 #melati #15augustus #melatispeld #nlindonesie #nederland #belanda #nederlandsindie #geschiedenis #bevrijdingsdag #vrijheid #indonesia #jokowi #jokowidodo #presiden #presidenindonesia #PresidenJokowi #PresidenJokoWidodo #dprri #kemdikbud #kemdikbud_ri #koninklijkhuis #TweedeKamer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *