Onze frontman Leo Reawaruw is al jaren bezig met het aan de kaak stellen van het doofpotdossier van de KNIL Ambonezen, die beschouwt moet worden als de oudste en smerigste toeslagenaffaire van Nederland. Let wel doorspekt met schendingen van mensenrechten. Van eenmansleger groeide het door de jaren heen richting Molukse volksbeweging, en werd er een groep gevormd die nu te vinden is in alle provincies in Nederland. Ongeacht van welke Molukse eiland je vandaan komt, bij ons vindt men personen van Kei, Tanimbar enzovoorts. Maluku4Maluku beseft dat in een groep van mensen, ook personen zijn die een andere pad willen gaan bewandelen. Daar kunnen wij mee leven. Maar wanneer men wel binnen onze structuur en of organisatie wilt blijven. Dient men zich te conformeren aan ons beleid die door het dagelijks en stichtingsbestuur is voorgelegd.  Helaas wilde José Imlabla niet meer aan dit beleid meedoen. Diverse personen binnen Maluku4Maluku hebben de afgelopen bijna zeven weken haar proberen te overtuigen, dat haar doelstellingen bij onze strijdplan past. Maar zij wilde als zijnde ambassadrice en belangrijke schakel binnen het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen een eigen strategie volgen. Dat heeft geleid tot een interne onrust binnen Maluku4Maluku. Onze voorzitter en frontman Reawaruw heeft toen twee of drie weken geleden een moedig besluit genomen. Wat niemand en ook José Imlabla had verwacht. Dit is en was een teken van sterk leiderschap, want alle interne en externe gevaren die binnen onze organisatie sluipen als landelijke belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen en hun thuisfront. Dient beschermd te worden, en de grensbewaking ligt met name in handen van onze frontman. Wij moeten concluderen dat Reawaruw de hoeder is van onze KNIL vader en moeder! Levend of postuum.

Krans 70 jaar Molukkers in Nederland

 

Paar weken geleden is besloten dat José Imlabla geen uitspraken meer mag doen als zijnde een vertegenwoordiger van Maluku4Maluku. Is mogelijk niet opgevallen maar onze website is aangepast geweest. Tot en met vorige week donderdag heeft een aantal personen nog haar proberen te overtuigen om te blijven. Maar omdat ze maandag 6 september en 7 september weer een onbezonnen actie pleegde was de maat vol voor het dagelijks en stichtingsbestuur. Met name omdat zij niet bereid was om een gesprek aan te gaan om voor iedereen opheldering te geven. Afgelopen vrijdag is door Maluku4Maluku haar gevraagd om op haar sociaal-media de term ambassadrice Maluku4Maluku af te halen. Dat heeft ze zaterdag gedaan, jammer genoeg moeten wij als Maluku4Maluku concluderen dat zij ons allen heeft misleid. Want zij was al een paar weken bezig om een functie te krijgen in de twee omstreden projecten “De nieuwe aankomst” en “De reizende tentoonstelling”. Ondanks dat ze bewust heeft geweigerd om in het boek te verschijnen van 70 Molukse rolmodellen dat verzoek werd gedaan door Ed Leatemia in de maand februari. Dit was een telefonisch overleg, waarbij Reawaruw getuige van was. Omdat Imlabla dit gesprek op haar luidspreker van haar telefoon voerde, in het bijzijn van onze frontman.

Er valt geen zinnig woord meer aan te knopen aan het gedrag van José Imlabla.  In ieder geval Maluku4Maluku doet afstand van alle uitspraken en optredens van José Imlabla. Ze is effectief niet meer dan zes of zeven maanden actief geweest bij ons achter en voor de schermen. Dat was qua inzet en tijd te weinig om de macht  naar haar toe te trekken. Binnen Maluku4Maluku mag er geen machtsstrijd zijn, omdat wij eenduidig naar buiten toetreden. Maar ook de rust intern moeten bewaren, José Imlabla heeft 9 september haar afscheid via whatsapp medegedeeld. Maluku4Maluku had dat liever nog in een persoonlijk gesprek willen aanhoren. In haar whatsapp meende ze te moeten schrijven dat ze een einde wilde maken aan een “machtsstrijd”!

“De reizende tentoonstelling” die drie jaar door Nederland gaat, heeft elementen in zich die binnen de Molukse samenleving tot polarisatie met zich meebrengt. Een daarvan is dat het incident van Vught rauw zal tentoongesteld gaan worden. Zonder overleg of voorinformatie met Maluku Tengara, want dit blijft een gevoelige verhaal. Mogelijk hebben direct betrokkenen hun toestemming verleend, maar de kwestie Vught overstijgt de belangen van een of twee families. José Imlabla had dat moeten inzien, omdat haar moeder vanuit de eilandengroep Kei komt. Voor de goede orde willen wij, als Maluku4Maluku, verklaren dat de verstandhouding tussen ons met haar moeder nog steeds goed is.

Dit nieuwsbericht loopt door na de foto’s

Mogelijk ten overvloede het volgende: Maluku4Maluku heeft maanden geleden bewust niet meegewerkt aan “De Reizende  Tentoonstelling” toen ene Natalie Toisuta  ons benaderde via onze frontman Leo Reawaruw. Wij willen nadrukkelijk verklaren dat onze samenwerking met José Imlabla is gestopt. Er is geen enkele connectie meer met haar. Dit was al voordat zij bekend maakte op haar Facebook dat zij meedoet in het circus van de tentoonstelling. Imlabla doet dus mee op persoonlijke titel. Zij gebruikt nog foto’s  op haar Facebookwaarop onze frontman opstaat, maar dat is allemaal voltooid verleden tijd.

Post van José Imlabla op Facebook 13 september 2021

Heling van het traumatisch veld

Werken met trauma is niet niks. Zeker wanneer het gaat om het transgenerationeel trauma. Het trauma dat wordt doorgegeven van een generatie op de volgende generatie. Het transgenerationeel trauma van KNIL-veteranen en hun nazaten is een groot thema met grote subthema’s. De problematiek is in zijn geheel complex.
De mensen die mij volgen, weten dat ik me een aantal jaar actief inzet om aandacht te vragen voor de 1e generatie KNIL en de 2e generatie voor het trauma, het leed en de pijn die we, en ik als KNIL-nazaat, nog steeds voelen. Bewustwording en inlevingsvermogen is een belangrijke eerste stap naar heling van het traumatisch veld.

Drie jaar lang zal ik met de Reizende Tentoonstelling hiervoor aandacht vragen vanuit mijn eigen achtergrond. Mijn beide opa’s waren KNIL-veteranen. De pijn en de ellende heb ik van dichtbij meegemaakt. Het Nederlands Veteranen Instituut in Doorn is een partner van de Reizende Tentoonstelling. Op deze manier kunnen we de KNIL-veteranen en hun nazaten bereiken. En onder de aandacht brengen dat het Nederlands Veteranen Instituut er ook is voor de KNIL-veteranen en hun nazaten. Als Gestaltprofessional is mijn missie: aandacht vragen voor het trauma, het leed en de pijn. En bijdragen aan heling van het traumatisch veld.

Het verhaal rondom gestaltprofessioneel Imlabla neemt wel bizarre vormen aan, want wij allen weten dat zij niet met het RMS politiek is opgegroeid.  Dus ook daar geen kennis van heeft. Hoe kan zij dan de opgelopen pijn en leed, maar ook vooral de trauma bespreekbaar maken met ons allen. Het feit dat haar foto op een zeildoek prijkt bij de actie van uit 1977 is vreemd te noemen.

De tentoonstelling is gestart in Moordrecht maar Maluku4Maluku hoopt dat iedereen daar wegblijft oftewel boycotten!

Tenslotte op Facebook verscheen de volgende tekst, daar zaten al genoeg verwijzingen in dat het achter de schermen onrust was tussen Maluku4Maluku en Imlabla.

In het leven heb je teleurstellingen en dieptepunten, maar ook hoogtepunt (en)..maar zo lang je leeft ook verjaardagen.

Jose Imlabla gefeliciteerd met jouw verjaardag maak er een onvergetelijke dag van!

Het filmpje verscheen op haar verjaardag met haar toestemming, raar maar waar! Maar wij wisten dat Maluku4Maluku richting een grote teleurstelling en dieptepunt in samenwerking met Gestalttherapeut Imlabla gingen.

 

Reactie op “Maluku4Maluku neemt afstand van José Imlabla deelnemer “De Reizende Tentoonstelling”

Reageren kan niet.