De zoektocht van onze frontman Leo Reawaruw naar de rechthebbenden van de grafrechten van KNIL Ambonees – veteraan Alexander Leasa is voorbij, vandaag kreeg Maluku4Maluku bericht vanuit de gemeente Wierden. In dat bericht werd ons medegedeeld dat de gemeente Wierden het onderhoud en zorg van het graf van echtpaar Leasa in handen heeft.  Maar ook de grafrechten. Er zal nu een officieel verzoek gaan richting burgemeester van Wierden vanuit Maluku4Maluku om het KNIL Ambonezen veteranenechtpaar te mogen opgraven, en herbegraven op het Nationale Veteranen Begraafplaats in Loenen:

Voor wie

Zoals eerder en vaker gemeld hebben wij als Maluku4Maluku een samenwerkingsverband opgestart meer dan anderhalf jaar geleden met de ministerie van Defensie. Defensie  heeft zich ook bekommerd over het dossier van veteraan Alexander Leasa die in Wierden verbleef. Onze doelstelling was en is de laatste wens van veteraan Leasa uit te doen laten komen. Dat was wanneer de mogelijkheid zich voor zou gaan doen, veteraan Leasa te herbegraven op een militair ereveld. Na een lange speurwerk kunnen we beginnen aan het plan om dit uit te gaan voeren.

Maluku4Maluku heeft op allerlei manieren contact proberen te zoeken met de kinderen van veteraan Leasa, dat is niet gelukt. Maar wij hopen dat de kinderen wel aanwezig willen en kunnen zijn bij de herbegrafenis. Wij roepen dan ook een ieder op, om dit nieuwsbericht met hun te delen. Zij kunnen contact met ons opzoeken via salahutu@gmail.com

De Leasa groep onderscheidde zich in de jaren zestig door hun militaire kleding weer aan te trekken, en elke dag weer de vlag te hijsen. Ze eisten een terugkeer in het Nederlandse leger, en de vlag die zij hesen elke dag was de Nederlandse vlag. Dit bracht verwarring in kamp Westerbork op, terwijl zij het volste recht hadden om dit te doen. Ook weigerde de Leasa groep de fooi van 3 gulden per week die de Nederlandse staat in opdracht van de politiek hun uitbetaalde. Maar zelfs de aangeboden eten van de gaarkeuken weigerde men.

Naar hun mening waren ze geen bedelaars, maar militairen van de zogeheten KNIL Ambonezen. Dit heeft hun allen in de problemen gebracht, omdat ze tegen de grote stroming binnen de Molukse samenleving ingingen, die zich aanklampten aan Manusama en de zijnen. De groep Leasa werd uitgekotst en ze werden gedwongen te verhuizen naar een boerderij aan de Molenbeltsweg 5 in Wierden. Het doofpotdossier van de groep Leasa kunnen wij nu niet in een vogelvlucht uitleggen, daar komen wij zeker op terug. Maar het is vergelijkbaar als het doofpotdossier van de groep Pattimukay van kamp Vaassen. Ook daar komen wij uitgebreider op terug, want de geschiedenis moet eens goed herschreven worden. Daar hebben wij niet de Nederlander Fridus Steijlen voor nodig, of derde generatie die er nu ook niets van snappen.

Beide groepen hielden zich vast aan de lijn van KNIL Ambonezen en hun rechten, en weigerden de uitgestippelde lijn van Manusama en de zijnen te volgen. Want zij wisten dat daarmee de KNIL Ambonezen en hun rechten verkwanseld zouden worden. Dat is jammer genoeg ook de praktijk geworden en gebleken, want de KNIL Ambonezen en hun rechten vooral de veteranenstatus werd door Maluku4Maluku als volksbeweging binnengehaald. Door niemand anders! Daarnaast natuurlijk ook de Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen, en de bijzondere status van en voor KNIL graven. Maar ook erkenning in het Europees Parlement te Straatsburg en een steunbetuiging van de Federatie Nederlandse Vakbonden(FNV).  Medaille-uitreikingen, eigen tent op Veteranen Plaza tijdens de Nederlandse Veteranendag en daar bleef het niet bij.

 

 

Er is ook enige verwarring binnen de regio Wierden ontstaan door een krantenartikel die in de Tubantia heeft gestaan, daar werd melding gemaakt dat de grafrechten van de KNIL Ambonezen en de kindersterfte in de barakken nog niet zijn afgehandeld! Dat is nepnieuws! Maluku4Maluku is maandagochtend door de gemeente Wierden over gebeld. Men spreekt daar over gedenkwaardige(historische) graven, en de graven van bekende mensen uit Wierden daar zit het probleem. Het is natuurlijk wel zo dat de KNIL Ambonezen bijzondere status niet vanzelfsprekend is, zoals al paar jaar geleden bekend gemaakt. Men dient zich daarvoor aan te melden, want een gemeenteambtenaar kan niet op afstand zien of het een graf is van een KNIL echtpaar.

Aanvraagformulier-bijzondere-status-KNIL-veteranen-kindersterfte-barakken-april-2021

Veteraan Alexander (roepnaam Alex) Leasa werd geboren op 1 augustus 1928 en zijn vastgestelde sterfdatum is 23 december 2013, was getrouwd met V.L. Leasa-Nicolaas. Zij beiden kwamen hier met de Roma aan in 1951. Beiden liggen nu begraven in Wierden, Maluku4Maluku zal in samenwerking met de ministerie van defensie alles er aan doen om de herbegrafenis(na goedkeuring van de burgemeester van Wierden) het veteranen KNIL Ambonezen veteranenechtpaar te herbegraven op donderdag 23 december 2021.(Nieuwsbericht loopt nog door na YouTube)

 

In het jaar waarin wij herdenken dat de KNIL Ambonezen 70 jaar geleden een militair dienstbevel opvolgden om tijdelijk in Nederland te gaan verblijven op kazernes(militairen)! Wanneer dit gaat plaatsvinden, moet men dit gaan zien als een groot eerbetoon aan onze ouders van onze eerste generatie. En staat de herbegrafenis in het teken en als symbool van het grootste eerbetoon aan onze eerste generatie in het jaar van 70 jaar KNIL Ambonezen in Nederland.

Onze ambassadeur Rudy de Queljoe zijn plan om een kerkdienst te gaan houden in het licht van 70 jaar na militair dienstbevel ondersteunen wij als Maluku4Maluku ! Ook omdat er een livestream verbinding gaat komen met onze broeders en zusters van AMNED BASODARA GANDONG  die op verschillende eilanden in Indonesië wonen. Wil je verzekerd zijn van een plaats meld je aan via salahutu@gmail.com het zal op zaterdag 6 november gehouden worden vanaf 13.00 uur. 

 

 

2 reacties op “Geen nepnieuws: Doofpotdossier Pattimukay groep(Kamp Vaassen) & Leasa groep (Kamp Westerbork) gaat open in het jaar van 70 jaar na dienstbevel KNIL Ambonezen

 1. De BP onder de zogenaamde joost manusama , (die gaf les voor de klas in Rotterdam) de zogenaamde president in ballingschap en zijn kornuiten
  hebben in al die jaren de miliaire rechten van onze eerste generatie KNIL ambonezen in het geheim zonder de eerste generatie KNIL AMBONEZEN erbij te betrekken in het geheim overlegd en een deal gesloten met minister president Ruud Lubbers en met name de medaille uitreiking, jaarlijkse uitkering (rietkerk uitkering). De eerste generatie KNIL ambonezen werden mond doodgemaakt, het is makkelijk en te goedkoop dat dacht men dat je als staat der nederlanden dit jaren lang in de doofpot kan stoppen uiteindelijk loop je toch als staast der nederlanden tegen de lamp..

  Het is een smerige doofpoot affaire , die zijn weerga niet kent en die absoluut niet goed te praten is en voor jefta pattikawa het volgende, het gaat hier niet om leuk samen zijn in de wijk en met de burgemeester even overleggen op persoonlijke titel voor een plek in de gemeenteraad, dus tjari muka tegelijkertijd tjari nama voor eigen gewin, daar gaat de geschiedenis van onze eerste generatie KNIL ambonezen niet over., waar het om gaat dat jij doordrongen word van het feit sam met Steiylen dat zij een miltaire vetranen achtergtond hebben, lees de miltaire wet, die door frontman Leo Rewaru op maluku4maluku op de site heeft geplaatst mijn advies is aan jou en Steiylen is: leest dit goed tussen de regels door!!!, dit geld ook voor alle ambonezen 2e, 3e , en 4e generatie in alle wijken. Het gaat hier letterlijk om feiten en niet uit hetduim gezogen verhaal.

  Vervolgens voor steijlen heb ik geen goed woord meer over, bemoei je met je eigen vak, (schoenmaker blijf bij je leest) als je de geschiedenis van onze eerste generatie knil ambonezen niet goed hebt bestudeert,ga ook dan geen valse geschiedenis en uit selfsupporting van onze eerste generatie KNIL ambonezen in de media rond lopen strooien.

  Voor Dries van Agt, Hans Wiegel, steijlen, jefta pattikawa, werkgroep knil grafrechten leerdanm en diegenen die proberen tjari nama en hun eigen te verijken om subsidies binnen te halen het volgende en ik hoop dat jullie mijn vraag kunnen beantwoorden:

  In welke drie grote provincien bestond NEDERLANDS-INDIE in 1923?

  Hans Wiegel is ook zo’n mannetje die ook de klok heb horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt, zoals Dries van Agt. Wie gaf Hans wiegel om dat groene boekje ” positie wet molukkers “te schrijven, daar hoor je jefta pattikawa niet over, ik ben geen allochtoon en of een bevolkingsgroep in minderheid in Nederland. … Ja…tenzij….nee…mits…. Ik ben een van de zoon van de 2e generatie ambonese knil miltair en die besodemietert, belazerd en tot diep tot aan het bod is vernederd.

  Mijn advies aan alle ambonezen 2e, 3e, 4e generatie in alle wijken in Nederland ga om de tafel zitten met onze frontman Leo Rewaru en ga in gesprek die vecht en alles uit de kast haalt buat ketorang punja eerste generatie Knil militairen ambonezen en betracht vooral vooral om dedicipline op te brengen want het is een juridisch feit want eendracht maakt macht, De jarenlange smerige doofpot affaire van onze eerste generatie ambonese knil miltairen word door onze frontman uit de doofpot gehaald. Nu komt na jarenlange zwijgen de gerechtigheid, vecht voor je gerechtigheid en rechtvaardigheid.

  Vervolgengs

 2. Vervolgens de hoogste preoriteit een belangrijke boodschap voor de 2e, 3e en 4e generatie nazaten van onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN in alle ambonese wijken, de militaire erkenning in het Europees parlement te Straatsburg en dit heeft de frontman de heer Leo Rewaru bereikt is een feit en niemand anders heeft dit in 70 jaar kunnen doen bewerkstelligen

  Waar de 2e. 3e en 4e generatie mee bezig is om dingen die er niet toe doen voorbeeld: als er iemand van buiten af in de ambonese wijk wil komen wonen, mag het niet, het zijn speciaal voor molukkers, is dat zo belangrijk denk goed na waar je mee bezig bent en daar gaat het niet om, eerste preoriteit zijn de koloniale en ontslag rechten van onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN

  Om duidelijkheid te scheppen
  het volgende: In Nederland hebt je rechten en plichten.
  Als je een huis huurt van een woningbouw vereniging betaalt je de huur, je verplichtingen is je te betamen als een goede huurder, betaal je de huur niet word je het huis uitgezet. De verhuurder de woningbouw vereniging heeft ook een verplichting jegens de huurder daar zijn voorwaarden aan verbonden en die twee vergelijkingen probeer ik hier te verduidelijken. De staat der Nederlanden hebben onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN op miltair dienstbevel naar Nederland getransporteerd, de staat der Nederlanden is daar veranttwoordelijk voor hun rechten de staat der nedetlanden heeft zijn verplichtingen ten aanzien van onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN, het kan niet zo zijn dat onze eerste generatie KNIL AMBONEZEN komen te overlijden, hun zonen en dochters hun begrafenis kosten moeten gaAn betalen + de grafrechten, daar is de staat der Nederlanden verabywoordelijk voor. Enerzijds de staat der Nederlanden betaalt de begrafeniskosten+ de grafrechten en of staat der Nederlanden brengt ze terug naar het land van herkomst.

  De staat der Nederlanden heeft de BP joost manusama en Metiari en zijn kornuiten gebruikt om namens de eerste generatie KNIL AMBONEZEN te onderhandelen over hun KNIL RECHTEN met de toen malige ministers van het kabinet de Jong, minister van buitenlandse zaken jozef Luns, minister van justie Dries van Agt onder kabinet joop den Uil en Ruud Lubbers en dit neem ik zeer hoog op.

  Probeer in naam van onze eerste generatie Knil ambonezen te begrijpen dat onze frontman de heer Leo Rewaru de rechten van onze eerste generatie heeft binnengehaald. Mijn advies is schaam je niet k en kruip uit je schulp en gaat om de tafel zitten met onze frontman Leo Rewaru. De bovenstaande diverse berichten die door frontman de heer Leo Rewaru
  zijn geplaatst geeft een duidelijk en helder beeld hoe de geschiedenis van onze eerste generatie KNIL AMBONZEN DIE VOCHTEN VOOR HUN RECHTEN in elkaar steekt maar door toedoen van de BP joost manusama, Metiari en zijn kornuiten niet in de onderhandelings tafel mochten plaats nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *