Zondag 29 juli 2018 in Leeuwarden komt er ook een korte uitleg over Denken en Doen in het Groen! Daarnaast gastspreker van Indisch Platform 2.0 en uitleg van frontman Leo Reawaruw over de strategie die ingezet gaat worden richting militaire ereschulden. Deze claims gelden voor veteranen, of weduwen, en of nabestaanden. Dit traject gaat opgestart worden in de maand september. 
Kom naar Leeuwarden! Deuren open vanaf 14.00 uur! Entree 15 euro inclusief koffie, thee, water, frisdrank, wijn en bier plus warm eten! Kerkdienst om 14.45 uur daarna gastsprekers, bloemlegging hangt van de hitte af! Zal voor of na het warm eten gaan gebeuren in Rengerspark Leeuwarden

 

Stichting Maluku4Maluku is voor belangen van Nederlandse veteranen, waaronder de KNIL Ambonezen een prominente plek hebben. Zoals veel veteranenverenigingen hebben wij besloten om een hulpproject op te starten in het gebied waar Maluku4Maluku mee  verbonden is. Andere veteranenverenigingen hebben ook speciale banden met bepaalde landen, en hebben daar ook projecten lopen. Stichting Maluku4Maluku zijn frontman Leo Reawaruw heeft al jaren contact met Ingenieur Zeth Tapilaha.  Jaren geleden hebben zij al over bepaalde plannen gehad om een project op te starten op Ambon. Eind vorig jaar hebben ze veelvuldig weer contact met elkaar gemaakt, de tijd is nu aangebroken om alles daadwerkelijk op te starten om doelstellingen te halen. Dit alles past in de gedachtegang van Maluku4Maluku.

Ingenieur Zeth Tapilaha en frontman Leo Reawaruw maken concrete afspraken voor project DENKEN EN DOEN IN HET GROEN

Het is een eer voor stichting Maluku4Maluku bekend te maken dat Ingenieur Zeth Tapilaha heeft besloten om het project die hij al helemaal in kaart heeft gebracht, onder de stichting (merknaam) Maluku4Maluku te brengen. Alle technische lijnen over het project zal dan ook via hem gaan lopen. Met enige trotsheid willen wij de volgende doelstellingen binnen een projectplan bekend te maken aan u allen:

Stichting Maluku4Maluku project “DENKEN EN DOEN IN HET GROEN”

DENKEN EN DOEN IN HET GROEN

Doestelling 1: Ieder land in deze wereld heeft het recht op zuiver en helder drinkwater.

Een verantwoord en weloverwogen drinkwaterbeleid dat voor de toekomst nagenoeg alle milieu vragen positief kan beantwoorden. Om te voorkomen, dat de grondverzakkingen vertoont door de gevolgen van grondboringen(waterputten), kiest stichting Maluku4Maluku bewust voor het verzilten van zeewater om drinkwater te verkrijgen.

De techniek die we hiervoor kiezen heet ‘De omgekeerde Osmose’. Omgekeerde osmose, ook wel ‘reverse osmosis’, ‘RO’ , genoemd, is een membraanfiltratie techniek.

Doelstelling 2: Het veranderen van het open rioolsysteem, naar een centrale rioolleidingnet, waar het rioolleidingnet op aangesloten is.

De leidingen vanuit alle woningen, openbare gebouwen, hemelwaterafvoer en van onder de straten, moeten verder doorgepompt worden naar een centrale om daar gezuiverd te worden.

Doelstelling 3:  Een groene energievoorziening die beantwoord aan de milieu vraagstuk van de toekomst.

Stichting Maluku4Maluku kiest hierbij bewust voor de toepassing van zonnepanelen als elektrische energievoorziening. Bij de keuze van zonnepanelen, gaan we uit van het realiseren van een een centraal punt, waar een verzameling van zonnepanelen gegroepeerd staan.

Daarnaast moet er een leidingnet worden aangelegd naar alle woningen waar elk dak wordt voorzien van een aantal zonnepanelen voor een directe eigen voorziening, we denken dan aan een eigen warmwatervoorziening en eventuele het terug leveren aan de Centrale.

Doelstelling 4: Werkverschaffing en zelfredzaamheid

Dit alles moet een voorbeeldfunctie zijn voor alle plaatsen in de Molukken, zodat wij door alle ervaringen in Waai en Tulehu. Waarin mogelijkheden en onmogelijkheden en fouten verwerkt kunnen worden naar een goed uitvoerbare plan voor andere plaatsen. Waarin werkverschaffing in verband met opbouw en onderhoud van alles een stevige rol gaat krijgen. Zodat er sprake kan zijn van  zelfredzaamheid.

Met dit energieproject weten we dat de uitstoot van CO2 nagenoeg nul is.

We beantwoorden hiermee de richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie.

Deze drie projecten moeten worden gerealiseerd met financiële  sponsorgelden en donaties zoals crowdfunding Stichting Maluku4Maluku zal daar een leidende rol in gaan vervullen.

De volgende plaatsen op Ambon zullen benaderd worden om het daar te plaatsen, het christelijke plaats Waai en de islamitische plaats Tuhelu allebeide op het eiland Ambon.

Verbinding tussen het Christelijk en Islamistische Molukse bevolking willen wij hiermee verstevigen, maar ook in het licht van duurzaamheid waar dan ook ter wereld zijn dit plannen die de wereld alleen maar beter kunnen maken.

Geloof is ook verbinding

 

 

Molukse tweede generatie veteraan Brian Leepel – Korps Mariniers – KNIL veteraan bapa Mezak Bakarbessy – KNIL veteraan bapa Noes Ririhena – Molukse tweede generatie veteraan Leo Reawaruw – UN kranslegging Rengerspark Leeuwarden 2017

 

 

Reactie op “Denken en Doen in het Groen van stichting Maluku4Maluku een voorbeeldfunctie voor de Molukken

  1. Hallo broeders en zusters in Jezus Christus,

    Het spijt mij wat vroeger is gebeurd ik als Nederlandse jodin christin mij schaam. Ik heb respect voor jullie. Mijn vraag is hoeveel hartjes haken mag voor mijn nabestaanden. Komt een kaartje bij met jij bent uniek en word dan leuk ingepakt met kadopapier.

    Shalom,

    Anita Kerkdijk uit Vaassen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *