Vorig jaar 2 mei werd de eerste contacten gelegd met de gemeente Epe waar de Molukse wijk Vaasen onder valt, de dag(3 mei 20200) er na reageerde gemeente via de griffie om de eerste mail van Maluku4Maluku te bevestigen. Er was toen ook geen sprake van welke wijkvereniging dan ook!

Dag,

Dank voor uw mail. Deze is in goede orde ontvangen.

Hartelijke groet,

Gea van de Lang-Bosman

griffie

Van: L.P.Reawaruw <salahutu@gmail.com>
Verzonden: zondag 2 mei 2021 23:46
Aan: Griffie <Griffie@epe.nl>
Onderwerp: Aan de gemeenteraad Epe over veteranen in uw gemeente

 

Ook regelde Maluku4Maluku betalingsregelingen voor families ten aanzien van grafrechten in Vaassen(dat is tot nu toe onbekend)!  Om te voorkomen dat families uit Vaassen ineens de totale grafrechten moesten betalen terwijl het proces hadden opgestart. Dit is zeker voor drie families gebeurd, niemand anders heeft zich daar om bekommerd. Toen in oktober 2020 de grafrechten voor de KNIL Ambonezen en kindersterfte in de barakken in Vught werden toegekend. Hebben Gale di Guilio – Sahuleka en wijlen dominee Bram Nanuru met elkaar besproken dat we in gemeente Epe actiever moeten worden, en geen afwachtende houding moesten aannemen. Temeer omdat het kindergrafje van familie De Fretes in Vught beschermd werd, en dat was en is schoonfamilie van dominee Nanuru. Nogmaals er was geen enkele sprake van een wijkvereniging in Vaassen. Trouwens de wijkvereniging Berkernoord 2 is niet alleen voor Molukkers. Zelfs de burgemeester en alle ambtenaren bevestigen dat de wijkvereniging in oprichting Berkenoord 2 niet alleen voor Molukkers is. Dat is ook onmogelijk wanneer men het volgende artikel leest:

. “Met de komst van andere inwoners verandert ook het karakter van een wijk”

https://www.trouw.nl/nieuws/in-vaassen-wonen-molukkers-en-andere-vaassenaren-zonder-problemen-naast-elkaar~b1d85007/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F

 

Vorig jaar zomer werden er bijna graven geruimd van KNIL Ambonezen echtparen die in de Molukse wijk Moordrecht woonden, onze frontman Leo Reawaruw heeft toen gelijk actie genomen richting gemeente Zuidplas waaronder de begraafplaats valt. Graven werden niet geruimd! In het jaar van 75 jaar Vrijheid in Nederland, werden veel gemeenten benaderd door Maluku4Maluku, voorbeelden zijn Waddinxveen, Assen en Alphen aan den Rijn.

Maar ook gemeente Midden-Drenthe waar kamp Westerbork met begraafplaats Hooghalen binnenvalt, en Molukse wijk Bovensmilde!

Minister-president Mark Rutte feliciteert Maluku4Maluku met het binnenhalen met grafrechten in gemeente Wierden tijdens de Holocaust herdenking in Amsterdam februari 2020

Omdat ook onze eerste generatie een grote betekenis hebben gespeeld in de strijd tegen Japan in 1942, maar ook waren de Ambonezen actief in het verzet tegen het Japanse regime. Zo werd al in het jaar 2020 – 75 jaar Vrijheid – de zaadjes gepland bij heel veel gemeenten. Dat geldt ook voor de gemeente Groningen, waar de Molukse wijken Hoogkerk en de Weijert(Groningen)onder vallen. Maar alles begon in Wierden, daarna Vught en Almelo!

Het onderstaande filmpje op YouTube is van de maand januari 2020 !!!

Let op vanaf het jaar 2017 is onze frontman Leo Reawaruw bezig om zijn plan bij de gemeenten(meerdere voorbeelden zijn ook Waddinxveen, en Nijverdal) aan de man te brengen. Vanaf het moment dat Maluku4Maluku naar buiten kwam met dit plan, heeft niemand ons serieus genomen. Behalve de groep die in contact met ons stond, en vergis u niet. Dat is een grote groep die te vinden is binnen de Molukse samenleving in Nederland.

Begin maart 2021 werd door Maluku4Maluku de grafrechten voor de Molukse wijk Almelo binnengehaald, twee weken later claimde de wijk Tiel de eerste te zijn in Nederland. Maar ambtenaren van gemeente Tiel hadden alles gekopieerd van de basisafspraken tussen de gemeente Wierden en Maluku4Maluku. Staaltje van spelen met de waarheid. Maar wanneer onze eigen mensen dit doen, moet Maluku4Maluku ineens samenwerken met zulke partijen? Samenwerkingsverbanden kunnen alleen slagen op basis van wederzijds vertrouwen, en op basis van waarheidsbevinden en respect naar elkaar toe. Of zien wij dit verkeerd?

Het plan van “de bijzondere status voor de KNIL graven en de kindersterfte in de barakken” werd door velen bekritiseerd met een sprookje om zieltjes te winnen voor Maluku4Maluku. En nu? Nu klopt een ieder zichzelf op de borst, wij hebben het voor elkaar gekregen. Het is ons plan vanuit onze wijk. Op zich allemaal niet erg hoor, want het gaat om de doelstelling. Maar moeten wij onze eigen volk blijven beliegen. In 70 jaar in Nederland blijkt dit een van de grootste obstakels te zijn, dat het KNIL Ambonezen dossier op totale achterstand heeft gezet. Nog een feit wat over het hoofd wordt gezien: Maluku4Maluku was de enige organisatie de afgelopen jaren die sprak over de KNIL  Ambonezen en hun openstaande militaire ereschulden, en het onrecht wat hun allen is aangedaan als oud-militairen en veteranen. De bijzondere status van de graven is gebaseerd op het feit dat zij een speciale groep veteranen zijn, niets anders!

Maar er zijn meerdere graven door onze frontman Leo Reawaruw “gered” van ruimingen! Nabestaanden konden nergens terecht, of er nu een wijkraad of wijkvereniging in oprichting was of niet!

 

 

 

Wij allen kunnen weten na enige speurwerk op het internet dat de gemeentebestuur en gemeenteraad van Groningen dit jaar achter het aangedane leed wat ons is aangedaan aan de kaak stelt. Daarnaast achter het Molukse volk staat die 70 jaar geleden op militair bevel voor zes maanden naar Nederland vertrok. Daarom roepen wij op alle nabestaanden die hun ouders en of grootouders op de begraafplaatsen in de gemeente Groningen(wijk Hoogkerk en de Weijert) hebben liggen zich aan te melden via het volgende formulier. 

Aanvraagformulier-bijzondere-status-KNIL-veteranen-kindersterfte-barakken-april-2021

Let op! Maluku4Maluku biedt de lijst aan wanneer er een overeenstemming is met de gemeente. Men dient op de lijst te staan om in aanmerking te komen voor ‘de bijzondere status’! Dus wanneer de namen van de overledenen niet op de lijst staan, komt het graf ook niet in aanmerking voor ‘een bijzondere status’! Wij moeten bij het overdragen van de lijst rekening houden met de geldende privacywetgeving, zoals we eerder hebben gedaan. 

In de volgende gemeenten is nog niet iedereen aangemeld wij willen er ook op aandringen, wanneer er nabestaanden zich nog niet hebben aangemeld dat nog alsnog te doen. Met name in de gemeente Vught en gemeente Almelo ontbreken er nog(veel) families. Geen aanmelding dan krijgt men nog steeds een factuur om de grafrechten te betalen. Maluku4Maluku staat nog steeds met gemeenten in contact om de grafrechten ook daar binnen te halen. Voor een goede informatiewisseling met de gemeente hebben alle partijen een schatting van aantal graven nodig om dit goed te bespreken tijdens onderhandelingen.

Voor een uitgebreidere uitleg van bijzondere status KNIL graven en kindersterfte in de barakken ga naar volgende nieuwsartikel:

Aanmelden (inventarisatie) ‘bijzondere status’ KNIL Ambonezen graven / kindergraven door de kindersterfte in barakken!

 

 

Sinds 20 oktober 2021 is Maluku4Maluku officieel kandidaat geworden om toe te treden binnen het Veteranen Platform, meer informatie volgt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *