Uit het niets gloort er hoop voor de Molukse families die hun ouders op de begraafplaatsen in Vaassen hebben liggen! Na de besloten vergadering georganiseerd door Gale Di Giulio – Sahuleka geholpen door Anto Haurissa en Evelyn Patty in De Rank in Vaassen afgelopen zaterdag. Opgeven is geen optie! Dat is het devies van onze frontman Leo Reawaruw. Het devies van ons allen binnen Maluku4Maluku is bid en werk oftewel Ora et Labora. Er werd verteld dat de gemeente Epe niet de grafrechten wilde gaan verlenen. Maar dat is nu niet zeker meer!

Met dominee Bram Nanuru(Rust in Vrede) en Gale Di Giulio – Sahuleka beiden uit Vaassen werd in de zomer van 2020 het verzoek ingediend in Epe tot bijzondere status KNIL graven. Hier Gale en Leo vlak voor een online-vergadering met gemeente Epe

Een concreet teken van dankbaarheid; bijzondere grafrechten voor veteranen

De VVD kwam onlangs in contact met Maluku4Maluku. Deze Stichting komt op voor de belangen van alle veteranen en de Molukse veteranen in het bijzonder. Veteranen die trouw hebben gezworen aan de Nederlandse Grondwet en in oorlogstijd gevochten hebben verdienen respect. De VVD heeft het initiatief genomen om hen bijzondere grafrechten toe te laten kennen en hoopt daarmee op een warme steun in de gemeenteraad van Epe.

Bijeenkomst grafrechten KNIL Ambonezen – veteranen zaterdag 28 augustus 2021 De Rank – Vaassen

 

VVD te gast in de Rank te Vaassen bij bijeenkomst Maluku4Maluku

Op zaterdag 28 augustus jl. was de VVD te gast bij een bijeenkomst van Maluku4Maluku. Maluku4Maluku is een Stichting voor KNIL-Ambonezen veteranen. Zij zetten zich in voor onder andere bijzondere grafrechten voor KNIL- Ambonezen veteranen. Daarnaast richten zij zich intensief op hun ’ Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen’. 

De bijeenkomst werd geleid door Leo Reawaruw; hij is de oprichter en voorzitter van Maluku4Maluku. Een begenadigd spreker en bovenal gevierd oud-militair. Vier uur lang wist hij de zaal vol vele belanghebbenden te boeien met het indrukwekkende en confronterende verhaal van de KNIL militairen in Nederland. 

Waarom de grafrechten in deze wijken anders lopen, en totaal verschillen van het daadwerkelijke plan die bedacht is in het jaar 2017 door frontman Reawaruw

Hij beschreef een donkere bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, die zich ook in onze gemeente heeft afgespeeld met name in Vaassen in de wijk Berkenoord 2. Maar Reawaruw liet ook de hoop zien, dat Nederland naast deze zwarte ook een goede kant heeft.

Van deze Molukse geschiedenis zijn we vaak niet bewust. Het is daarom heel goed dat burgemeester Tom Horn van onze gemeente mede ondertekenaar is van een brief die in maart 2021 naar het kabinet is gegaan. Een groot aantal burgemeesters pleiten in die brief dat na 70 jaar Nederland rekening mag houden met het leed dat de KNIL-Ambonezen veteranen en hun gezinnen hebben moeten ondergaan. Destijds hebben zij een ijskoude douche ontvangen, waarbij er geen erkenning kwam voor de inzet die deze militairen voor de Nederlandse Grondwet hebben gepleegd.  Maluku4Maluku werkt hard aan de erkenning voor hun veteranen en heeft vorig jaar een verzoek ingediend voor bijzondere grafrechten voor KNIL-Ambonezen veteranen. Zij hebben daarvoor de schriftelijke volmacht ontvangen van ruim 50 Vaassense Molukse gezinnen.

Deze Stichting heeft dit verzoek niet alleen in de gemeente Epe gedaan, maar ook in vele andere gemeenten zoals vb. Almelo, Wierden, Vught en Almelo Echt-Susteren, Tiel die daar buitengewoon positief op gereageerd hebben.

Het plan rond de bijzondere grafrechten werd in deze gemeentes ook breed gedragen door de gemeenteraden.

De VVD omarmt het idee van bijzondere grafrechten voor de KNIL-Ambonezen veteranen in Vaassen. Dat betekent dat grafrechten niet hoeven te worden verlengd, graven niet geruimd worden en onderhoud op kosten van de gemeente geschiedt.

Juriste Ellis de Vries tevens fractievoorzitter VVD Epe spreekt de aanwezigen toe

Het is een eerbetoon voor de veteranen die trouw hebben gezworen aan de Nederlandse Grondwet en dus in een oorlogssituatie gevochten hebben voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Fractievoorzitter Ellis de Vries benadrukte tijdens deze bijeenkomst dat de VVD dit samen met de gehele gemeenteraad wil bereiken; ‘Dit onderwerp is immers partij overstijgend en dient een groter belang dan enkel je politieke voorkeur, daarom roep ik de gehele Molukse gemeenschap op om alle politieke partijen van de raad hierover te benaderen; samen bereiken wij meer’…..

Juriste Ellis de Vries tevens fractievoorzitter VVD Epe spreekt de aanwezigen toe, onder toeziend oog van vicevoorzitter Sarah de Lima en voorzitter Leo Reawaruw

Maluku4Maluku voorzitter Leo Reawaruw haalde tijdens zijn betoog  de evenzo uitdrukkende speech van voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn aan. Berlijn gaf deze speech tijdens de Friese Indië-herdenking op 25 maart 2021. Deze speech maakte een begrijpelijke emotie los in de zaal van de Rank.

Generaal(b.d) Dick Berlijn volledige toespraak 25 augustus herdenking Leeuwarden

De VVD zal het initiatief nemen voor een motie voor de bijzondere grafrechten binnen de gemeente Epe voor de KNIL-Ambonezen veteranen. De VVD wil dit doel samen met alle andere politieke partijen realiseren, omdat dit veteranenbelang ons allemaal aangaat. De VVD roept op om samen met de Molukse gemeenschap deze bijzondere graven te gaan regelen.

Een eerbetoon, doen wij met elkaar! 

Niels van den Berg

Maluku4Maluku bedankt mr. Ellis de Vries tevens fractievoorzitter van VVD Epe, voor de tomeloze inzet in een korte tijd voor de bijzondere grafrechten voor onze speciale groep veteranen. Want de KNIL Ambonezen zijn nooit meer teruggekeerd naar hun geboortegronden, en hebben ook nog eens 350 jonge kinderen en ook 150 moeders achter moeten laten. Ondanks dat Nederland de Universele Rechten van de Mens ondertekende in het jaar 1947 daarna ook nog de Europese Verdrag Rechten van de Mens in 1951 ook nog eens ondertekende. Ons dossier is het oudste en smerigste toeslagenaffaire van Nederland doorspekt met schendingen van de mensenrechten, dat is de keiharde mening van Maluku4Maluku.

Bovenstaande artikel is te vinden op de website van EPE VVD

 

https://epe.vvd.nl/nieuws/45192/een-concreet-teken-van-dankbaarheid-bijzondere-grafrechten-voor-veteranen

Ambassadrice Maluku4Maluku / Gestalttherapeut Transgenerationeel Trauma Molukkers en opgegroeid vier jaar in kamp Vaassen was ook aanwezig in De Rank Vaassen

 

Reactie op “Maluku4Maluku krijgt steun van VVD fractie gemeenteraad Epe voor Molukkers in wijk Vaassen


  1. Beste Maluku4Maluku,

    Ik was aanwezig bij een bijeenkomst van Maluku4Maluku in Vaassen, op 28 juli. De heer Leo Reawaruw heeft een krachtige en een goed betoog gegeven over het werk en actie van Maluku4Maluku. Hier in Vaassen, vooral als eerste inzet, de grafrechten voor de veteranen KNIL Ambonezen in de gemeente Epe.

    Ik vind dat dhr. Reawaruw als frontman van Maluku4Maluku de aanwezigen, dus ook ik, heeft overtuigd dat de strijd voor de rechten van de veteranen KNIL Ambonezen bij M4M in goede handen is. Inclusief de strijd voor bijzondere status voor de graven van veteranen KNIL Ambonezen. Ook de aanwezigheid van 2 raadsleden van de VVD gemeente Epe is heel belangrijk voor de onderhandelingen binnen de gemeente Epe.

    Daarom wens ik dhr. Reawaruw en medewerkers(sters) veel succes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *