Nog twee maanden dan is het jaar waarin wij allen gedenken en herdenken, dat het 70 jaar is na het opvolgen van het militair dienstbevel door de KNIL Ambonezen voorbij is. In vergelijking met 65 jaar herdenkingsjaar is er een groot verschil, en dat is dat iedereen spreekt over de KNIL Ambonezen. Dat was vijf jaar geleden geheel anders. Wat natuurlijk heeft meegespeeld was “de bijzondere status voor de KNIL Ambonezen graven” wat bedacht werd vier jaar geleden! Door onze frontman Leo Reawaruw, toen hij dit plan lanceerde op het internet werd zijn visie gehoond en weggezet als een plan om zieltjes te winnen. Dit was onmogelijk schreef iedereen, op de sympathisanten en medestanders van Maluku4Maluku na, vond iedereen het pure onzin! Wat men vergat is dat de bijzondere status van graven gebaseerd is op het verhaal van deze speciale groep veteranen, niet op basis van Molukse erfgoed of andere redenen. Want er zijn ook genoeg andere bevolkingsgroepen die dan ook aanspraak kunnen gaan maken ten aanzien van hun zogenaamde eerste generatie en hun graven.

Ook het feit dat Maluku4Maluku onze veteranen bracht naar landgoed De Zwaluwenberg(eerste erkenning van de voltallige Nederlandse regering werd uitgesproken door de toenmalige IGK Hans van Griensven), de Nederlandse Veteranendag in Den Haag, Nationale Dodenherdenking in Amsterdam, bijeenkomt met de koning in de Ridderzaal Den Haag, Nederlandse Veteranen Instituut te Doorn(KNIL Ambonezen – Reünie plus medaille-uitreikingen), begrafenissen met militaire elementen. Maar ook naar het internationale politiek podium in het Europees Parlement in Straatburg hielp mee aan de nieuwe bewustwording. Daar werd in samenwerking met PVV Europa een tentoonstelling gehouden “Onze vergeten helden”. Maar ook de herwaardering voor onze eerste generatie, en ook de trotsheid op deze speciale groep veteranen werd opnieuw geïnstalleerd binnen de gehele Nederlandse samenleving. Want de KNIL Ambonezen staan bekend als frontmilitairen die de meest gedecoreerde legeronderdeel was in de vorige eeuw binnen de Nederlandse krijgsmacht. Een feit dat alleen Maluku4Maluku naar voren heeft gebracht, zodat men gezien worden als Nederlandse veteranen en oorlogshelden. Er is geen enkele Molukker en of Molukse organisatie die dat kan gaan claimen. Zoals nu vaak gedaan wordt aangaande de bijzondere status van de graven, goedkoop met andermans veren pronken. Ere wie ere toekomt.

Veteraan: Reawaruw / Bakarbessy(R.I.P 2020) / Generaal-majoor b.d. Noordzij / Kipiuw(R.I.P 2021) / Latuny / Paliama(R.I.P 2020)

 

Daarom is het ook goed in een herdenking- en kerkdienst hierbij stil te staan, om zo onze eerste generatie te eren. Kom ook!

Onze ambassadeur Rudy de Queljoe zijn plan om een kerkdienst te gaan houden in het licht van 70 jaar na militair dienstbevel ondersteunen wij als Maluku4Maluku ! Ook omdat er een livestream verbinding gaat komen met onze broeders en zusters van AMNED BASODARA GANDONG  die op verschillende eilanden in Indonesië wonen. Wil je verzekerd zijn van een plaats meld je aan via salahutu@gmail.com het zal op zaterdag 6 november gehouden worden vanaf 13.00 uur

De binnengehaalde veteranenstatus maakt ineens de volgende zaken onder andere mogelijk.

  1.  De uitvoering van het Veteran & Family Care Programma – KNIL Ambonezen, waarin een twee sporen beleid is opgesteld. Materiele en immateriële compensatie op de KNIL Ambonezen en hun relaties.
  2. De bijzondere status van en voor de graven van de KNIL Ambonezen en de kindersterfte in de barakken is gebaseerd op het feit dat men moet spreken over een speciale groep veteranen.
  3. Doofpotdossiers zoals Westkapelle, Ambonezenkampement Vaassen oftewel groep Pattimukay, en groep Leasa met hun strijd om weer militair te worden. Komen in een totaal andere daglicht te staan. Hun strijd was gebaseerd op basis van het militaire arbeidscontract die zij ondertekend hadden, en hun allen hier naar toebracht.

    Frontman Groep Pattimukay Ambonezenkamp Vaassen 1976 start onmiddellijk een samenwerking binnen het doofpotdossier Vaassen met Maluku4Maluku omdat wij dezelfde visie hebben. Wandelen is niet genoeg! Excuses en compensatie is vereist!
  4. KNIL Ambonezen oftewel veteranen(eerste generatie) kunnen begraven of herbegraven worden op het Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen (afkorting NVBL)
  5. In het politieke landschap spreekt men niet zo snel meer over de acties van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar men gaat terug naar de basis van de komst van de Molukkers in Nederland. Daar zal Maluku4Maluku ook richting de toegezegde KNIL Ambonezen rechten weer naar boven halen, zodat het bestaansrecht van een Molukse wijk(inclusief stichtingsgebouw en gebedsruimte) behouden kan worden.
  6. Een landelijke lesprogramma die op lagere en middelbare scholen gemaakt gaat worden om de geschiedenis eindelijk goed te vertellen. Waarin ook plaats moet komen voor onze lotgenoten uit de Indische samenleving.

Sinds vorig jaar is er voor veteranen een speciale begraafplaats in Loenen, door het binnenhalen van de veteranenstatus voor de KNIL Ambonezen kunnen daar ook onze eerste generatie begraven of herbegraven worden. Afgelopen zaterdag is onze frontman Leo Reawaruw op de Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen(NVBL) geweest, hij heeft daar met een sympathisant een werkbezoek gebracht. Om een indruk te krijgen ter voorbereiding van de herbegrafenis van het veteranenechtpaar Leasa(die nu in Wierden begraven liggen) die gepland staat in de maand december van dit jaar. Dit zal tot stand komen door een samenwerkingsverband tussen Maluku4Maluku en de ministerie van defensie. Het zal een unieke gebeurtenis zijn, omdat voor het eerst een veteranenechtpaar(eerste generatie) daar komt te liggen die op militair dienstbevel in 1951 naar Nederland kwamen.

Geen nepnieuws: Doofpotdossier Pattimukay groep(Kamp Vaassen) & Leasa groep (Kamp Westerbork) gaat open in het jaar van 70 jaar na dienstbevel KNIL Ambonezen

 

Vorige maand is daar de “veteranen-generaal”  Ted Meines(Luitenant-generaal b.d.) en zijn vrouw herbegraven. 

Hieronder kan men iets lezen over de veelzijdige “veteranen-generaal” Ted Meines die ook in het voormalige Nederlands-Indië heeft gediend, dus samen zij aan zij met de KNIL Ambonezen heeft gevochten.

https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranen-generaal-ted-meines-overleden/

 

Dat “de veteranen-generaal” zij aan zij heeft gevochten met de KNIL Ambonezen krijgt mogelijk deze week een extra dimensie op de Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen. Want afgelopen zaterdag blijkt dat naast generaal Meines een KNIL Ambonees – veteraan(eerste generatie) herbegraven is in het jaar 2020. De kans dat aan de andere kant van het veteranenechtpaar zijn rustplaats een Molukse veteraan vanuit de tweede generatie komt te liggen is heel groot.

Veteranenvereniging Hoogeveen e.o voorzitter / overste Glen Bloemberg bij borstbeeld van generaal Ted Meinesz in het Nederlands Veteranen Instituut te Doorn

Wij als Maluku4Maluku wensen alle nabestaanden, familie, vrienden en wapenbroeders van veteraan Alex Latuputty te condoleren,  en hun allen God’s kracht en liefde toewensen om dit zware verlies te verwerken. Maluku4Maluku roept ook op een kaart te sturen naar de nabestaanden ter ondersteuning om dit verlies te dragen. Onder de foto staan alle gegevens in een bericht van Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz.

 

Onderstaande bericht is gepubliceerd door de Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz:
Onlangs bereikte ons het trieste bericht dat op 27 oktober in de vroege ochtend de Adjudant Alex Latuputty is overleden. Alex was in meerdere functies en bij verschillende compagnieën werkzaam bij ons regiment, ook was hij lange tijd lid van onze vaandelwacht. Alex was geliefd bij velen. Hij stond altijd voor iedereen klaar met raad en daad of een luisterend oor. Alex wij gaan jouw altijd stalende persoonlijkheid enorm missen. Wij wensen de Echtgenote van Alex, Maaike, de twee zoons Alessio en Silvio en de rest van de familie, vrienden en naasten heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.
“Selamat tinggal sobat”
Het correspondentieadres voor kaarten en bloemen is: Horstweg 76 7371BS Loenen
Op maandag 1 november zal een avondwake gehouden worden van 18.00 tot 21.00. Hier kunt u afscheid nemen van Alex.
Locatie: MUSAFIR kerk Seringenhof 2 8172DX Vaassen
Het militaire tenue voor bezoek is GLT-2 (wit overhemd, zwarte stropdas, witte handschoenen, groot model decoraties). Kransen en bloemstukken kunnen op bovenstaand adres worden bezorgd op maandag 1 november, graag tussen 12.00 en 14.00 uur. Bij de keuze voor de bloemen liever geen wit en niet al te felle kleuren.
De begrafenis vindt plaats op dinsdag 2 november.
In de ochtend wordt gestart met een kerkdienst (beperkt gezelschap, op uitnodiging). Waarna Alex wordt begraven op de Nationale Veteranen Begraafplaats te Loenen (NVBL) Groenendaalseweg 68 7371EZ Loenen
U wordt van harte uitgenodigd om deel uit te maken van de erehaag die Alex naar zijn laatste rustplaats begeleid.
Het tenue hiervoor is GLT-2. Om 12.30 uur dient u op locatie aanwezig te zijn.(onze POC’s aldaar AOO Henny Veerman en AOO Frank Waanders)
Gezien het aantal te verwachten collega’s en de beperkte parkeermogelijkheden verdient het de aanbeveling om zoveel als mogelijk te carpoolen of collectief vervoer in te zetten.
Er is een aantal condoleanceregisters aktief:
· HQ OOCL, Frank van Bijnenkazerne, gebouw 107, kamer 216 te Apeldoorn.
· 11LMB, in het stiltecentrum van gebouw 32 op Groot Heidekamp/Oranjekazerne te Schaarbergen.
. Een digitaal register op;
Er is een email-adres aangemaakt waar vrienden, familie en collega’s foto’s naartoe kunnen sturen. Deze foto’s worden gebruikt tijdens de uitvaart en worden later gebundeld als collage voor de nabestaanden. Het adres waar foto’s heen gezonden kunnen worden luidt: FotosvoorAlex@gmail.com

 

Reactie op “KNIL Ambonezen: Geen vluchtelingen, geen oorlogsmisdadigers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.