Lieux de mémoire oftewel plekken waar men zoete herinneringen heeft!

Waar hebben we dat eerder gehoord? Het was de nieuwe pleegvader van Jefta P. ene Fridus Steijlen heeft het er vaak over, dat Molukse wijken plaatsen zijn van lieux de mémoire. Fridus en zijn pleegzoon Jefta spreken daar vaak over. Gelooft u ons niet? Kijk en luister maar vooral huiver, onze frontman gooit Fridus “Kamp Vaassen” voor de voeten! Ineens gaat de pleegvader van Jefta P dimmen!

 

Uitspraak van Jefta P is gelijk aan zijn pleegvader Fridus S uit een artikel van “De Kanttekening”

Daarom is Pattikawa bezig om samen met jongeren een wijkraad op te richten in de Moluks-Nederlandse wijk in het Gelderse Vaassen, waar hij opgroeide. Daarmee wil hij opkomen voor de belangen van de inwoners en juridisch sterker staan. ‘De Molukse wijken in Nederland zijn nog steeds heel erg belangrijk. Jongeren willen er weer terug komen wonen. Niet omdat sommigen vinden dat ze er vanwege het KNIL recht op hebben, maar vooral vanwege de herinneringen en het samenzijn. Hier hebben de grootouders en ouders offers gemaakt zodat zij het beter hebben. Ze zijn lieux de mémoire, een plekken van herinnering, waar heel veel is gebeurd.’

 

“Niet omdat sommigen vinden dat ze er vanwege het KNIL recht op hebben, maar vooral vanwege de herinneringen en het samenzijn.”

Velen hebben het niet door, maar in veel artikelen die de Nederlandse pers tegenwoordig brengt haalt men deze uitspraak aan. Dat derde generatie de Molukse wijk ziet als een plek met zoete herinneringen. Dat is totaal verkeerd want het feit dat het jochie Jefta P. in Amsterdam op een terras zit, heeft hij te danken aan het KNIL verleden van zijn grootvaders. Jefta P. maakt een grove vergissing, maar ook iedereen die de wijkvereniging Berkenoord2 steunt. Ten eerste een wijkvereniging van Berkenoord2 vertegenwoordigd alle bevolkingsgroepen in de wijk of stadsdeel Berkenoord2 in Vaassen. Ten tweede in kamp Vaassen was meer pijn en ellende aan de hand, werden wel zoet herinneringen gedeeld. Maar dat waren herinneringen naar hun kampong of negri oftewel hartzeer en heimwee. De term Beta Disana hanteren wij als Maluku4Maluku bewust! 

VOOR UITLEG BETA DISANA KIJK EN LUISTER MAAR VOORAL HUIVER DRUK OP ONDERSTAANDE FILMPJE

Maar hoe kunnen zij dat nu weten, en wel spreken over lieux de mémoire oftewel plaatsen waar wij goede en zoete gedachten mee hebben. Jefta P. en de zijnen zaten nog in de rijstkorrel. Want het is een grove schande en verraad tegenover onze eerste generatie om dit zo te stellen. Daarnaast ook nog het ontkennen van het militaire verleden van de KNIL Ambonezen. Weten zij ook dat daar echtparen waren in kamp Vaassen die kinderen gedwongen hebben achtergelaten in het voormalig Nederlands-Indië. Wie heeft dit doofpotdossier naar voren gebracht? De 350 vergeten kinderen en 150 vergeten moeders. Jefta P. is goed in geschiedenis? Nou Jefta P. het KNIL Ambonees echtpaar Imlabla heeft een dochter die onder deze groep valt van vergeten kinderen. Jij was nog niet geboren toen het kamp er was. En jij beweerde dat de kleindochter(José) van KNIL Ambonees echtpaar Imlabla daar nooit had gewoond? Maluku4Maluku moet nu winst halen over het leed van de families die is aangedaan bij de militaire actie in 1976? Alle vertrouwde informatie hebben wij gekregen van binnenuit, en ook het volste vertrouwen. Daarom hebben we de eerste stap gemaakt, in gezamenlijkheid met de 2e generatie die daar in het kamp hebben gewoond. Maluku4Maluku is weer ingegaan op een noodkreet uit de wijk Vaassen. Net zoals de noodkreet om een woning te redden van veteraan Souisa het werk mogen wij niet voltooien. Maar wij hebben het volste vertrouwen dat Jefta P en zijn vriendjes dat huis wel hebben gered. Kunnen wij daar antwoord op krijgen, want wij zijn niet meer op de hoogte van de woning van veteraan Souisa in Vaassen. Maluku4Maluku passeert niemand van de 2e generatie in Vaassen gaat tijd worden dat Jefta P. en zijn vriendjes dat ook eens doen. Maar dan moeten jullie een conclusie maken, en dat is dat Team Vaassen Maluku4Maluku de vertegenwoordiging is. Niet de velen uit Apeldoorn en of Amsterdam, want zij hebben kamp Vaassen niet meegemaakt en zijn dus mensen van buiten(orang dari luar)!

Met betrekking tot de militaire actie en onze eis tot excuses richting slachtoffers, daar komen we dit weekend op terug. Vandaag hebben wij een klacht ingediend bij de gemeente dat Maluku4Maluku is weggezet als zijnde de partij die pas in augustus 2021 van start is gegaan ten aanzien van de grafrechten. Jefta P. en zijn vriendjes beweren dat ook bij laag en bij hoog. Wij hebben bij de klacht mailverkeer toegevoegd van 2 en 3 mei 2020! Jefta P. en zijn vriendjes zijn over de grafrechten in Vaassen pas begonnen in juni 2021. Dertien maanden later!

Orang dari luar? 2e generatie kamp Vaassen vertegenwoordigd zichzelf niet door Jefta P. en zijn Berkenoord2 die nooit in kamp Vaassen heeft gewoond! TEAM VAASSEN MALUKU4MALUKU

TEAM VAASSEN MALUKU4MALUKU woordvoerders in en voor Vaassen / Geen excuses van de koning nodig!

REACTIE VAN JAAP TE VINDEN OP ONZE WEBSITE

Het is democratisch mijn algemene recht te pas en te onpas hierop te reageren.

Dit is een dringende advies voor jeftha Pattikawa, ” je hebt de klok horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt”!

Jeftha pattikawa , ik citeer door jou letterlijk verwoord: “er leven vragen waar Maluku4Maluku “ineens” vandaan komt”, ik vermoed dat het je eigen woorden zijn op persoonlijke titel, dus selfsupporting. Ik geef je hier antwoord op: Maluku4Maluku heeft een beleid als organisatie en die beleid heeft een strategie en die strategie word vervolgd, het beleid gaat veel verder dan aleen maar overleggen over onze eerste generatie KNIL-ambonezen over “grafrechten”, zover ben je nog niet! In 2017 is door Maluku4Maluku en met name de heer Leo Rewaru een convenant afgesloten, Ga daar eens maar in verdiepen.

Strategie is een groot woord zowel mondeling als schriftelijk, zonder strategie is er geen beleid. Jeftha Pattikawa mijn vraag is nu, wat heb je m.i.v. 2017 bewerkstelligt, wat is jou strategie en jou beleid? dat hebt je niet!! en wat heb je tot nu toe bereikt? waarin heb je je in verdiept? met name in welke onderwerpen tot op heden? We leven nu anno 2 oktober 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *