Vorig jaar woensdag 25 november 2021 werd onze geestelijke steun en toeverlaat van Maluku4Maluku geroepen, we zijn nu een jaar verder zonder dominee Bram Nanuru uit Vaassen. De laatste keren dat wij contact met Bram Nanuru hadden, waren in twee kwesties die in Vaassen zich afspeelden. De eerste gingen wij in op de hulpkreet van een Molukse jongedame, die met haar dochter uit huis(midden in de Molukse woonwijk) gezet zou worden. Omdat zij niet voldeed aan de nieuw gestelde richtlijnen, wij als Maluku4Maluku inclusief Bram Nanuru hebben onze diensten en hulp aangeboden. Helaas werd dit afgeslagen, men zou doorgaan met andere netwerken waaronder sleutelfiguren van de wijkvereniging Berkenoord 2 wel alles zouden regelen. Met dien verstande dat zij en haar kind daar konden blijven wonen. De vraag moet nog steeds beantwoord worden door Allison Leuwol en of Jefta Pattikawa, wonen de nazaten van KNIL veteraan Souisa daar nog? Want Maluku4Maluku wil dan Allison en Jefta oftewel wijkvereniging Berkenoord 2 hiermee feliciteren. Je mag dan wel een grote mond openzetten, en allemaal leugens verspreiden. Geen probleem, maar dan moet je ook de doelstelling binnenhalen.

De tweede kwestie was het plan die bedacht werd door onze frontman Leo Reawaruw “de bijzondere status graven voor de KNIL Ambonezen” in de gemeente Epe, waar woonwijk Vaassen onder valt, binnen te halen. Er wordt nu steeds gemeld dat wij als Maluku4Maluku als dieven in de nacht de Molukse wijk Vaassen binnenslopen zomer 2021 maar niets is daar van waar. In het jaar 2020 was er geen enkele sprake van een wijkvereniging laat staan een wijkraad. Een Molukse wijkraad dient gekozen te worden, maar dat word door de derde generatie weleens vergeten. De laatste maal dat wij met elkaar spraken was op 17 november 2020 in een online-vergadering met de gemeente Epe over de KNIL Ambonezen grafrechten. Twijfelt u? Lees dan het volgende:

Beste mensen,

Vanwege het belangrijke karakter van dit overleg was in eerste instantie een live ontmoeting gepland. Bij nader inzien lijkt het ons toch beter om eerst met elkaar kennis te maken via skype en het collegestandpunt toe te lichten.

Als u klikt op bijgaande link kunt u deelnemen aan het overleg via Skype: ….

In samenspraak kunnen we dan besluiten hoe vervolg te gegeven aan deze eerste afspraak.

Agendapunten:

Voorstelrondje, kennismaking  / Toelichting gemeentelijk  standpunt op de verzoeken:

a)vrijstelling van grafrechten en een soort onderhoudsprogramma uitgevoerd door de nabestaanden in samenwerking met de gemeente.

b)een “Witte Anjer Perk” als een eerbetoon in een gemeente voor alle veteranen.

c)de facturen die verzonden zijn naar Molukse gezinnen parkeren omdat veel personen financieel zijn getroffen door de corona-crisis.

Wat verder ter tafel komt

Vervolgafspraken

Met vriendelijke groet,

Herma Machiavello

Beleidsontwikkelaar | Gemeente Epe

 

 

Ook daar werd Maluku4Maluku ineens tegengewerkt door de wijkvereniging Berkenoord 2 in oprichting, zij beweerden dat zij vanaf vorig jaar al dit naar voren hebben gebracht. Dat moet dan wel 31 december 2020 geweest zijn. Want de laatste online raadsvergadering van het jaar 2020 die wij hebben gevolgd, daarin verklaarde de burgemeester dat hij een ambtenaar op het verzoek van Stichting Maluku4Maluku heeft gedaan. Om dit allemaal uit te zoeken in het jaar 2021. De wijkvereniging Berkenoord 2 kaapte de onderhandelingen, maar kregen in de maand juli 2021 te horen dat de bijzondere status voor de KNIL Ambonezen niet door zou gaan in Vaassen. Terwijl de totaal mislukte onderhandelingen aan de gang waren wisten veel Molukkers van de 2e generatie in Vaassen, dat er een andere weg ingeslagen moest worden. Team Vaassen van Maluku4Maluku kreeg onder leiding van een supergemotiveerde Gale di Guilio – Sahuleka steun, en ook de volmacht van de meerderheid om het plan van Maluku4Maluku voor hun binnen te halen. Dat is inmiddels gebeurd!

Dominee Bram Nanuru & Gale di Guilio – Sahuleka beiden uit kamp/wijk Vaassen

Maar de motivatie om ondanks alles de strijd op te pakken, was dat Maluku4Maluku ons verplicht voelden richting Bram Nanuru om alles te doen, om te slagen. Want Maluku4Maluku was in Vaassen opgestart met Bram Nanuru, we werden gedwongen om pas op de plaats te maken. Maar voor Bram Nanuru moesten we doorgaan, en niet opgeven. Dat hebben we gedaan, en het resultaat is dat er geen facturen gestuurd worden naar de nabestaanden van onze 1e generatie. Maar ook naar de nabestaanden van de jonge kinderen die stierven in de barakken, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden dienden te overleven.

 

We zijn nu een jaar verder…..vandaag 25 november…een jaar zonder dominee Bram Nanuru. Om hem te herdenken maken we vandaag bekend dat het plan van Maluku4Maluku met betrekking tot de grafrechten ook in de buurtgemeente van Epe is omarmd. Afgelopen dinsdag is er in samenwerking met de werkgroep Apeldoorn(Jan Louis, Julius Juley, Willem Huwae) en Maluku4Maluku met de gemeente Apeldoorn afgesproken dat de grafrechten vanaf 1 januari 2021 vrij zijn van grafrechten. Wel dienen de nabestaanden een formulier in te vullen om zich aan te melden. Druk op onderstaande gele regel om naar het aanmeldformulier te gaan.

Dit moet voorzien worden van een handtekening, en kan ingeleverd worden op het volgende adres:

Wim Huwae – Spinnersdonk 226 7326 HC Apeldoorn o.v.v. grafrechten KNIL

Aanvraagformulier-bijzondere-status-KNIL-veteranen-kindersterfte-barakken-april-2021

Maluku4Maluku beseft dat 98 % van alle Molukkers in Apeldoorn komen uit het voormalige Ambonezenkamp Vaassen. Maluku4Maluku wenst dan ook alle nabestaanden van de KNIL Ambonezen uit Vaassen feliciteren met ons bereikte resultaat. Dat is de bijzondere status van graven voor de KNIL Ambonezen en de kindersterfte in de barakken.  Zij allen kennen dominee Bram Nanuru dus zullen ook vandaag even stilstaan dat wij allen plotseling afscheid van hem moesten nemen, een jaar geleden. Maluku4Maluku Wij beseffen ook dat vooral de 3e generatie in Apeldoorn de boodschap nu ook overneemt van Maluku4Maluku en dominee Bram Nanuru, en dat is dat opgeven niet een optie is! Maar vooral: ORA ET LABORA @MALUKU4MALUKU

HERBEGRAFENIS VETERANENECHTPAAR KNIL AMBONEZEN LEASA & MEER UITGESTELD DOOR DELTA-VARIANT CORONA

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.