Voor Maluku4Maluku was het in de maand januari 2021 al duidelijk dat wij als landelijke belangenbehartiger KNIL Ambonezen en hun thuisfront niet naar de herdenking “De hernieuwde aankomst” gaan. Toen was er sprake van dat het op 21 juni gehouden zou gaan worden, na een paar uur telefonisch overleg met Ton Louhanepessy werd onze frontman Leo Reawaruw beloofd dat hij inzicht zou krijgen van de stichting en programma. Er werd beloofd dat alles via mail verstuurd zou worden, dit was belangrijk voor Maluku4Maluku omdat het een totaal nieuwe speler op de markt was. Wanneer wij als Maluku4Maluku zouden aansluiten binnen hun project zou het hun goed uitkomen. Maar de enige vraag die wij stelden was, mogen wij inzicht hebben op jullie organisatie en conceptplan. Dat werd beloofd maar niet nagekomen.  Maluku4Maluku heeft nog twee pogingen gedaan, om dit te krijgen. Maar daarna is het voorbij.

Ton & John…en wie nog meer?

Een valse start binnen een samenwerkingsverband zitten wij niet op te wachten. Later kregen wij contact met ene Natalie Toisuta, maar daar zullen wij in een andere bericht op terugkomen. Dat ging over “De reizende tentoonstelling” die daaraan gekoppeld is. De afgelopen week is er terecht kritiek gekomen richting de organisatie van de herdenking 7 oktober Rotterdam op de zogenaamde app Clubhouse. Er waren maar liefst 200 Molukkers aanwezig, maar iedereen vergeet ook kritiek te leveren op de beheerder van de chatroom. Maar de 200 in dat kanaal is niet veel, want deze website trekt tussen de 300.000 en 330.000 hits per maand. Een kleine verschil maar niet onbelangrijk om te weten. De derde generatie zegt dat ze alles beter gaan doen. Maar trappen met ogen open in de ene na de andere valkuil. De beheerder is ene Joenoes Polnaya die ineens opkomt voor onze eerste generatie? Die zogenaamd alles boven tafel wilt hebben met betrekking tot de geldstromen richting de herdenking van 7 oktober. Hoe moeten wij dit zien dan, want hij deed er alles aan om mee te doen in de speelfilm “De Oost”. Hij ontketende kritiek op de organisatie dat ze  het om de subsidie zouden doen, en geen rekening houden met de gevoelens in onze samenleving. Dan mag Joenoes Polnaya het volgende verklaren:

https://www.nu.nl/film/6132004/joenoes-polnaija-deed-alles-voor-rol-in-de-oost-gaat-over-mij-mijn-dna.html

Pro-Indonesisch lesprogramma en film De Oost 

Geldstromen blootgelegd door een partner van Maluku4Maluku, de Federatie Indische Nederlanders. Dit had te maken met de film “De Oost” van de Indonesiër  Jim Taihuttu. Polnaya is dit nu alweer vergeten? De film waar Polnaya persé in wilde gezien worden, kreeg subsidie van diverse geldverstrekkers uit Nederland. Waaronder het V-fonds die ook 7 oktober herdenking subsidie gaf. Maar er kwam ook een miljoenen sponsoring aan vanuit de Indonesische bedrijfsleven die banden hebben met het leger van Indonesië.  Gelooft u dit niet? Lees:

‘Indonesisch leger op set De Oost’

Joenoes Polnaya kan beter snel gaan dimmen, want de pot(Polnaya) verwijt de ketel dat die zwart ziet. Want Polnaya is wel een persoon die onze KNIL vaders en grootvaders beschuldigt van oorlogsmisdaden. Of hij moest dat beweren van zijn Indonesische vriend Jim Taihuttu.  Want gaan we de herdenking en tentoonstelling bekritiseren? Dan moet die kritiek ook keihard richting Joenoes Polnaya, Jim en Jazy Taihuttu, of we moeten zwijgen over alles. Maluku4Maluku was tot nu toe de enige die op alles kritiek leverde, en ook op de film De Oost en het lesprogramma van Taihuttu een oproep deed om te boycotten. Maar hier zullen wij in een later bericht op terugkomen.

Maar dat gaat ook gelden richting fotograaf Ed Leatemia want de samenstelling van de 70 Molukse rolmodellen staat bij Maluku4Maluku ter discussie. Op dit moment roepen wij op als de landelijke belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen en hun thuisfront, de herdenking van 7 oktober 2021 onder de naam “De hernieuwde aankomst” in Rotterdam(en De reizende tentoonstelling) die van Leatamia, en Toisuta. en op de achtergrond Louhenapessy zijn, massaal te boycotten. Met betrekking tot de mogelijke excuses die uitgesproken gaat worden, hebben wij als Maluku4Maluku een duidelijke stellingname. Luister via YouTube:

 

Afgelopen donderdag hebben wij een korte weergave gekregen over de tweede chatsessie op Clubhouse, daarin werd wederom gesproken over subsidies. Terwijl veel Molukkers knielen voor subsidies, en de waarheid verzwijgen. Dat zie je in alle herdenkingen in het licht van het zogenaamde gedachte van “beta disini” terwijl Maluku4Maluku spreekt over “BETA DISANA” in 70 jaar KNIL Ambonezen in Nederland. Want onze eerste generatie, maar ook een gedeelte van de tweede generatie wel lichamelijk hier waren in Nederland. Maar in hun hart en geest nooit afscheid hebben genomen van onze geliefde Maluku. Dus altijd heimwee en hartzeer hebben gehad.

Ook werd op Clubhouse met nadruk aangehaald dat er in Assen en Bovensmilde niet met Maluku4Maluku meer gewerkt werd ten aanzien van “grafrechten”? Maar vergeet men niet te vertellen tegen dat meisje dat zonder Leo Reawaruw van Maluku4Maluku, nu never nooit niet over grafrechten ten aanzien van KNIL echtparen en kindersterfte in de barakken kon spreken. Wat heeft dat meisje trouwens bedacht voor de eerste generatie? Weet dat meisje wel dat in Assen en Bovensmilde een totaal andere bijzondere status dreigt te komen onder leiding van de groep Antis Marijanan(jarenlang rechterhand geweest van ene Sam Pormes). En in hun versie van de bijzondere status zullen niet alle echtparen vrij worden van grafrechten. Kan iemand dat meisje uit de zandbak halen die in de speeltuin is, en haar zaken voorlezen voor het slapen gaan. Zodat zij op de hoogte is. 

 

 Er was meer een organisatie die continue en resoluut over de oudste en smerigste toeslagenaffaire doorspekt met schendingen van mensenrechten – KNIL Ambonezen dossier heeft gesproken en er voor gezorgd dat het dit jaar het onderwerp is. Waar iedereen over schrijft en praat. Jazeker stel dat Reawaruw had opgegeven nadat hij bakken stront figuurlijk over hem kreeg. Ook door Joenoes Polnaya die verantwoordelijk was voor fotocollages die seksueel getint zijn, kon Reawaruw met Maluku4Maluku niet doen stoppen.

Kokomo clip wordt opgevuld met beelden uit de Molukse geschiedenis

Stel….Maluku4Maluku was gestopt? Wie was had dan de strijdbijl vier of vijf jaar geleden opgepakt? Kijk naar het volgende filmpje waarin wordt verteld: Niemand vecht voor ons, alleen jij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *