Spanning en onrust geldt voor Molukse samenleving in oktober, en niet alleen in Vaassen.

Onderstaande artikel verscheen in de krant “De Stentor” en kan men ook lezen online bij het Algemeen Dagblad. De intentie van onze frontman Leo Reawaruw was een uitleg te geven dat de laatste weken er een soort spanning binnen de Molukse samenleving is geslopen. Deze is ontstaan richting het geplande evenement “De hernieuwde aankomst / De reizende tentoonstelling” in de maand september en liep door in de maand oktober. Volgens Maluku4Maluku vergeten de Nederlandse bestuurders ook in de gemeente Epe, dat het nog niet eens zeven of acht dagen geleden was dat onder druk van de soort gespannen Molukse emoties richting het geplande evenement op donderdag 7 oktober in Rotterdam het werd afgelast. Overigens neemt Maluku4Maluku afstand van intimiderend gedrag of uitingen van dreigementen richting welke persoon of organisatie dan ook, of deze gedaan worden in Vaassen of Rotterdam. Wij keuren dit af!

Nu er ten aanzien van de militaire aanval op enkele families in kamp Vaassen(14 oktober 1976) de deksel van de doofpot af is gegaan, en men moet spreken over verantwoordelijkheid richting gemeente Epe vinden wij als Maluku4Maluku het meewandelen een niet verstandig plan. Ook het feit dat begin deze maand ene Dries van Agt een interview gaf in de NRC, waarin over de aanval in Vaassen ook wordt geschreven. Deed de gemoederen verhitten in onze samenleving in de maand oktober. Let wel de gemeente Epe is verantwoordelijk voor de aanval daarom zijn er ook schadeclaims uitbetaald! Zoals men hieronder kan lezen hebben alle families het bedrag teruggestort, op de bankrekening van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeente in Den Haag. Hier is bewijs van, want er is daar een brief van die naar de gemeente Epe is gegaan op 23 oktober 1980. Hiervan is een kopie verzonden naar de voltallige gemeenteraad, en burgemeester en wethouders. Maar ook beschikken wij als Maluku4Maluku over gesprekverslagen van de gemeente Epe na de aanval op Nederlandse veteranen en hun thuisfront uit het jaar 1976 tot en met  zeker het jaar 1983. In een van de gesprekverslagen neemt burgemeester J.H. Bergh de volledige verantwoordelijkheid op zich richting de slachtoffers van de aanval. Maar ook richting de andere vier families die nog in barakken woonden, zij werden op een later tijdstip gedwongen uit de barakken te gaan. Zij allen werden bestempeld als de groep Pattimukay. Maluku4Maluku zal eerst voor deze families opkomen, maar er is een familie die het geld niet heeft teruggestort. Deze zal niet in het heropende hoofdstuk mee kunnen. Want wanneer je de geldschikking of schadeclaim accepteert, wat uiteraard ieders  goed recht is. Kan Maluku4Maluku niet meer iets betekenen voor deze familie, omdat zij alles hebben geregeld met de gemeente Epe.

In de originele tekst van onderstaande artikel staat dat frontman Reawaruw een douw kreeg van de wijkagent. Maar dat is foutief! Er dient in deze zin te staan: NPO1 meldde Reawaruw aan de wijkagent ‘een douw’ te hebben gekregen tijdens een wandeling door Berkenoord 2. Ook zou er zijn gescholden! Maar ook moeten wij als Maluku4Maluku erbij vermelden dat er ook vuurwerk werd gegooid toen wij een opname wilden maken bij het KNIL echtpaar monument.

Dat de aanval op veteranen en hun thuisfront een actie was die afgesproken was door drie partijen is overduidelijk. Gemeente Epe, minister Dries van Agt en Manusama waren het over eens dat “de groep Pattimukay” uit de barakken weg moesten. Het bewijs? Manusama geeft op woensdag 13 oktober 1976 een interview met het Algemeen Dagblad dat is een ochtendkrant die op donderdag 14 oktober verscheen. En in dezelfde ochtend werd de aanval ingezet rond 07.00 uur dat betekend dat Manusama voorinformatie had. In krantenartikelen noemt hij de families van de groep Pattimukay “opstandelingen”! Geeft ook aan dat hij opdracht heeft gegeven dat Metiary naar het gemeentehuis Epe moet gaan op de dag van de aanval! Ook geeft ene Poetiray een stafmedewerker van Manusama zelfs een verklaring dat hun organisatie achter de “ontruiming” staat. Manusama zou later verklaren dat ze naast “opstandelingen” ook “criminelen” zijn tegenover de landelijke pers. Toch blijft er een hoofd- en of eindverantwoordelijke en dat is de gemeente Epe.  

In de ochtend van 14 oktober 1976 verschenen uitspraken van Manusama en Poetiray over “opstandelingen” en steun voor opruiming en ontruiming

Wat meer spanning meebracht in de maand oktober binnen de Molukse samenleving was een interview in de NRC van Dries van Agt, waarin hij stelt dat de koning excuses moet maken. Terwijl Dries van Agt ook medeverantwoordelijk was voor de aanval in Vaassen. Ook zegt Dries van Agt dat hij geen notie meer heeft over de impact van de aanval in Vaassen. Maar archiefmateriaal spreekt hem tegen, en Maluku4Maluku beschikt over een bewijsmateriaal die alle betrokken partijen die verantwoordelijk zijn voor de aanval in een andere daglicht zetten. Nu ook het archiefmateriaal bewijst levert dat Manusama met Van Agt een samenwerkingsverband hadden opgestart, zal dit raar overkomen.

Maar het bewijs is hierbij geleverd, en iedereen mag er over nadenken en over oordelen en of veroordelen. Daar doen wij als Maluku4Maluku geen uitspraken over, wij constateren alleen maar. 

Bij de ontruiming van het Molukse kamp berustte de eerste verantwoordelijkheid bij de burgemeester van Epe

Manusama. „Er hoeft maar één raddraaier onder te zitten, die niet wil verhuizen en die anderen opstookt.

Combineren en ontdekken

Voordat men richting artikel gaat adviseren wij eerst het interview op Een Vandaag radio te luisteren, en daarna het item wat op televisie is verschenen  te bekijken. Hieronder vindt men het op onze kanaal op YouTube:

RADIO INTERVIEW OOK OVER DE MARMEREN TRAP VAN GEMEENTEHUIS EPE EN KRAKERS EN VETERANEN:

EEN VANDAAG ITEM NONA EN NOES HAURISSA OVER DE AANVAL IN KAMP VAASSEN:

 

Wanneer men dit alles tot zich neemt, moet men zelf maar bepalen of men achter de denkwijze van Maluku4Maluku wilt scharen. Maar een ding is zeker Maluku4Maluku en Team Vaassen doen niet mee aan de wandeltocht. Omdat wij allen solidair zijn met het aangedane pijn en leed. Maar ook opgelopen trauma van Nona en Noes Haurissa die het toonbeeld zijn geworden van de families die slachtoffers zijn geworden(en ook de schadeclaim hebben teruggestuurd) van de laffe aanval op ongewapende en onschuldige Nederlandse veteranen en hun thuisfront. De families die het geld hebben teruggestort zullen niet meedoen aan de wandeltocht of andere zaken die georganiseerd zijn voor zaterdag 16 oktober. Er mag ook geen enkele sprake zijn van het verdoezelen van de waarheid van 14 oktober 1976 want dat is de inzet van de WIJKVERENIGING BERKENOORD 2 in oprichting. in samenwerking met de gemeente Epe.

Team Vaassen heeft met onze ambassadeur Rudy de Queljoe en onze frontman Leo Reawaruw afgelopen donderdag 14 oktober één roos gelegd bij alle KNIL Ambonezen graven op de begraafplaatsen in Vaassen. Noes Haurissa was onze speciale gast om aanwezig te zijn, wij zijn hem ook dankbaar daarvoor dat hij mee wilde doen. Wij hebben dit gedaan om onze eerste generatie KNIL Ambonezen een teken van respect en eer te brengen! Precies op de dag 45 jaar na 14 oktober 1976 ! Daarom hebben wij ook in de maand september in samenwerking met de VVD EPE de bijzondere status voor de KNIL Ambonezen graven binnengehaald in Vaassen. Een plan die is bedacht door Maluku4Maluku, en de eerste gemeenten die daar achter gingen staan waren Wierden, Vught en Almelo !

 

 

Spanning loopt op voor Molukse herdenking in Vaassen, burgemeester gewaarschuwd

De Molukse organisatie Maluku4Maluku vraagt zich af of het verstandig is dat de Eper burgemeester Tom Horn zaterdag meedoet aan een wandeling om de gewelddadige ontruiming van het barakkenkamp in Vaassen te herdenken. Frontman Leo Reawaruw spreekt van ‘oplopende spanningen’. Hij noemt de gemeente Epe hoofdverantwoordelijk voor de ‘bijna terroristische actie op Nederlandse veteranen en hun thuisfront’, gisteren precies 45 jaar geleden. In het barakkenkamp woonden van 1958 tot 1976 Ambonese KNIL-militairen en hun gezinnen. De gewelddadige ontruiming op 14 1976 – met pantservoertuigen – maakte de weg vrij voor de bouw van de wijk Berkenoord 2. Maluku4Maluku zei vorige week genoegdoening te willen voor een ‘militaire operatie die grote trauma’s heeft veroorzaakt’.

In het kamp woonden Ambonese voormalige KNIL-militairen en hun families, nadat ze zeventig jaar geleden op transport waren gesteld naar Nederland. Maluku4Maluku zegt te spreken namens eerste en tweede generatie Molukkers en verwacht op korte termijn een uitnodiging te krijgen van Horn om over excuses en financiële compensatie te praten. Een andere Molukse organisatie, de ‘wijkraad in oprichting Berkenoord 2’, kondigde voor zaterdag een herdenkingstocht aan voor de ontruiming van het kamp. Waar Maluku4Maluku excuses eist, zoekt Berkenoord 2 die niet: ‘Als de gemeente het Molukse karakter van Berkenoord 2 zou erkennen, dan zijn we tevreden’.

Douw

Beide Molukse organisaties vangen elkaar al geruime tijd vliegen af. Beide zeggen de lokale gemeenschap te vertegenwoordigen en claimden de gemeenteraad te hebben overtuigd om KNIL-veteranen in Epe gratis eeuwig grafrecht te verlenen. Maluku4Maluku beklaagde zich ook over intimidatie, deze week opnieuw: na tv-opnamen door NPO1 meldde Reawaruw aan de wijkagent ‘een douw’ te hebben gekregen tijdens een wandeling door Berkenoord 2. Ook zou er zijn gescholden.

Reawaruw, die samen met andere Molukkers gisteren bloemen legde op graven van KNIL-militairen in Vaassen, beschouwt Berkenoord 2 als een spreekbuis van de derde generatie, ‘die door omstandigheden anders is opgevoed en niet onze normen en waarden heeft’. Dat Berkenoord 2 gemeentelijke excuses onnodig noemt, kan hij niet waarderen.

Hoogspanning

Burgemeester Horn kondigde aan samen met wethouder Lia de Waard mee te lopen met de tocht van Berkenoord 2.  Waarom zou hij daar niet verstandig aan doen? Reawaruw: ,,De spanning loopt op en niet alleen bij Molukkers uit Vaassen. Voor deze tocht staat een uitnodiging op Facebook: ‘Kom naar Vaassen’. We leven onder hoogspanning en die spanning komt er een keer uit. Van ons zal iedereen overigens wegblijven.’’

“De dreun dat men in een oorlogssituatie wakker werd heeft geleid tot trauma’s

Leo Reawaruw, Frontman Maluku4Maluku

Epe ontkomt er niet aan om excuses te maken, vindt hij. ‘De dreun dat men in een oorlogssituatie wakker werd heeft geleid tot trauma’s’, schrijft hij aan de gemeente over de ontruiming van het barakkenkamp. Hij spreekt in de brief over ‘een aanval’ waarvoor hij minister Dries van Agt, de president van de RMS in ballingschap Johan Manusama en de gemeente Epe verantwoordelijk houdt. Met Epe echter als hoofdverantwoordelijke, geeft hij in de brief aan, ‘want we spreken niet over een gijzeling. Dan pas neemt de landelijke overheid alles over’.  

De ontruiming van het kamp in Vaassen was een van de katalysatoren voor wat zeven maanden later gebeurde, schrijft hij, toen bij De Punt ‘een trein stil werd gezet’. Ook waren er kort na de ontruiming van het woonoord onlusten. Zo stichtten Molukse jongeren enkele dagen erna een ‘wraakbrand’ in een loods in Hoogeveen, waarvoor ze een gevangenisstraf kregen.

Niet uitgenodigd

Dat Epe in 2006 met de onthulling van een monument een toereikend gebaar zou hebben gemaakt voor de ontruiming van het kamp, bestrijdt Maluku4Maluku: ‘Niemand van de families die betrokken waren bij ‘de ontruiming’ was toen uitgenodigd’.  Naar families die alles kwijtraakten, maakte de gemeente in 1980 een schadevergoeding over, weet de stichting, maar dat is niet relevant, stelt Reawaruw. Slechts één familie hield dat geld, zegt hij, de rest stortte het terug. Ze schreven de gemeente niet te kunnen accepteren dat verschil werd gemaakt tussen personen en dat de gemeente schadeclaims eenzijdig had bepaald, zonder overleg met de betrokkenen. Bedragen variërend van 300 tot 80.000 gulden werden door negen families teruggestort. ‘Dus de eis dat er eindelijk een goede compensatieregeling moet komen, is op zijn plaats’, aldus Reawaruw.

Gemeente erkent pijn en verdriet

,,Er is veel emotie, er is pijn en verdriet, iets wat we blijven erkennen’’, reageert woordvoerder Korstiaan van Vliet van de gemeente Epe. ,,We kunnen de geschiedenis niet meer veranderen, wel kunnen we in het nú werken aan een gezamenlijke toekomst.

,,De wijze van ontvangst en opvang is destijds Nederland onwaardig geweest, iets wat diepe sporen heeft nagelaten in de Molukse gemeenschap. Dat geldt ook voor de ontruiming van het woonoord in Vaassen’’, erkent de gemeente. Volgens Van Vliet gaf de gemeente blijk van dat besef. Epe stuurde in maart een brief naar premier Rutte met het verzoek een betekenisvolle stap te zetten, onthulde in 2006 een monument en gaf de KNIL-graven een bijzondere status.

,,We willen in gesprek blijven met onze inwoners, ook met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap. We spreken met elkaar over het gezamenlijk werken aan een stabiele toekomst, met blijvend oog voor welzijn, veiligheid en leefbaarheid in de wijk Berkenoord 2.’’ De wandeling van zaterdag sluit daarop aan. ,,Op deze manier laten we zien graag in contact te zijn en te blijven met de Molukse gemeenschap.’’

Einde artikel De Stentor 15 oktober 2021

Voor 14 oktober zorgde Maluku4Maluku er voor dat Noes Haurissa zijn verhaal ook kon doen bij Tweede Kamer lid Wybren van Haga van de politieke partij BELANG VAN NEDERLAND. Het was voor Noes Haurissa een zucht van verlichting zijn verhaal en die van de slachtoffers van de aanval in Vaassen, ook bij de bij de Nederlandse politiek neer te leggen. Het verhaal zal een vervolg krijgen via BVNL

 

 

2 reacties op “Spanning en onrust geldt voor Molukse samenleving in oktober, en niet alleen in Vaassen.

 1. Dit is mijn algemeen democratisch recht te pas en te onpas te reageren.
  Dit is nogmaals om niet steeds in herhaling te treden is mijn advies voor alle nazaten, 3e generatie, kinderen, klein kinderen van onze eerste generatie KNIL AMBONNEZEN in Nederland:

  Verdiep je in de smerigste koloniale geschiedenis van onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN.
  “JULLIE HEBBEN DE KLOK HOREN LUIDEN MAAR WETEN NIET WAAR DE KLEPEL HANGT” VERDIEP JE DAARIN.

  Mijn steun gaat naar maluku4maluku en met name Frontman de heer Leo Rewaru en ambassadeur Rudy de Queljoe. Zonder de doofpot open te trekken was dit nooit in de media naar buiten gebracht. Nu gaan diverse groepen en individuen op persoonlijke titel zonder strategie en beleid aan de haal om hun voorde(el )en ermee te doen:
  buat tjari nama en voor eigen gewin en om een plek te krijgen in de gemeent raad van Vaassen en of Epe. de koloniale geschiedenis van onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN GAAT HIER NIET OVER.

  Onze eerste generatie KNIL AMBINEZEN zijn vernederd, belazert en bosodemietert tot aan de grond/bot toe. Hun militaire status identiteit en koloniale rechten zijn doir de stast de nederland ontnomen.

  Onze Frontman Leo Rewaru
  vecht nu voor hun gerechtigheid en rechtvaardigheid. De staat der Nderlanden heeft onze eerste generatie naar Nederland gebracht, en zij ook dan dook verantwoordelijk voor, voor alle kosten, zoals frontman de heer Leo Rewaru met adviseurs, en gespecialiseerde team juristen ervaringen in militaire recht te bewerkstelligen.

  De kern van het verdoezelen van onze historische koloniale geschiedenis van onze eerste generatie KNIL ambonezen begon bij aankomst in Rotterdam. Daar werden onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN een ontslagbrief uitgereikt en van hun KNIL MILTAIRE UNIFORMEN ONTDAAB, de letterlijke weergave luidt als volgt: “deze persoon heeft het ontslagbrief niet willen ondertekenen maar we hebben hem het mondeling medegedeeld” het is een diepe trieste vernedering voor alle eerste generatie KNIL AMBONEZEN DIE TROUW WAREN VOOR HET KONIGSHUIS DER NEDERLANDEN WIJLEN KONINGIN WILHELMINA

  Bij elke eerste generatie KNIL AMBONEZENEN hing aan de muur een portret van Hare Majesteit koningin Wilhelmina en voordat zij op oorlogspad gingen werd voor haar portret een saluut gebracht. Dus nazaten 3e en volgende generatie duik in je eigen trieste geschiedenis en daar is onze frontman Leo Rewaru elje daf hard nee bezig voor je opa en oma eerste generatie KNIL AMBONEZEN
  Gerechtigheid te laten geschieden. Want wat is je referentiekader?

  Onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN werden per bus naar diverse concentratie kampen gebracht.

  Een van de organisaties was “de bond ex knil miltairen op weg naar huis” en daarin zaten onze eerste generatie KNIL ambonezen, die werden nier erkend en schofterug op zij gezet. Men ging in zee met de BP Joost Mausama en metiari (die sprak geen Nderlands). Joost Manusama was geen eerste generatie KNIL Ambonees. Joost manusama was gevlucht en begon op persoonijke titel een republiek maluku in balingsschap op te richten in nederland. Niemand gaf joost manusama die mandaat. Zelfs bij de treinbezetting in Weister zei hij voor de camera letterlijj verwoord:” HET ZIJN MIJN JONGENS NIET”

  Nu herhaalt de geschiedenis opnieuw en mijn advies aan de burgemeester en zijn secondanten in Vaasen/EPE: “leert nogmaals van de fouten die in het verleden in 1976 dus ook in het koloniale verleden zijn gemaakt ” een ezel stoot niet tegentwee keer tegen hetzelfde steen” . Elke burger in “democratisch” Nederland heeft zijn eigen verantwoordelijkheid: je/u leest de kranten NRC, Trouw,, de Volkskrant etc.etc. je volgt de media, facebook en regionale kranten,

  U wist dat Maluku4Maluku met als frontman de heer Leo Rewaru reeds bezig was met gerechtigheid en rechtvaardigheid te pleiten voor onze eerste generatie KNIL AMBONEZE met ere schulden, graven, 3n de rest volgt, echter u gaat in zee met individuen die bezig zijn en die niet eens weten waar het over hebbeb en wasr ze mee bezig zijn en of waasrschijnlijk was u kennelijjk vergeten vergeten dat MALUKU4 MALUKU in 2017 JURIDISCH EEN OVEREENKOMST HAD GESLOTEN!!!!

 2. Om de waarheid hier naar voren te brengen het volgende: Vervolg van mijn waarheids bevindingen hier ga je in gesprek met je eigen ouders eerste generatie KNIL Ambonees die waren aanwezig bij het vlaghijsen op Batu Gadja!!!

  Ik ben exht geschrokken van hun verhaal.

  Di Batu Gadja op Ambon werd oo 25 april 1950 werd de Reepubliek der zuidmolukken uitgeroepen. Mijn ouders vertelden mij zij waren daar ook aanwezig het Zuidmolukse vlag bestaat uit vierkleuren en binnen die rode vlag zaten 7 sterren, ( toedjoe bintangs) . Betekenis toedjoe capitans. Het gaat terug in die tijd en geschiedenis van onze datoeks en Mojangs.

  Het zuIdmolukse originele volks lied is “HENA MASA ITE”, (Datoengs en mojangs) en niet HENA MASA WAJA.

  De opdracht van mr. dr. Soumokil was niet een regering in ballingschap in Nexerland te vormen,… Nee Mr. dr. Soumokil dringende boodschap was voor alle studenen in Nederland: BALEKAN MALUKU KOMBALI!

  Hier komt duidelijk naar voren dart joost Manusa en Metiari en andere kornuiten binnen de BP in die regering in badllingschap zijn gebruikt zo ook de overdraxht van molukse kerken te bewerkstelligen en lees zonder de gemeenschap te betrekken en te overleggen en daar is stiekem geld mee verdient door met joost manusama en zijn kornuiten van de BP met de toemalige minuster van Justitie Dries van Agt, Joop den Uyl om te onderhanden over rechten van de Eerste generatie KNIL AMBONEZEN. Ik verwijs u ook naar de achterbakse inderhandelungmet RUUD LUBBERS. Joost Manusama is hier gekomen onder het mom van de RMS .en niet voor de eerste generatie het opkomen van de rechten van onze KNil Ambonezen, want hij gaf les op school in Ritterdam.

  Mijn vraag aan de burgemeester en zijn secondanten van Vaassen/Epe en alle nazaten de 2e, 3e genaratie, kinderen en kleinkinderen tijdens de koloniale overheersing/heerschappij van Nederland in Nederlands-Indie en die luidt als volgt:

  De geschiedenids leert en zo hebben mijn ouders dat echt geleerd ook op uw school in uw oerechte koloniale valse geschiedeniis c. .q. koloniale overheesing. is dit ook dan tot op heden de nederlanse geschiedenis affaire /vervalsing van onze eerste generatie Knil Ambonezen tot op het bod en ziook een totale diepe een verndering die zijn weergave niet kent

  Nu kimt de secret vraag:

  Uit welke drie grote provincieen bestond in 1923 Nederlsnds-Indie?

  Ga daar eerst maar in verdiepen, dan kan je de juridische taken van onze Frontman en strateeg met juridsch beleid overnemen.

  VERVOLGENS FRONTMAN de heer Leo Rewaru, u trekt de smerige kiloniale verleden open.

  Djangan sekali kali tipu banksa.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *